httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r938328 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.html.tr.utf8 core.xml.meta mod_log_config.html.tr.utf8 mod_log_config.xml.meta
Date Tue, 27 Apr 2010 05:38:58 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Apr 27 05:38:58 2010
New Revision: 938328

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=938328&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=938328&r1=938327&r2=938328&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 27 05:38:58
2010
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=938328&r1=938327&r2=938328&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Tue Apr 27 05:38:58 2010
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=938328&r1=938327&r2=938328&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr
27 05:38:58 2010
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -117,7 +116,8 @@
     '2', ikinci bağlantıyı, ..., vb. gösterir;
      <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>
kullanılmışsa
      değer anlamlıdır; aksi takdirde değer daima (ilk isteği
-     belirten) 0’dır.</td></tr>
+     belirten) 0’dır. 2.2.11 sürümünden beri kullanılabilmektedir.
+     </td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%l</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
      <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code>
modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code>
yönergesine değer

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=938328&r1=938327&r2=938328&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Tue Apr 27 05:38:58
2010
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message