httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1002062 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: bind.xml.tr caching.xml.tr
Date Tue, 28 Sep 2010 09:16:59 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Sep 28 09:16:59 2010
New Revision: 1002062

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1002062&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr?rev=1002062&r1=1002061&r2=1002062&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] Tue Sep 28 09:16:59 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 587444:947280 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 947280 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -29,7 +29,7 @@
  <title>Dinleme</title>
 
  <summary>
-  <p>Apache’nin belli adresleri ve portları dinlemek üzere
+  <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>
  </summary>
 
@@ -51,16 +51,17 @@
   </related>
 
 
-  <p>Apache başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
+  <p>httpd başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
    bağlar ve gelecek istekleri bekler. Öntanımlı olarak makine üzerindeki
    tüm adresleri dinler. Bununla birlikte, belli portları veya sadece
    seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
-   belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, Apache’nin farklı IP
+   belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, httpd’nin farklı IP
    adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
-   belirlendiği sanal konak özelliği ile birlikte yürür.</p>
+   belirlendiği <a href="vhosts.html">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
+   yürür.</p>
 
   <p><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi sunucuya
-   gelen istekleri sadece belli portlardan veya belli adres ve port
+   gelen istekleri sadece belli port(lar)dan veya belli adres ve port
    birleşimlerinden kabul etmesini söyler. <directive
    module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinde sadece port
    numarası belirtilmişse sunucu tüm arabirimlerin belirtilen portunu
@@ -71,6 +72,10 @@
    böyle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere
    yanıt verecektir.</p>
 
+  <p>Bir <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinin
+   aynısının tekrarı sunucunun başlatılmasını engelleyen ölümcül bir hatayla
+   sonuçlanacaktır.</p>
+
   <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
    bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
 
@@ -100,34 +105,34 @@
   <title>IPv6 Adreslerin Durumu</title>
 
   <p>IPv6’yı gerçekleyen platformların sayısı giderek artmaktadır. Bu
-   platformların çoğunda <glossary>APR</glossary>, Apache’nin IPv6
+   platformların çoğunda <glossary>APR</glossary>, httpd’nin IPv6
    soketleri ayırmasını mümkün kılarak IPv6’yı desteklemekte ve IPv6
    üzerinden gönderilmiş istekleri elde etmektedir.</p>
 
-  <p>Apache yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
+  <p>httpd yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
    hem IPv4 hem de IPv6 bağlantılarını kabul edip etmeyeceğidir. IPv4
    bağlantılarını kabul eden IPv6 soketleri IPv4 eşlemli IPv6 adresleri
    kullanırlar. Bu çoğu sistemde öntanımlı olarak böyleyken, FreeBSD,
    NetBSD ve OpenBSD’de sistem geneline uygulanan kurallar gereğince
    öntanımlı olarak buna izin verilmez; bu sistemlerde özel bir
-   <program>configure</program> parametresi ile Apache’nin davranışı
-   değiştirilebilir.</p>
+   <program>configure</program> parametresi ile <code>httpd</code>’nin
+   davranışı değiştirilebilir.</p>
 
   <p>Diğer taraftan, Linux ve Tru64 gibi bazı platformlarda hem IPv4 hem de
    IPv6 adresleri kabul etmenin <strong>tek yolu</strong> eşlemli adresler
-   kullanmaktır. Apache’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli IPv6
-   adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
+   kullanmaktır. <code>httpd</code>’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli
+   IPv6 adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
    istiyorsanız, <program>configure</program> betiğine
    <code>--enable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz.</p>
 
   <p><code>--enable-v4-mapped</code> seçeneği, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD
-   hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de Apache’nin
-   böyle derlenmesini isterdiniz.</p>
+   hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de
+   <code>httpd</code>’nin böyle derlenmesini isterdiniz.</p>
 
-  <p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın Apache’nin
-   sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız, tüm <directive
-   module="mpm_common">Listen</directive> yönergelerinde örnekteki gibi
-   IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
+  <p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın
+   <code>httpd</code>’nin sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız,
+   tüm <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergelerinde
+   örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
 
   <example>
    Listen 0.0.0.0:80<br />
@@ -135,7 +140,7 @@
   </example>
 
   <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
-   Apache’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
+   <code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli
IPv6
    adreslerin iptalini) istiyorsanız <program>configure</program>
    betiğine <code>--disable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz. Bu
    seçenek FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de öntanımlıdır.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr?rev=1002062&r1=1002061&r2=1002062&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Tue Sep 28 09:16:59 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 823563:922237 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 922237 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -34,7 +34,7 @@
    modülleri ve <a href="programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a>
    için bir başvuru kılavuzu niteliğindedir. HTTP sunucusu ve vekil
    olarak çalışmada işlemleri hızlandırmak için bilinen sorunlar ve
-   yanlış yapılandırmalardan kaçınarak Apache’nin önbellekleme
+   yanlış yapılandırmalardan kaçınarak Apache HTTPD sunucusunun önbellekleme
    özelliklerinin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
  </summary>
 
@@ -62,7 +62,7 @@
   <p><module>mod_file_cache</module> ise biraz daha temel ancak bazen
daha
    kullanışlı olabilen bir önbellekleme şekli ile ilgilenir. URL’lerin
    önbelleklenebilmesini mümkün kılmanın karmaşıklığıyla boğuşmak yerine
-   <module>mod_file_cache</module>, dosyaların Apache’nin son başlatıldığı
+   <module>mod_file_cache</module>, dosyaların httpd’nin son başlatıldığı
    zamanki durumlarını saklamak için dosyaların belleğe eşlenmek üzere ele
    alınmasını sağlar. Böylelikle, <module>mod_file_cache</module>, çok
sık
    değişmeyen durağan yerel dosyalara erişim zamanını azaltmaya yardım
@@ -113,7 +113,7 @@
    haliyle sunulur.</p>
 
   <p>Eğer URL önbellekte yoksa, <module>mod_cache</module> isteği
bir <a
-   href="filter.html">süzgece</a> tabi tutar. Apache içeriğin varlığını
+   href="filter.html">süzgece</a> tabi tutar. httpd içeriğin varlığını
    saptamışsa içeriğin süzgeç tarafından sunulmasını sağladıktan sonra,
    süzgeç içeriğin önbelleklenebileceğini saptamışsa gelecekte sunmak üzere
    içeriği önbelleğe kaydeder.</p>
@@ -187,7 +187,7 @@
 
    <p>Önbellekteki içerik zaman aşımına uğrayıp, içerik sağlayıcıya veya
     arka sunucuya özgün isteği aktarmak yerine ayrı bir istek yapılması
-    gereği Apache’nin şartlı bir istek yapması sonucunu doğurur.</p>
+    gereği httpd’nin şartlı bir istek yapması sonucunu doğurur.</p>
 
    <p>Bir istemcinin veya önbelleğin aynı içeriğin farklı sürümleri
     arasında ayrım yapabilmesi için HTTP protokolü bazı başlık alanları
@@ -214,7 +214,7 @@
     faaliyete sebep olur. Durağan dosyalar için bu genellikle
     <code>stat()</code> veya benzeri bir sistem çağrısıyla dosya
     boyutları ve değişiklik zamanına bakmak şeklinde gerçekleşir.
-    Böylelikle Apache yerel içeriği önbellekliyor olsa bile ve hatta
+    Böylelikle httpd yerel içeriği önbellekliyor olsa bile ve hatta
     içerik zaman aşımına da uğrasa önbellekteki dosyada bir değişiklik
     olmadığı takdirde içeriği önbellekten sunmak daha hızlı olacaktır.
     Çünkü dosyayı önbellekten okumak, arka sunucudan okumaktan daha
@@ -225,9 +225,9 @@
   <section>
    <title>Neler Önbelleklenebilir?</title>
 
-   <p>Evvelce bahsedildiği gibi Apache’de iki tür önbellekleme yapılır ve
+   <p>Evvelce bahsedildiği gibi httpd’de iki tür önbellekleme yapılır ve
     bunlar farklı yöntemlerle çalışır. <module>mod_file_cache</module>
-    önbelleklemesinde dosyalar Apache başlatıldığı zamanki içerikle
+    önbelleklemesinde dosyalar httpd başlatıldığı zamanki içerikle
     saklanır. Bu modül tarafından önbelleğe alınmış bir dosya için istek
     geldiğinde isteğin yolu kesilip önbellekteki dosya sunulur.</p>
 
@@ -255,9 +255,9 @@
 
     <li>Eğer URL (GET yöntemi kullanan bir HTML formunun yaptığı gibi) bir
      sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9. bölümünde
-     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe veya "Cache-Control:"
-     başlığının max-age veya max-age yönergesini içermedikçe yanıt içeriği
-     önbelleğe alınmayacaktır.</li>
+     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe veya
+     "Cache-Control:" başlığının max-age veya max-age yönergesini
+     içermedikçe yanıt içeriği önbelleğe alınmayacaktır.</li>
 
     <li><directive module="mod_cache">CacheIgnoreNoLastMod</directive>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça 200 durum
@@ -325,7 +325,7 @@
    <p><module>mod_cache</module> çoğunlukla bir karşı vekile sahip
olmak
     amacıyla kullanılır. Arka sunucunun sorgulanmasını gerektirmeyen tüm
     istekler önbellekleme modülü tarafından karşılanacaktır. Yerel
-    özkaynakların önbelleklenmesi söz konusu olduğunda Apache’nin güvenlik
+    özkaynakların önbelleklenmesi söz konusu olduğunda httpd’nin güvenlik
     modeli büyükçe bir değişikliğe uğrar.</p>
 
    <p>Olası <code>.htaccess</code> dosyalarının dosya sisteminin
tamamında
@@ -352,7 +352,7 @@
 
    <p>Son kullanıcılarıın isteklerine önbellekten hizmet sunulduğundan
     önbelleğin kendisi içerikle etkileşime geçmek isteyenlerin veya
-    içeriği tahrif etmek isteyenlerin hedefi haline gelebilir. Apache’yi
+    içeriği tahrif etmek isteyenlerin hedefi haline gelebilir. httpd’yi
     çalıştıran kullanıcı tarafından her zaman önbelleğe yazılabileceğini
     akıldan çıkarmamak önemlidir. Bu durumda alışılmışın tersine tüm
     içeriğin Apache kullanıcısı tarafından yazılamamasının sağlanması
@@ -366,7 +366,7 @@
 
    <p>Bu risk, Apache kullanıcısını kullanan diğer saldırı türleriyle
     karşılaştırıldığında daha yüksektir. <module>mod_disk_cache</module>
-    kullanıyorsanız şunları aklınızdan çıkarmayın: (1) Apache güvenlik
+    kullanıyorsanız şunları aklınızdan çıkarmayın: (1) httpd güvenlik
     güncellemelerini takip edin ve sunucunuzu buna göre güncelleyin. (2)
     Mümkünse <a href="suexec.html">suEXEC</a> kullanarak CGI süreçlerini
     Apache kullanıcısı olmayan bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırın.</p>
@@ -376,15 +376,15 @@
   <section>
    <title>Önbellek Zehirlenmeleri</title>
 
-   <p>Apache bir önbellekli vekil sunucu olarak çalıştığında önbellek
+   <p>httpd bir önbellekli vekil sunucu olarak çalıştığında önbellek
     zehirlenmesi adı verilen sorunla karşılaşılma olasılığı vardır.
     Önbellek zehirlenmesi, vekil sunucunun arka sunucudan yanlış (ve
     genellikle istenmeyen) içerik almasına sebep olan bir saldırı türünü
     betimlemek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir.</p>
 
-   <p>Örneğin Apache’nin çalıştığı sistemin kullandığı DNS sunucuları
DNS
+   <p>Örneğin httpd’nin çalıştığı sistemin kullandığı DNS sunucuları
DNS
     önbellek zehirlenmesinden etkilenebilecek durumdaysa, bir saldırgan
-    Apache’nin istekleri almak için başvuracağı kaynak sunucunun yerini
+    httpd’nin istekleri almak için başvuracağı kaynak sunucunun yerini
     değiştirebilir. Diğer bir örnek, HTTP istek kaçakçılığı adı verilen
     bir saldırı türüdür.</p>
 
@@ -414,13 +414,13 @@
   <p>Bir dosyanın açılması işlemi, özellikle de ağ dosya sistemlerinde
    bulunan dosyalar için önemli bir gecikme kaynağı olabilir. Önbellekte,
    çok sunulan dosyaların kendilerinin değil, açık dosya tanıtıcılarının
-   saklanması Apache’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. Apache’de tek türde
+   saklanması httpd’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. httpd’de tek türde
    dosya tanıtıcı önbelleklemesi yapılabilmektedir.</p>
 
   <section>
    <title><code>CacheFile</code> yönergesi ile</title>
 
-   <p>Apache’de mevcut önbelleklemenin en temel şekli
+   <p>httpd’de mevcut önbelleklemenin en temel şekli
     <module>mod_file_cache</module> tarafından sağlanan dosya tanıtıcı
     önbelleklemesidir. Bu önbellek türü dosyaların kendilerini değil açık
     dosya tanıtıcılarının bir listesini saklar. Dosyaların bu anlamda
@@ -429,7 +429,7 @@
     sağlanabilir.</p>
 
    <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesi
-    belirtilen dosyanın Apache başlatıldığında açılmasını ve dosya için
+    belirtilen dosyanın httpd başlatıldığında açılmasını ve dosya için
     yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
     sağlar.</p>
 
@@ -443,13 +443,13 @@
 
    <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesini
     kullandığınız takdirde dosya içeriğindeki değişiklikleri anında isteğe
-    yansıtamazsınız. Apache dosyayı ilk başlatıldığındaki haliyle
+    yansıtamazsınız. httpd dosyayı ilk başlatıldığındaki haliyle
     sunar.</p>
 
-   <p>Eğer Apache çalışırken dosya silinmişse Apache ilk başlatıldığındaki
+   <p>Eğer httpd çalışırken dosya silinmişse httpd ilk başlatıldığındaki
     haline ilişkin dosya tanıtıcıyı sağlamaya ve dolayısıyla dosya
     içeriğini sunmaya devam edecektir. Yani, dosya silinmiş ve artık dosya
-    sisteminde görünmüyor olsa bile Apache durdurulup dosya tanıtıcıları
+    sisteminde görünmüyor olsa bile httpd durdurulup dosya tanıtıcıları
     kapanmadıkça dosyaların silinmesiyle açılan yer serbest
     kalmayacaktır.</p>
   </section>
@@ -481,7 +481,7 @@
    şekilde kullanımı önemlidir. Dosyaları sistem belleğinde saklamakla
    sistemin kullanabileceği bellek miktarını azaltmış olursunuz. İşletim
    sistemi önbelleklemesinde göreceğiniz gibi bu öyle basit bir konu
-   değildir. Apache’nin kendi kullandığı belleğin bir kısmını önbellek
+   değildir. httpd’nin kendi kullandığı belleğin bir kısmını önbellek
    olarak ayırırken çok fazla bellek kullanmamak önemlidir. Aksi takdirde
    işletim sistemi belleğin yetmediği noktada belleği diske
    takaslayacağından istenen başarım artışı sağlanamayacaktır.</p>
@@ -513,19 +513,19 @@
    <p>Sisteminizde yeterince yedek bellek olduğundan eminseniz, bu
     önbellekte daha fazla dosya saklanacağından emin olabilirsiniz.
     Bundan, önbelleğin sistem belleğinde verimli biçimde tutulması için
-    Apache’de ek bir yapılandırmaya gidilmesinin gerekmediği sonucu
+    httpd’de ek bir yapılandırmaya gidilmesinin gerekmediği sonucu
     çıkarılabilir.</p>
 
    <p>Bundan başka, işletim sistemi dosyaların değiştiği ve silindiği
     zamanları bildiğinden bu tür dosyaların içerikleri gerektiğinde
     önbellekten kendiliğinden silinmiş olur. Bellek içinde dosya saklarken
     dosyaların değiştirilme zamanlarını bilme olanağı olmadığından bu
-    durum Apache’ye büyük yarar sağlar.</p>
+    durum httpd’ye büyük yarar sağlar.</p>
   </section>
 
   <p>İşletim sisteminin dosyaların önbelleklenmesi için sağladığı bunca
    yarara ve başarım artışına karşın bellek içinde dosya önbelleklemenin
-   Apache tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
+   httpd tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
    vardır.</p>
 
   <section>
@@ -535,7 +535,7 @@
     içeriğini sunucunun başlatılması sırasında (mmap sistem çağrısıyla)
     belleğe eşlenmesini mümkün kılmak için <directive
     module="mod_file_cache" >MMapFile</directive> yönergesini sağlar.
-    Apache bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
+    httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
     içeriğini kullanacaktır.</p>
 
    <example>
@@ -543,12 +543,12 @@
    </example>
 
    <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesinde
-    olduğu gibi bu dosyalarda Apache başlatıldıktan sonra yapılacak bir
-    değişiklikten Apache’nin haberi olmayacaktır.</p>
+    olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra yapılacak bir
+    değişiklikten httpd’nin haberi olmayacaktır.</p>
 
    <p><directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive> yönergesi
     ayırdığı belleğin toplam miktarı ile ilgilenmez, dolayısıyla
-    yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. Apache’nin çocuk
+    yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. httpd’nin çocuk
     süreçlerinin her biri bu belleğin kendilerine ait birer kopyasını
     yapacağından belleğe eşlenen dosyaların çok yer kaplamaması büyük önem
     taşımaktadır; aksi takdirde işletim sistemi belleği diske
@@ -648,7 +648,7 @@
     içeriği silse de önbelleğin toplam boyu ve ne kadar boş bellek kaldığı
     hakkında bilgi vermez.</p>
 
-   <p>Bunun yerine Apache önbellek içeriğini düzenli aralıklarla
+   <p>Bunun yerine httpd önbellek içeriğini düzenli aralıklarla
     temizleyebilmeniz için <program>htcacheclean</program> adında bir araç
     içerir. Önbellek için azami ne kadar yer kullanılacağının ve bunun
     üzerinde <program>htcacheclean</program>’i hangi sıklıktaMime
View raw message