httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r808862 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: env.xml.tr glossary.xml.tr misc/perf-tuning.xml.tr misc/security_tips.xml.tr
Date Fri, 28 Aug 2009 12:24:10 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Aug 28 12:24:10 2009
New Revision: 808862

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=808862&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=808862&r1=808861&r2=808862&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Fri Aug 28 12:24:10 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 749395 -->
+<!-- English Revision: 805050 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -106,7 +106,7 @@
     <title>Standart CGI Değişkenleri</title>
 
     <p>Apache yapılandırmasıyla atanan ve kabuğa aktarılan ortam
-     değişkenlerinden başka <a href="http://cgi-spec.golux.com/">CGI
+     değişkenlerinden başka <a href="http://www.w3.org/CGI/">CGI
      Belirtimi</a>nin gerektirdiği istekler hakkında temel bilgileri
      içeren ortam değişkenlerinin CGI betikleri ve SSI sayfalarınca
      atanabilmesi sağlanmıştır.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr?rev=808862&r1=808861&r2=808862&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] Fri Aug 28 12:24:10 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 667834 -->
+<!-- English Revision: 805050 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=808862&r1=808861&r2=808862&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Fri Aug 28 12:24:10
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 740030 -->
+<!-- English Revision: 805050 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -435,7 +435,7 @@
     süredir. Burada ağ band genişliği ile sunucu kaynaklarının kullanımı
     arasında bir seçim yapmak söz konusudur. Hiçbir şey umurunuzda
     değilse <a
-    href="http://www.research.digital.com/wrl/techreports/abstracts/95.4.html">
+    href="http://www.hpl.hp.com/techreports/Compaq-DEC/WRL-95-4.html">
     çoğu ayrıcalığın yitirilmesi pahasına</a> bu değeri rahatça
     <code>60</code> saniyenin üzerine çıkarabilirsiniz.</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=808862&r1=808861&r2=808862&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Fri Aug 28 12:24:10
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 686269 -->
+<!-- English Revision: 805050 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -168,7 +168,7 @@
    ortaya çıkmaması için betiklerin farklı kullanıcıların aidiyetlerinde
    çalışmasını sağlayan ve 1.2 sürümünden beri Apache ile dağıtılan <a
    href="../suexec.html">suEXEC</a> diye bir program vardır. Başka bir yol
-   da <a href="http://cgiwrap.unixtools.org/">CGIWrap</a> kullanmaktır.</p>
+   da <a href="http://cgiwrap.sourceforge.net/">CGIWrap</a> kullanmaktır.</p>
 
  </section>
 Mime
View raw message