httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r826166 [1/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ howto/ mod/
Date Sat, 17 Oct 2009 02:47:05 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Oct 17 02:47:01 2009
New Revision: 826166

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=826166&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.fr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.fr Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -259,14 +259,18 @@
 	contenir une option "s-maxage", "must-revalidate" ou "public"
 	dans l'en-tête "Cache-Control:".</li>
 
-    <li>Si l'URL contenait une requête sous forme de chaîne de caractères
+    <li>Si l'URL contient une chaîne de requête
 	(provenant par exemple d'une méthode GET de formulaire HTML), elle ne
-	sera pas mise en cache à moins que la réponse ne contienne un en-tête
-    "Expires:", comme précisé dans la RFC2616 section 13.9.</li>
+	sera pas mise en cache, à moins que la réponse ne
+	spécifie explicitement un délai d'expiration via un
+	en-tête "Expires:" ou une directive max-age ou s-maxage de
+	l'en-tête "Cache-Control:" comme indiqué dans les
+	sections 13.2.1. et 13.9 de la RFC2616.</li>
 
     <li>Si la réponse a un statut de 200 (OK), elle doit aussi contenir
 	au moins un des en-têtes "Etag", "Last-Modified" ou
-    "Expires", à moins que la directive
+    "Expires", ou une directive max-age ou s-maxage de
+	l'en-tête "Cache-Control:", à moins que la directive
     <code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheignorenolastmod">CacheIgnoreNoLastMod</a></code>
     ne précise d'autres contraintes.</li>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -237,13 +237,15 @@
 
     <li>Eğer URL (GET yöntemi kullanan bir HTML formunun yaptığı gibi) bir
      sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9. bölümünde
-     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe yanıt içeriği
+     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe veya "Cache-Control:"
+     başlığının max-age veya max-age yönergesini içermedikçe yanıt içeriği
      önbelleğe alınmayacaktır.</li>
 
     <li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheignorenolastmod">CacheIgnoreNoLastMod</a></code>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça 200 durum
      koduna sahip bir yanıtın "Etag", "Last-Modified" ve "Expires"
-     başlıklarından en az birini içermesi gerekir.</li>
+     başlıklarından birini veya "Cache-Control:" başlığının max-age veya
+     max-age yönergelerinden birini (en azından) içermesi gerekir.</li>
 
     <li><code class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cachestoreprivate">CacheStorePrivate</a></code>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça yanıt

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.meta?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.meta Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
   Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.meta Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -367,6 +367,7 @@
 <li><a href="mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></li>
 <li><a href="mod_mime.html#removetype">RemoveType</a></li>
 <li><a href="mod_headers.html#requestheader">RequestHeader</a></li>
+<li><a href="mod_reqtimeout.html#requesttimeout">RequestTimeout</a></li>
 <li><a href="core.html#require">Require</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#require">Require</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -372,6 +372,7 @@
 <li><a href="mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></li>
 <li><a href="mod_mime.html#removetype">RemoveType</a></li>
 <li><a href="mod_headers.html#requestheader">RequestHeader</a></li>
+<li><a href="mod_reqtimeout.html#requesttimeout">RequestTimeout</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#require">Require</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -358,6 +358,7 @@
 <li><a href="mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></li>
 <li><a href="mod_mime.html#removetype">RemoveType</a></li>
 <li><a href="mod_headers.html#requestheader">RequestHeader</a></li>
+<li><a href="mod_reqtimeout.html#requesttimeout">RequestTimeout</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#require">Require</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -358,6 +358,7 @@
 <li><a href="mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></li>
 <li><a href="mod_mime.html#removetype">RemoveType</a></li>
 <li><a href="mod_headers.html#requestheader">RequestHeader</a></li>
+<li><a href="mod_reqtimeout.html#requesttimeout">RequestTimeout</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#require">Require</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -366,6 +366,7 @@
 <li><a href="mod_mime.html#removeoutputfilter">RemoveOutputFilter</a></li>
 <li><a href="mod_mime.html#removetype">RemoveType</a></li>
 <li><a href="mod_headers.html#requestheader">RequestHeader</a></li>
+<li><a href="mod_reqtimeout.html#requesttimeout">RequestTimeout</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#require">Require</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -174,6 +174,8 @@
 for the request with the IP address list presented by a proxies or a load 
 balancer via the request headers.
 </dd>
+<dt><a href="mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></dt><dd>Set timeout and minimum data rate for receiving requests
+</dd>
 <dt><a href="mod_request.html">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -175,6 +175,8 @@
 for the request with the IP address list presented by a proxies or a load 
 balancer via the request headers.
 </dd>
+<dt><a href="mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></dt><dd>Set timeout and minimum data rate for receiving requests
+</dd>
 <dt><a href="mod_request.html">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -164,6 +164,8 @@
 for the request with the IP address list presented by a proxies or a load 
 balancer via the request headers.
 </dd>
+<dt><a href="mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></dt><dd>Set timeout and minimum data rate for receiving requests
+</dd>
 <dt><a href="mod_request.html">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -160,6 +160,8 @@
 for the request with the IP address list presented by a proxies or a load 
 balancer via the request headers.
 </dd>
+<dt><a href="mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></dt><dd>Set timeout and minimum data rate for receiving requests
+</dd>
 <dt><a href="mod_request.html">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -169,6 +169,8 @@
 for the request with the IP address list presented by a proxies or a load 
 balancer via the request headers.
 </dd>
+<dt><a href="mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></dt><dd>Set timeout and minimum data rate for receiving requests
+</dd>
 <dt><a href="mod_request.html">mod_request</a></dt><dd>HTTP istek gövdelerini işleme sokup kullanılabilir kılan süzgeçler</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 675568:711598 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 675568:825898 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_alias</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -381,6 +382,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_alias</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -349,6 +350,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_alias</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -448,6 +449,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_auth_basic</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_auth_basic.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -128,6 +129,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_auth_basic.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_auth_basic</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_auth_basic.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -122,6 +123,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_auth_basic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_auth_basic.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_authn_file</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_authn_file.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authn_file.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authn_file.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authn_file.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -135,6 +136,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_authn_file.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authn_file.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authn_file.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authn_file.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authn_file.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_authn_file</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_authn_file.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authn_file.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authn_file.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authn_file.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -121,6 +122,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_authn_file.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authn_file.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authn_file.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authn_file.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_authz_owner</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_owner.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -143,6 +144,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_owner.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_owner.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_authz_owner</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_owner.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -176,6 +177,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_owner.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_owner.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_authz_user</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_authz_user.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_user.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_user.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_user.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -51,6 +52,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_authz_user.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_user.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_user.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_user.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_authz_user.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_authz_user</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_authz_user.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_user.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_user.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_user.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -75,6 +76,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_authz_user.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_authz_user.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_authz_user.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_authz_user.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_autoindex</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -1026,6 +1027,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_autoindex</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -828,6 +829,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_autoindex</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -925,6 +926,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_disk_cache</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_disk_cache.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -173,6 +174,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_disk_cache.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_disk_cache.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_disk_cache</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_disk_cache.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -167,6 +168,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_disk_cache.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_disk_cache.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_echo</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_echo.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_echo.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_echo.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_echo.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -66,6 +67,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_echo.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_echo.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_echo.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_echo.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_echo.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_echo</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_echo.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_echo.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_echo.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_echo.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -65,6 +66,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_echo.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_echo.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_echo.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_echo.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_env</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -111,6 +112,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_env</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -107,6 +108,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_env</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -108,6 +109,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_env.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ja [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:808240 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:826005 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_headers.xml.ko [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:808240 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:826005 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_ident</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_ident.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_ident.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_ident.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_ident.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -96,6 +97,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_ident.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_ident.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_ident.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_ident.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ident.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_ident</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_ident.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_ident.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_ident.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_ident.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -92,6 +93,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_ident.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_ident.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_ident.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_ident.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_info</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_info.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_info.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_info.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_info.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -183,6 +184,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_info.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_info.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_info.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_info.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_info.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_info</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_info.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_info.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_info.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_info.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
@@ -161,6 +162,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_info.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_info.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_info.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_info.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_ldap.html.fr Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -93,7 +93,7 @@
    # Remplacez "votre-domaine.exemple.com" par le nom de votre<br />
    # domaine.<br />
    <br />
-   LDAPSharedCacheSize 200000<br />
+   LDAPSharedCacheSize 500000<br />
    LDAPCacheEntries 1024<br />
    LDAPCacheTTL 600<br />
    LDAPOpCacheEntries 1024<br />
@@ -614,13 +614,14 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Taille en octets du cache en mémoire partagée</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>LDAPSharedCacheSize <var>octets</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Défaut:</a></th><td><code>LDAPSharedCacheSize 102400</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Défaut:</a></th><td><code>LDAPSharedCacheSize 500000</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ldap</td></tr>
 </table>
   <p>Cette directive permet de spécifier le nombre d'octets à allouer
-  pour le cache en mémoire partagée. La valeur par défaut est 100kb.
+  pour le cache en mémoire partagée. La valeur par
+  défaut est 500kb.
   Si elle est définie à 0, le cache en mémoire partagée ne sera pas
   utilisé.</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_negotiation</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_negotiation.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_negotiation.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_negotiation.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
@@ -296,6 +297,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_negotiation.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_negotiation.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_negotiation.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_proxy.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_proxy</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_proxy.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_proxy.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_proxy.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
@@ -1125,6 +1126,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_proxy.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_proxy.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_proxy.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_so</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -184,6 +185,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_so</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -167,6 +168,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_so</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -187,6 +188,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_so.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -23,6 +23,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_status</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_status.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -186,6 +187,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_status.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>아파치 모듈 mod_status</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_status.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -143,6 +144,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_status.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8?rev=826166&r1=826165&r2=826166&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Oct 17 02:47:01 2009
@@ -22,6 +22,7 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_status</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_status.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
@@ -187,6 +188,7 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/mod/mod_status.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>Mime
View raw message