httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r743725 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
Date Thu, 12 Feb 2009 13:15:49 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Feb 12 13:15:49 2009
New Revision: 743725

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=743725&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=743725&r1=743724&r2=743725&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:15:49 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 686267:742125 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 742125 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -292,6 +292,28 @@
 
  </section>
 
+ <section id="dynamicsec">
+  <title>Devingen içeriğin güvenliği</title>
+
+  <p><code>mod_php</code>, <code>mod_perl</code> veya
+   <code>mod_python</code> gibi devingen içeriği yapılandırırken
+   güvenlikle ilgili değerlendirmelerin çoğu <code>httpd</code>'nin
+   kapsamından çıkar ve bu modüllerin belgelerini incelemek ihtiyacı
+   duyarsınız. Örneğin, PHP çoğu zaman kapalı tutulan
+   <a href="http://www.php.net/manual/en/ini.sect.safe-mode.php">Güvenli
+   Kip</a> ayarını etkin kılmanızı önerir. Daha fazla güvenlik için bir
+   diğer örnek bir PHP eklentisi olan
+   <a href="http://www.hardened-php.net/suhosin/">Suhosin</a>'dir. Bunlar
+   hakkında daha ayrıntılı bilgi için her projenin kendi belgelerine
+   başvurun.</p>
+
+  <p>Apache seviyesinde, <a href="http://modsecurity.org/">mod_security</a>
+   adı verilen modülü bir HTTP güvenlik duvarı gibi ele alabilir, devingen
+   içeriğin güvenliğini arttırmanıza yardımcı olmak üzere inceden inceye
+   yapılandırabilirsiniz.</p>
+
+ </section>
+
  <section id="systemsettings">
   <title>Sistem Ayarlarının Korunması</title>
 Mime
View raw message