httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r759492 [1/8] - in /httpd/httpd/trunk/docs: man/tr/ manual/ manual/misc/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Sat, 28 Mar 2009 16:06:18 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Mar 28 16:06:16 2009
New Revision: 759492

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=759492&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htdbm.1
  httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htdbm.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htdbm.1?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htdbm.1 (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htdbm.1 Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTDBM" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htdbm"
+.TH "HTDBM" 1 "2009-03-28" "Apache HTTP Sunucusu" "htdbm"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htdbm \- DBM parola veritabanlarını yönetir
@@ -71,10 +71,10 @@
 Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden, bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
 .TP
 \fB-m\fR
-Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF için öntanımlıdır\&. 
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows ve Netware için bu öntanımlıdır\&. 
 .TP
 \fB-d\fR
-Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF dışında öntanımlıdır\&. \fBhtdbm\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında öntanımlıdır\&. \fBhtdbm\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows ve Netware üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
 .TP
 \fB-s\fR
 Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&. 
@@ -159,7 +159,7 @@
 .SH "KISITLAMALAR"
 
 .PP
-Windows ve MPE platformlarında, \fBhtdbm\fR ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz\&. 255 karakterden sonrası kırpılır\&.
+Windows platformunda, \fBhtdbm\fR ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz\&. 255 karakterden sonrası kırpılır\&.
 
 .PP
 \fBhtdbm\fR tarafından kullanılan MD5 algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir\&.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1 (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1 Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTPASSWD" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
+.TH "HTPASSWD" 1 "2009-03-28" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htpasswd \- Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -68,10 +68,10 @@
 Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&. Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil edilebilecek parolaları üretmekte yararlıdır\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden, bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
 .TP
 \fB-m\fR
-Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF için öntanımlıdır\&. 
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows ve Netware için bu öntanımlıdır\&. 
 .TP
 \fB-d\fR
-Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF dışında öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
 .TP
 \fB-s\fR
 Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&. 
@@ -145,7 +145,7 @@
 .SH "KISITLAMALAR"
 
 .PP
-Windows ve MPE platformlarında, \fBhtpasswd\fR ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz\&. 255 karakterden sonrası kırpılır\&.
+Windows platformuda, \fBhtpasswd\fR ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz\&. 255 karakterden sonrası kırpılır\&.
 
 .PP
 \fBhtpasswd\fR tarafından kullanılan MD5 algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir\&.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.fr?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.fr Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -79,7 +79,7 @@
 
   <p>Le journal des erreurs est habituellement enregistré dans un fichier
   (en général <code>error_log</code> sur les systèmes de type Unix et
-  <code>error.log</code> sur Windows et OS/2). Sur les systèmes de type Unix,
+  <code>error.log</code> sur Windows). Sur les systèmes de type Unix,
   le serveur peut aussi enregistrer ses erreurs dans
   <code>syslog</code> ou les
   <a href="#piped">rediriger vers un programme</a> par l'intermédiaire d'un

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.ja.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -25,6 +25,8 @@
 <a href="./ko/logs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/logs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 
   <p>ウェブサーバを効果的に管理するためには、サーバの活動やパフォーマンス、
   今発生しているかもしれない問題に関するフィードバックを得ることが必要です。

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -71,7 +71,7 @@
    düzeltileceği ile ilgili ayrıntıları da içerir.</p>
 
   <p>Hata günlüğü normal olarak bir dosyaya yazılır (genellikle, dosyanın
-   ismi Unix sistemlerinde <code>error_log</code>, Windows ve OS/2’de ise
+   ismi Unix sistemlerinde <code>error_log</code>, Windows’ta ise
    <code>error.log</code>’dur). Ayrıca, Unix sistemlerinde sunucunun
    hataları <code>syslog</code>’a veya <a href="#piped">borulamak suretiyle
    bir programa</a> aktarması da mümkündür.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.meta Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -8,9 +8,9 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.fr?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.fr Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -446,8 +446,8 @@
    <p>Apache 2.x supporte les modèles simultanés enfichables, appelés
    <a href="../mpm.html">Modules Multi-Processus</a> (MPMs). Vous devez
    choisir un MPM au moment de la construction d'Apache. Certaines
-   plateformes ont des modules MPM spécifiques : <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>,
-   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, et
+   plateformes ont des modules MPM spécifiques : 
+   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, et
    <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>. Sur les systèmes de type Unix, vous avez le
    choix entre un grand nombre de modules MPM. Le choix du MPM peut affecter
    la vitesse et l'évolutivité du démon httpd :</p>
@@ -764,10 +764,7 @@
 	 uid que le serveur web d'effectuer une attaque par déni de service
 	 (c'est à dire <em>tous</em> les CGIs, à moins que vous n'utilisiez
 	 un programme comme <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> ou
-	 <code>cgiwrapper</code>). C'est pour cette raison que cette méthode
-	 n'est utilisée sur aucune architecture sauf IRIX (où les deux
-	 méthodes précédentes consomment des ressources de manière prohibitive
-	 sur la plupart des machines IRIX).</p>
+	 <code>cgiwrapper</code>)..</p>
     </dd>
 
     <dt><code>AcceptMutex pthread</code></dt>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -422,8 +422,7 @@
     (MPM) adı verilen eklemlenebilir çok görevlilik modellerini
     destekler. Apache’yi derlerken bu MPM’lerden birini seçmeniz
     gerekir. MPM’lerden bazıları platformlara özeldir:
-    <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>,
-    <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>. Unix
+    <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>. Unix
     benzeri sistemler için ise seçebileceğiniz modül sayısı birden
     fazladır. MPM seçiminin httpd’nin hızında ve ölçeklenebilirliğinde
     bazı etkileri olabilir:</p>
@@ -723,9 +722,7 @@
      kullanmaları nedeniyle semafor arayüzünün hizmet reddi
      saldırılarına açık olmasıdır (<code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> veya
      <code>cgiwrapper</code> gibi bir şeyler kullanmadıkça bütün
-     CGI'ler için söz konusudur). Bu sebeple bu yöntem IRIX haricinde
-     hiçbir mimaride kullanılmaz (önceki ikisi çoğu IRIX makine için
-     elde edilmesi imkansız derecede pahalı olduğundan).</p>
+     CGI'ler için söz konusudur).</p>
     </dd>
 
     <dt><code>AcceptMutex pthread</code></dt>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -964,6 +963,11 @@
    </span>
    &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
+  <p><code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin .htaccess ve diziniçi
+   yapılandırmalarınını <code class="module"><a href="../mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code> tarafından
+   desteklenmediğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
+   <code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin sadece küresel
+   tanımları hesaba katılır.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -1071,8 +1075,7 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:<var>oluşum</var>]</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ErrorLog logs/error_log (Unix) ErrorLog logs/error.log (Windows ve
- OS/2)</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ErrorLog logs/error_log (Unix) ErrorLog logs/error.log (Windows)</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
@@ -2649,9 +2652,10 @@
    karakterleri içerebilir.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   &lt;VirtualHost *&gt;<br />
+   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
    ServerName sunucu.mesela.dom<br />
    ServerAlias sunucu sunucu2.mesela.dom sunucu2<br />
+   ServerAlias *.mesela.dom<br />
    # ...<br />
    &lt;/VirtualHost&gt;
   </code></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -73,7 +73,6 @@
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_mustgiveemail">Anonymous_MustGiveEmail</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_nouserid">Anonymous_NoUserID</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_verifyemail">Anonymous_VerifyEmail</a></li>
-<li><a href="perchild.html#assignuserid">AssignUserID</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicauthoritative">AuthBasicAuthoritative</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></li>
 <li><a href="mod_authn_dbd.html#authdbduserpwquery">AuthDBDUserPWQuery</a></li>
@@ -160,7 +159,6 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
-<li><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID</a></li>
 <li><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
@@ -293,11 +291,9 @@
 <li><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
-<li><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread</a></li>
 <li><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
 <li><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads</a></li>
-<li><a href="perchild.html#maxthreadsperchild">MaxThreadsPerChild</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix</a></li>
@@ -309,7 +305,6 @@
 <li><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch</a></li>
 <li><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy</a></li>
-<li><a href="perchild.html#numservers">NumServers</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable</a></li>
 <li><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options</a></li>
@@ -324,6 +319,8 @@
 <li><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyftpdircharset">ProxyFtpDirCharset</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -77,7 +77,6 @@
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_mustgiveemail">Anonymous_MustGiveEmail</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_nouserid">Anonymous_NoUserID</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_verifyemail">Anonymous_VerifyEmail</a></li>
-<li><a href="perchild.html#assignuserid">AssignUserID</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicauthoritative">AuthBasicAuthoritative</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></li>
 <li><a href="mod_authn_dbd.html#authdbduserpwquery">AuthDBDUserPWQuery</a></li>
@@ -162,7 +161,6 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
-<li><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID</a></li>
 <li><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
@@ -297,11 +295,9 @@
 <li><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
-<li><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread</a></li>
 <li><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
 <li><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads</a></li>
-<li><a href="perchild.html#maxthreadsperchild">MaxThreadsPerChild</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix</a></li>
@@ -313,7 +309,6 @@
 <li><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch</a></li>
 <li><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy</a></li>
-<li><a href="perchild.html#numservers">NumServers</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable</a></li>
 <li><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options</a></li>
@@ -328,6 +323,8 @@
 <li><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyftpdircharset">ProxyFtpDirCharset</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -73,7 +73,6 @@
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_mustgiveemail">Anonymous_MustGiveEmail</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_nouserid">Anonymous_NoUserID</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_verifyemail">Anonymous_VerifyEmail</a></li>
-<li><a href="perchild.html#assignuserid">AssignUserID</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicauthoritative">AuthBasicAuthoritative</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></li>
 <li><a href="mod_authn_dbd.html#authdbduserpwquery">AuthDBDUserPWQuery</a></li>
@@ -157,7 +156,6 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
-<li><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID</a></li>
 <li><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
@@ -294,11 +292,9 @@
 <li><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
-<li><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread</a></li>
 <li><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
 <li><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads</a></li>
-<li><a href="perchild.html#maxthreadsperchild">MaxThreadsPerChild</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix</a></li>
@@ -310,7 +306,6 @@
 <li><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch</a></li>
 <li><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy</a></li>
-<li><a href="perchild.html#numservers">NumServers</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable</a></li>
 <li><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options</a></li>
@@ -324,6 +319,8 @@
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyblock">ProxyBlock</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -72,7 +72,6 @@
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_mustgiveemail">Anonymous_MustGiveEmail</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_nouserid">Anonymous_NoUserID</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_verifyemail">Anonymous_VerifyEmail</a></li>
-<li><a href="perchild.html#assignuserid">AssignUserID</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicauthoritative">AuthBasicAuthoritative</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></li>
 <li><a href="mod_authn_dbd.html#authdbduserpwquery">AuthDBDUserPWQuery</a></li>
@@ -155,7 +154,6 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetoptions">CharsetOptions</a></li>
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
-<li><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID</a></li>
 <li><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
@@ -289,11 +287,9 @@
 <li><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
-<li><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread</a></li>
 <li><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
 <li><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads</a></li>
-<li><a href="perchild.html#maxthreadsperchild">MaxThreadsPerChild</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix</a></li>
@@ -305,7 +301,6 @@
 <li><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch</a></li>
 <li><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy</a></li>
-<li><a href="perchild.html#numservers">NumServers</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable</a></li>
 <li><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options</a></li>
@@ -320,6 +315,8 @@
 <li><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyftpdircharset">ProxyFtpDirCharset</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -71,7 +71,6 @@
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_mustgiveemail">Anonymous_MustGiveEmail</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_nouserid">Anonymous_NoUserID</a></li>
 <li><a href="mod_authn_anon.html#anonymous_verifyemail">Anonymous_VerifyEmail</a></li>
-<li><a href="perchild.html#assignuserid">AssignUserID</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicauthoritative">AuthBasicAuthoritative</a></li>
 <li><a href="mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></li>
 <li><a href="mod_authn_dbd.html#authdbduserpwquery">AuthDBDUserPWQuery</a></li>
@@ -156,7 +155,6 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
-<li><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID</a></li>
 <li><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
@@ -291,11 +289,9 @@
 <li><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
-<li><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread</a></li>
 <li><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
 <li><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
 <li><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads</a></li>
-<li><a href="perchild.html#maxthreadsperchild">MaxThreadsPerChild</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles</a></li>
 <li><a href="mod_cern_meta.html#metasuffix">MetaSuffix</a></li>
@@ -307,7 +303,6 @@
 <li><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch</a></li>
 <li><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy</a></li>
-<li><a href="perchild.html#numservers">NumServers</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts</a></li>
 <li><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable</a></li>
 <li><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options</a></li>
@@ -322,6 +317,8 @@
 <li><a href="mod_proxy.html#proxydomain">ProxyDomain</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyftpdircharset">ProxyFtpDirCharset</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftpescapewildcards">ProxyFtpEscapeWildcards</a></li>
+<li><a href="mod_proxy_ftp.html#proxyftplistonwildcard">ProxyFtpListOnWildcard</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxyiobuffersize">ProxyIOBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></li>
 <li><a href="mod_proxy.html#proxymaxforwards">ProxyMaxForwards</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -50,21 +50,12 @@
 Servers</dd>
 <dt><a href="mpm_common.html">mpm_common</a></dt><dd class="separate">Eine Sammlung von Direktiven, die in mehr als einem
  Multi-Processing-Modul (MPM) implementiert sind.</dd>
-<dt><a href="beos.html">beos</a></dt><dd>Dieses Multi-Processing-Modul ist für BeOS
- optimiert.</dd>
-<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
-<dt><a href="leader.html">leader</a></dt><dd>Eine experimentelle Variante des Standard-MPMs
- <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></dd>
+<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>A variant of the <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM with the goal
+of consuming threads only for connections with active processing</dd>
 <dt><a href="mpm_netware.html">mpm_netware</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing an exclusively threaded web
   server optimized for Novell NetWare</dd>
-<dt><a href="mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></dt><dd>Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2</dd>
-<dt><a href="perchild.html">perchild</a></dt><dd>Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving
-requests to be assigned a variety of different userids</dd>
 <dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Implementiert einen im Voraus forkenden Webserver ohne
  Thread-Unterstützung</dd>
-<dt><a href="threadpool.html">threadpool</a></dt><dd>Yet another experimental variant of the standard
-<code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM</dd>
 <dt><a href="mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></dt><dd> Das Multi-Processing-Modul ist optimiert für
  Windows NT.</dd>
 <dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Multi-Processing-Modul, das einen Hybrid-Webserver mit

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -52,20 +52,11 @@
 available</dd>
 <dt><a href="mpm_common.html">mpm_common</a></dt><dd class="separate">A collection of directives that are implemented by
 more than one multi-processing module (MPM)</dd>
-<dt><a href="beos.html">beos</a></dt><dd>Este módulo de muiltiprocesamiento está
-optimizado para BeOS.</dd>
-<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
-<dt><a href="leader.html">leader</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
+<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>A variant of the <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM with the goal
+of consuming threads only for connections with active processing</dd>
 <dt><a href="mpm_netware.html">mpm_netware</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing an exclusively threaded web
   server optimized for Novell NetWare</dd>
-<dt><a href="mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></dt><dd>Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2</dd>
-<dt><a href="perchild.html">perchild</a></dt><dd>Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving
-requests to be assigned a variety of different userids</dd>
 <dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Implements a non-threaded, pre-forking web server</dd>
-<dt><a href="threadpool.html">threadpool</a></dt><dd>Yet another experimental variant of the standard
-<code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM</dd>
 <dt><a href="mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for Windows
 NT.</dd>
 <dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing a hybrid

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -47,20 +47,12 @@
 <dt><a href="core.html">core</a></dt><dd>常に使用可能な Apache HTTP サーバのコア機能</dd>
 <dt><a href="mpm_common.html">mpm_common</a></dt><dd class="separate">二つ以上のマルチプロセッシングモジュール (MPM)
 で実装されているディレクティブのコレクション</dd>
-<dt><a href="beos.html">beos</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for BeOS.</dd>
-<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
-<dt><a href="leader.html">leader</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
+<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>A variant of the <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM with the goal
+of consuming threads only for connections with active processing</dd>
 <dt><a href="mpm_netware.html">mpm_netware</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing an exclusively threaded web
   server optimized for Novell NetWare</dd>
-<dt><a href="mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></dt><dd>Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2</dd>
-<dt><a href="perchild.html">perchild</a></dt><dd>Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving
-requests to be assigned a variety of different userids</dd>
 <dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>スレッドを使わず、先行して fork を行なうウェブサーバを実装
 </dd>
-<dt><a href="threadpool.html">threadpool</a></dt><dd>Yet another experimental variant of the standard
-<code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM</dd>
 <dt><a href="mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></dt><dd>Windows NT
 向けに最適化されたマルチプロセッシングモジュール</dd>
 <dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>マルチスレッドとマルチプロセスのハイブリッド型

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -46,18 +46,11 @@
 available</dd>
 <dt><a href="mpm_common.html">mpm_common</a></dt><dd class="separate">A collection of directives that are implemented by
 more than one multi-processing module (MPM)</dd>
-<dt><a href="beos.html">beos</a></dt><dd>BeOS에 최적화된 다중처리 모듈.</dd>
-<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
-<dt><a href="leader.html">leader</a></dt><dd>표준 <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM의 실험적인 변형</dd>
+<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>A variant of the <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM with the goal
+of consuming threads only for connections with active processing</dd>
 <dt><a href="mpm_netware.html">mpm_netware</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing an exclusively threaded web
   server optimized for Novell NetWare</dd>
-<dt><a href="mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></dt><dd>Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2</dd>
-<dt><a href="perchild.html">perchild</a></dt><dd>Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving
-requests to be assigned a variety of different userids</dd>
 <dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Implements a non-threaded, pre-forking web server</dd>
-<dt><a href="threadpool.html">threadpool</a></dt><dd>Yet another experimental variant of the standard
-<code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM</dd>
 <dt><a href="mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for Windows
 NT.</dd>
 <dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing a hybrid

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -46,19 +46,11 @@
 özellikler</dd>
 <dt><a href="mpm_common.html">mpm_common</a></dt><dd class="separate">Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</dd>
-<dt><a href="beos.html">beos</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for BeOS.</dd>
-<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
-<dt><a href="leader.html">leader</a></dt><dd>An experimental variant of the standard <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
-MPM</dd>
+<dt><a href="event.html">event</a></dt><dd>A variant of the <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM with the goal
+of consuming threads only for connections with active processing</dd>
 <dt><a href="mpm_netware.html">mpm_netware</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing an exclusively threaded web
   server optimized for Novell NetWare</dd>
-<dt><a href="mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></dt><dd>Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2</dd>
-<dt><a href="perchild.html">perchild</a></dt><dd>Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving
-requests to be assigned a variety of different userids</dd>
 <dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</dd>
-<dt><a href="threadpool.html">threadpool</a></dt><dd>Yet another experimental variant of the standard
-<code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM</dd>
 <dt><a href="mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for Windows
 NT.</dd>
 <dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -27,6 +27,8 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>Unix の <code>ls</code> コマンドや
   Win32 の <code>dir</code> シェルコマンドに似た
   ディレクトリインデックスを生成する</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -735,8 +735,8 @@
    <dd>Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında
     <code>Last-Modified</code> ve <code>ETag</code> alanlarının dönmesini
     sağlar. Sadece işletim sistemi veya dosya sistemi uygun stat()
-    sonuçlarını döndürüyorsa bu geçerlidir. Bazı Unix sistemleri, OS2’nin
-    JFS’si ve Win32’nin NTFS’i böyledir. Ancak OS2 ve Win32 FAT dosya
+    sonuçlarını döndürüyorsa bu geçerlidir. Bazı Unix sistemleri ve
+    Win32’nin NTFS’i böyledir. Ancak Win32 FAT dosya
     sistemleri böyle değildir. Bu özellik etkin kılındığında istemci veya
     vekil <code>HEAD</code> istekleriyle dosya listesindeki değişiklikleri
     izleyebilirler. Yalnız, bazı işletim sistemlerinin yeni ve silinmiş

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=759492&r1=759491&r2=759492&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Mar 28 16:06:16 2009
@@ -67,7 +67,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AcceptMutex Default</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">AcceptMutex</code> yönergesi Apache HTTPd Sunucusunun
   ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya
@@ -150,7 +150,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
    geçmeye çalışacağı dizini belirler. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini öntanımlı dizin olmakla
@@ -179,7 +179,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>EnableExceptionHook Off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</td></tr>
 </table>
   <p>Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache
@@ -222,7 +222,7 @@
  [<var>protokol</var>]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan beri gerekli yönergelerden biridir.<br />
 <var>protokol</var> argümanı 2.1.5 sürümünde eklenmiştir.</td></tr>
 </table>
@@ -306,7 +306,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ListenBacklog 511</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
    gerekir ne de istenir. Ancak bazı sistemlerde TCP SYN yüklenme
@@ -331,7 +331,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LockFile logs/accept.lock</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">LockFile</code> yönergesi, <code class="directive"><a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></code> yönergesi <code>fcntl</code>
    veya <code>flock</code> değeri ile belirtildiği takdirde kullanılan
@@ -368,7 +368,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">MaxClients</code> yönergesi aynı anda işleme sokulacak
    bağlantı sayısını sınırlamak için kullanılır. <code class="directive">MaxClients</code> bağlantı isteğinden fazlası geldiği takdirde bu
@@ -383,11 +383,11 @@
    256 olup bu değeri arttırmak isterseniz <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de
    arttırmalısınız.</p>
 
-  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> veya
+  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code> veya
    <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> gibi) <code class="directive">MaxClients</code>
    yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı
-   değer <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için <code>50</code> iken melez MPM’ler için
-   <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> ile <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> çarpımıdır (<code>16 x
+   değer melez MPM’ler için 16'dır
+   (<code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> ile <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> çarpılır: <code>16 x
    25</code>). Bu bakımdan <code class="directive">MaxClients</code> değerini 16
    süreçten fazlasına ayarlamak için <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de
    arttırmalısınız.</p>
@@ -420,7 +420,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxRequestsPerChild 10000</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> yönergesi, tek bir çocuk
    sürecin işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
@@ -452,19 +452,13 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
    davranır.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>MaxSpareThreads 10</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM, boştaki evrelerin sayısını çocuk süreç başına
-   boştaki evre sayısı olarak izler. Bir çocukta çok fazla boşta evre
-   varsa sunucu sadece o çocuğun boştaki evrelerini öldürür.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM’ler boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
    sunucuda çok fazla boşta evre varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu
    sınırın altına inene kadar çocuk süreçleri öldürür.</p>
 
@@ -472,25 +466,15 @@
    öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
    sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> MPM’leri
-   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> gibidir. <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için
-   <code>MaxSpareThreads 50</code> öntanımlıyken <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>
-   için öntanımlı değer <code>10</code>’dur.</p>
-
   <div class="note"><h3>Kısıtlamalar</h3>
    <p><code class="directive">MaxSpareThreads</code> için değer aralığı sınırlıdır.
     Apache belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
     kendiliğinden düzeltecektir:</p>
    <ul>
-    <li><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için
-     <code class="directive">MaxSpareThreads</code> değerinin <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code> değerinden küçük veya
-     eşit olması gerekir.</li>
-
     <li><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> modülü, değerin <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code> değerinden küçük
      olmasını gerektirir.</li>
 
-    <li><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> ve
-     <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için değer, <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>
+    <li><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için değer, <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>
      ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
      toplamına eşit veya büyük olmak zorundadır.</li>
    </ul>
@@ -511,22 +495,14 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
    sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>MinSpareThreads 5</code>
-   öntanımlıdır ve çocuk süreç başına boştaki evre sayısını izler. Bir
-   çocuk için yeterince boşta evre yoksa sunucu bu çocuk için yeni evreler
-   oluşturmaya başlar. Nitekim, <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#numservers">NumServers</a></code> için <code>10</code> ve
-   <code class="directive">MinSpareThreads</code> için <code>5</code> atarsanız
-   sisteminizdeki boştaki evre sayısı en az 50 olur.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> modülleri için <code>MinSpareThreads
-   75</code> öntanımlıdır ve bu modüller boştaki evreleri sunucu genelinde
-   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu boştaki
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü için <code>MinSpareThreads
+   75</code> öntanımlıdır ve bu modül boştaki evreleri sunucu genelinde
+   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu, boştaki
    evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk süreç
    oluşturur.</p>
 
@@ -534,11 +510,6 @@
    öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde
    yapılır.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> modülleri
-   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> gibidir. <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için
-   <code>MinSpareThreads 1</code> öntanımlı iken <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>
-   için öntanımlı değer <code>5</code>’tir.</p>
-
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code></li>
@@ -553,7 +524,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>PidFile logs/httpd.pid</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">PidFile</code> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
    süreç kimliğinin kaydedileceği dosyayı belirler. Dosya ismi mutlak dosya
@@ -587,7 +558,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ReceiveBufferSize 0</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
    bayta ayarlayacaktır.</p>
@@ -605,7 +576,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ScoreBoardFile logs/apache_status</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Apache ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar.
    Bazı mimariler bu iletişimi kolaylaştırmak için bir dosya gerektirir.
@@ -640,7 +611,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>SendBufferSize 0</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
    belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süresi
@@ -660,7 +631,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü söz konusu olduğunda bu yönerge, Apache
    sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine atanabilecek
@@ -683,8 +654,7 @@
    <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> için atamak
    istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> modülleri söz konusu olduğunda bu yönergeyi
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi
    <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> ve
    <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> ayarları 16
    sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
@@ -692,9 +662,6 @@
    </a></code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> için gerekli gördüğünüz
    sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> modülüyle bu yönergeyi eğer <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#numservers">NumServers</a></code> yönergesine 8’den (öntanımlı)
-   büyük bir değer atayacaksanız kullanınız.</p>
-
   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> için
@@ -716,7 +683,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">StartServers</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler. Süreç sayısı
@@ -724,10 +691,8 @@
    gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
 
   <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
-   <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> ve
    <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için <code>3</code> iken
-   <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> için <code>5</code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> için <code>2</code>’dir.</p>
+   <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> için <code>5</code>'tir.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -739,25 +704,17 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">StartThreads</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Evre sayısı normal
    olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
    gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>StartThreads 5</code> öntanımlı
-   olup bu yönerge sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan süreç
-   başına evre sayısıyla bağlantısını sürdürür.</p>
-
   <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>StartThreads 50</code>
    öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı <code>50</code>’dir.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için <code>StartThreads 10</code> öntanımlı olup
-   sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı
-   <code>10</code>’dur.</p>
-
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ThreadLimit" id="ThreadLimit">ThreadLimit</a> <a name="threadlimit" id="threadlimit">Yönergesi</a></h2>
@@ -768,7 +725,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için Apache 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, Apache sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesine
@@ -806,7 +763,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
    belirler. Çocuk süreçler bu evreleri başlatıldıklarında oluştururlar ve
@@ -832,7 +789,7 @@
  değişir.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.1 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">ThreadStackSize</code> yönergesi, istemciMime
View raw message