httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r759503 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: env.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_log_forensic.xml.tr
Date Sat, 28 Mar 2009 16:35:43 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Mar 28 16:35:43 2009
New Revision: 759503

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=759503&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=759503&r1=759502&r2=759503&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:35:43 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 733762:749395 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 749395 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -322,7 +322,8 @@
 
   </section>
   <section id="no-cache"><title>no-cache</title>
-
+    <p><em>2.2.11'den sonraki sürümlerde kullanılabilmektedir.</em></p>
+    
     <p>Atandığı takdirde, <module>mod_cache</module> başka bir
      önbelleklenebilir yanıtı kaydetmeyecektir. Bu ortam değişkeni, bir
      yanıtın geçerli bir istek için evvelce önbelleğe alınmış olduğu

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=759503&r1=759502&r2=759503&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:35:43 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 728169:752891 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 752891 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -952,6 +952,11 @@
    </indent>
    &lt;/Directory&gt;
   </example>
+  <p><directive>EnableSendfile</directive> yönergesinin .htaccess ve
diziniçi
+   yapılandırmalarının <module>mod_disk_cache</module> tarafından
+   desteklenmediğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
+   <directive>EnableSendfile</directive> yönergesinin sadece küresel
+   tanımları hesaba katılır.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -2694,9 +2699,10 @@
    karakterleri içerebilir.</p>
 
   <example>
-   &lt;VirtualHost *&gt;<br />
+   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
    ServerName sunucu.mesela.dom<br />
    ServerAlias sunucu sunucu2.mesela.dom sunucu2<br />
+   ServerAlias *.mesela.dom<br />
    # ...<br />
    &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr?rev=759503&r1=759502&r2=759503&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28
16:35:43 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:757187 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 757187 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Mime
View raw message