httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r816420 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto: auth.html.tr.utf8 auth.xml.tr
Date Fri, 18 Sep 2009 00:37:11 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Sep 18 00:37:11 2009
New Revision: 816420

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=816420&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=816420&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Sep 18 00:37:11 2009
@@ -0,0 +1,607 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Nasıllar ve Öğreticiler</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/howto/auth.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/howto/auth.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/howto/auth.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
+  Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
+  ulaşacaklarına müsaade edilmesi işlemidir.</p>
+ </div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#related">İlgili modüller ve Yönergeler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#theprerequisites">Ön gereksinimler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#gettingitworking">Çalışmaya Başlama</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#lettingmorethanonepersonin">Birden çok kişiye izin vermek</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#possibleproblems">Olası Sorunlar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#dbmdbd">Diğer parola depolama yöntemleri</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#multprovider">Birden çok tedarikçi kullanmak</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#beyond">Yetkilendirmenin biraz ötesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#moreinformation">Daha fazla bilgi</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="related" id="related">İlgili modüller ve Yönergeler</a></h2>
+
+  <p>Kimlik Doğrulama ve yetkilendirme işlemi ile ilgili üç tür modül
+  vardır. Genellikle her bir gruptan en az bir modül seçeceksiniz.</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kimlik Doğrulama türü (bkz. <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authtype">AuthType</a></code> yönergesi)
+    <ul>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code></li>
+    </ul>
+   </li>
+
+   <li>Kimlik Doğrulayıcı (bkz.
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code>
+   ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_auth_digest.html#authdigestprovider">AuthDigestProvider</a></code> yönergeleri)
+    <ul>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_anon.html">mod_authn_anon</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbd.html">mod_authn_dbd</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></li>
+    </ul>
+   </li>
+   <li>Yetkilendirme (bkz.
+     <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesi)
+    <ul>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbd.html">mod_authz_dbd</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html">mod_authz_dbm</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_groupfile.html">mod_authz_groupfile</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_owner.html">mod_authz_owner</a></code></li>
+     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_user.html">mod_authz_user</a></code></li>
+    </ul>
+   </li>
+  </ul>
+
+  <p>Bu modüllere ek olarak, <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_core.html">mod_authn_core</a></code> ve
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code> modülleri bulunur. Bu modüller
+  yetkilendirme modüllerinin çekirdeğini oluşturan temel yönergeleri
+  gerçekler.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code> modülü kimlik doğrulama ve
+  yetkilendirme işlemlerinin ikisini birden gerçekleştirir.
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code> modülü bu işlemleri sunucu adına, IP
+  adresine ve isteğin karekteristiğine bağlı olarak gerçekleştirir.
+  Ancak kimlik doğrulama sisteminin bir parçası değildir.
+  <code>mod_access</code> ile geriye uyumluluk için
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_access_compat.html">mod_access_compat</a></code> diye bir modül daha vardır.</p>
+
+  <p>Muhtemelen göz atmak isteyeceğiniz <a href="access.html">Erişim
+  Denetimi</a> nasıl belgesi, sunucuya erişimlerin çeşitli yollarından
+  bahsetmektedir.</p>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
+  <p>Sitenizde sadece küçük bir grup insana hitap eden ya da hassas
+  bilgileriniz varsa, bu makaledeki teknikleri kullanarak dilediğiniz
+  kişilerin sadece dilediğiniz sayfaları görüntülemesini
+  sağlayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu makale sitenizin bazı parçalarını korumak için kullanacağınız
+  "standart" yolları içermektedir.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize:</h3>
+   <p>Eğer bilgileriniz gerçekten gizliliğe ihtiyaç duyuyorsa kimlik
+   doğrulamasına ilaveten <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> modülünü de
+   kullanabilirsiniz.</p>
+  </div>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="theprerequisites" id="theprerequisites">Ön gereksinimler</a></h2>
+  
+  <p>Bu makalede bahsi geçen yönergeler ya ana sunucu yapılandırma
+  dosyasında (genellikle <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümünde) ya da dizin içi
+  yapılandırma dosyalarında (<code>.htaccess</code> dosyaları)
+  bulunmak zorundadır.</p>
+
+  <p>Eğer <code>.htaccess</code> dosyalarını kullanmayı
+  tasarlıyorsanız, kimlik doğrulama yönergelerine bu dosyaların içine
+  koymaya izin veren sunucu yapılandırmasına ihtiyacınız olacaktır.
+  Bunun için, dizin içi yapılandırma dosyalarının içine hangi
+  yönergelerin konacağını belirleyen <code class="directive"><a href="../mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesi kullanılır.</p>
+
+  <p>Kimlik doğrulamadan sözettiğimize göre, aşağıda gösterilen
+  şekilde bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesine ihtiyacınız olacaktır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AllowOverride AuthConfig
+  </code></p></div>
+
+  <p>Yönergeleri doğrudan ana sunucunun yapılandırma dosyasına
+  koyacaksanız bu dosyaya yazma izniniz olmalıdır.</p>
+
+  <p>Bazı dosyaların nerede saklandığını bilmek için sunucunun dizin
+  yapısı hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu çok da
+  zor olmamakla birlikte bu noktaya gelindiğinde konuyu
+  netleştireceğiz.</p>
+
+  <p>Ayrıca <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_core.html">mod_authn_core</a></code> ve
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code> modülleri ya <code>httpd</code>
+  çalıştırılabilirinin içinde derlenmiş olmalı ya da
+  <code>httpd.conf</code> yapılandırma dosyası ile yüklenmelidir. Bu
+  iki modül HTTP sunucusunda kimlik doğrulama ve yetkilendirme
+  kullanımı ve yapılandırması için büyük öneme sahip temel yönergeleri
+  ve işlevselliği sağlar.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="gettingitworking" id="gettingitworking">Çalışmaya Başlama</a></h2>
+  <p>Burada, sunucu üzerindeki bir dizini parolayla korumak için
+  gereken temel bilgiler verilecektir.</p>
+
+  <p>İlk olarak bir parola dosyası oluşturmalısınız. Bunu nasıl
+  yapacağınız, özellikle, seçtiğiniz kimlik doğrulayıcıya göre
+  değişiklik gösterir. Bunun üzerinde ileride daha fazla duracağız.
+  Başlangıç için parolaları bir metin dosyasında tutacağız.</p>
+
+  <p>Bu dosya belge kök dizini altında olmamalıdır. Böylece başkaları
+  parola dosyasını indiremezler. Örneğin belgeleriniz
+  <code>/usr/local/apache/htdocs</code> üzerinden sunuluyorsa parola
+  dosyanızı <code>/usr/local/apache/passwd</code> dizininde
+  tutabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Dosyayı oluşturmak için Apache ile gelen
+  <code class="program"><a href="../programs/htpasswd.html">htpasswd</a></code> uygulamasını kullanacağız. Bu uygulama
+  Apache'nin kurulumunda belirtilen <code>bin</code> dizininde
+  bulunur. Eğer Apache'yi üçüncü parti paketlerden kurduysanız,
+  çalıştırılabilir dosyaların bulunduğu yollar üzerinde olmalıdır.</p>
+
+  <p>Bir dosya oluşturmak için şunları yazın:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   htpasswd -c /usr/local/apache/passwd/passwords umut
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="program"><a href="../programs/htpasswd.html">htpasswd</a></code> size parola soracaktır arkasından da
+  teyit etmek için parolayı tekrar girmenizi isteyecektir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   # htpasswd -c /usr/local/apache/passwd/passwords umut<br />
+   New password: parolam<br />
+   Re-type new password: parolam<br />
+   Adding password for user umut
+  </code></p></div>
+
+  <p>Eğer <code class="program"><a href="../programs/htpasswd.html">htpasswd</a></code> normal yollar üzerinde değilse
+  çalıştırmak için dosyanın bulunduğu tam yeri belirtmeniz
+  gerekecektir. Dosyanın öntanımlı kurulum yeri:
+  <code>/usr/local/apache2/bin/htpasswd</code></p>
+
+  <p>Bundan sonra, sunucuyu, parola sorması için ve kimlerin erişim
+  izni olacağını belirlemek için yapılandıracaksınız. Bu işlemi
+  <code>httpd.conf</code>dosyasını düzenleyerek ya da bir
+  <code>.htaccess</code> dosyası kullanarak yapabilirsiniz. Örneğin,
+  <code>/usr/local/apache/htdocs/secret</code> dizinini korumayı
+  amaçlıyorsanız, şu yönergeleri kullanabilirsiniz. Bu yönergeleri
+  <code>/usr/local/apache/htdocs/secret/.htaccess</code> dosyası içine
+  veya <code>httpd.conf</code> içindeki &lt;Directory
+  /usr/local/apache/htdocs/secret&gt; bölümüne koyabilirsiniz.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AuthType Basic<br />
+   AuthName "Gizli Dosyalar"<br />
+   # (Aşağıdaki satırın kullanımı isteğe bağlıdır)<br />
+   AuthBasicProvider file<br />
+   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+   Require user umut
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu yönergeleri tek tek inceleyelim.
+  <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authtype">AuthType</a></code> yönergesi
+  kullanıcının kimliğini doğrulamakta kullanılacak yöntemi seçer. En
+  çok kullanılan yöntem <code>Basic</code>'tir ve bu yöntem
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code> modülüyle gerçeklenmiştir. Temel
+  (<code>Basic</code>) kimlik doğrulamasıyla gönderilen parolanın
+  şifrelenmeyeceğini unutmayın. Bu yöntem, bu sebepten dolayı
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> eşliğinde kullanılmadığı sürece yüksek
+  hassasiyete sahip bilgiler için kullanılmamalıdır. Apache bir başka
+  kimlik doğrulama yöntemini daha destekler: <code>AuthType
+  Digest</code>. Bu yöntem <code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code> tarafından
+  gerçeklenmiştir ve çok daha güvenlidir. Güncel tarayıcılar, Özet
+  (<code>Digest</code>) kimlik doğrulama yöntemini
+  desteklemektedir.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authname">AuthName</a></code> yönergesi
+  ile kimlik doğrulamada kullanılacak <dfn>Saha</dfn> da
+  belirtilebilir. Saha kullanımının, başlıca iki işlevi vardır.
+  Birincisi, istemci sıklıkla bu bilgiyi kullanıcıya parola diyalog
+  kutusunun bir parçası olarak sunar. İkincisi, belirtilen kimlik
+  doğrulamalı alan için gönderilecek parolayı belirlerken istemci
+  tarafından kullanılır.</p>
+
+  <p>Örneğin, bir istemcinin <code>"Gizli Dosyalar"</code> alanında
+  kimliği doğrulanmış olsun. Aynı sunucu üzerinde <code>"Gizli
+  Dosyalar"</code> Sahası olarak belirlenmiş alanlarda aynı parola
+  özdevinimli olarak yinelenecektir. Böylece parola bir kere girilerek
+  aynı Sahayı paylaşan çok sayıda kısıtlanmış alana ulaşırken oluşacak
+  gecikmeden kullanıcı korunmuş olur. Güvenlik gerekçelerinden dolayı,
+  her sunucu adı değiştirilişinde istemcinin parolayı yeniden sorması
+  gerekir.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code>
+  yönergesinin öntanımlı değeri <code>file</code> olduğundan, bu
+  durumda, bu yönergenin kullanımı isteğe bağlıdır. Ancak, eğer kimlik
+  doğrulaması için <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> ya da
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbd.html">mod_authn_dbd</a></code> gibi farklı bir kaynak seçecekseniz
+  bu yönergeyi kullanmanız gerekecektir.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile</a></code>
+  yönergesi <code class="program"><a href="../programs/htpasswd.html">htpasswd</a></code> ile oluşturduğumuz parola
+  dosyasının yerini belirtmek için kullanılır. Eğer çok sayıda
+  kullanıcınız varsa her bir kullanıcıyı her kimlik doğrulama isteği
+  için kimlik bilgilerini bir metin dosyasında aramak gayet yavaş
+  olacaktır. Apache, kullanıcı bilgilerini hızlı bir veritabanı
+  dosyasında depolama özelliğine de sahiptir. Bu amaçla,
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> modülünün
+  <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html#authdbmuserfile">AuthDBMUserFile</a></code>
+  yönergesi kullanılabilir. Bu dosyalar <code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code>
+  programı ile oluşturulabilir ve değiştirilebilir. <a href="http://modules.apache.org/">Apache modülleri
+  Veritabanı</a> içindeki üçüncü parti modüllerinde çok sayıda
+  başka kimlik doğrulama türü de vardır.</p>
+
+  <p>Son olarak <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code>
+  yönergesi, sunucunun bu bölgesine erişimine izin verilen
+  kullanıcıları ayarlama işleminin kimlik doğrulamasıyla ilgili
+  kısmını sağlar. Bir sonraki bölümde <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesini kullanmanın
+  çeşitli yoları üzerinde duracağız.</p>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="lettingmorethanonepersonin" id="lettingmorethanonepersonin">Birden çok kişiye izin vermek</a></h2>
+  
+  <p>Yukarıdaki yönergelerle bir dizinde sadece bir kişiye
+  (<code>umut</code> adlı kullanıcıya) izin verir. Çoğunlukla birden
+  çok kişiye izin verilmesi istenir. Bu durumda <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile</a></code> yönergesi
+  devreye girer.</p>
+
+  <p>Eğer birden çok kişiye izin vermek istiyorsanız içinde kullanıcı
+  isimlerinin olduğu bir grup dosyası oluşturmalısınız. Bu dosyanın
+  biçemi gayet basittir ve bunu herhangi bir metin düzenleyici ile
+  oluşturabilirsiniz. Bu dosyanın içeriği aşağıdaki gibi
+  görünecektir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   GroupName: umut samet engin kubilay
+  </code></p></div>
+
+  <p>Dosya, sadece, boşluklarla birbirinden ayrılmış gurup üyelerinin
+  isimlerinden oluşan uzun bir liste içerir.</p>
+
+  <p>Varolan parola dosyasına bir kullanıcı eklemek için şunu
+  yazın:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   htpasswd /usr/local/apache/passwd/passwords birey
+  </code></p></div>
+
+  <p>Evvelce almış olduğunuz yanıtı yine alacaksınız ama bu sefer yeni
+  bir dosya oluşturulmak yerine var olan bir dosyaya eklenecektir.
+  (Yeni bir parola dosyası oluşturmak için <code>-c</code> seçeneği
+  kullanılır).</p>
+
+  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı aşağıda görüldüğü şekilde
+  değiştirebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AuthType Basic<br />
+   AuthName "Davete Binaen"<br />
+   # Satır isteğe bağlıdır:<br />
+   AuthBasicProvider file<br />
+   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+   AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
+   Require group Grupismi
+  </code></p></div>
+
+  <p>Artık, <code>Grupismi</code> gurubunda listelenmiş ve
+  <code>password</code> dosyasında kaydı olan kişiye, parolayı doğru
+  yazdığı takdirde izin verilecektir.</p>
+
+  <p>Çoklu kullanıcıya izin veren biraz daha az kullanılan başka bir
+  yol daha mevcuttur. Bir gurup dosyası oluşturmaktansa, şu yönergeyi
+  kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Require valid-user
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>Require user umut</code> satırı ile parola dosyasında
+  listelenmiş ve parolayı doğru olarak giren herhangi bir kişiye izin
+  vermektense, her grup için ayrı bir parola dosyası tutarak grup
+  davranışını taklit edebilirsiniz. Bu yaklaşımın getirisi:
+  Apache iki dosya yerine sadece bir dosyaya bakar.
+  Götürüsü ise parola dosyalarından oluşan bir dosya demeti sağlamak
+  ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile</a></code>
+  yönergesinde doğru dosyayı belirtmeyi unutmamak zorunda
+  kalmanızdır.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="possibleproblems" id="possibleproblems">Olası Sorunlar</a></h2>
+  <p>Temel kimlik doğrulama yolu belirtildiği için, sunucuya
+  yaptığınız her belge istediğinde kullanıcı adınızın ve parolanızın
+  doğrulanması gerekir. Hatta aynı sayfayı yeniden yüklerken ya da
+  sayfadaki her bir resim için bu yapılmalıdır (şayet korunmakta olan
+  bir dizinden geliyorsa). Bu işlem hızı azaltacaktır. Yavaşlama
+  miktarı parola dosyanızın büyüklüğü ile orantılı olacaktır, çünkü bu
+  işlem sırasında dosya açılacak ve kullanıcıların arasında isminiz
+  bulunana kadar liste aşağı doğru taranacaktır. Bu işlem sayfa her
+  yüklenişinde tekrar edilecektir.</p>
+
+  <p>Buradan çıkacak sonuç, bir parola dosyasına konulan kullanıcı
+  sayısında bir üst sınır olması gerekliliğidir. Bu sınır sunucunuzun
+  başarımına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bir kaç yüz kayıtın
+  üstünde giriş yaptığınızda hız düşüşünü gözlemlebilirsiniz İşte bu
+  anda kimlik doğrulama için başka bir yöntem aramaya başlarsınız.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="dbmdbd" id="dbmdbd">Diğer parola depolama yöntemleri</a></h2>
+  
+  <p>Parolaları basit bir metin dosyasında depolamak yukarıda
+  bahsedilen sorunlara yol açtığından parolaları başka bir yerde
+  depolamayı düşünebilirsiniz; örneğin bir veritabanında.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbd.html">mod_authn_dbd</a></code>
+  modülleri bunu mümkün kılan iki modüldür. Depolama yönemi olarak
+  <code><code class="directive"><a href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code> file</code> yerine, <code>dbm</code>
+  veya <code>dbd</code> kullanabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bir metin dosyası yerine bir dbd dosyası kullanım örneği:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  AuthName "Private"<br />
+  AuthType Basic<br />
+  AuthBasicProvider dbm<br />
+  AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
+  Require valid-user<br />
+  &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Başka seçenekler de mümkündür. Ayrınılar için
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> belgesine başvurun.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="multprovider" id="multprovider">Birden çok tedarikçi kullanmak</a></h2>
+  
+  <p>Kimlik doğrulama ve yetkilendirme mimarisine dayalı yeni
+  tedarikçiyi kullanarak tek bir yetkilendirme ya da kimlik doğrulama
+  yöntemine kilitlenip kalmayacaksınız. Aslında birden çok tedarikçi
+  ihtiyacınıza cevap vermek için bir arada kullanılabilir. Aşağıdaki
+  örnekte dosya ve LDAP tabanlı kimlik doğrulama tedarikçileri bir
+  arada kullanılmıştır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  AuthName "Private"<br />
+  AuthType Basic<br />
+  AuthBasicProvider file ldap<br />
+  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+  AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg<br />
+  Require valid-user<br />
+  &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu örnekte dosya tedarikçisi, ilk olarak kullanıcının kimliğini
+  doğrulamaya teşebbüs edecektir. Kullanıcının kimliği
+  doğrulanamıyorsa LDAP tedarikçisi çağırılır. Eğer kurumunuz birden
+  çok kimlik doğrulama tedarikçisini yürürlüğe koyuyorsa bu, kimlik
+  doğrulama faaliyet alanının genişletilmesini sağlar. Diğer kimlik
+  kanıtlama ve yetkilendirme senaryoları tek bir kimlik doğrulaması
+  ile birden fazla yetkilendirme türüne izin verebilir.</p>
+
+  <p>Çok sayıda kimlik doğrulama tedarikçisi uygulamaya konulabileceği
+  gibi, çok sayıda yetkilendirme yöntemi de kullanılabilir. Bu örnekte
+  dosya için hem dosyalı hem de LDAP grup kimlik doğrulaması
+  kullanılmıştır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  AuthName "Private"<br />
+  AuthType Basic<br />
+  AuthBasicProvider file<br />
+  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+  AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg
+  AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
+  Require group GroupName<br />
+  Require ldap-group cn=mygroup,o=yourorg<br />
+  &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Kimlik doğrulama konusunu biraz daha genişletirsek, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> ve
+  <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></code> gibi yetkilendirme taşıyıcısı
+  yönergelerle hangi iznin hangi sırayla uygulanacağını
+  belirlenebilir. <a href="../mod/mod_authz_core.html#logic">Yetkilendirme Taşıyıcıları</a> bölümünde bunun bir uygulama
+  örneğini görebilirsiniz.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="beyond" id="beyond">Yetkilendirmenin biraz ötesi</a></h2>
+  <p>Tek bir veri deposundan yapılacak tek bir sınamadan çok daha
+  esnek kimlik doğrulaması yapılabilir. Sıralama, mantık ve hangi
+  kimlik doğrulamasının kullanılacağını seçmek mümkündür.</p>
+
+  <h3><a name="authandororder" id="authandororder">Mantık ve sıralamanın uygulanması</a></h3>
+   
+   <p>Yetkilendirmenin hangi sırayla uygulanacağı ve nasıl
+   denetleneceği geçmişte biraz gizemli bir konuydu. Apache 2.2'de,
+   tedarikçi tabanlı kimlik doğrulamasının devreye girmesiyle asıl
+   kimlik doğrulama işlemini yetkilendirme ve destek işlevselliğinden
+   ayırmak mümkün oldu. Bunun faydalarından birisi de kimlik
+   doğrulama tedarikçilerinin yapılandırılabilmesi ve auth modülünün
+   kendi yükleme sırasından bağımsız olarak özel bir sırayla
+   çağrılabilmesidir. Bu tedarikçi tabanlı mekanizmanın aynısı
+   yetkilendirmeye de getirilmiştir. Bunun anlamı <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesinde hangi
+   izin yönteminin kullanılması gerektiğinin belirtmesinin yanında
+   hangi sırayla çağırılacaklarının da belirlenebildiğidir. Çok
+   sayıda yetkilendirme yöntemi kullanıldığında, bunlar, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergelerinin
+   yapılandırma dosyasında göründükleri sıra ile çağırılır.</p>
+
+   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></code> gibi yetkilendirme
+   taşıyıcısı yönergelerin devreye girmesiyle yetkilendirme
+   yöntemlerinin ne zaman çağırılacağı ve çağırıldığında ve erişime
+   izin verirken hangi kuralların uygulanacağı konusunda denetim
+   yapılandırmanın eline geçmektedir. Karmaşık yetkilendime mantığını
+   ifade etmek için kullanılan bir örneği görmek için
+   <a href="../mod/mod_authz_core.html#logic">Yetkilendirme
+   Taşıyıcıları</a> bölümüne bakınız.</p>
+
+   <p>Öntanımlı olarak tüm <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#&#10;   require">
+   Require</a></code> yönergeleri, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requireany">&lt;RequireAny&gt;</a></code>
+   taşıyıcı yönergesinin içine konur. Başka bir deyişle eğer
+   belirtilen kimlik doğrulama yöntemlerinden herhangi biri başarılı
+   olursa yetkilendirme de sağlanmış olur.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="reqaccessctrl" id="reqaccessctrl">Erişim denetimi için yetkilendirme tedarikçilerinin
+   kullanımı</a></h3>
+   
+   <p>Kullanıcı adı ve parolasına göre kimlik doğrulama hikayenin
+   sadece bir bölümüdür. Sıklıkla insanlara kim olduklarına göre
+   değil birşeylere dayanarak izin vermek istersiniz. Örneğin nereden
+   geldikleri gibi.</p>
+
+   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#all">all</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#env">env</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#host">host</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#ip">ip</a></code> gibi yetkilendirme
+   tedarikçileri ile, bir belgenin istendiği makinenin IP adresi veya
+   konak ismi gibi bazı özelliklerine dayalı olarak erişime izin
+   verip vermeyeceğinizi belirtebilirsiniz.</p>
+
+   <p>Bu tedarikçilerin kullanımı <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesinde açıklanmıştır. Bu yönergeler,
+   isteklerin işlenmesi sırasında yetkilendirme aşamasında
+   çağırılacak yetkilendirme tedarikçilerini kayda geçirir. Örneğin:
+   </p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    Require ip <var>adres</var>
+   </code></p></div>
+
+   <p>Burada, <var>adres</var> bir IP adresidir (veya kısmi bir IP
+    addresidir)</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    Require host <var>alan_adı</var>
+   </code></p></div>
+
+   <p>Burada, <var>alan_adı</var> bir tam nitelikli alan adıdır
+   (ya da kısmi alan adıdır); gerekirse çok sayıda alan adı veya IP
+   adresi de belirtilebilir.</p>
+
+   <p>Örneğin, yorum alanını gereksiz iletilerle dolduran birini uzak
+   tutmak istediğinizi varsayalım. Bu kişiyi uzak tutmak için şunları
+   yapabilirsiniz:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    &lt;RequireAll&gt;
+    <span class="indent">
+     Require all granted<br />
+     Require not ip 10.252.46.165
+    </span>
+    &lt;/RequireAll&gt;
+   </code></p></div>
+
+   <p>Bu adresden gelen ziyaretçiler bu yönergedeki içeriği
+   göremeyeceklerdir. Bunun yerine, elinizde IP adresi değil de
+   makine adı varsa şunu kullanabilirsiniz:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    &lt;RequireAll&gt;
+    <span class="indent">
+     Require all granted<br />
+     Require not host <var>host.example.com</var>
+    </span>
+    &lt;/RequireAll&gt;
+   </code></p></div>
+
+   <p>Eğer alan adının tamanıdan gelecek olan bütün erişimleri
+   engellemek isterseniz adresin ya da alan adının bir parçasını
+   belirtin:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    &lt;RequireAll&gt;
+    <span class="indent">
+     Require all granted<br />
+     &lt;RequireNone&gt;
+     <span class="indent">
+      Require ip 192.168.205<br />
+      Require host phishers.example.com moreidiots.example<br />
+      Require host ke
+     </span>
+     &lt;/RequireNone&gt;
+    </span>
+    &lt;/RequireAll&gt;
+   </code></p></div>
+
+   <p>Yukarıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#requirenone">&lt;RequireNone&gt;</a></code> yönergesi içindeki
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code>
+   yönergelerinin değiştirgeleriyle hiçbir bir eşleşme olmaması
+   durumunda erişime izin verilir.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="filesystem" id="filesystem">Erişim denetimi ve geriye uyumluluk</a></h3>
+   
+   <p>Kimlik doğrulama için tedarik tabanlı mekanizma kullanımının
+   yan etkilerinden birisi,
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#order">Order</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#allow">Allow</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#deny">Deny</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#satisfy">Satisfy</a></code> erişim
+   denetim yönergelerine artık ihtiyaç duyulmamasıdır. Ancak eski
+   yapılandırmalarla uyumluluğu sağlamak için bu yönergeler
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_access_compat.html">mod_access_compat</a></code> modülüne taşınmıştır.</p>
+
+  
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="moreinformation" id="moreinformation">Daha fazla bilgi</a></h2>
+  <p>Daha fazla bilgi için <code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code> ve
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code> modüllerinin belgelerine bakınız.
+  <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#&lt;authnprovideralias&gt;">&lt;AuthnProviderAlias&gt;</a></code>
+  yönergesi ile bazı yapılandırmalarınızı basitleştirebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Apache tarafından desteklenen şifrelerle ilgili bilgi için <a href="../misc/password_encryptions.html">Parola Biçemleri</a>
+  belgesine bakınız.</p>
+
+  <p><a href="access.html">Erişim Denetimi</a> nasıl belgesinden de
+  bazı bilgiler edinebilirsiniz.</p>
+ </div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/howto/auth.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/howto/auth.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/howto/auth.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=816420&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Fri Sep 18 00:37:11 2009
@@ -0,0 +1,614 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 728126 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
+  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="auth.xml.meta">
+ <parentdocument href="./">Nasıllar ve Öğreticiler</parentdocument>
+
+ <title>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</title>
+
+ <summary>
+  <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
+  Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
+  ulaşacaklarına müsaade edilmesi işlemidir.</p>
+ </summary>
+
+ <section id="related"><title>İlgili modüller ve Yönergeler</title>
+
+  <p>Kimlik Doğrulama ve yetkilendirme işlemi ile ilgili üç tür modül
+  vardır. Genellikle her bir gruptan en az bir modül seçeceksiniz.</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kimlik Doğrulama türü (bkz. <directive module="mod_authn_core"
+   >AuthType</directive> yönergesi)
+    <ul>
+     <li><module>mod_auth_basic</module></li>
+     <li><module>mod_auth_digest</module></li>
+    </ul>
+   </li>
+
+   <li>Kimlik Doğrulayıcı (bkz.
+   <directive module="mod_auth_basic">AuthBasicProvider</directive>
+   ve <directive module="mod_auth_digest"
+   >AuthDigestProvider</directive> yönergeleri)
+    <ul>
+     <li><module>mod_authn_anon</module></li>
+     <li><module>mod_authn_dbd</module></li>
+     <li><module>mod_authn_dbm</module></li>
+     <li><module>mod_authn_file</module></li>
+     <li><module>mod_authnz_ldap</module></li>
+    </ul>
+   </li>
+   <li>Yetkilendirme (bkz.
+     <directive module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesi)
+    <ul>
+     <li><module>mod_authnz_ldap</module></li>
+     <li><module>mod_authz_dbd</module></li>
+     <li><module>mod_authz_dbm</module></li>
+     <li><module>mod_authz_groupfile</module></li>
+     <li><module>mod_authz_host</module></li>
+     <li><module>mod_authz_owner</module></li>
+     <li><module>mod_authz_user</module></li>
+    </ul>
+   </li>
+  </ul>
+
+  <p>Bu modüllere ek olarak, <module>mod_authn_core</module> ve
+  <module>mod_authz_core</module> modülleri bulunur. Bu modüller
+  yetkilendirme modüllerinin çekirdeğini oluşturan temel yönergeleri
+  gerçekler.</p>
+
+  <p><module>mod_authnz_ldap</module> modülü kimlik doğrulama ve
+  yetkilendirme işlemlerinin ikisini birden gerçekleştirir.
+  <module>mod_authz_host</module> modülü bu işlemleri sunucu adına, IP
+  adresine ve isteğin karekteristiğine bağlı olarak gerçekleştirir.
+  Ancak kimlik doğrulama sisteminin bir parçası değildir.
+  <code>mod_access</code> ile geriye uyumluluk için
+  <module>mod_access_compat</module> diye bir modül daha vardır.</p>
+
+  <p>Muhtemelen göz atmak isteyeceğiniz <a href="access.html">Erişim
+  Denetimi</a> nasıl belgesi, sunucuya erişimlerin çeşitli yollarından
+  bahsetmektedir.</p>
+ </section>
+
+ <section id="introduction"><title>Giriş</title>
+  <p>Sitenizde sadece küçük bir grup insana hitap eden ya da hassas
+  bilgileriniz varsa, bu makaledeki teknikleri kullanarak dilediğiniz
+  kişilerin sadece dilediğiniz sayfaları görüntülemesini
+  sağlayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu makale sitenizin bazı parçalarını korumak için kullanacağınız
+  "standart" yolları içermektedir.</p>
+
+  <note><title>Bilginize:</title>
+   <p>Eğer bilgileriniz gerçekten gizliliğe ihtiyaç duyuyorsa kimlik
+   doğrulamasına ilaveten <module>mod_ssl</module> modülünü de
+   kullanabilirsiniz.</p>
+  </note>
+
+ </section>
+
+ <section id="theprerequisites">
+  <title>Ön gereksinimler</title>
+  <p>Bu makalede bahsi geçen yönergeler ya ana sunucu yapılandırma
+  dosyasında (genellikle <directive module="core"
+  type="section">Directory</directive> bölümünde) ya da dizin içi
+  yapılandırma dosyalarında (<code>.htaccess</code> dosyaları)
+  bulunmak zorundadır.</p>
+
+  <p>Eğer <code>.htaccess</code> dosyalarını kullanmayı
+  tasarlıyorsanız, kimlik doğrulama yönergelerine bu dosyaların içine
+  koymaya izin veren sunucu yapılandırmasına ihtiyacınız olacaktır.
+  Bunun için, dizin içi yapılandırma dosyalarının içine hangi
+  yönergelerin konacağını belirleyen <directive module="core"
+  >AllowOverride</directive> yönergesi kullanılır.</p>
+
+  <p>Kimlik doğrulamadan sözettiğimize göre, aşağıda gösterilen
+  şekilde bir <directive module="core"
+  >AllowOverride</directive> yönergesine ihtiyacınız olacaktır:</p>
+
+  <example>
+   AllowOverride AuthConfig
+  </example>
+
+  <p>Yönergeleri doğrudan ana sunucunun yapılandırma dosyasına
+  koyacaksanız bu dosyaya yazma izniniz olmalıdır.</p>
+
+  <p>Bazı dosyaların nerede saklandığını bilmek için sunucunun dizin
+  yapısı hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu çok da
+  zor olmamakla birlikte bu noktaya gelindiğinde konuyu
+  netleştireceğiz.</p>
+
+  <p>Ayrıca <module>mod_authn_core</module> ve
+  <module>mod_authz_core</module> modülleri ya <code>httpd</code>
+  çalıştırılabilirinin içinde derlenmiş olmalı ya da
+  <code>httpd.conf</code> yapılandırma dosyası ile yüklenmelidir. Bu
+  iki modül HTTP sunucusunda kimlik doğrulama ve yetkilendirme
+  kullanımı ve yapılandırması için büyük öneme sahip temel yönergeleri
+  ve işlevselliği sağlar.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="gettingitworking"><title>Çalışmaya Başlama</title>
+  <p>Burada, sunucu üzerindeki bir dizini parolayla korumak için
+  gereken temel bilgiler verilecektir.</p>
+
+  <p>İlk olarak bir parola dosyası oluşturmalısınız. Bunu nasıl
+  yapacağınız, özellikle, seçtiğiniz kimlik doğrulayıcıya göre
+  değişiklik gösterir. Bunun üzerinde ileride daha fazla duracağız.
+  Başlangıç için parolaları bir metin dosyasında tutacağız.</p>
+
+  <p>Bu dosya belge kök dizini altında olmamalıdır. Böylece başkaları
+  parola dosyasını indiremezler. Örneğin belgeleriniz
+  <code>/usr/local/apache/htdocs</code> üzerinden sunuluyorsa parola
+  dosyanızı <code>/usr/local/apache/passwd</code> dizininde
+  tutabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Dosyayı oluşturmak için Apache ile gelen
+  <program>htpasswd</program> uygulamasını kullanacağız. Bu uygulama
+  Apache'nin kurulumunda belirtilen <code>bin</code> dizininde
+  bulunur. Eğer Apache'yi üçüncü parti paketlerden kurduysanız,
+  çalıştırılabilir dosyaların bulunduğu yollar üzerinde olmalıdır.</p>
+
+  <p>Bir dosya oluşturmak için şunları yazın:</p>
+
+  <example>
+   htpasswd -c /usr/local/apache/passwd/passwords umut
+  </example>
+
+  <p><program>htpasswd</program> size parola soracaktır arkasından da
+  teyit etmek için parolayı tekrar girmenizi isteyecektir:</p>
+
+  <example>
+   # htpasswd -c /usr/local/apache/passwd/passwords umut<br />
+   New password: parolam<br />
+   Re-type new password: parolam<br />
+   Adding password for user umut
+  </example>
+
+  <p>Eğer <program>htpasswd</program> normal yollar üzerinde değilse
+  çalıştırmak için dosyanın bulunduğu tam yeri belirtmeniz
+  gerekecektir. Dosyanın öntanımlı kurulum yeri:
+  <code>/usr/local/apache2/bin/htpasswd</code></p>
+
+  <p>Bundan sonra, sunucuyu, parola sorması için ve kimlerin erişim
+  izni olacağını belirlemek için yapılandıracaksınız. Bu işlemi
+  <code>httpd.conf</code>dosyasını düzenleyerek ya da bir
+  <code>.htaccess</code> dosyası kullanarak yapabilirsiniz. Örneğin,
+  <code>/usr/local/apache/htdocs/secret</code> dizinini korumayı
+  amaçlıyorsanız, şu yönergeleri kullanabilirsiniz. Bu yönergeleri
+  <code>/usr/local/apache/htdocs/secret/.htaccess</code> dosyası içine
+  veya <code>httpd.conf</code> içindeki &lt;Directory
+  /usr/local/apache/htdocs/secret&gt; bölümüne koyabilirsiniz.</p>
+
+  <example>
+   AuthType Basic<br />
+   AuthName "Gizli Dosyalar"<br />
+   # (Aşağıdaki satırın kullanımı isteğe bağlıdır)<br />
+   AuthBasicProvider file<br />
+   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+   Require user umut
+  </example>
+
+  <p>Bu yönergeleri tek tek inceleyelim.
+  <directive module="mod_authn_core">AuthType</directive> yönergesi
+  kullanıcının kimliğini doğrulamakta kullanılacak yöntemi seçer. En
+  çok kullanılan yöntem <code>Basic</code>'tir ve bu yöntem
+  <module>mod_auth_basic</module> modülüyle gerçeklenmiştir. Temel
+  (<code>Basic</code>) kimlik doğrulamasıyla gönderilen parolanın
+  şifrelenmeyeceğini unutmayın. Bu yöntem, bu sebepten dolayı
+  <module>mod_ssl</module> eşliğinde kullanılmadığı sürece yüksek
+  hassasiyete sahip bilgiler için kullanılmamalıdır. Apache bir başka
+  kimlik doğrulama yöntemini daha destekler: <code>AuthType
+  Digest</code>. Bu yöntem <module>mod_auth_digest</module> tarafından
+  gerçeklenmiştir ve çok daha güvenlidir. Güncel tarayıcılar, Özet
+  (<code>Digest</code>) kimlik doğrulama yöntemini
+  desteklemektedir.</p>
+
+  <p><directive module="mod_authn_core">AuthName</directive> yönergesi
+  ile kimlik doğrulamada kullanılacak <dfn>Saha</dfn> da
+  belirtilebilir. Saha kullanımının, başlıca iki işlevi vardır.
+  Birincisi, istemci sıklıkla bu bilgiyi kullanıcıya parola diyalog
+  kutusunun bir parçası olarak sunar. İkincisi, belirtilen kimlik
+  doğrulamalı alan için gönderilecek parolayı belirlerken istemci
+  tarafından kullanılır.</p>
+
+  <p>Örneğin, bir istemcinin <code>"Gizli Dosyalar"</code> alanında
+  kimliği doğrulanmış olsun. Aynı sunucu üzerinde <code>"Gizli
+  Dosyalar"</code> Sahası olarak belirlenmiş alanlarda aynı parola
+  özdevinimli olarak yinelenecektir. Böylece parola bir kere girilerek
+  aynı Sahayı paylaşan çok sayıda kısıtlanmış alana ulaşırken oluşacak
+  gecikmeden kullanıcı korunmuş olur. Güvenlik gerekçelerinden dolayı,
+  her sunucu adı değiştirilişinde istemcinin parolayı yeniden sorması
+  gerekir.</p>
+
+  <p><directive module="mod_auth_basic">AuthBasicProvider</directive>
+  yönergesinin öntanımlı değeri <code>file</code> olduğundan, bu
+  durumda, bu yönergenin kullanımı isteğe bağlıdır. Ancak, eğer kimlik
+  doğrulaması için <module>mod_authn_dbm</module> ya da
+  <module>mod_authn_dbd</module> gibi farklı bir kaynak seçecekseniz
+  bu yönergeyi kullanmanız gerekecektir.</p>
+
+  <p><directive module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive>
+  yönergesi <program>htpasswd</program> ile oluşturduğumuz parola
+  dosyasının yerini belirtmek için kullanılır. Eğer çok sayıda
+  kullanıcınız varsa her bir kullanıcıyı her kimlik doğrulama isteği
+  için kimlik bilgilerini bir metin dosyasında aramak gayet yavaş
+  olacaktır. Apache, kullanıcı bilgilerini hızlı bir veritabanı
+  dosyasında depolama özelliğine de sahiptir. Bu amaçla,
+  <module>mod_authn_dbm</module> modülünün
+  <directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMUserFile</directive>
+  yönergesi kullanılabilir. Bu dosyalar <program>dbmmanage</program>
+  programı ile oluşturulabilir ve değiştirilebilir. <a
+  href="http://modules.apache.org/">Apache modülleri
+  Veritabanı</a> içindeki üçüncü parti modüllerinde çok sayıda
+  başka kimlik doğrulama türü de vardır.</p>
+
+  <p>Son olarak <directive module="mod_authz_core">Require</directive>
+  yönergesi, sunucunun bu bölgesine erişimine izin verilen
+  kullanıcıları ayarlama işleminin kimlik doğrulamasıyla ilgili
+  kısmını sağlar. Bir sonraki bölümde <directive
+  module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesini kullanmanın
+  çeşitli yoları üzerinde duracağız.</p>
+ </section>
+
+ <section id="lettingmorethanonepersonin">
+  <title>Birden çok kişiye izin vermek</title>
+  <p>Yukarıdaki yönergelerle bir dizinde sadece bir kişiye
+  (<code>umut</code> adlı kullanıcıya) izin verir. Çoğunlukla birden
+  çok kişiye izin verilmesi istenir. Bu durumda <directive
+  module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive> yönergesi
+  devreye girer.</p>
+
+  <p>Eğer birden çok kişiye izin vermek istiyorsanız içinde kullanıcı
+  isimlerinin olduğu bir grup dosyası oluşturmalısınız. Bu dosyanın
+  biçemi gayet basittir ve bunu herhangi bir metin düzenleyici ile
+  oluşturabilirsiniz. Bu dosyanın içeriği aşağıdaki gibi
+  görünecektir:</p>
+
+  <example>
+   GroupName: umut samet engin kubilay
+  </example>
+
+  <p>Dosya, sadece, boşluklarla birbirinden ayrılmış gurup üyelerinin
+  isimlerinden oluşan uzun bir liste içerir.</p>
+
+  <p>Varolan parola dosyasına bir kullanıcı eklemek için şunu
+  yazın:</p>
+
+  <example>
+   htpasswd /usr/local/apache/passwd/passwords birey
+  </example>
+
+  <p>Evvelce almış olduğunuz yanıtı yine alacaksınız ama bu sefer yeni
+  bir dosya oluşturulmak yerine var olan bir dosyaya eklenecektir.
+  (Yeni bir parola dosyası oluşturmak için <code>-c</code> seçeneği
+  kullanılır).</p>
+
+  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı aşağıda görüldüğü şekilde
+  değiştirebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   AuthType Basic<br />
+   AuthName "Davete Binaen"<br />
+   # Satır isteğe bağlıdır:<br />
+   AuthBasicProvider file<br />
+   AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+   AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
+   Require group Grupismi
+  </example>
+
+  <p>Artık, <code>Grupismi</code> gurubunda listelenmiş ve
+  <code>password</code> dosyasında kaydı olan kişiye, parolayı doğru
+  yazdığı takdirde izin verilecektir.</p>
+
+  <p>Çoklu kullanıcıya izin veren biraz daha az kullanılan başka bir
+  yol daha mevcuttur. Bir gurup dosyası oluşturmaktansa, şu yönergeyi
+  kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   Require valid-user
+  </example>
+
+  <p><code>Require user umut</code> satırı ile parola dosyasında
+  listelenmiş ve parolayı doğru olarak giren herhangi bir kişiye izin
+  vermektense, her grup için ayrı bir parola dosyası tutarak grup
+  davranışını taklit edebilirsiniz. Bu yaklaşımın getirisi:
+  Apache iki dosya yerine sadece bir dosyaya bakar.
+  Götürüsü ise parola dosyalarından oluşan bir dosya demeti sağlamak
+  ve <directive module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive>
+  yönergesinde doğru dosyayı belirtmeyi unutmamak zorunda
+  kalmanızdır.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="possibleproblems"><title>Olası Sorunlar</title>
+  <p>Temel kimlik doğrulama yolu belirtildiği için, sunucuya
+  yaptığınız her belge istediğinde kullanıcı adınızın ve parolanızın
+  doğrulanması gerekir. Hatta aynı sayfayı yeniden yüklerken ya da
+  sayfadaki her bir resim için bu yapılmalıdır (şayet korunmakta olan
+  bir dizinden geliyorsa). Bu işlem hızı azaltacaktır. Yavaşlama
+  miktarı parola dosyanızın büyüklüğü ile orantılı olacaktır, çünkü bu
+  işlem sırasında dosya açılacak ve kullanıcıların arasında isminiz
+  bulunana kadar liste aşağı doğru taranacaktır. Bu işlem sayfa her
+  yüklenişinde tekrar edilecektir.</p>
+
+  <p>Buradan çıkacak sonuç, bir parola dosyasına konulan kullanıcı
+  sayısında bir üst sınır olması gerekliliğidir. Bu sınır sunucunuzun
+  başarımına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bir kaç yüz kayıtın
+  üstünde giriş yaptığınızda hız düşüşünü gözlemlebilirsiniz İşte bu
+  anda kimlik doğrulama için başka bir yöntem aramaya başlarsınız.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="dbmdbd">
+  <title>Diğer parola depolama yöntemleri</title>
+  <p>Parolaları basit bir metin dosyasında depolamak yukarıda
+  bahsedilen sorunlara yol açtığından parolaları başka bir yerde
+  depolamayı düşünebilirsiniz; örneğin bir veritabanında.</p>
+
+  <p><module>mod_authn_dbm</module> ve <module>mod_authn_dbd</module>
+  modülleri bunu mümkün kılan iki modüldür. Depolama yönemi olarak
+  <code><directive module="mod_auth_basic"
+  >AuthBasicProvider</directive> file</code> yerine, <code>dbm</code>
+  veya <code>dbd</code> kullanabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bir metin dosyası yerine bir dbd dosyası kullanım örneği:</p>
+
+  <example>
+  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  AuthName "Private"<br />
+  AuthType Basic<br />
+  AuthBasicProvider dbm<br />
+  AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
+  Require valid-user<br />
+  &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>Başka seçenekler de mümkündür. Ayrınılar için
+  <module>mod_authn_dbm</module> belgesine başvurun.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="multprovider">
+  <title>Birden çok tedarikçi kullanmak</title>
+  <p>Kimlik doğrulama ve yetkilendirme mimarisine dayalı yeni
+  tedarikçiyi kullanarak tek bir yetkilendirme ya da kimlik doğrulama
+  yöntemine kilitlenip kalmayacaksınız. Aslında birden çok tedarikçi
+  ihtiyacınıza cevap vermek için bir arada kullanılabilir. Aşağıdaki
+  örnekte dosya ve LDAP tabanlı kimlik doğrulama tedarikçileri bir
+  arada kullanılmıştır.</p>
+
+  <example>
+  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  AuthName "Private"<br />
+  AuthType Basic<br />
+  AuthBasicProvider file ldap<br />
+  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+  AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg<br />
+  Require valid-user<br />
+  &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>Bu örnekte dosya tedarikçisi, ilk olarak kullanıcının kimliğini
+  doğrulamaya teşebbüs edecektir. Kullanıcının kimliği
+  doğrulanamıyorsa LDAP tedarikçisi çağırılır. Eğer kurumunuz birden
+  çok kimlik doğrulama tedarikçisini yürürlüğe koyuyorsa bu, kimlik
+  doğrulama faaliyet alanının genişletilmesini sağlar. Diğer kimlik
+  kanıtlama ve yetkilendirme senaryoları tek bir kimlik doğrulaması
+  ile birden fazla yetkilendirme türüne izin verebilir.</p>
+
+  <p>Çok sayıda kimlik doğrulama tedarikçisi uygulamaya konulabileceği
+  gibi, çok sayıda yetkilendirme yöntemi de kullanılabilir. Bu örnekte
+  dosya için hem dosyalı hem de LDAP grup kimlik doğrulaması
+  kullanılmıştır.</p>
+
+  <example>
+  &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
+  AuthName "Private"<br />
+  AuthType Basic<br />
+  AuthBasicProvider file<br />
+  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords<br />
+  AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg
+  AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups<br />
+  Require group GroupName<br />
+  Require ldap-group cn=mygroup,o=yourorg<br />
+  &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>Kimlik doğrulama konusunu biraz daha genişletirsek, <directive
+  module="mod_authz_core" type="section">RequireAll</directive> ve
+  <directive module="mod_authz_core" type="section"
+  >RequireAny</directive> gibi yetkilendirme taşıyıcısı
+  yönergelerle hangi iznin hangi sırayla uygulanacağını
+  belirlenebilir. <a href="../mod/mod_authz_core.html#logic"
+  >Yetkilendirme Taşıyıcıları</a> bölümünde bunun bir uygulama
+  örneğini görebilirsiniz.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="beyond"><title>Yetkilendirmenin biraz ötesi</title>
+  <p>Tek bir veri deposundan yapılacak tek bir sınamadan çok daha
+  esnek kimlik doğrulaması yapılabilir. Sıralama, mantık ve hangi
+  kimlik doğrulamasının kullanılacağını seçmek mümkündür.</p>
+
+  <section id="authandororder">
+   <title>Mantık ve sıralamanın uygulanması</title>
+   <p>Yetkilendirmenin hangi sırayla uygulanacağı ve nasıl
+   denetleneceği geçmişte biraz gizemli bir konuydu. Apache 2.2'de,
+   tedarikçi tabanlı kimlik doğrulamasının devreye girmesiyle asıl
+   kimlik doğrulama işlemini yetkilendirme ve destek işlevselliğinden
+   ayırmak mümkün oldu. Bunun faydalarından birisi de kimlik
+   doğrulama tedarikçilerinin yapılandırılabilmesi ve auth modülünün
+   kendi yükleme sırasından bağımsız olarak özel bir sırayla
+   çağrılabilmesidir. Bu tedarikçi tabanlı mekanizmanın aynısı
+   yetkilendirmeye de getirilmiştir. Bunun anlamı <directive
+   module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesinde hangi
+   izin yönteminin kullanılması gerektiğinin belirtmesinin yanında
+   hangi sırayla çağırılacaklarının da belirlenebildiğidir. Çok
+   sayıda yetkilendirme yöntemi kullanıldığında, bunlar, <directive
+   module="mod_authz_core">Require</directive> yönergelerinin
+   yapılandırma dosyasında göründükleri sıra ile çağırılır.</p>
+
+   <p><directive module="mod_authz_core" type="section"
+   >RequireAll</directive> ve <directive module="mod_authz_core"
+   type="section">RequireAny</directive> gibi yetkilendirme
+   taşıyıcısı yönergelerin devreye girmesiyle yetkilendirme
+   yöntemlerinin ne zaman çağırılacağı ve çağırıldığında ve erişime
+   izin verirken hangi kuralların uygulanacağı konusunda denetim
+   yapılandırmanın eline geçmektedir. Karmaşık yetkilendime mantığını
+   ifade etmek için kullanılan bir örneği görmek için
+   <a href="../mod/mod_authz_core.html#logic">Yetkilendirme
+   Taşıyıcıları</a> bölümüne bakınız.</p>
+
+   <p>Öntanımlı olarak tüm <directive module="mod_authz_core">
+   Require</directive> yönergeleri, <directive
+   module="mod_authz_core" type="section">RequireAny</directive>
+   taşıyıcı yönergesinin içine konur. Başka bir deyişle eğer
+   belirtilen kimlik doğrulama yöntemlerinden herhangi biri başarılı
+   olursa yetkilendirme de sağlanmış olur.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="reqaccessctrl">
+   <title>Erişim denetimi için yetkilendirme tedarikçilerinin
+   kullanımı</title>
+   <p>Kullanıcı adı ve parolasına göre kimlik doğrulama hikayenin
+   sadece bir bölümüdür. Sıklıkla insanlara kim olduklarına göre
+   değil birşeylere dayanarak izin vermek istersiniz. Örneğin nereden
+   geldikleri gibi.</p>
+
+   <p><directive module="mod_authz_host">all</directive>, <directive
+   module="mod_authz_host">env</directive>, <directive
+   module="mod_authz_host">host</directive> ve <directive
+   module="mod_authz_host">ip</directive> gibi yetkilendirme
+   tedarikçileri ile, bir belgenin istendiği makinenin IP adresi veya
+   konak ismi gibi bazı özelliklerine dayalı olarak erişime izin
+   verip vermeyeceğinizi belirtebilirsiniz.</p>
+
+   <p>Bu tedarikçilerin kullanımı <directive module="mod_authz_core"
+   >Require</directive> yönergesinde açıklanmıştır. Bu yönergeler,
+   isteklerin işlenmesi sırasında yetkilendirme aşamasında
+   çağırılacak yetkilendirme tedarikçilerini kayda geçirir. Örneğin:
+   </p>
+
+   <example>
+    Require ip <var>adres</var>
+   </example>
+
+   <p>Burada, <var>adres</var> bir IP adresidir (veya kısmi bir IP
+    addresidir)</p>
+
+   <example>
+    Require host <var>alan_adı</var>
+   </example>
+
+   <p>Burada, <var>alan_adı</var> bir tam nitelikli alan adıdır
+   (ya da kısmi alan adıdır); gerekirse çok sayıda alan adı veya IP
+   adresi de belirtilebilir.</p>
+
+   <p>Örneğin, yorum alanını gereksiz iletilerle dolduran birini uzak
+   tutmak istediğinizi varsayalım. Bu kişiyi uzak tutmak için şunları
+   yapabilirsiniz:</p>
+
+   <example>
+    &lt;RequireAll&gt;
+    <indent>
+     Require all granted<br/>
+     Require not ip 10.252.46.165
+    </indent>
+    &lt;/RequireAll&gt;
+   </example>
+
+   <p>Bu adresden gelen ziyaretçiler bu yönergedeki içeriği
+   göremeyeceklerdir. Bunun yerine, elinizde IP adresi değil de
+   makine adı varsa şunu kullanabilirsiniz:</p>
+
+   <example>
+    &lt;RequireAll&gt;
+    <indent>
+     Require all granted<br/>
+     Require not host <var>host.example.com</var>
+    </indent>
+    &lt;/RequireAll&gt;
+   </example>
+
+   <p>Eğer alan adının tamanıdan gelecek olan bütün erişimleri
+   engellemek isterseniz adresin ya da alan adının bir parçasını
+   belirtin:</p>
+
+   <example>
+    &lt;RequireAll&gt;
+    <indent>
+     Require all granted<br/>
+     &lt;RequireNone&gt;
+     <indent>
+      Require ip 192.168.205<br />
+      Require host phishers.example.com moreidiots.example<br />
+      Require host ke
+     </indent>
+     &lt;/RequireNone&gt;
+    </indent>
+    &lt;/RequireAll&gt;
+   </example>
+
+   <p>Yukarıdaki örnekte, <directive module="mod_authz_core"
+   type="section">RequireNone</directive> yönergesi içindeki
+   <directive module="mod_authz_core">Require</directive>
+   yönergelerinin değiştirgeleriyle hiçbir bir eşleşme olmaması
+   durumunda erişime izin verilir.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="filesystem">
+   <title>Erişim denetimi ve geriye uyumluluk</title>
+   <p>Kimlik doğrulama için tedarik tabanlı mekanizma kullanımının
+   yan etkilerinden birisi,
+   <directive module="mod_access_compat">Order</directive>,
+   <directive module="mod_access_compat">Allow</directive>,
+   <directive module="mod_access_compat">Deny</directive> ve
+   <directive module="mod_access_compat">Satisfy</directive> erişim
+   denetim yönergelerine artık ihtiyaç duyulmamasıdır. Ancak eski
+   yapılandırmalarla uyumluluğu sağlamak için bu yönergeler
+   <module>mod_access_compat</module> modülüne taşınmıştır.</p>
+
+  </section>
+
+ </section>
+
+ <section id="moreinformation"><title>Daha fazla bilgi</title>
+  <p>Daha fazla bilgi için <module>mod_auth_basic</module> ve
+  <module>mod_authz_host</module> modüllerinin belgelerine bakınız.
+  <directive module="mod_authn_core">&lt;AuthnProviderAlias&gt;</directive>
+  yönergesi ile bazı yapılandırmalarınızı basitleştirebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Apache tarafından desteklenen şifrelerle ilgili bilgi için <a
+  href="../misc/password_encryptions.html">Parola Biçemleri</a>
+  belgesine bakınız.</p>
+
+  <p><a href="access.html">Erişim Denetimi</a> nasıl belgesinden de
+  bazı bilgiler edinebilirsiniz.</p>
+ </section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/auth.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message