httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r795476 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: howto/public_html.xml.tr mod/mod_dir.xml.tr mod/mod_userdir.xml.tr
Date Sun, 19 Jul 2009 04:29:42 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Jul 19 04:29:42 2009
New Revision: 795476

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=795476&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr?rev=795476&r1=795475&r2=795476&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] Sun Jul 19 04:29:42 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:791344 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 791344 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -149,7 +149,6 @@
    kullanıcılara yasaklayabilirsiniz:</p>
 
   <example>
-   UserDir enabled<br />
    UserDir disabled root ahmet mustafa
   </example>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=795476&r1=795475&r2=795476&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Sun Jul 19 04:29:42 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 713462 -->
+<!-- English Revision: 795450 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -160,5 +160,25 @@
   </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
+<directivesynopsis>
+<name>DefaultMapping</name>
+<description>Bir dosya ile eşleşmeyen istekler için öntanımlı URL tanımlar
+</description>
+<syntax>DefaultMapping <var>yerel-url</var></syntax>
+<default>None - httpd 404 döndürecektir (Yok)</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>Indexes</override>
+<usage>
+  <p>Dosya sisteminde bulunmayan bir dosya için istek yapıldığında HTTP'nin
+   404 (Yok) hatasını döndürmemesi için sunulacak dosyanın yolunu tanımlar.
+   Örnek:</p>
+  <example>
+    <code>DefaultMapping default.php</code>
+  </example>
+  <p>Bu satırla, (mevcut dosyaları etkilemeden) mevcut olmayan dosyaların
+   yerine <code>default.php</code> dosyası sunulacaktır..</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr?rev=795476&r1=795475&r2=795476&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr [utf-8] Sun Jul 19 04:29:42 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 698483:791344 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 791344 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -133,7 +133,6 @@
    dizinlerini etkin kılmak için şunu yapabilirsiniz:</p>
 
   <example>
-   UserDir enabled<br />
    UserDir disabled birey4 birey5 birey6
   </example>
 Mime
View raw message