httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1002048 [2/2] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs: man/ man/tr/ manual/ manual/mod/ manual/platform/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Tue, 28 Sep 2010 08:13:50 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49
2010
@@ -35,7 +35,6 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages">Sanal
Kişisel Sayfalar Sistemi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#combinations">Aynı
Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ipbased">IP’ye
dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#oldversion">Apache’nin
eski sürümlerini kullanmak</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code>
ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages.rewrite"><code>mod_rewrite</code>
ile Kişisel Sayfalar Sistemi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#xtra-conf">Sanal
konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak</a></li>
@@ -280,29 +279,6 @@ VirtualScriptAliasIP /siteler/%0/cgi-bi
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="oldversion" id="oldversion">Apache’nin eski sürümlerini kullanmak</a></h2>
-
-  <p>Yukarıdaki örnekler 1.3.6 sürümünden itibaren
-   <code>mod_vhost_alias</code> modülünü kullanarak çalışırlar.
-   <code>mod_vhost_alias</code> modülü içermeyen bir Apache sürümü
-   kullanıyorsanız bu tekniği <code>mod_rewrite</code> modülünü kullanarak
-   sadece <code>Host:</code> başlığını kullanan sanal konaklar için
aşağıda
-   açıklandığı gibi gerçekleştirebilirsiniz.</p>
-
-  <p>Buna ek olarak günlük kayıtları ile ilgili olarak dikkat edilmesi
-   gereken şeyler vardır. Apache 1.3.6 <code>%V</code> günlük biçemi
-   yönergesinin içeren ilk sürümdür; 1.3.0 - 1.3.3 sürümlerinde aynı işi
-   <code>%v</code> yapardı. 1.3.4 sürümünde buna eşdeğer bir şey yoktu.
-   Apache’nin bu sürümlerinin hepsinde, müşterilerin yaptıkları yanlışların
-   günlük kaydına yazılmasını sağlamak üzere, <code>UseCanonicalName</code>
-   yönergesi <code>.htaccess</code> dosyalarında bulunabiliyordu. Bu
-   bakımdan yapılacak en iyi şey, <code>Host:</code> başlığını doğrudan
-   günlük kaydına geçirmek için <code>%{Host}i</code> yönergesini
-   kullanmaktır; böylece ardına <code>%V</code> ile sağlanmayan
-   <code>:port</code> yönergesinin eklenebileceğine dikkat ediniz.</p>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
 <h2><a name="simple.rewrite" id="simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code>
ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</a></h2>
 
   <p>Buradaki <code>httpd.conf</code> bölümü de <a href="#simple">ilk

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message