httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r795473 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: howto/public_html.html.tr.utf8 howto/public_html.xml.meta mod/mod_userdir.html.tr.utf8 mod/mod_userdir.xml.meta programs/configure.html.en programs/configure.xml.ko
Date Sun, 19 Jul 2009 03:41:12 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Jul 19 03:41:11 2009
New Revision: 795473

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=795473&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8?rev=795473&r1=795472&r2=795473&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul
19 03:41:11 2009
@@ -23,7 +23,6 @@
 <a href="../ko/howto/public_html.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/howto/public_html.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Çok kullanıcılı sistemlerde, <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
yönergesi ile her kullanıcının kendi ev dizininde
   bir sitesi olması sağlanabilir.
@@ -126,7 +125,6 @@
    kullanıcılara yasaklayabilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   UserDir enabled<br />
    UserDir disabled root ahmet mustafa
   </code></p></div>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta?rev=795473&r1=795472&r2=795473&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta Sun Jul 19 03:41:11
2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8?rev=795473&r1=795472&r2=795473&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 19
03:41:11 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_userdir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kullanıcılara
özel dizinler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>userdir_module</td></tr>
@@ -137,7 +136,6 @@
    dizinlerini etkin kılmak için şunu yapabilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   UserDir enabled<br />
    UserDir disabled birey4 birey5 birey6
   </code></p></div>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta?rev=795473&r1=795472&r2=795473&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta Sun Jul 19 03:41:11 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.en?rev=795473&r1=795472&r2=795473&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.en Sun Jul 19 03:41:11
2009
@@ -800,7 +800,7 @@
      library paths separated by a colon.</dd>
 
     <dt><code>--with-ndbm[=<var>path</var>]</code></dt>
-    <dd>Like <code>--with-gdbm</code>, bur searches for a New DBM
+    <dd>Like <code>--with-gdbm</code>, but searches for a New DBM
      installation.</dd>
 
     <dt><code>--with-berkeley-db[=<var>path</var>]</code></dt>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko?rev=795473&r1=795472&r2=795473&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.ko [euc-kr] Sun Jul 19 03:41:11
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='EUC-KR' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:678128 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:793360 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or moreMime
View raw message