httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r889971 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: howto/ programs/
Date Sat, 12 Dec 2009 20:17:26 GMT
Author: nd
Date: Sat Dec 12 20:17:25 2009
New Revision: 889971

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=889971&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 12 20:17:25
2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
   Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ja?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ja [utf-8] Sat Dec 12 20:17:25 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 219484:582400 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 219484:887984 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ko?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.ko [euc-kr] Sat Dec 12 20:17:25
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='EUC-KR' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:582400 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:887984 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta Sat Dec 12 20:17:25 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant>tr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Sat Dec 12 20:17:25 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 582400 -->
+<!-- English Revision: 582400:887984 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec
12 20:17:25 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <a href="../ko/programs/configure.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/configure.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code>configure</code> betiği, Apache HTTP Sunucusunun kaynak kodlarını
    belli bir platform için yapılandırmakta ve derlemekte kullanılır.

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko [euc-kr] Sat Dec 12 20:17:25
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='EUC-KR' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:793360 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:886859 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta Sat Dec 12 20:17:25
2009
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant>tr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=889971&r1=889970&r2=889971&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Sat Dec 12 20:17:25
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 793360 -->
+<!-- English Revision: 793360:886859 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>



Mime
View raw message