httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r790827 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: custom-error.xml.tr dns-caveats.xml.tr env.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_status.xml.tr
Date Fri, 03 Jul 2009 08:42:34 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Jul 3 08:42:34 2009
New Revision: 790827

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=790827&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr?rev=790827&r1=790826&r2=790827&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 08:42:34 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 558686 -->
+<!-- English Revision: 788930 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -108,7 +108,7 @@
 
   <p><directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesinin
    <code>.htaccess</code> dosyalarında kullanılması sadece <directive
-   module="core">AllowOverride</directive> yönergesine uygun bir değer
+   module="core">AllowOverride</directive> yönergesine <code>FileInfo</code>
    atanmışsa mümkündür.</p>
 
   <p>Bazı örnekler:</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr?rev=790827&r1=790826&r2=790827&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 08:42:34 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 507346:788933 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 788974 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -42,6 +42,7 @@
   <title>Basit Bir Örnek</title>
 
   <example>
+   # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın. <br />
    &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
    <indent>
     ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
@@ -65,6 +66,7 @@
    olduğunu varsayarsak yapılandırma şöyle olurdu:</p>
 
   <example>
+   # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın. <br />
    &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt; <br />
    <indent>
     ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr?rev=790827&r1=790826&r2=790827&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 08:42:34 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 729317 -->
+<!-- English Revision: 782860 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -323,8 +323,9 @@
   </section>
 
   <section id="no-cache"><title>no-cache</title>
+    <p><em>2.2.11 sürümünden beri kullanılabilmektedir.</em></p>
 
-    <p>Atandığı takdirde, <module>mod_cache</module> artık 
+    <p>Atandığı takdirde, <module>mod_cache</module> artık
     önbelleklenebilecek yanıtları kaydetmeyecektir. Bu ortam değişkeni bir
     yanıtın halihazırda mevcut bir isteğe sunulmak üzere önbellekte olup
     olmadığından etkilenmez.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=790827&r1=790826&r2=790827&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 08:42:34 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 773774:780016 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 780016 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1363,7 +1363,12 @@
     &lt;If "$req{Host} = ''"&gt;
   </example>
 
-  <p>Bir <var>Host:</var> başlığı içermeyen HTTP/1.0 istekleriyle
eşleşir.</p>
+  <p>Bir <var>Host:</var> başlığı içermeyen HTTP/1.0 istekleriyle
+   eşleşir.</p>
+
+  <p>İstek başlıklarındaki ($req), yanıt başlıklarındaki ($resp) yada
+   ortamdaki ($env) herhangi bir değişkenin değerini ifadenizde
+   karşılaştırabilirsiniz.</p>
 </usage>
 
 <seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
arada

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr?rev=790827&r1=790826&r2=790827&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 08:42:34 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 668628:779139 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 779139 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -165,13 +165,11 @@
   <table border="1">
    <tr>
     <th>Off (öntanımlı)</th>
-    <td>GET&nbsp;
-    /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/fruits</td>
+    <td>GET&nbsp;/disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples</td>
    </tr>
    <tr>
     <th>On</th>
-    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;
-    HTTP/1.1</td>
+    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;HTTP/1.1</td>
    </tr>
   </table>
 Mime
View raw message