httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r743759 [2/2] - /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/
Date Thu, 12 Feb 2009 14:21:19 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8?rev=743759&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -0,0 +1,224 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>htpasswd - Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>htpasswd - Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/htpasswd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/htpasswd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/htpasswd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, HTTP kullanıcılarının temel
+  kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
+  saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek
+  için kullanılır. <code><strong>htpasswd</strong></code>, güncelleme
+  sırasında yazmak veya okumak için bir dosyaya erişemezse beklenen hiçbir
+  işlemi yapmaz ve hata vererek çıkar.</p>
+
+  <p>Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı
+  sadece <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından oluşturulan
+  dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir.
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> sadece düz metin dosyalarda
+  saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri
+  saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir. Bir DBM veritabanı
+  kullanmak isterseniz <strong><code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code></strong>
+  sayfasına bakınız.</p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, parolaları şifrelemek için ya
+  Apache'nin kendine özgü MD5 algoritmasını ya da sistemin
+  <code>crypt()</code> yordamını kullanır. Bazı kullanıcılar MD5 şifreli
+  parolalara, bazıları da <code>crypt()</code> ile şifrelenmiş parolalara
+  sahip olabileceğinden <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından
+  yönetilen dosyalar her iki tür parolayı da içerebilir.</p>
+
+  <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
+  Kullanıcı kimlik doğrulamasını
+  <strong><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></strong>'de yapılandırmak için gerekli
+  yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan
+  ve <a href="http://httpd.apache.org/"> http://httpd.apache.org/</a>
+  adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#exit">Çıkış Durumu</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Değerlendirmeleri</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#restrictions">Kısıtlamalar</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li>Kaynak paketinin support/SHA1 dizinindeki betikler.</li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong>
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> ]
+  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>b</strong>
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
+  <var>parola</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>n</strong>
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>nb</strong>
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
+  <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
+  verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından çok
+  dikkatli kullanmak gerekir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur. Dosya mevcutsa,
+  dosya silinip yeniden yazılır. Bu seçenek
+  <code><strong>-n</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong></code></dt>
+  <dd>Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir.
+  Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil
+  edilebilecek parolaları üretmekte yararlıdır.
+  <code><var>parola-dosyası</var></code> belirtilmediğinden, bu seçenek
+  komut satırı sözdizimini değiştirir. Bu seçenek
+  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF
+  için öntanımlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
+  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır. Windows,
+  Netware ve TPF dışında öntanımlıdır.
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
+  destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
+  <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
+  biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
+  kolaylaştırır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
+  <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htpasswd</strong></code>
+  tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve
+  TPF üzerinde <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından sadece düz
+  metin parolalar kabul edilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-D</strong></code></dt>
+  <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen dosyada mevcutsa
+  silinir.</dd>
+
+  <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
+  <dd>Kullanıcı ismini ve parolasını içeren dosyanın ismi.
+  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği verilmişse ve dosya mevcut
+  değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur.</dd>
+
+  <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code>'nda oluşturulacak veya
+  güncellenecek kullanıcı ismi. <code><var>kullanıcı</var></code> bu
+  dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası
+  değiştirilir.</dd>
+
+  <dt><code><var>parola</var></code></dt>
+  <dd>Şifrelenip dosyada saklanacak düz metin parola. Sadece
+  <code><strong>-b</strong></code> seçeneği ile kullanılır.</dd>
+  </dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="exit" id="exit">Çıkış Durumu</a></h2>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, kullanıcı ismi ve parolasını
+  DBM dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse <code>0</code>,
+  dosyalara erişirken bir sorun çıkmışsa <code>1</code>, komut satırında bir
+  sözdizimi hatası varsa <code>2</code>, parola etkileşimli alınmış fakat
+  girdi ile eşleşme sağlanamamışsa <code>3</code>, işlem kesintiye
+  uğramışsa <code>4</code>, bir değer çok uzunsa <code>5</code> (kullanıcı,
+  parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter
+  içeriyorsa (<a href="#restrictions">Kısıtlamalar</a> bölümüne bakınız)
+  <code>6</code> ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse
+  <code>7</code> değeriyle döner.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
+  <div class="example"><p><code>
+   htpasswd /usr/local/etc/apache/.htpasswd-users jsmith
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>jsmith</code> kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir.
+  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde
+  çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
+  takdirde sistemin <code>crypt()</code> yordamı kullanılır. Dosya mevcut
+  değilse <code><strong>htpasswd</strong></code> beklenen hiçbir işlemi
+  yapmadan bir hata vererek çıkar.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   htpasswd -c /home/doe/public_html/.htpasswd jane
+  </code></p></div>
+
+  <p>Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı <code>jane</code> için kaydı bir
+  girdi olarak bu dosyaya yazar. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya
+  yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> bir ileti gösterip bir hata durumu
+  ile çıkar.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   htpasswd -mb /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+  </code></p></div>
+
+  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) MD5
+  algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Değerlendirmeleri</a></h2>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından yönetilen parola
+  dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir
+  tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="restrictions" id="restrictions">Kısıtlamalar</a></h2>
+  <p>Windows ve MPE platformlarında, <code><strong>htpasswd</strong></code>
+  ile şifrelenen parolalar <code>255</code> karakterden daha uzun olamaz.
+  255 karakterden sonrası kırpılır.</p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından kullanılan MD5
+  algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen
+  parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir.</p>
+
+  <p>Kullanıcı isimleri <code>255</code> bayttan uzun olamaz ve iki nokta
+  imi (<code>:</code>) içeremez.</p>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/htpasswd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/htpasswd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/htpasswd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: logresolve.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: logresolve.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.en?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.en Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -21,7 +21,8 @@
  log files</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/logresolve.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/logresolve.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/logresolve.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/logresolve.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>logresolve</code> is a post-processing program to
@@ -65,7 +66,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/logresolve.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/logresolve.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/logresolve.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/logresolve.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.ko.euc-kr?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -21,7 +21,8 @@
  변환한다</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/logresolve.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/logresolve.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/logresolve.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/logresolve.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>logresolve</code>는 아파치 접근로그파일에 있는
@@ -62,7 +63,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/logresolve.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/logresolve.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/logresolve.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/logresolve.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8?rev=743759&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -0,0 +1,71 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>logresolve - Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak
+ isimlerine dönüştürür - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>logresolve - Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak
+ isimlerine dönüştürür</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/logresolve.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/logresolve.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/logresolve.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+   <p><code><strong>logresolve</strong></code>, Apache'nin erişim
+   günlüklerindeki IP adreslerini çözümlemek için bir ardıl işlem
+   uygulamasıdır. İsim sunucunuza bindirdiği yükü en aza indirmek için
+   <code><strong>logresolve</strong></code> kendi arabelleğinde oluşturduğu
+   eşleme tablosunu kullanır.</p>
+
+   <p>Apache günlük dosyasını standart girdisinden okur. IP adresleri günlük
+   dosyası satırlarında ilk bileşen olmalı ve sonraki bileşenlerden bir
+   boşluk ile ayrılmalıdır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+
+   <p><code><strong>logresolve</strong> [ -<strong>s</strong>
+   <var>dosyaismi</var> ] [ -<strong>c</strong> ] &lt;
+   <var>günlük_dosyası</var> &gt; <var>yeni_günlük_dosyası</var></code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+
+<dl>
+  <dt><code>-s <var>dosyaismi</var></code></dt>
+  <dd>İstatistiklerin kaydedileceği dosyanın ismi belirtilir.</dd>
+
+  <dt><code>-c</code></dt>
+  <dd><code><strong>logresolve</strong></code> uygulamasının bazı DNS
+  sorguları yapmasına sebep olur: IP adresine karşılık olan konak ismini
+  bulduktan sonra özgün adresle karşılaştırmak için bu konak ismine karşılık
+  gelen IP adresini sorgular.</dd>
+
+</dl>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/logresolve.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/logresolve.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/logresolve.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: other.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: other.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.en?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.en Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Other Programs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/other.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>The following programs are simple support programs included with the
@@ -52,7 +53,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/other.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Other Programs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/other.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>다음은 간단하여 manpage가 없는, 아파치 웹서버에 포함된
@@ -50,7 +51,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/other.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8?rev=743759&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Diğer Programlar - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Diğer Programlar</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/other.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/other.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek
+  programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar
+  özdevinimli olarak kurulmazlar. Derleme işleminden sonra bunları
+  <code>support/</code> dizininde bulabilirsiniz.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#log_server_status">log_server_status</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#split-logfile">split-logfile</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="log_server_status" id="log_server_status">log_server_status</a></h2>
+  <p>Bu perl betiği cron gibi bir şeyleri belli aralıklarla çalıştırmak için
+  tasarlanmıştır. Sunucuya bağlanıp durum bilgisini indirdikten sonra bunları
+  tek bir satır haline getirip bir günlük dosyasına kaydeder. Sonuçların
+  kaydedileceği günlük dosyasını betiğin başlangıcındaki değişkenlerde
+  değişiklik yaparak belirtebilirsiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="split-logfile" id="split-logfile">split-logfile</a></h2>
+  <p>Bu perl betiği sanal konaklı bir birleşik günlük dosyasını girdi olarak
+  alır ve içeriğini ayrı dosyalara böler. Günlük dosyaları isimlendirilirken
+  sanal konak isimlerinin sonlarına <code>.log</code> uzantısı getirilir.
+  Günlük dosyasındaki her kaydın ilk bileşeninin, <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinde
+  "<code>%v</code>" belirteci ile ifade edilen sanal konak adı olduğu
+  varsayılır.</p>
+
+  <p>Birleşik günlük dosyası standart girdiden okunur. Kayıtlar okundukça
+  her biri kendi günlük dosyasına kaydedilir.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>split-logfile &lt; access_log</code></p></div>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/other.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/other.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.xml.meta?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/other.xml.meta Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: rotatelogs.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: rotatelogs.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>rotatelogs - Piped logging program to rotate Apache logs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>rotatelogs</code> is a simple program for use in
@@ -139,7 +140,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -21,7 +21,8 @@
  로그 프로그램</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -138,7 +139,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8?rev=743759&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -0,0 +1,172 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>rotatelogs - Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt
+ programı - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>rotatelogs - Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt
+ programı</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+   <p><code><strong>rotatelogs</strong></code>, Apache'nin borulu günlük
+   dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir
+   programdır. Günlük dosyasının azami boyutuna göre veya belli aralıklarla
+   günlük dosyalarını döndürür.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#portability">Taşınabilirlik</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+
+   <p><code><strong>rotatelogs</strong>
+   [ -<strong>l</strong> ]
+   <var>dosyaismi</var>
+   [ <var>süre</var> [ <var>saat_farkı</var> ]] |
+   [ <var>boyut</var>M ]</code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+
+<dl>
+  <dt><code><strong>-l</strong></code> (<em>2.0.51 ve sonrası</em>)</dt>
+  <dd>GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar. Zaman dilimi değişik
+  olan ortamlarda (BST, DST gibi) bu seçeneğin kullanımı beklenmedik
+  sonuçlar verebilir!</dd>
+
+  <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
+  <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
+  <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
+  takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
+  Uzantı saniye cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü
+  diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
+  saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
+  oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
+  başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</dd>
+
+  <dt><code><var>süre</var></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir.
+  Örneğin, bu süre 3600 saniye ise günlük dosyası her saat başında
+  yenilenir; 86400 saniye ise her geceyarısı yenilenir. (Bu süre zarfında
+  günlüğe kaydedilecek bir olay gerçekleşmemişse dosya oluşturulmaz.)</dd>
+
+  <dt><code><var>boyut</var>M</code></dt>
+  <dd>Boyuta göre döndürme için azami dosya boyutu. Belirtilenin bir süre
+  değil de bir boyut değeri olarak ele alınması için değerin sonuna
+  <code>M</code> (megabayt) harfi konmalıdır.
+
+  <p>Süre ve boyut birlikte belirtilmişse boyut süreden sonra
+  belirtilmelidir. Dosya yenilemesi, bunlardan hangisi daha önce aşılırsa o
+  zaman gerçekleşir.</p></dd>
+
+  <dt><code><var>saat_farkı</var></code></dt>
+  <dd>Koordinatlı evrensel zamana göre "dakika" farkı. Belirtilmezse, sıfır
+  öntanımlıdır. Örneğin, -5 saatlik bir zaman diliminde bulunuyorsanız bu
+  değer <code>-300</code> olmalıdır. Çoğu durumda, bunun yerine
+  <code><strong>-l</strong></code> seçeneğini kullanmak gerekir.</dd>
+
+</dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
+
+<div class="example"><p><code>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common
+</code></p></div>
+
+   <p>nnnn, günlük kaydının başladığı sistem zamanı olmak üzere
+   /var/logs/logfile.nnnn dosyası oluşturulur. Bu zaman, daima döngü
+   süresinin katları olacağından bunu cron betiklerinizi eşzamanlamakta
+   kullanabilirsiniz. Her döngü süresinin sonunda (burada 24 saat sonra)
+   yeni bir günlük dosyası açılır.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/logs/logfile.%Y.%m.%d 86400" common
+</code></p></div>
+
+   <p>yyyy, yıl; mm, ay; dd, ayın gününü belirtmek üzere
+   /var/logs/logfile.yyyy.mm.dd dosyası oluşturulur. Her gün yerel zamanla
+   geceyarısı yeni bir günlük dosyasına geçilecektir.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common
+</code></p></div>
+
+   <p>Günlük dosyası 5 megabaytlık olunca yenisinin oluşturulmasını sağlar.
+   </p>
+
+<div class="example"><p><code>
+   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/logs/errorlog.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
+</code></p></div>
+   <p>Hata günlüğünün 5 megabaytta bir
+   <code>errorlog.YYYY-mm-dd-HH_MM_SS</code> biçemli bir isimle
+   oluşturulmasını sağlar.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="portability" id="portability">Taşınabilirlik</a></h2>
+
+  <p>Aşağıdaki günlük dosyası biçem belirteçlerinin tüm
+  <code>strftime(3)</code> gerçeklenimlerince desteklenmesi gerekir.
+  Kullandığınız kütüphaneye özgü belirteçler için sisteminizdeki
+  <code>strftime(3)</code> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+
+<table class="bordered"><tr><td><code>%A</code></td><td>tam gün ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%a</code></td><td>3 harflik gün ismi
+(yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%B</code></td><td>tam ay ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%b</code></td><td>3 harflik ay ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%c</code></td><td>tarih ve saat (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%d</code></td><td>2 haneli ay günü numarası</td></tr>
+<tr><td><code>%H</code></td><td>2 haneli saat (24 saatlik)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%I</code></td><td>2 haneli saat (12 saatlik)</td></tr>
+<tr><td><code>%j</code></td><td>3 hanelik yıl günü numarası</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%M</code></td><td>2 haneli dakika</td></tr>
+<tr><td><code>%m</code></td><td>2 haneli ay</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%p</code></td><td>12 saatlik kip için öö/ös
+(yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%S</code></td><td>2 haneli saniye</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%U</code></td><td>2 haneli yılın hafta numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr><td><code>%W</code></td><td>2 haneli yılın hafta numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazartesi olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%w</code></td><td>1 hanelik haftanın gün numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr><td><code>%X</code></td><td>saat (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%x</code></td><td>tarih (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%Y</code></td><td>4 hanelik yıl</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%y</code></td><td>2 hanelik yıl</td></tr>
+<tr><td><code>%Z</code></td><td>zaman dilimi ismi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%%</code></td><td>`%' iminin kendisi</td></tr>
+</table>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: suexec.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: suexec.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.en?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.en Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>suexec - Switch user before executing external programs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>suexec</code> is used by the Apache HTTP Server to switch
@@ -54,7 +55,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>suexec - 외부 프로그램을 실행하기 전에 사용자를 변경한다</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>아파치 웹서버는 CGI 프로그램을 실행하기 전에 다른 사용자로
@@ -55,7 +56,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8?rev=743759&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -0,0 +1,63 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>suexec - harici programları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>suexec - harici programları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p><code><strong>suexec</strong></code>, CGI programlarını çalıştırmadan
+  önce Apache HTTP Sunucusu tarafından kullanıcı değiştirmek için kullanılır.
+  Bunu yapabilmek için sunucunun <code>root</code> tarafından çalıştırılmış
+  olması gerekir. HTTP artalan süreci normalde <code>root</code> aidiyetinde
+  çalışmadığından <code><strong>suexec</strong></code>'in çalıştırılabilir
+  dosyasının sahibi <code>root</code> olmalı, setuid biti etkin
+  (<code>u+s</code>) olmalı ve dosyaya <code>root</code> dışında hiç kimse
+  yazamamalıdır.</p>
+
+  <p><code><strong>suexec</strong></code> güvenlik modeli ve kavramlar
+  hakkında bilgi edinmek için suexec belgesine (<a href="../suexec.html">http://httpd.apache.org/docs/2.0/suexec.html</a>) bakınız.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+  <p><code><strong>suexec</strong> -<strong>V</strong></code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-V</strong></code></dt>
+  <dd><code>root</code> iseniz, bu seçenek
+   <code><strong>suexec</strong></code>
+  derleme seçeneklerini gösterir. Güvenlik sebebiyle tüm yapılandırma
+  seçenekleri sadece derleme sırasında değiştirilebilir.</dd>
+ </dl>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta?rev=743759&r1=743758&r2=743759&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta Thu Feb 12 14:21:18 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message