httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r826165 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: caching.xml.tr howto/auth.xml.tr
Date Sat, 17 Oct 2009 02:44:17 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Oct 17 02:44:17 2009
New Revision: 826165

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=826165&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr?rev=826165&r1=826164&r2=826165&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Sat Oct 17 02:44:17 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 766324:823563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 823563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -255,13 +255,15 @@
 
     <li>Eğer URL (GET yöntemi kullanan bir HTML formunun yaptığı gibi) bir
      sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9. bölümünde
-     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe yanıt içeriği
+     açıklandığı gibi bir "Expires:" başlığı içermedikçe veya "Cache-Control:"
+     başlığının max-age veya max-age yönergesini içermedikçe yanıt içeriği
      önbelleğe alınmayacaktır.</li>
 
     <li><directive module="mod_cache">CacheIgnoreNoLastMod</directive>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça 200 durum
      koduna sahip bir yanıtın "Etag", "Last-Modified" ve "Expires"
-     başlıklarından en az birini içermesi gerekir.</li>
+     başlıklarından birini veya "Cache-Control:" başlığının max-age veya
+     max-age yönergelerinden birini (en azından) içermesi gerekir.</li>
 
     <li><directive module="mod_cache">CacheStorePrivate</directive>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça yanıt

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=826165&r1=826164&r2=826165&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Sat Oct 17 02:44:17 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 728126:816418 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 816418 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>



Mime
View raw message