httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r899840 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: caching.xml.tr configuring.xml.tr glossary.xml.tr howto/auth.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_alias.xml.tr mod/mod_env.xml.tr programs/configure.xml.tr vhosts/details.xml.tr
Date Fri, 15 Jan 2010 23:26:31 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Jan 15 23:26:30 2010
New Revision: 899840

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=899840&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 766350:831031 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 831031 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -255,14 +255,16 @@
      "public" değerlerinden birini içermelidir.</li>
 
     <li>Eğer URL (GET yöntemi kullanan bir HTML formunun yaptığı gibi) bir
-     sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9. bölümünde
-     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe yanıt içeriği
-     önbelleğe alınmayacaktır.</li>
+     sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9 ve 13.2.1.
+     bölümünde açıklandığı gibi max-age veya s-maxage değerli bir
+     "Cache-Control:" başlığı veya "Expires:" başlığı ile açıkça bir
+     zaman aşımı içermedikçe yanıt içeriği önbelleğe alınmayacaktır.</li>
 
     <li><directive module="mod_cache">CacheIgnoreNoLastMod</directive>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça 200 durum
      koduna sahip bir yanıtın "Etag", "Last-Modified" ve "Expires"
-     başlıklarından en az birini içermesi gerekir.</li>
+     başlıklarından en az birini ya da max-age veya s-maxage değerli bir
+     "Cache-Control:" başlığını içermesi gerekir.</li>
 
     <li><directive module="mod_cache">CacheStorePrivate</directive>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça yanıt

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30
2010
@@ -1,7 +1,11 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:892282 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 892282 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -25,7 +29,8 @@
  <title>Yapılandırma Dosyaları</title>
 
 <summary>
-<p>Bu belgede Apache HTTP sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar açıklanmıştır.</p>
+<p>Bu belgede Apache HTTP sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar
+açıklanmıştır.</p>
 </summary>
 
  <section id="main">
@@ -42,20 +47,56 @@
   </related>
 
   <p>Apache düz metin yapılandırma dosyalarına <a
-  href="mod/directives.html">yönergeler</a> yerleştirilerek yapılandırılır.
Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur. Bu
dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma sırasında <code>-f</code>
komut satırı seçeneği ile başka bir yer belirtilebilir. Ayrıca, <directive module="core">Include</directive>
yönergesi kullanılarak başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir ve bu dosyaların
isimleri belirtilirken dosya ismi şablonları kullanılabilir. Bu dosyaların içine de ana
yapılandırma dosyasında olduğu gibi her türlü yönerge yerleştirilebilir. Ana yapılandırma
dosyalarındaki değişiklikler Apache tarafından sadece başlatma veya yeniden başlatma
sırasında etkin kılınır.</p>
-
-  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur; dosya ismi
öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <directive
-  module="mod_mime">TypesConfig</directive> yönergesi ile başka bir dosya belirtilebilir.</p>
+  href="mod/directives.html">yönergeler</a> yerleştirilerek yapılandırılır.
+  Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur.
Bu
+  dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma sırasında
+  <code>-f</code> komut satırı seçeneği ile başka bir yer belirtilebilir.
+  Ayrıca, <directive module="core">Include</directive> yönergesi kullanılarak
+  başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir ve bu dosyaların isimleri
+  belirtilirken dosya ismi şablonları kullanılabilir. Bu dosyaların içine de
+  ana yapılandırma dosyasında olduğu gibi her türlü yönerge
+  yerleştirilebilir. Ana yapılandırma dosyalarındaki değişiklikler Apache
+  tarafından sadece başlatma veya yeniden başlatma sırasında etkin
+  kılınır.</p>
+
+  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur; dosya
+  ismi öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <directive
+  module="mod_mime">TypesConfig</directive> yönergesi ile başka bir dosya
+  belirtilebilir.</p>
  </section>
 
  <section id="syntax">
   <title>Yapılandırma Dosyalarının Sözdizimi</title>
 
-  <p>Apache yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge bulunur
ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi olacaksa satır katlanabilir;
devamı bir alt satırda olan her satırın son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu
karakteri ile bu tersbölü karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
-
-  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı değildir.
Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak ele alınır ve yok sayılırlar.
Yapılandırma yönergesi içeren satırların ardına açıklama yerleştirilemez. Yönerge
isminden önce yer alan boşluklar ve boş satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği
sağlamak için yönergelerin girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
-
-  <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile
veya <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
+  <p>Apache yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge
+  bulunur ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi olacaksa
+  satır katlanabilir; devamı bir alt satırda olan her satırın son karakteri
+  “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu karakteri ile bu tersbölü karakteri
+  arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
+  duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı
+  değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak ele
+  alınır ve yok sayılırlar. Yapılandırma yönergesi içeren satırların ardına
+  açıklama yerleştirilemez. Yönerge isminden önce yer alan boşluklar ve boş
+  satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği sağlamak için yönergelerin
+  girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
+
+  <p>Kabuk ortam değişkenlerinin değerleri yapılandırma dosyası içinde
+  <code>${ENVVAR}</code> sözdizimi ile kullanılabilir. "ENVVAR" geçerli
bir
+  ortam değişkeninin adı olduğu takdirde, yapılandırma dosyasında görüldüğü
+  yerlerde değişkenin değeri yazılmış gibi işlem yapılır. (ENVVAR diye bir
+  değişken yoksa yapılandırma dosyasının işlenmesinin sonraki aşamalarında
+  kullanılmak üzere "${ENVVAR}" karakterleri oldukları gibi bırakılır.)</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırı uzunluğu, ortam değişkenlerinin
+  değerleri yerleştirildikten, devam satırları birleştirilip satırın önündeki
+  ve ardındaki boşluk karakterleri temizlendikten sonra en fazla 8192
+  karakter olabilir.</p>
+
+<p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile veya
+  <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
+  sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
  </section>
 
  <section id="modules">
@@ -71,10 +112,22 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Apache modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en temel
işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, Apache’ye <a
-  href="mod/">modüller</a> halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme
sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> bir modül
kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen yüklenen</a>
modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller ayrı olarak derlenip
gerektiği zaman <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi
kullanılarak yüklenebilir. Aksi takdirde, ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek
için Apache’nin yeniden derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir modülün
varlığına dayalı olarak bir <directive module="core" type="section">IfModule</directive>
bloku içine alınmak suretiyle sunucuya koşullu olarak eklenebilir.</p>
+  <p>Apache modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en
+  temel işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, Apache’ye <a
+  href="mod/">modüller</a> halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme
+  sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> bir
+  modül kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen
+  yüklenen</a> modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller
+  ayrı olarak derlenip gerektiği zaman <directive
+  module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi kullanılarak yüklenebilir.
+  Aksi takdirde, ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek için
+  Apache’nin yeniden derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir
+  modülün varlığına dayalı olarak bir <directive module="core"
+  type="section">IfModule</directive> bloku içine alınmak suretiyle sunucuya
+  koşullu olarak eklenebilir.</p>
 
-  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için <code>-l</code>
komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz.</p>
+  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için
+  <code>-l</code> komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz.</p>
  </section>
 
  <section id="scope">
@@ -92,19 +145,35 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına
uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek isterseniz
yönergelerinizi <directive module="core"
+  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına
+  uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek
+  isterseniz yönergelerinizi <directive module="core"
   type="section">Directory</directive>, <directive module="core"
   type="section">DirectoryMatch</directive>, <directive module="core"
   type="section">Files</directive>, <directive module="core"
   type="section">FilesMatch</directive>, <directive module="core"
   type="section">Location</directive> ve <directive module="core"
-  type="section">LocationMatch</directive> bölümleri içine yerleştirerek etki
alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin etkilediği alanları dosya
sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar. Yerine göre daha hassas ayarlamalar
yapmak için bu bölgeler iç içe de kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Apache, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir. Buna
<a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki alanları
ayrıca <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümleri
içine konarak da değiştirilebilir. Böylece belli bir siteden gelen isteklere farklı bir
uygulama yapılabilir.</p>
-
-  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin
bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler
sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin hangi bağlama yerleştirilebileceğini
bulmak için yönergenin <a
-  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Bu konuda
daha ayrıntılı bilgi edinmek için: <a
-  href="sections.html">Directory, Location ve Files Bölümleri Nasıl Çalışır</a>.</p>
+  type="section">LocationMatch</directive> bölümleri içine yerleştirerek etki
+  alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin etkilediği
+  alanları dosya sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar.
+  Yerine göre daha hassas ayarlamalar yapmak için bu bölgeler iç içe de
+  kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Apache, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir.
+  Buna <a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki
+  alanları ayrıca <directive module="core"
+  type="section">VirtualHost</directive> bölümleri içine konarak da
+  değiştirilebilir. Böylece belli bir siteden gelen isteklere farklı bir
+  uygulama yapılabilir.</p>
+
+  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin
+  bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen
+  yönergeler sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin
+  hangi bağlama yerleştirilebileceğini bulmak için yönergenin <a
+  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Bu konuda
+  daha ayrıntılı bilgi edinmek için: <a
+  href="sections.html">Directory, Location ve Files Bölümleri Nasıl
+  Çalışır</a>.</p>
  </section>
 
  <section id="htaccess">
@@ -117,11 +186,27 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Apache yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine
özel dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde <code>.htaccess</code>
dosyaları olmakla birlikte <directive module="core">AccessFileName</directive>
yönergesi kullanılarak rasgele bir isim belirtilebilir. <code>.htaccess</code>
dosyalarına yerleştirilen yönergeler sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine
uygulanır. <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında
geçerli sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek
gelişinde yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen etkisini gösterir.</p>
-
-  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin yerleştirilebileceğini
bulmak için yönerge <a
-  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Sunucunun
yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin yerleştirilebileceğini
ana yapılandırma dosyalarında <directive module="core">AllowOverride</directive>
yönergesini kullanarak belirleyebilir.</p>
-
-  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi
edinmek için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
+  <p>Apache yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine
özel
+  dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde
+  <code>.htaccess</code> dosyaları olmakla birlikte <directive
+  module="core">AccessFileName</directive> yönergesi kullanılarak rasgele bir
+  isim belirtilebilir. <code>.htaccess</code> dosyalarına yerleştirilen
+  yönergeler sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine uygulanır.
+  <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında
+  geçerli sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek
+  gelişinde yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen
+  etkisini gösterir.</p>
+
+  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
+  yerleştirilebileceğini bulmak için yönerge <a
+  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Sunucunun
+  yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
+  yerleştirilebileceğini ana yapılandırma dosyalarında <directive
+  module="core">AllowOverride</directive> yönergesini kullanarak
+  belirleyebilir.</p>
+
+  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi
edinmek
+  için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne
+  bakabilirsiniz.</p>
  </section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 805050:890440 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 890440 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -129,7 +129,9 @@
    Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
    olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
    ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
-   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
+   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır. PCRE'nin
+   düzenli ifade sözdizimi hakkıda bilgi edinmek için bu siteye veya <a
+   href="http://en.wikipedia.org/wiki/PCRE">Wikipedia</a>'ya bakabilirsiniz.
   </dd>
 
   <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
@@ -385,6 +387,18 @@
    gerçeklenim kütüphanesi.
   </dd>
 
+  <dt><a name="servernameindication" id="servernameindication">Sunucu İsmi
+   Belirtimi</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Server Name Indication <a name="sni" id="sni">(SNI)</a>
+  </dd>
+  <dd>İstenen sunucunun konak ismini ilk SSL uzlaşım iletisinde aktarmayı ve
+   böylece SSL uzlaşım işleminde kullanılacak sanal konak yapılandırmasının
+   doğru seçilebilmesini sağlayan bir SSL işlevi. RFC 3546'da TLS eklentileri
+   ile birlikte SSL'ye eklenmiştir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/ssl_faq.html">SSL FAQ</a>
+   ve <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3546.txt">RFC 3546</a>
+  </dd>
+
   <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes"
    >Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></dt>
   <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 582400:887984 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 887984 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 814629:890372 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 896300 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1054,6 +1054,12 @@
    istekler yaparak güvenlik sorunlarına yol açılmak istenmesi
    durumlarında gereklidir.</p>
 
+  <p><module>mod_proxy</module> kullanıyorsanız, gerekirse vekili olunan
+   sunucu yararına özel hata iletileri üretmenizi sağlayabilen <directive
+   module="mod_proxy">ProxyErrorOverride</directive> yönergesini etkin
+   kılabilirsiniz. Bu yönergeyi etkinleştirmezseniz Apache vekaleten
+   sunulan içerik için özel hata sayfaları üretmeyecektir.</p>
+
   <p>2.0 öncesi sürümlerde iletiler bir çift çift-tırnak içine alınmayıp,
    tek bir çift-tırnak ile başlatılması yeterli olurdu.</p>
 </usage>
@@ -1120,8 +1126,8 @@
 
 <directivesynopsis>
 <name>FileETag</name>
-<description><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta
kullanılacak
- dosya özniteliklerini belirler.</description>
+<description><code>ETag</code>Duruk dosyalar için HTTP yanıt başlığını
+oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.</description>
 <syntax>FileETag <var>bileşen</var> ...</syntax>
 <default>FileETag INode MTime Size</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
@@ -1130,15 +1136,16 @@
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p><directive>FileETag</directive> yönergesi, belge bir dosyaya dayandığı
-   takdirde <code>ETag</code> (Entity Tag - öğe etiketi kısaltması) yanıt
-   başlığı alanını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini
-   yapılandırır. (<code>ETag</code> değeri, ağ band genişliğinden kazanmak
-   için arabellek yönetiminde kullanılır.) Apache 1.3.22 ve öncesinde
-   <code>ETag</code> değeri <em>daima</em> dosyanın düğümü,
boyutu ve son
-   değişiklik zamanından (mtime) oluşurdu. <directive>FileETag</directive>
-   yönergesi ne kullanılması gerektiğini belirleyebilmenizi sağlar. Değer
-   olarak belirtilebilecek anahtar sözcükler şunlardır:</p>
+  <p><directive>FileETag</directive> yönergesi, belge bir duruk dosyaya
+   dayandığı takdirde <code>ETag</code> (Entity Tag - öğe etiketi
+   kısaltması) yanıt başlığı alanını oluşturmakta kullanılacak dosya
+   özniteliklerini yapılandırır. (<code>ETag</code> değeri, ağ band
+   genişliğinden kazanmak için arabellek yönetiminde kullanılır.) Apache
+   1.3.22 ve öncesinde <code>ETag</code> değeri <em>daima</em>
 dosyanın
+   düğümü, boyutu ve son değişiklik zamanından (mtime) oluşurdu.
+   <directive>FileETag</directive> yönergesi ne kullanılması gerektiğini
+   belirleyebilmenizi sağlar. Değer olarak belirtilebilecek anahtar
+   sözcükler şunlardır:</p>
 
   <dl>
   <dt><strong>INode</strong></dt>
@@ -1167,6 +1174,7 @@
    geçersizleştirme olmadığı takdirde onun alt dizinlerinin) ayarları
    <code>FileETag&nbsp;MTime&nbsp;Size</code> yapılandırmasına
eşdeğer
    olacaktır.</p>
+
   <note type="warning"><title>Uyarı</title>
    WebDAV’ın etkin olduğu yerlerde veya dizinlerde saklama alanı sağlayıcı
    olarak <module>mod_dav_fs</module> kullanılıyorsa öntanımlı ayarları
@@ -1177,6 +1185,13 @@
    kullanılarak değiştirilirse koşullu istekler gerektiği gibi yerine
    getirilemez.
   </note>
+
+  <note><title>Sunucu Taraflı İçerik (SSI)</title>
+   <module>mod_include</module> tarafından çözümlenen yanıtlar için
bie ETag
+   üretilmez. Bunun sebebi, gömülü SSI yönergeleri ile duruk dosyanın
+   boyutunda, değişiklik zamanında ve dosya düğümünde bir değişiklik
+   olmaksızın yanıt öğesinin değişebilmesidir.
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30
2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 678099:890440 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 890440 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -188,12 +188,59 @@
    AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
   </example>
 
-  <p>Ayrıca, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf büyüklüğüne
duyarsız
-   eşleşmeler sağlayacak düzenli ifadeler de kullanılabilir:</p>
+  <p><glossary ref="regex">Düzenli ifadeler</glossary> tüm gücüyle
+   kullanılabilir Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> ile
harf büyüklüğüne
+   duyarsız eşleşmeler sağlayacak düzenli ifadeler kullanılabilir:</p>
 
   <example>
    AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
   </example>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   ile <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki
+   belirgin tek fark <directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   yönergesinin URI'nin bir ek bölümünü, sağda, dosya yolunun sonundaki
+   eşleşen parçayı özdevinimli olarak kopyalayacak olmasıdır. Halbuki
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch </directive> bunu yapmaz. Yani,
+   hemen her durumda, istek URI'sinin baştan sona tümünün düzenli ifade ile
+   eşleşmesini ve sağ taraftaki ikamenin kullanılmasını istersiniz.</p>
+
+  <p>Başka bir deyişle, <directive module="mod_alias">Alias</directive>
yerine
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> yazmak aynı etkiyi
+   sağlamayacaktır. En azından, düzenli ifadenin başına <code>^</code>
ve
+   sonuna <code>(.*)$</code> ekledikten sonra yer değiştirme parçasının
sonuna
+   da <code>$1</code> eklemeniz gerekir.</p>
+
+  <p>Örneğin, bunu AliasMatch ile değiştirmek istediğinizi varsayalım:</p>
+
+  <example>
+   Alias /image/ /ftp/pub/image/
+  </example>
+
+  <p>Bu aynı şey değildir; bunu yapmayın! Bu, herhangi bir yerinde /image/
+   içeren tüm istekleri /ftp/pub/image/ dizinine gönderecektir:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
+  </example>
+
+  <p>Aynı etkiyi elde etmek için yapacağınız bu olacaktır:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
+  </example>
+
+  <p>Şüphesiz, <directive module="mod_alias">Alias</directive> yönergesinin
+   çalıştığı yerde <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive>
+   kullanmanın bir yararı yoktur. <directive
+   module="mod_alias">AliasMatch</directive> daha karmaşık şeyler yapma imkanı
+   verir. Örneğin, farklı dizinler altındaki farklı dosyalar için başka
+   yerdeki dosyaları sunmak isteyelim:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br/>
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
+  </example>
  </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -426,7 +473,21 @@
   <example>
    ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
   </example>
- </usage>
+
+  <p>AliasMatch'teki gibi, burada da <glossary ref="rexex">düzenli
+   ifadeler</glossary> tüm gücüyle kullanılabilir. Örneğin, bir URL yolu ile
+   harf büyüklüğüne duyarsız eşleşme sağlayan bir rumuz oluşturmak
+   mümkündür:</p>
+
+  <example>
+   ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+  </example>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki farklarla
+   ilgili herşey burada da geçerlidir. Ayrıntılar için <directive
+   module="mod_alias">AliasMatch</directive>yönergesine bakınız.</p>
+</usage>
 </directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30
2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:833097 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 833097 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -74,6 +74,15 @@
   <example><title>Örnek</title>
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
   </example>
+
+  <note><p>Bu yönerge ile atanan dahili ortam değişkenleri, erişim denetimi
ve
+   URI'leri dosya isimleri ile eşleştirme gibi daha önceki istek işleme
+   yönergelerinden <em>sonra</em> atanır. Eğer atayacağınız ortam
+   değikenlerinin <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
+   yönergelerindeki gibi erken dönem işlem aşamalarında etkili olmasını
+   istiyorsanız bu ortam değişkenlerini <directive
+   module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> yönergesi ile atamalısınız.</p>
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30
2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 793360:886859 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 886859 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -237,7 +237,7 @@
     <dd><code>httpd.conf</code>, <code>mime.types</code>
gibi tek
      makinelik salt okunur sunucu yapılandırma dosyaları
      <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı
olarak
-     <code>sysconfdir</code> bu dizini <code><var>PREFIX</var>/etc</code>
+     <code>sysconfdir</code> bu dizini <code><var>PREFIX</var>/conf</code>
      olarak tanımlar.</dd>
    </dl>
   </section>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr?rev=899840&r1=899839&r2=899840&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] Fri Jan 15 23:26:30
2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 783467:833879 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 833879 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -50,45 +50,45 @@
    module="core">VirtualHost</directive> bölümlerindeki tanımlamalardan
    bahsederken <em>sankonlar</em> diyeceğiz.</p>
 
-  <p><directive module="mpm_common">Listen</directive>,
-   <directive module="core">ServerName</directive>,
-   <directive module="core">ServerPath</directive> ve
-   <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergeleri bir sunucu
+  <p><directive module="core">ServerName</directive> ve
+   <directive module="core">ServerPath</directive> yönergeleri bir sunucu
    yapılandırmasının her yerinde karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte,
    sunucu dahilinde son göründükleri yerlerde önceki eşdeğerlerini geçersiz
    kılarlar.</p>
 
-  <p><code>Listen</code> yönergesinin ana_sunucu için öntanımlı
değeri
-   80’dir. <code>ServerPath</code> ve <code>ServerAlias</code>
+  <p><code>ServerPath</code> ve <code>ServerAlias</code>
    yönergelerinin ana_sunucu için öntanımlı değerleri yoktur. Öntanımlı
    <code>ServerName</code> değeri ise sunucunun IP adresinden elde
    edilir.</p>
 
-  <p>Ana_sunucu <code>Listen</code> yönergesinin iki işlevi vardır.
Biri
-   Apache’nin dinleyeceği öntanımlı ağ portunu belirlemek, diğeri ise
-   yönlendirmeler sırasında mutlak URI’lerde kullanılan port numarasını
-   belirlemektir.</p>
-
-  <p>Ana_sunucunun aksine sankonların portları Apache‘nin dinleyeceği
-   portlar üzerinde etkili değildir.</p>
+  <p><code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen port numaraları
+   Apache'nin dinleyeceği port numaraları olarak değerlendirilmez. Bunlar
+   sadece, bir isteği işleme sokmak üzere seçilecek
+   <code>VirtualHost</code>'lar arasında ayrım yapabilmek için kullanılır.</p>
 
   <p><code>VirtualHost</code> yönergesinde görünen her adresin seçimlik
bir
-   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse öntanımlı olarak
-   ana_sunucunun son <code>Listen</code> yönergesinin değeri kullanılır.
-   Port olarak <code>*</code> belirtildiği takdirde bütün portlar dinlenir.
-   Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu A kayıtları dahil) içeren
-   kümeye sankonların <em>adres kümesi</em> denir.</p>
-
-  <p><directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi
ilk
-   sankonun IP adresi için kullanılmadığı takdirde bu IP adresine sahip ilk
-   sankon IP’ye dayalı sankon olarak ele alınır. IP adresi olarak
-   <code>*</code> belirtmek de mümkündür.</p>
-
-  <p>Eğer isme dayalı sankonlar kullanılacaksa <code>NameVirtualHost</code>
-   yönergesinin bu isme dayalı sankonların IP adresi kümesini içermesi
-   <em>gerekir</em>. Başka bir deyişle, yapılandırma dosyanızın
-   <code>NameVirtualHost</code> yönergesine sankonların sunucu isimlerinin
-   karşı düştüğü IP adresini yazmalısınız.</p>
+   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse <code>*</code> belirtildiği
+   varsayılır. Port olarak <code>*</code> belirtildiği takdirde bütün
portlar
+   dinlenir. Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu A kayıtları dahil)
+   içeren kümeye sankonların <em>adres kümesi</em> denir.</p>
+
+  <p><directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi,
+   <code>VirtualHost</code> yönergesindeki IP adresini ve portu aynen
+   içermediği takdirde, Apache bu çiftle en iyi eşleşeni seçer. Eğer çok
+   sayıda eşleşen varsa yapılandırma dosyasında ilk eşleşen
+   <code>VirtualHost</code> seçilir.</p>
+
+  <p>Eğer Apache'nin istemci tarafından sağlanan HTTP <code>Host</code>
+   başlığına dayanarak ayrım yapmasını istiyorsanız
+   <code>NameVirtualHost</code> yönergesindeki IP adresi ve portun
+   <code>VirtualHost</code> yönergesindeki ile tamamen eşleşmesi gerekir.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konak seçimi sadece tek bir IP'ye dayalı sanal konak
+   seçildikten sonra ve bu sanal konaklar aynı IP-port çiftini taşıyorlarsa
+   mümkün olabilir.</p>
+
+  <p>Bir sanal konak tanımında IP adresi yerine konak ismi de kullanılabilirse
+   de çözümleme işlemi sunucu başlatılırken yapılacağından bu önerilmez. </p>
 
   <p>Çok sayıda <code>NameVirtualHost</code> yönergesi belirtebilirse
de her
    IP:port çifti için birden fazla <code>NameVirtualHost</code> yönergesi
@@ -149,17 +149,6 @@
   <p>(Okuma kolaylığı bakımından soldaki sürümü tercih etmenizi öneririz.)
   </p>
 
-  <p><code>VirtualHost</code> yönergesi çözümlendikten sonra sankon
-   sunucusuna yönergedeki ilk isme atanmış portun öntanımlı olduğu bir
-   <code>Listen</code> verilir.</p>
-
-  <p>Eğer tüm <code>VirtualHost</code> isimlerinin listesi aynı adres
-   kümesine çözümleniyorsa bu isimler birer <code>ServerAlias</code> gibi
-   ele alınırlar (bir <code>ServerAlias</code> yönergesi ile geçersiz
-   kılınmadıkça). Bir sankon tanımından sonra gelen <code>Listen</code>
-   satırlarının o sankonun adres kümesine atanmış portlara bir etkisinin
-   olmayacağına dikkat ediniz.</p>
-
   <p>İsim listeleri IP adreslerine göre gruplanır ve bir çiftler tablosuna
    kaydedilir. Eğer IP adresi bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesinde
    kullanılmışsa, liste bu IP adresi için tanımlanmış tüm sankonları
@@ -322,9 +311,9 @@
     yapılandırma dosyasında ilk sırada yer alanı en yüksek önceliğe
     sahiptir.</li>
 
-   <li>Güvenlik saikiyle, eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
-    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache daima
-    istemcinin bağlantı kurduğu gerçek portu kullanır.</li>
+   <li><code>Host:</code> başlık alanı eşleştirme işlemi sırasında
asla
+    kullanılmaz. Apache istemcinin bağlantı kurduğu gerçek portu
+    kullanır.</li>
 
    <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> yönergesinin değeri
için
     önek olan bir <code>ServerPath</code> yönergesi yapılandırma
@@ -343,7 +332,9 @@
     port ile sankon için belirtilen port eşleşmelidir. Olası tüm portlarla
     eşleşmeyi sağlamak üzere yıldız imi (<code>_default_:*</code>
     şeklinde) kullanılabilir. Aynı şey <code>NameVirtualHost *</code>
-    sankonlarına da uygulanır.</li>
+    sankonlarına da uygulanır. Bunun, "en iyi eşleşme" kuralının bir uzantısı
+    olarak bir basitleştirme oluşuna dikkat ediniz; belirgin ve tıpatıp bir
+    eşleşme yıldız imine göre önceliklidir.</li>
 
    <li>Ana_sunucunun bir isteğe hizmet sunabilmesi için istemcinin
     bağlandığı IP adresi ve port hiçbir yerde belirtilmemiş veMime
View raw message