httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r917264 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: mod_log_config.html.tr.utf8 mod_log_config.xml.meta mod_log_config.xml.tr
Date Sun, 28 Feb 2010 19:30:03 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Feb 28 19:30:03 2010
New Revision: 917264

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=917264&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=917264&r1=917263&r2=917264&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Feb
28 19:30:03 2010
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -149,29 +148,31 @@
      eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
 <tr><td><code>%r</code></td>
     <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%s</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%R</code></td>
+    <td>Yanıt varsa yanıtı üreten eylemci.</td></tr>
+<tr><td><code>%s</code></td>
     <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
      durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
      kullanınız.</td></tr>
-<tr><td><code>%t</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
      <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
      yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
-<tr><td><code>%T</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%T</code></td>
     <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%u</code></td>
+<tr><td><code>%u</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
      (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
-<tr><td><code>%U</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%U</code></td>
     <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%v</code></td>
+<tr><td><code>%v</code></td>
     <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<code class="directive"><a
href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>).</td></tr>
-<tr><td><code>%V</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%V</code></td>
     <td><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code>
ayarı ile
      ilgili sunucu ismi.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%X</code></td>
+<tr><td><code>%X</code></td>
     <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
 
     <table>
@@ -187,10 +188,10 @@
     <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code>
idi
      fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code>
ssl
      sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
-<tr><td><code>%I</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%I</code></td>
     <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
+<tr><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
 </table>
@@ -240,6 +241,11 @@
     <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
     biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
 
+   <p>Dikkat: <code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
standart bir eylemci olarak değil
+    hızlandırılmış bir eylemci olarak gerçeklenmştir. Bu bakımdan
+    <code>%R</code> biçem dizgesi içerik önbelleklemesi ile ilgili
+    herhangi bir eylemci bilgisi döndürmeyecektir.</p>
+
   
 
   <h3><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h3>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=917264&r1=917263&r2=917264&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Sun Feb 28 19:30:03
2010
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=917264&r1=917263&r2=917264&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Sun Feb 28 19:30:03
2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 721035:917009 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 917009 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -163,6 +163,9 @@
   <tr><td><code>%r</code></td>
     <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
 
+  <tr><td><code>%R</code></td>
+    <td>Yanıt varsa yanıtı üreten eylemci.</td></tr>
+
   <tr><td><code>%s</code></td>
     <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
      durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
@@ -265,6 +268,11 @@
     <module>mod_logio</module> modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
     biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
 
+   <p>Dikkat: <module>mod_cache</module> standart bir eylemci olarak
değil
+    hızlandırılmış bir eylemci olarak gerçeklenmştir. Bu bakımdan
+    <code>%R</code> biçem dizgesi içerik önbelleklemesi ile ilgili
+    herhangi bir eylemci bilgisi döndürmeyecektir.</p>
+
   </section>
 
   <section id="examples"><title>Örnekler</title>Mime
View raw message