httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From poir...@apache.org
Subject svn commit: r940824 - /httpd/httpd/trunk/docs/error/
Date Tue, 04 May 2010 12:22:35 GMT
Author: poirier
Date: Tue May 4 12:22:35 2010
New Revision: 940824

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=940824&view=rev
Log:
Fix Polish error document messages. Thanks to <zrchos gmail.com> for
the patch. PR: 40827.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/contact.html.var

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -179,10 +179,10 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Nieprawidłowa brama!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nieprawid&#322;owa brama!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Serwer otrzymał nieprawidłową odpowiedź
+  Serwer otrzyma&#322; nieprawid&#322;ow&#261; odpowied&#378;
   od kolejnego serwera.
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -131,11 +131,11 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Nieprawidłowe żądanie!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nieprawid&#322;owe &#380;&#261;danie!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Twoja przeglądarka (lub serwer pośredniczący) wysłał żądanie,
-  którego ten serwer nie potrafi obsłużyć.
+  Twoja przegl&#261;darka (lub serwer po&#347;rednicz&#261;cy) wys&#322;a&#322;
&#380;&#261;danie,
+  kt&#243;rego ten serwer nie potrafi obs&#322;u&#380;y&#263;.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -231,18 +231,18 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Zabroniony dostęp!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Zabroniony dost&#281;p!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
-  Nie masz prawa dostępu do żądanego katalogu. W katalogu nie
+  Nie masz prawa dost&#281;pu do &#380;&#261;danego katalogu. W katalogu nie
   ma indeksu lub katalog jest zabezpieczony przed odczytem.
 
  <!--#else -->
 
-  Nie masz dostępu do żądanego obiektu. Jest on zabezpieczony
-  przed odczytem lub nie może być odczytany przez serwer.
+  Nie masz dost&#281;pu do &#380;&#261;danego obiektu. Jest on zabezpieczony
+  przed odczytem lub nie mo&#380;e by&#263; odczytany przez serwer.
 
  <!--#endif -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -261,21 +261,21 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Zasób usunięty!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Zas&#243;b usuni&#281;ty!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Poszukiwany zasób nie jest już dostępny na tym serwerze i nie
+  Poszukiwany zas&#243;b nie jest ju&#380; dost&#281;pny na tym serwerze i
nie
   podano nowego adresu zasobu.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  Prosimy poinformować autora
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referującej
+  Prosimy poinformowa&#263; autora
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referuj&#261;cej
   strony</a> o nieaktualnym linku.
 
  <!--#else -->
 
-  Jeśli podążyłeś za linkiem z innej strony skontaktuj się z jej
+  Je&#347;li pod&#261;&#380;y&#322;e&#347; za linkiem z innej strony,
skontaktuj si&#281; z jej
   autorem.
 
  <!--#endif -->

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -283,24 +283,24 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Błąd serwera!"
+--><!--#set var="TITLE" value="B&#322;&#261;d serwera!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
-  Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie
-  zrealizować twojego żądania.
+  Serwer napotka&#322; b&#322;&#261;d wewn&#281;trzny i nie jest w stanie
+  zrealizowa&#263; twojego &#380;&#261;dania.
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  Informacja o błędzie:
+  Informacja o b&#322;&#281;dzie:
   <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
  <!--#else -->
 
-  Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie
-  zrealizować twojego żądania. Serwer jest przeciążony lub
-  napotkał na błąd w skrypcie CGI.
+  Serwer napotka&#322; b&#322;&#261;d wewn&#281;trzny i nie jest w stanie
+  zrealizowa&#263; twojego &#380;&#261;dania. Serwer jest przeci&#261;&#380;ony
lub
+  napotka&#322; na b&#322;&#261;d w skrypcie CGI.
 
  <!--#endif -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -139,11 +139,11 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Błędne Content-Length!"
+--><!--#set var="TITLE" value="B&#322;&#281;dne Content-Length!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Żądanie <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  wymaga poprawnego nagłówka <code>Content-Length</code>.
+  &#379;&#261;danie <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  wymaga poprawnego nag&#322;&#243;wka <code>Content-Length</code>.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -136,7 +136,7 @@ Body:----------pl--
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  jest niedozwolona dla podanego URLa.
+  jest niedozwolona dla podanego URL-a.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -277,18 +277,18 @@ Body:----------pl--
 --><!--#set var="TITLE" value="Nie znaleziono obiektu!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Nie znaleziono żądanego URLa na tym serwerze.
+  Nie znaleziono &#380;&#261;danego URL-a na tym serwerze.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  Odnośnik na
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referującej
stronie
-  </a> wydaje się być nieprawidłowy lub nieaktualny. Poinformuj autora
+  Odno&#347;nik na
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referuj&#261;cej
stronie
+  </a> wydaje si&#281; by&#263; nieprawid&#322;owy lub nieaktualny. Poinformuj
autora
   <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">tej strony</a>
   o problemie.
 
  <!--#else -->
-  Jeśli wpisałeś URLa ręcznie, sprawdź, czy się nie pomyliłeś.
+  Je&#347;li wpisa&#322;e&#347; URL-a r&#281;cznie, sprawd&#378;, czy
si&#281; nie pomyli&#322;e&#347;.
 
  <!--#endif -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -124,10 +124,10 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Żądanie nieobsługiwane!"
+--><!--#set var="TITLE" value="&#379;&#261;danie nieobs&#322;ugiwane!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Ten serwer nie obsługuje żądania przesłanego przez przeglądarkę.
+  Ten serwer nie obs&#322;uguje &#380;&#261;dania przes&#322;anego przez
przegl&#261;dark&#281;.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -126,10 +126,10 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Niespełniony warunek!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Niespe&#322;niony warunek!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Warunek wstępny dla URLa nie został spełniony.
+  Warunek wst&#281;pny dla URL-a nie zosta&#322; spe&#322;niony.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var Tue May 4 12:22:35
2010
@@ -140,11 +140,11 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Żądany obiekt zbyt duży!"
+--><!--#set var="TITLE" value="&#379;&#261;dany obiekt zbyt du&#380;y!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  nie zezwala na typ przesyłanych danych lub rozmiar danych przekracza
+  nie zezwala na typ przesy&#322;anych danych lub rozmiar danych przekracza
   ustalony limit.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -134,11 +134,11 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Przedawnione żądanie!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Przedawnione &#380;&#261;danie!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Serwer zamknął połączenie sieciowe ponieważ przeglądarka
-  nie zakończyła operacji w przewidywanym czasie.
+  Serwer zamkn&#261;&#322; po&#322;&#261;czenie sieciowe, poniewa&#380;
przegl&#261;darka
+  nie zako&#324;czy&#322;a operacji w przewidywanym czasie.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -134,11 +134,11 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Zbyt długie URI!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Zbyt d&#322;ugie URI!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Długość żądanego URLa przekracza limit ustanowiony dla tego
-  serwera. Żądanie nie może zostać zrealizowane.
+  D&#322;ugo&#347;&#263; &#380;&#261;danego URL-a przekracza limit
ustanowiony dla tego
+  serwera. &#379;&#261;danie nie mo&#380;e zosta&#263; zrealizowane.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -145,12 +145,12 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Serwis niedostępny!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Serwis niedost&#281;pny!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Serwer nie może zrealizować twojego żądania
-  ze względu na konserwację lub zbyt duże obciążenie.
-  Prosimy spróbować później.
+  Serwer nie mo&#380;e zrealizowa&#263; twojego &#380;&#261;dania
+  ze wzgl&#281;du na konserwacj&#281; lub zbyt du&#380;e obci&#261;&#380;enie.
+  Prosimy spr&#243;bowa&#263; p&#243;&#378;niej.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -218,15 +218,15 @@ Body:----------pl--
 --><!--#set var="TITLE" value="Wymagana autoryzacja!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Serwer nie może zweryfikować, że masz uprawnienia dostępu do
-  URLa "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
-  Nie podałeś prawidłowych danych autoryzacyjnych (np. hasła),
-  lub twoja przeglądarka nie potrafi ich przesłać.
+  Serwer nie mo&#380;e zweryfikowa&#263;, &#380;e masz uprawnienia dost&#281;pu
do
+  URL-a "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
+  Nie poda&#322;e&#347; prawid&#322;owych danych autoryzacyjnych (np. has&#322;a)
+  lub twoja przegl&#261;darka nie potrafi ich przes&#322;a&#263;.
 
  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  Jeśli masz prawo dostępu do żądanego dokumentu, spradź
-  podaną nazwę użytkownika i hasło.
+  Je&#347;li masz prawo dost&#281;pu do &#380;&#261;danego dokumentu, sprawd&#378;
+  podan&#261; nazw&#281; u&#380;ytkownika i has&#322;o.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var Tue May 4 12:22:35
2010
@@ -125,10 +125,10 @@ Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Nieobsługiwany typ danych!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nieobs&#322;ugiwany typ danych!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Serwer nie zna typu danych przesłanych w żądaniu.
+  Serwer nie zna typu danych przes&#322;anych w &#380;&#261;daniu.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -141,8 +141,8 @@ Body:----------pl--
 --><!--#set var="TITLE" value="Wariant jest wariantowy!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Wariant żądanego zasobu jest również zasobem negocjowalnym.
-  Dostęp jest niemożliwy.
+  Wariant &#380;&#261;danego zasobu jest r&#243;wnie&#380; zasobem negocjowalnym.
+  Dost&#281;p jest niemo&#380;liwy.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/contact.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/contact.html.var?rev=940824&r1=940823&r2=940824&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/contact.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/contact.html.var Tue May 4 12:22:35 2010
@@ -77,7 +77,7 @@ de <a href="mailto:<!--#echo encoding="u
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
-Jeśli myślisz, że jest to błąd tego serwera, skontaktuj się z
+Je&#347;li my&#347;lisz, &#380;e jest to b&#322;&#261;d tego serwera,
skontaktuj si&#281; z
 <a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">administratorem</a>.
 ----------pl--
 Mime
View raw message