httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r740528 - /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
Date Wed, 04 Feb 2009 00:14:42 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Feb 4 00:14:42 2009
New Revision: 740528

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=740528&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=740528&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Wed Feb 4 00:14:42 2009
@@ -0,0 +1,1135 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 595963 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="perf-tuning.xml.meta">
+ <parentdocument href="./">Çeşitli Belgeler</parentdocument>
+
+ <title>Apache’de Başarımın Arttırılması</title>
+
+ <summary>
+
+  <p>Apache 2.x, esneklik, taşınabilirlik ve başarım arasında bir denge
+   sağlamak üzere tasarlanmış genel amaçlı bir HTTP sunucusudur. Başka
+   sunucularla kıyaslama denemelerinde öne geçmek üzere tasarlanmamış
+   olsa da Apache 2.x gerçek yaşamda karşılaşılan pek çok durumda oldukça
+   yüksek bir başarıma ulaşacak yetenektedir.</p>
+
+  <p>Apache 1.3 ile karşılaştırıldığında 2.x sürümleri toplam veri hızını
+   ve ölçeklenebilirliği arttırmak için pek çok en iyileme seçeneği
+   içerir. Bu iyileştirmelerin pek çoğu zaten öntanımlı olarak etkin
+   olmakla birlikte derleme ve kullanım sırasında başarımı önemli ölçüde
+   etkileyebilen yapılandırma seçenekleri de mevcuttur. Bu belgede, bir
+   Apache 2.x kurulumunda sunucu yöneticisinin sunucunun başarımını
+   arttırmak amacıyla yapılandırma sırasında neler yapabileceğinden
+   bahsedilmiştir. Bu yapılandırma seçeneklerinden bazıları, httpd’nin
+   donanımın ve işletim sisteminin olanaklarından daha iyi
+   yararlanabilmesini sağlarken bir kısmı da daha hızlı bir sunum için
+   yöneticinin işlevsellikten ödün verebilmesini olanaklı kılar.</p>
+
+ </summary>
+
+ <section id="hardware">
+
+  <title>Donanım ve İşletim Sistemi ile İlgili Konular</title>
+
+  <p>HTTP sunucusunun başarımını etkileyen en önemli donanım bellektir
+   (RAM). Bir HTTP sunucusu asla takaslama yapmamalıdır. Çünkü takaslama,
+   kullanıcının "yeterince hız" umduğu noktada sunumun gecikmesine sebep
+   olur. Böyle bir durumda kullanıcılar yüklemeyi durdurup tekrar
+   başlatma eğilimindedirler; sonuçta yük daha da artar. <directive
+   module="mpm_common" >MaxClients</directive> yönergesinin değerini
+   değiştirerek takaslamaya sebep olabilecek kadar çok çocuk süreç
+   oluşturulmasını engelleyebilirsiniz ve böyle bir durumda bunu mutlaka
+   yapmalısınız. Bunun için yapacağınız işlem basittir: <code>top</code>
+   benzeri bir araç üzerinden çalışan süreçlerinizin bir listesini alıp
+   Apache süreçlerinizin ortalama büyüklüğünü saptayıp, mevcut bellekten
+   bir kısmını diğer süreçler için ayırdıktan sonra kalan miktarı bu
+   değere bölerseniz yönergeye atayacağınız değeri bulmuş olursunuz.</p>
+
+  <p>Donanımın diğer unsurları için kararı siz verin: Daha hızlı işlemci,
+   daha hızlı ağ kartı, daha hızlı disk; daha hızlının ne kadar hızlı
+   olacağını deneyimlerinize bağlı olarak tamamen sizin ihtiyaçlarınız
+   belirler.</p>
+
+  <p>İşletim sistemi seçimi büyük oranda yerel ilgi konusudur. Fakat yine
+   de, genelde yararlılığı kanıtlanmış bazı kurallar bu seçimde size
+   yardımcı olabilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>
+    <p>Seçtiğiniz işletim sisteminin (çekirdeğin) en son kararlı
+     sürümünü çalıştırın. Bir çok işletim sistemi, son yıllarda TCP
+     yığıtları ve evre kütüphaneleri ile ilgili belirgin iyileştirmeler
+     yapmışlar ve yapmaktadırlar.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <p>İşletim sisteminiz <code>sendfile</code>(2) sistem çağrısını
+     destekliyorsa bunun etkinleştirilebildiği sürümün kurulu olması
+     önemlidir. (Örneğin, Linux için bu, Linux 2.4 ve sonraki sürümler
+     anlamına gelirken, Solaris için Solaris 8’den önceki sürümlerin
+     yamanması gerektirdiği anlamına gelmektedir.)
+     <code>sendfile</code> işlevinin desteklendiği sistemlerde Apache 2
+     duruk içeriği daha hızlı teslim etmek ve işlemci kullanımını
+     düşürmek amacıyla bu işlevselliği kullanacaktır.</p>
+   </li>
+  </ul>
+
+ </section>
+
+ <section id="runtime">
+
+  <title>Çalışma Anı Yapılandırması ile İlgili Konular</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_dir</module>
+    <module>mpm_common</module>
+    <module>mod_status</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="core">AllowOverride</directive>
+    <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive>
+    <directive module="core">HostnameLookups</directive>
+    <directive module="core">EnableMMAP</directive>
+    <directive module="core">EnableSendfile</directive>
+    <directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>
+    <directive module="prefork">MaxSpareServers</directive>
+    <directive module="prefork">MinSpareServers</directive>
+    <directive module="core">Options</directive>
+    <directive module="mpm_common">StartServers</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <section id="dns">
+
+   <title><code>HostnameLookups</code> ve DNS ile ilgili diğer konular</title>
+
+   <p>Apache 1.3 öncesinde, <directive module="core"
+    >HostnameLookups</directive> yönergesinin öntanımlı değeri
+    <code>On</code> idi. İstek yerine getirilmeden önce bir DNS sorgusu
+    yapılmasını gerektirmesi sebebiyle bu ayarlama her istekte bir
+    miktar gecikmeye sebep olurdu. Apache 1.3’ten itibaren yönergenin
+    öntanımlı değeri <code>Off</code> yapılmıştır. Eğer günlük
+    dosyalarınızda konak isimlerinin bulunmasını isterseniz, Apache ile
+    birlikte gelen <program>logresolve</program> programını
+    kullanabileceğiniz gibi günlük raporlarını çözümleyen Apache ile
+    gelmeyen programlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz.</p>
+
+   <p>Günlük dosyaları üzerindeki bu işlemi sunucu makinesi dışında
+    günlük dosyasının bir kopyası üzerinde yapmanızı öneririz. Aksi
+    takdirde sunucunuzun başarımı önemli ölçüde etkilenebilir.</p>
+
+   <p><directive module="mod_access">Allow</directive> veya
+    <directive module="mod_access">Deny</directive>
+    yönergelerinde IP adresi yerine bir konak veya alan ismi
+    belirtirseniz, iki DNS sorguluk bir bedel ödersiniz (biri normal,
+    diğeri IP taklidine karşı ters DNS sorgusu). Başarımı en iyilemek
+    için bu yönergelerde mümkün olduğunca isim yerine IP adreslerini
+    kullanınız.</p>
+
+   <p><directive module="core" >HostnameLookups</directive>
+    yönergelerinin <code>&lt;Location /server-status&gt;</code> gibi
+    bölüm yönergelerinin içinde de yer alabileceğini unutmayın. Bu gibi
+    durumlarda DNS sorguları sadece istek kuralla eşleştiği takdirde
+    yapılacaktır. Aşağıdaki örnekte <code>.html</code> ve
+    <code>.cgi</code> dosyalarına yapılan istekler hariç DNS sorguları
+    iptal edilmektedir:</p>
+
+   <example>
+    HostnameLookups off<br />
+    &lt;Files ~ "\.(html|cgi)$"&gt;<br />
+    <indent>
+     HostnameLookups on<br />
+    </indent>
+    &lt;/Files&gt;
+   </example>
+
+   <p>Yine de bazı CGI’lerin DNS isimlerine ihtiyacı olursa bu CGI’lerin
+    bu ihtiyaçlarına yönelik olarak <code>gethostbyname</code> çağrıları
+    yapabileceğini gözardı etmeyiniz.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="symlinks">
+
+   <title><code>FollowSymLinks</code> ve
+    <code>SymLinksIfOwnerMatch</code></title>
+
+   <p>URL uzayınızda geçerli olmak üzere bir <code>Options
+    FollowSymLinks</code> yoksa veya <code>Options
+    SymLinksIfOwnerMatch</code> yönergeleri varsa, Apache her sembolik
+    bağın üzerinde bazı sınamalar yapmak için ek bir sistem çağrısından
+    başka istenen her dosya için de ayrı bir çağrı yapacaktır.</p>
+
+   <example><title>Örnek:</title>
+    DocumentRoot /siteler/htdocs<br />
+    &lt;Directory /&gt;<br />
+    <indent>
+     Options SymLinksIfOwnerMatch<br />
+    </indent>
+    &lt;/Directory&gt;
+   </example>
+
+   <p>Bu durumda <code>/index.html</code> için bir istek yapıldığında
+    Apache, <code>/siteler</code>, <code>/siteler/htdocs</code> ve<br />
+    <code>/siteler/htdocs/index.html</code> üzerinde
+    <code>lstat</code>(2) çağrıları yapacaktır. <code>lstat</code>
+    sonuçları önbelleğe kaydedilmediğinden bu işlem her istekte
+    yinelenecektir. Amacınız gerçekten sembolik bağları güvenlik
+    açısından sınamaksa bunu şöyle yapabilirsiniz:</p>
+
+   <example>
+    DocumentRoot /siteler/htdocs<br />
+    &lt;Directory /&gt;<br />
+    <indent>
+     Options FollowSymLinks<br />
+    </indent>
+    &lt;/Directory&gt;<br />
+    <br />
+    &lt;Directory /sitem/htdocs&gt;<br />
+    <indent>
+     Options -FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch<br />
+    </indent>
+    &lt;/Directory&gt;
+   </example>
+
+   <p>Böylece <directive module="core">DocumentRoot</directive> altındaki
+    dosyalar için fazladan bir çağrı yapılmasını engellemiş olursunuz.
+    Eğer bazı bölümlerde <directive module="mod_alias"
+    >Alias</directive>, <directive module="mod_rewrite"
+    >RewriteRule</directive> gibi yönergeler üzerinden belge kök
+    dizininizin dışında kalan dosya yollarına sahipseniz benzer
+    işlemleri onlar için de yapmalısınız. Sembolik bağ koruması yapmamak
+    suretiyle başarımı arttırmak isterseniz, <code>FollowSymLinks</code>
+    seçeneğini her yerde etkin kılın ve
+    <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> seçeneğini asla
+    etkinleştirmeyin.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="htacess">
+
+   <title><code>AllowOverride</code></title>
+
+   <p>Genellikle <code>.htaccess</code> dosyaları üzerinden yapıldığı
+    gibi URL uzayınızda geçersizleştirmelere izin veriyorsanız, Apache
+    her dosya bileşeni için bu <code>.htaccess</code> dosyalarını açmaya
+    çalışacaktır.</p>
+
+   <example><title>Örnek:</title>
+    DocumentRoot /siteler/htdocs<br />
+    &lt;Directory /&gt;<br />
+    <indent>
+     AllowOverride all<br />
+    </indent>
+    &lt;/Directory&gt;
+   </example>
+
+   <p>Bu durumda <code>/index.html</code> sayfasına yapılan bir istek için
+    Apache, <code>/.htaccess</code>, <code>/siteler/.htaccess</code> ve
+    <code>/siteler/htdocs/.htaccess</code> dosyalarını açmaya
+    çalışacaktır. Çözüm <code>Options FollowSymLinks</code> durumunun
+    benzeridir; başarımı arttırmak için dosya sisteminizin her yerinde
+    <code>AllowOverride None</code> olsun.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="negotiation">
+
+   <title>Dil Uzlaşımı</title>
+
+   <p>Başarımı son kırıntısına kadar arttırmak istiyorsanız, mümkünse
+    içerik dili uzlaşımı da yapmayın. Dil uzlaşımından yararlanmak
+    isterken büyük başarım kayıplarına uğrayabilirsiniz. Böyle bir
+    durumda sunucunun başarımını arttırmanın tek bir yolu vardır. </p>
+
+   <example>
+    DirectoryIndex index
+   </example>
+
+   <p>Yukarıdaki gibi bir dosya ismi kalıbı kullanmak yerine, aşağıdaki
+    gibi seçenekleri tam bir liste halinde belirtin:</p>
+
+   <example>
+    DirectoryIndex index.cgi index.pl index.shtml index.html
+   </example>
+
+   <p>Buradaki sıralama öncelik sırasını belirler; yani,
+    öncelikli olmasını istediğiniz seçeneği listenin başına
+    yazmalısınız.</p>
+
+   <p>İstenen dosya için <code>MultiViews</code> kullanarak dizini
+    taratmak yerine, gerekli bilgiyi tek bir dosyadan okutmak suretiyle
+    başarımı arttırabilirsiniz. Bu amaçla türeşlem
+    (<code>type-map</code>) dosyaları kullanmanız yeterli olacaktır.</p>
+
+   <p>Sitenizde içerik dili uzlaşımına gerek varsa, bunu <code>Options
+    MultiViews</code> yönergesi üzerinden değil, türeşlem dosyaları
+    kullanarak yapmayı deneyin. İçerik dili uzlaşımı ve türeşlem
+    dosyalarının oluşturulması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek
+    için <a href="../content-negotiation.html">İçerik Uzlaşımı</a>
+    belgesine bakınız.</p>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title>Bellek Eşlemleri</title>
+
+   <p>Apache’nin SSI sayfalarında olduğu gibi teslim edilecek dosyanın
+    içeriğine bakma gereği duyduğu durumlarda, eğer işletim sistemi
+    <code>mmap</code>(2) ve benzerlerini destekliyorsa çekirdek normal
+    olarak dosyayı belleğe kopyalayacaktır.</p>
+
+   <p>Bazı platformlarda bu belleğe eşleme işlemi başarımı arttırsa da
+    başarımın veya httpd kararlılığının zora girdiği durumlar
+    olabilmektedir:</p>
+
+   <ul>
+    <li>
+     <p>Bazı işletim sistemlerinde işlemci sayısı artışına bağlı
+      olarak, <code>mmap</code> işlevi <code>read</code>(2) kadar iyi
+      ölçeklenmemiştir. Örneğin, çok işlemcili Solaris sunucularda
+      <code>mmap</code> iptal edildiği takdirde içeriği sunucu
+      tarafından işlenen dosyalar üzerinde bazen daha hızlı işlem
+      yapılabilmektedir.</p>
+    </li>
+
+    <li>
+     <p>Belleğe kopyalanacak dosya NFS üzerinden bağlanan bir dosya
+      sistemindeyse ve dosya başka bir NFS istemcisi makine tarafından
+      silinmiş veya dosyanın boyutu değiştirilmişse sunucunuz dosyaya
+      tekrar erişmeye çalıştığında bir hata alabilecektir.</p>
+    </li>
+   </ul>
+
+   <p>Böyle durumların olasılık dahilinde olduğu kurulumlarda içeriği
+    sunucu tarafından işlenecek dosyaların belleğe kopyalanmaması için
+    yapılandırmanıza <code>EnableMMAP off</code> satırını ekleyiniz.
+    (Dikkat: Bu yönerge dizin seviyesinde geçersizleştirilebilen
+    yönergelerdendir.)</p>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title><code>sendfile</code></title>
+
+   <p>Apache’nin duruk dosyalarda olduğu gibi teslim edilecek dosyanın
+    içeriğine bakmadığı durumlarda, eğer işletim sistemi
+    <code>sendfile</code>(2) desteğine sahipse çekirdek normal olarak bu
+    desteği kullanacaktır.</p>
+
+   <p>Bazı platformlarda <code>sendfile</code> kullanımı, okuma ve yazma
+    işlemlerinin ayrı ayrı yapılmamasını sağlasa da
+    <code>sendfile</code> kullanımının httpd kararlılığını bozduğu bazı
+    durumlar sözkonusudur:</p>
+
+   <ul>
+    <li>
+     <p>Bazı platformlar derleme sisteminin saptayamadığı bozuk bir
+      <code>sendfile</code> desteğine sahip olabilir. Özellikle
+      derleme işleminin başka bir platformda yapılıp
+      <code>sendfile</code> desteği bozuk bir makineye kurulum
+      yapıldığı durumlarda bu desteğin bozuk olduğu
+      saptanamayacaktır.</p>
+    </li>
+    <li>
+     <p>Çekirdek, NFS üzerinden erişilen ağ dosyalarını kendi önbelleği
+      üzerinden gerektiği gibi sunamayabilir.</p>
+    </li>
+   </ul>
+
+   <p>Böyle durumların olasılık dahilinde olduğu kurulumlarda içeriğin
+    <code>sendfile</code> desteğiyle teslim edilmemesi için
+    yapılandırmanıza <code>EnableSendfile off</code> satırını ekleyiniz.
+    (Dikkat: Bu yönerge dizin seviyesinde geçersizleştirilebilen
+    yönergelerdendir.)</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="process">
+
+   <title>Süreç Oluşturma</title>
+
+   <p>Apache 1.3 öncesinde <directive module="prefork"
+    >MinSpareServers</directive>, <directive module="prefork"
+    >MaxSpareServers</directive> ve <directive module="mpm_common"
+    >StartServers</directive> ayarları, başka sunucularla kıyaslama
+    denemelerinde olağanüstü kötü sonuçlar alınmasına sebep olmaktaydı.
+    Özellikle uygulanan yükü karşılamaya yetecek sayıda çocuk süreç
+    oluşturulması aşamasında Apache’nin elde ettiği ivme bunlardan
+    biriydi. Başlangıçta <directive module="mpm_common"
+    >StartServers</directive> yönergesiyle belli sayıda süreç
+    oluşturulduktan sonra her saniyede bir tane olmak üzere <directive
+    module="prefork">MinSpareServers</directive> sayıda çocuk süreç
+    oluşturulmaktaydı. Örneğin, aynı anda 100 isteğe yanıt vermek için
+    <directive module="mpm_common" >StartServers</directive>
+    yönergesinin öntanımlı değeri olarak başta <code>5</code> süreç
+    oluşturulduğundan kalan süreçler için 95 saniye geçmesi gerekirdi.
+    Sık sık yeniden başlatılmadıklarından dolayı gerçek hayatta
+    sunucuların başına gelen de buydu. Başka sunucularla kıyaslama
+    denemelerinde ise işlem sadece on dakika sürmekte ve içler acısı
+    sonuçlar alınmaktaydı.</p>
+
+   <p>Saniyede bir kuralı, sunucunun yeni çocukları oluşturması sırasında
+    sistemin aşırı meşgul duruma düşmemesi için alınmış bir önlemdi.
+    Makine çocuk süreç oluşturmakla meşgul edildiği sürece isteklere
+    yanıt veremeyecektir. Böylesi bir durum Apache’nin başarımını
+    kötüleştirmekten başka işe yaramayacaktır. Apache 1.3’te saniyede
+    bir kuralı biraz esnetildi. Yeni gerçeklenimde artık bir süreç
+    oluşturduktan bir saniye sonra iki süreç, bir saniye sonra dört
+    süreç oluşturulmakta ve işlem, saniyede 32 çocuk süreç oluşturulur
+    duruma gelene kadar böyle ivmelenmektedir. Çocuk süreç oluşturma
+    işlemi <directive module="prefork" >MinSpareServers</directive>
+    değerine ulaşılınca durmaktadır.</p>
+
+   <p>Bu, <directive module="prefork" >MinSpareServers</directive>,
+    <directive module="prefork" >MaxSpareServers</directive> ve
+    <directive module="mpm_common" >StartServers</directive> ayarlarıyla
+    oynamayı neredeyse gereksiz kılacak kadar iyi sonuçlar verecek gibi
+    görünmektedir. Saniyede 4 çocuktan fazlası oluşturulmaya
+    başlandığında hata günlüğüne bazı iletiler düşmeye başlar. Bu
+    iletilerin sayısı çok artarsa bu ayarlarla oynama vakti gelmiş
+    demektir. Bunun için <module>mod_status</module> çıktısını bir
+    kılavuz olarak kullanabilirsiniz.</p>
+
+   <p>Süreç oluşturmayla ilgili olarak süreç ölümü <directive
+    module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive> değeri ile
+    sağlanır. Bu değer öntanımlı olarak <code>0</code> olup, çocuk süreç
+    başına istek sayısının sınırsız olduğu anlamına gelir. Eğer
+    yapılandırmanızda bu değeri <code>30</code> gibi çok düşük bir
+    değere ayarlarsanız bunu hemen kaldırmak zorunda kalabilirsiniz.
+    Sunucunuzu SunOS veya Solaris’in eski bir sürümü üzerinde
+    çalıştırıyorsanız bellek kaçaklarına sebep olmamak için bu değeri
+    <code>10000</code> ile sınırlayınız.</p>
+
+   <p>Kalıcı bağlantı özelliğini kullanıyorsanız, çocuk süreçler zaten
+    açık bağlantılardan istek beklemekte olacaklardır. <directive
+    module="core">KeepAliveTimeout</directive> yönergesinin öntanımlı
+    değeri <code>15</code> saniye olup bu etkiyi en aza indirmeye yönelik
+    süredir. Burada ağ band genişliği ile sunucu kaynaklarının kullanımı
+    arasında bir seçim yapmak söz konusudur. Hiçbir şey umurunuzda
+    değilse <a
+    href="http://www.research.digital.com/wrl/techreports/abstracts/95.4.html">
+    çoğu ayrıcalığın yitirilmesi pahasına</a> bu değeri rahatça
+    <code>60</code> saniyenin üzerine çıkarabilirsiniz.</p>
+
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="compiletime">
+  <title>Derleme Sırasında Yapılandırma ile İlgili Konular</title>
+
+  <section>
+   <title>MPM Seçimi</title>
+
+   <p>Apache 2.x, <a href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri</a>
+    (MPM) adı verilen eklemlenebilir çok görevlilik modellerini
+    destekler. Apache’yi derlerken bu MPM’lerden birini seçmeniz
+    gerekir. MPM’lerden bazıları platformlara özeldir:
+    <module>beos</module>, <module>mpm_netware</module>,
+    <module>mpmt_os2</module> ve <module>mpm_winnt</module>. Unix
+    benzeri sistemler için ise seçebileceğiniz modül sayısı birden
+    fazladır. MPM seçiminin httpd’nin hızında ve ölçeklenebilirliğinde
+    bazı etkileri olabilir:</p>
+
+   <ul>
+
+    <li><module>worker</module> modülü her biri çok evreli çok sayıda
+     çocuk süreç kullanımını destekler. Her evre aynı anda tek bir
+     bağlantıya hizmet sunar. Aynı hizmeti daha az bellek harcayarak
+     vermesi nedeniyle yüksek trafiğe sahip sunucularda
+     <module>prefork</module> modülüne göre daha iyi bir seçimdir.</li>
+
+    <li><module>prefork</module> modülü her biri tek bir evreye sahip
+     çok sayıda çocuk süreç kullanımını destekler. Her süreç aynı anda
+     tek bir bağlantıya hizmet sunar. Çoğu sistemde daha hızlı olması
+     nedeniyle <module>worker</module> modülüne göre daha iyi bir seçim
+     olarak görünürse de bunu daha fazla bellek kullanarak sağlar.
+     <module>prefork</module> modülünün evresiz tasarımının
+     <module>worker</module> modülüne göre bazı yararlı tarafları
+     vardır: Çok evreli sistemlerde güvenilir olmayan üçüncü parti
+     modülleri kullanabilir ve evrelerde hata ayıklamanın yetersiz
+     kaldığı platformlarda hatalarını ayıklamak daha kolaydır.</li>
+
+   </ul>
+
+   <p>Bu modüller ve diğerleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
+    <a href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri</a> belgesine
+    bakınız.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="modules">
+
+    <title>Modüller</title>
+
+    <p>Bellek kullanımı başarım konusunda önemli olduğundan gerçekte
+    kullanmadığınız modülleri elemeye çalışmalısınız. Modülleri birer <a
+    href="../dso.html">DSO</a> olarak derlediyseniz <directive
+    module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesinin bulunduğu satırı
+    açıklama haline getirmeniz modülden kurtulmanız için yeterli
+    olacaktır. Modülleri bu şekilde kaldırarak onların yokluğunda
+    sitenizin hala işlevlerini yerine getirdiğini görme şansına da
+    kavuşmuş olursunuz.</p>
+
+    <p>Ancak, eğer modülleri Apache çalıştırılabilirinin içine
+    gömmüşseniz istenmeyen modülleri kaldırmak için Apache'yi yeniden
+    derlemeniz gerekir.</p>
+
+    <p>Bu noktada bir soru akla gelebilir: Hangi modüller gerekli,
+    hangileri değil? Bu sorunun yanıtı şüphesiz siteden siteye değişir.
+    Ancak, olmazsa olmaz moüller olarak <module>mod_mime</module>,
+    <module>mod_dir</module> ve <module>mod_log_config</module>
+    modüllerini sayabiliriz. Bunlardan <code>mod_log_config</code>
+    olmadan da bir sitenin çalışabileceğinden hareketle bu modülün
+    varlığı isteğe bağlı olsa da bu modülü kaldırmanızı önermiyoruz.</p>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title>Atomik İşlemler</title>
+
+   <p>Worker MPM'nin en son geliştirme sürümleri ve
+   <module>mod_cache</module> gibi bazı modüller APR'nin atomik API'sini
+   kullanırlar. Bu API, düşük ayarlı evre eşzamanlamasında atomik
+   işlemler yapar.</p>
+
+   <p>Öntanımlı olarak, APR bu işlemleri hedef işletim sistemi/işlemci
+   platformunda kullanılabilecek en verimli mekanizmayı kullanarak
+   gerçekleştirir. Günümüz işlemcilerinin çoğu, örneğin, bir atomik
+   karşılaştırma ve takas (CAS) işlemini donanımda gerçekleştirmektedir.
+   Bazı platformlarda APR'nin atomik işlemler için öntanımlı olarak daha
+   yavaş olan mutekslere dayalı gerçeklenimi kullanmasının sebebi eski
+   işlemcilerde bu tür makine kodlarının yokluğudur. Apache'yi bu tür
+   platformalarda günümüz işlemcileriyde çalıştırmayı düşünüyorsanız
+   Apache'yi derlemek için yapılandırırken en hızlı atomik işlemin
+   seçilebilmesi için <code>--enable-nonportable-atomics</code>
+   seçeneğini kullanın:</p>
+
+   <example>
+    ./buildconf<br />
+    ./configure --with-mpm=worker --enable-nonportable-atomics=yes
+   </example>
+
+   <p><code>--enable-nonportable-atomics</code> seçeneği şu platformlar
+   için uygundur:</p>
+
+   <ul>
+
+    <li>SPARC üzerinde Solaris<br />
+      APR öntanımlı olarak, SPARC/Solaris üzerinde mutekslere dayalı
+      atomik işlemleri kullanır. Ancak,
+      <code>--enable-nonportable-atomics</code> yapılandırmasını
+      kullanırsanız, donanım üzerinde hızlı karşılaştırma ve takas
+      için uygun SPARC v8plus kodunu kullanacak şekilde kod üretilir.
+      Apache'yi bu seçenekle yapılandırırsanız atomik işlemler daha
+      verimli olacak fakat derlenen Apache çalıştırılabiliri sadece
+      UltraSPARC kırmığı üzerinde çalışacaktır.
+    </li>
+
+    <li>x86 üzerinde Linux<br />
+      APR öntanımlı olarak, Linux üzerinde mutekslere dayalı atomik
+      işlemleri kullanır. Ancak,
+      <code>--enable-nonportable-atomics</code> yapılandırmasını
+      kullanırsanız, donanım üzerinde hızlı karşılaştırma ve takas
+      için uygun 486 kodunu kullanacak şekilde kod üretilir. Apache'yi
+      bu seçenekle yapılandırırsanız atomik işlemler daha verimli
+      olacak fakat derlenen Apache çalıştırılabiliri (386 üzerinde
+      değil) sadece 486 ve sonrası kırmıklarda çalışacaktır.
+    </li>
+
+   </ul>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title><code>mod_status</code> ve <code>ExtendedStatus On</code>
+   </title>
+
+   <p><module>mod_status</module> modülünü derlemiş ve Apache'yi
+   yapılandırır ve çalıştırırken <code>ExtendedStatus On</code> satırını
+   da kullanmışsanız Apache her istek üzerinde
+   <code>gettimeofday(2)</code> (veya işletim sistemine bağlı olarak
+   <code>time(2)</code>) çağrısından başka (1.3 öncesinde) fazladan
+   defalarca <code>time(2)</code> çağrıları yapacaktır. Bu çağrılarla
+   durum raporununun zamanlama bilgilerini içermesi sağlanır. Başarımı
+   arttırmak için <code>ExtendedStatus off</code> yapın (zaten öntanımlı
+   böyledir).</p>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title><code>accept</code> dizgilemesi ve çok soketli işlem</title>
+
+  <note type="warning"><title>Uyarı:</title>
+   <p>Bu bölüm, Apache HTTP sunucusunun 2.x sürümlerinde yapılan
+   değişikliklere göre tamamen güncellenmemiştir. Bazı bilgiler hala
+   geçerliyse de lütfen dikkatli kullanınız.</p>
+  </note>
+
+   <p>Burada Unix soket arayüzü gerçeklenirken ihmal edilen bir durumdan
+   bahsedeceğiz. HTTP sunucunuzun çok sayıda adresten çok sayıda portu
+   dinlemek için çok sayıda <directive module="mpm_common"
+   >Listen</directive> yönergesi kullanmakta olduğunu varsayalım. Her
+   soketi çalıştığını görmek için denerken Apache bağlantı için
+   <code>select(2)</code> kullanacaktır. <code>select(2)</code> çağrısı
+   bu soketin üzerinde <em>sıfır</em> veya <em>en azından bir</em>
+   bağlantının beklemekte olduğu anlamına gelir. Apache'nin modeli çok
+   sayıda çocuk süreç içerir ve boşta olanların tümünde aynı anda yeni
+   bağlantılar denenebilir. Gerçekte çalışan kod bu olmasa da meramımızı
+   anlatmak için kodun şöyle bir şey olduğunu varsayabiliriz:</p>
+
+   <example>
+    for (;;) {<br />
+    <indent>
+     for (;;) {<br />
+     <indent>
+      fd_set accept_fds;<br />
+      <br />
+      FD_ZERO (&amp;accept_fds);<br />
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
+      <indent>
+       FD_SET (i, &amp;accept_fds);<br />
+      </indent>
+      }<br />
+      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);<br />
+      if (rc &lt; 1) continue;<br />
+      new_connection = -1;<br />
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
+      <indent>
+       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {<br />
+       <indent>
+        new_connection = accept (i, NULL, NULL);<br />
+        if (new_connection != -1) break;<br />
+       </indent>
+       }<br />
+      </indent>
+      }<br />
+      if (new_connection != -1) break;<br />
+     </indent>
+     }<br />
+     process the new_connection;<br />
+    </indent>
+    }
+   </example>
+
+   <p>Bu özet gerçeklenim bir takım açlık sorunlarına sebep olur. Bu
+   döngünün çalışması sırasında aynı anda çok sayıda çocuk süreç yeniden
+   çağrılır ve istekler arasında kalan çoğu çocuk da <code>select</code>
+   ile engellenir. Engellenen tüm bu çocuklar soketlerden herhangi biri
+   üzerinde tek bir istek göründüğünde <code>select</code> tarafından
+   uyandırılıp işleme sokulmak üzere döndürülürler (uyandırılan çocuk
+   sayısı işletim sistemine ve zamanlama ayarlarına göre değişiklik
+   gösterir). Bunların hepsi döngüye katılıp bağlantı kabul etmeye
+   (<code>accept</code>) çalışırlar. Fakat içlerinden yalnız biri
+   (sadece bir bağlantı isteğinin mevcut olduğu varsayımıyla) bunu
+   başarabilir. Kalanının bağlantı kabul etmesi (<code>accept</code>)
+   engellenir. Bu durum, bu çocukları istekleri başka başka soketlerden
+   değil mecburen tek bir soketten kabul etmeye kilitler ve bu soket
+   üzerinde yeni bir istek belirip uyandırılana kadar bu durumda
+   kalırlar. Bu açlık sorunu ilk olarak <a
+   href="http://bugs.apache.org/index/full/467">PR#467</a> sayılı raporla
+   belgelenmiştir. Bu sorunun en az iki çözümü vardır.</p>
+
+   <p>Çözümün biri engellenmeyen soket kullanımıdır. Bu durumda
+   <code>accept</code> çocukları engellemeyecek ve yapılan bir
+   bağlantının ardından diğer çocuklar durumları değişmeksizin bağlantı
+   beklemeye devam edeceklerdir. Fakat bu durum işlemci zamanının boşa
+   harcanmasına sebep olur. Seçilmiş (<code>select</code>) boşta on
+   çocuğun olduğunu ve bir bağlantı geldiğini varsayalım. Kalan dokuz
+   çocuk işine devam edip bağlantı kabul etmeyi (<code>accept</code>)
+   deneyecek, başarızsız olacak, dönecek başa, tekrar seçilecek
+   (<code>select</code>) ve böyle hiçbir iş yapmadan dönüp duracaktır. Bu
+   arada hizmet sunmakta olanlar da işlerini bitirdikten sonra bu
+   döngüdeki yerlerini alacaklardır. Aynı kutunun içinde boşta bir sürü
+   işlemciniz (çok işlemcili sistemler) yoksa bu çözüm pek verimli
+   olmayacaktır.</p>
+
+   <p>Diğer çözüm ise Apache tarafından kullanılan çözüm olup, girdiyi
+   bir iç döngüde sıraya sokmaktır. Döngü aşağıda örneklenmiştir (farklar
+   vurgulanmıştır):</p>
+
+   <example>
+    for (;;) {<br />
+    <indent>
+     <strong>accept_mutex_on ();</strong><br />
+     for (;;) {<br />
+     <indent>
+      fd_set accept_fds;<br />
+      <br />
+      FD_ZERO (&amp;accept_fds);<br />
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
+      <indent>
+       FD_SET (i, &amp;accept_fds);<br />
+      </indent>
+      }<br />
+      rc = select (last_socket+1, &amp;accept_fds, NULL, NULL, NULL);<br />
+      if (rc &lt; 1) continue;<br />
+      new_connection = -1;<br />
+      for (i = first_socket; i &lt;= last_socket; ++i) {<br />
+      <indent>
+       if (FD_ISSET (i, &amp;accept_fds)) {<br />
+       <indent>
+        new_connection = accept (i, NULL, NULL);<br />
+        if (new_connection != -1) break;<br />
+       </indent>
+       }<br />
+      </indent>
+      }<br />
+      if (new_connection != -1) break;<br />
+     </indent>
+     }<br />
+     <strong>accept_mutex_off ();</strong><br />
+     process the new_connection;<br />
+    </indent>
+    }
+   </example>
+
+   <p><code>accept_mutex_on</code> ve <code>accept_mutex_off</code> <a
+   id="serialize" name="serialize">işlevleri</a> bir karşılıklı red
+   semoforu oluştururlar. Mutekse aynı anda sadece bir çocuk sahip
+   olabilir. Bu muteksleri gerçeklemek için çeşitli seçenekler vardır.
+   Seçim, <code>src/conf.h</code> (1.3 öncesi) veya
+   <code>src/include/ap_config.h</code> (1.3 ve sonrası) dosyasında
+   tanımlanmıştır. Bazı mimariler bir kilitleme seçeneğine sahip
+   değildir. Böyle mimarilerde çok sayıda <directive
+   module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi kullanmak güvenilir
+   olmayacaktır.</p>
+
+   <p><directive module="mpm_common">AcceptMutex</directive> yönergesi,
+   seçilen muteks gerçeklenimini çalışma anında değiştirmek için
+   kullanılabilir.</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>AcceptMutex flock</code></dt>
+
+    <dd>
+     <p>Bu yöntem, bir kilit dosyasını kilitlemek için
+     <code>flock(2)</code> sistem çağrısını kullanır (Kilit dosyasının
+     yeri <directive module="mpm_common" >LockFile</directive>
+     yönergesiyle belirtilir).</p>
+    </dd>
+
+    <dt><code>AcceptMutex fcntl</code></dt>
+
+    <dd>
+     <p>Bu yöntem, bir kilit dosyasını kilitlemek için
+     <code>fcntl(2)</code> sistem çağrısını kullanır (Kilit dosyasının
+     yeri <directive module="mpm_common" >LockFile</directive>
+     yönergesiyle belirtilir).</p>
+    </dd>
+
+    <dt><code>AcceptMutex sysvsem</code></dt>
+
+    <dd>
+     <p>(1.3 ve sonrası) Bu yöntem muteksi gerçeklemek için SysV tarzı
+     semaforları kullanır. Maalesef, SysV tarzı semaforların bazı yan
+     etkileri vardır. Bunlardan biri Apache'nin semaforu temizlemeden
+     ölme ihtimalidir (<code>ipcs(8)</code> kılavuz sayfasına bakınız).
+     Diğer biri, CGI'lerin sunucu ile aynı kullanıcı kimliğini
+     kullanmaları nedeniyle semafor arayüzünün hizmet reddi
+     saldırılarına açık olmasıdır (<program>suexec</program> veya
+     <code>cgiwrapper</code> gibi bir şeyler kullanmadıkça bütün
+     CGI'ler için söz konusudur). Bu sebeple bu yöntem IRIX haricinde
+     hiçbir mimaride kullanılmaz (önceki ikisi çoğu IRIX makine için
+     elde edilmesi imkansız derecede pahalı olduğundan).</p>
+    </dd>
+
+    <dt><code>AcceptMutex pthread</code></dt>
+
+    <dd>
+     <p>(1.3 ve sonrası) Bu yöntem POSIX mutekslerini kullanır ve POSIX
+     evreleri belirtiminin tamamen gerçeklendiği mimarilerde çalışması
+     gerekirse de sadece Solaris (2.5 ve sonrası) üzerinde ve sadece
+     belli yapılandırmalarla çalışmakta gibi görünmektedir. Bunu
+     denemişseniz sunucunuzun çöktüğünü ve yanıt vermediğini
+     görmüşsünüzdür. Sadece duruk içerikli sunucular iyi
+     çalışmaktadır.</p>
+    </dd>
+
+    <dt><code>AcceptMutex posixsem</code></dt>
+
+    <dd>
+     <p>(2.0 ve sonrası) Bu yöntem POSIX semaforlarını kullanır. Eğer
+     işlem sırasında bir evre muteks kaynaklı parçalama arızalarıyla
+     karşı karşıya kalırsa HTTP sunucusunun çökmesiyle semaforun sahibi
+     kurtarılamaz.</p>
+    </dd>
+
+   </dl>
+
+   <p>Eğer sisteminiz yukarıda bahsedilenler dışında başka bir dizgileme
+   yöntemi kullanıyorsa bununla ilgili kodun APR'ye eklenmesi girilen
+   zahmete değecektir.</p>
+
+   <p>Başka bir çözüm daha vardır ancak döngü kısmen dizgilenmeyeceğinden
+   (yani belli sayıda sürece izin verilemeyeceğinden) asla
+   gerçeklenmemiştir. Bu sadece, aynı anda çok sayıda çocuk sürecin
+   çalışabileceği ve dolayısıyla band genişliğinin tüm yönleriyle
+   kullanılabileceği çok işlemcili sistemlerde ilginç olabilirdi. Bu
+   gelecekte incelenmeye değer bir konu olmakla beraber çok sayıda HTTP
+   sunucusunun aynı anda aynı amaca hizmet edecek şekilde çalışması
+   standart olarak pek mümkün görülmediğinden bu olasılık çok
+   düşüktür.</p>
+
+   <p>En yüksek başarımı elde etmek için ideal olanı sunucuları
+   çalıştırırken çok sayıda <directive module="mpm_common"
+   >Listen</directive> yönergesi kullanmamaktır. Fakat siz yine de
+   okumaya devam edin.</p>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title><code>accept</code> dizgilemesi - tek soket</title>
+
+   <p>Çok soketli sunucular için yukarıda açıklananlar iyi güzel de tek
+   soketli sunucularda durum ne? Kuramsal olarak, bunların hiçbiriyle bir
+   sorunları olmaması gerekir. Çünkü yeni bir bağlantı gelene kadar tüm
+   çocuklar <code>accept(2)</code> ile engellenirler dolayısıyla hiçbir
+   açlık sorununun ortaya çıkmaması gerekir. Uygulamada ise son
+   kullanıcıdan gizli olarak, yukarıda engellenmeyen çocuklar çözümünde
+   bahsedilenle hemen hemen aynı "boşa dönüp durma" davranışı mevcuttur.
+   Çoğu TCP yığıtı bu yolu gerçeklemiştir. Çekirdek, yeni bir bağlantı
+   ortaya çıktığında <code>accept</code> ile engellenen tüm süreçleri
+   uyandırır. Bu süreçlerden bağlantıyı alan kullanıcı bölgesine geçerken
+   çekirdek içinde döngüde olan diğerleri de yeni bağlantı keşfedilene
+   kadar uykularına geri dönerler. Bu çekirdek içi döngü, kullanıcı
+   bölgesindeki kodlara görünür değildir ama bu olmadıkları anlamına
+   gelmez. Bu durum, çok soketli engellenmeyen çocuklar çözümündeki boşa
+   döngünün sebep olduğu gereksiz işlemci yükü sorununu içinde
+   barındırır.</p>
+
+   <p>Bununla birlikte, tek soketli durumda bile bundan daha verimli bir
+   davranış sergileyen bir çok mimari bulduk. Bu aslında hemen hemen her
+   durumda öntanımlı olarak böyledir. Linux altında yapılan üstünkörü
+   denemelerde (128MB bellekli çift Pentium pro 166 işlemcili makinede
+   Linux 2.0.30) tek sokette dizgilemenin dizgilenmemiş duruma göre
+   saniyede %3 daha az istekle sonuçlandığı gösterilmiştir. Fakat
+   dizgilenmemiş tek soket durumunda her istekte 100ms'lik ek bir gecikme
+   olduğu görülmüştür. Bu gecikmenin sebebi muhtemelen uzun mesafeli
+   hatlar olup sadece yerel ağlarda söz konusudur. Tek soketli
+   dizgilemeyi geçersiz kılmak için
+   <code>SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT</code> tanımlarsanız tek
+   soketli sunucularda artık dizgileme yapılmayacaktır.</p>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title>Kapatmayı zamana yaymak</title>
+
+   <p><a href="http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/draft-ietf-http-connection-00.txt"
+   >draft-ietf-http-connection-00.txt</a> taslağının 8. bölümünde
+   bahsedildiği gibi, bir HTTP sunucusunun protokolü <strong>güvenilir
+   şekilde</strong> gerçeklemesi için her iki yöndeki iletişimi
+   birbirinden bağımsız olarak (iki yönlü bir TCP bağlantısının her
+   yarısını diğerinden bağımsız olarak) kapatması gerekir. Bu olgu başka
+   sunucular tarafından çoğunlukla dikkate alınmaz fakat Apache'nin 1.2
+   sürümünden beri gerektiği gibi gerçeklenmektedir.</p>
+
+   <p>Bu özellik Apache'ye eklendiğinde Unix'in çeşitli sürümlerinde
+   uzgörüsüzlükten dolayı bir takım geçici telaş sorunlarına sebep oldu.
+   TCP belirtimi <code>FIN_WAIT_2</code> durumunda bir zaman aşımından
+   bahsetmez ama yasaklamaz da. Zaman aşımı olmayan sistemlerde, Apache
+   1.2 çoğu soketin sonsuza kadar <code>FIN_WAIT_2</code> durumunda
+   takılıp kalmasına sebep olur. Çoğu durumda, satıcıdan sağlanan en son
+   TCP/IP yamalarını uygulanarak bu önlenebilir. Satıcının hiçbir yeni
+   yama dağıtmadığı durumlarda (örneğin, SunOS4 -- bir kaynak lisansı ile
+   insanlar bunu kendileri yamayabilirse de) bu özelliği devre dışı
+   bırakmaya karar verdik.</p>
+
+   <p>Bunun üstesinden gelmenin iki yolu vardır. Bunlardan biri
+   <code>SO_LINGER</code> soket seçeneğidir. Bu işin kaderi buymuş gibi
+   görünürse de çoğu TCP/IP yığıtında bu gerektiği gibi
+   gerçeklenmemiştir. Bu yığıtlar üzerinde, bu yöntemin, doğru bir
+   gerçeklenimle bile (örneğin, Linux 2.0.31) sonraki çözümden daha
+   pahalı olduğu ortaya çıkmıştır.</p>
+
+   <p>Çoğunlukla, Apache bunu (<code>http_main.c</code> içindeki)
+   <code>lingering_close</code> adında bir işlevle gerçekler. Bu işlev
+   kabaca şöyle görünür:</p>
+
+   <example>
+    void lingering_close (int s)<br />
+    {<br />
+    <indent>
+     char junk_buffer[2048];<br />
+     <br />
+     /* gönderen tarafı kapat */<br />
+     shutdown (s, 1);<br />
+     <br />
+     signal (SIGALRM, lingering_death);<br />
+     alarm (30);<br />
+     <br />
+     for (;;) {<br />
+     <indent>
+      /* s'i okumak için, 2 saniyelik zaman aşımı ile seç */<br />
+      select (s for reading, 2 second timeout);<br />
+      /* Hata oluşmuşsa döngüden çık */<br />
+      if (error) break;<br />
+      /* s okumak için hazırsa */<br />
+      if (s is ready for reading) {<br />
+      <indent>
+       if (read (s, junk_buffer, sizeof (junk_buffer)) &lt;= 0) {<br />
+       <indent>
+        break;<br />
+       </indent>
+       }<br />
+       /* geri kalan herşey burada */<br />
+      </indent>
+      }<br />
+     </indent>
+     }<br />
+     <br />
+     close (s);<br />
+    </indent>
+    }
+   </example>
+
+   <p>Bağlantı sonunda bu doğal olarak biraz daha masrafa yol açar, fakat
+   güvenilir bir gerçeklenim için bu gereklidir. HTTP/1.1'in daha yaygın
+   kullanılmaya başlanması ve tüm bağlantıların kalıcı hale gelmesiyle bu
+   gerçeklenim daha fazla istek üzerinden kendi masrafını
+   karşılayacaktır. Ateşle oynamak ve bu özelliği devre dışı bırakmak
+   isterseniz <code>NO_LINGCLOSE</code>'u tanımlayabilirsiniz, fakat bu
+   asla önerilmez. Özellikle, HTTP/1.1'den itibaren boruhatlı kalıcı
+   bağlantıların <code>lingering_close</code> kullanmaya başlaması mutlak
+   bir gerekliliktir (ve <a
+   href="http://www.w3.org/Protocols/HTTP/Performance/Pipeline.html">
+   boruhatlı bağlantıların daha hızlı</a> olması nedeniyle bu
+   bağlantıları desteklemek isteyebilirsiniz).</p>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title>Çetele Dosyası</title>
+
+   <p>Apache'nin ana ve alt süreçleri birbirleriyle çetele denen birşey
+   üzerinden haberleşirler. Bunun en mükemmel şekilde paylaşımlı bellekte
+   gerçeklenmesi gerekir. Eriştiğimiz veya portlarını ayrıntılı olarak
+   belirttiğimiz işletim sistemleri için bu, genellikle paylaşımlı bellek
+   kullanılarak gerçeklenir. Geri kalanlar, öntanımlı olarak bunu bir
+   disk dosyası kullanarak gerçekler. Bir disk dosyaı yavaş olmanın yanı
+   sıra güvenilir de değildir (ve daha az özelliğe sahiptir). Mimarinizin
+   <code>src/main/conf.h</code> dosyasını inceleyin ve
+   <code>USE_MMAP_SCOREBOARD</code> veya
+   <code>USE_SHMGET_SCOREBOARD</code>'a bakın. Bu ikisinden birinin (ve
+   yanı sıra sırasıyla <code>HAVE_MMAP</code> veya
+   <code>HAVE_SHMGET</code>'in) tanımlanmış olması, sağlanan paylaşımlı
+   bellek kodunu etkinleştirir. Eğer sisteminiz diğer türdeki paylaşımlı
+   belleğe sahipse, <code>src/main/http_main.c</code> dosyasını açıp,
+   Apache'de bu belleği kullanması gereken kanca işlevleri ekleyin (Bize
+   de bir yama yollayın, lütfen).</p>
+
+   <note>Tarihsel bilgi: Apache'nin Linux uyarlaması, Apache'nin 1.2
+   sürümüne kadar paylaşımlı belleği kullanmaya başlamamıştı. Bu kusur,
+   Apache'nin Linux üzerindeki erken dönem sürümlerinin davranışlarının
+   zayıf ve güvenilmez olmasına yol açmıştı.</note>
+
+  </section>
+
+  <section>
+
+   <title>DYNAMIC_MODULE_LIMIT</title>
+
+   <p>Devingen olarak yüklenen modülleri kullanmamak niyetindeyseniz
+   (burayı okuyan ve sunucunuzun başarımını son kırıntısına kadar
+   arttırmakla ilgilenen biriyseniz bunu düşünmezsiniz), sunucunuzu
+   derlerken seçenekler arasına <code>-DDYNAMIC_MODULE_LIMIT=0</code>
+   seçeneğini de ekleyin. Bu suretle, sadece, devingen olarak yüklenen
+   modüller için ayrılacak belleği kazanmış olacaksınız.</p>
+
+  </section>
+
+ </section>
+
+ <section id="trace">
+
+  <title>Ek: Bir çağrı izlemesinin ayrıntılı çözümlemesi</title>
+
+  <p>Burada, Solaris 8 üzerinde worker MPM'li Apache 2.0.38'in bir sistem
+  çağrısı izlenmektedir. Bu izleme şu komutla elde edilmiştir:</p>
+
+  <example>
+   truss -l -p <var>httpd_çocuk_pidi</var>.
+  </example>
+
+  <p><code>-l</code> seçeneği, truss'a hafif bir sürecin yaptığı her
+  sistem çağrısını (hafif süreç -- HS -- Solaris'in bir çekirdek seviyesi
+  evreleme biçimi) günlüğe yazmasını söyler.</p>
+
+  <p>Diğer sistemlerin sistem çağrılarını izleyen farklı araçları vardır
+  (<code>strace</code>, <code>ktrace</code>, <code>par</code> gibi).
+  Bunlar da benzer çıktılar üretirler.</p>
+
+  <p>Bu izleme sırasında, bir istemci httpd'den 10 KB'lık duruk bir dosya
+  talebinde bulunmuştur. Duruk olmayan veya içerik uzlaşımlı isteklerin
+  izleme kayıtları vahşice (bazı durumlarda epey çirkince) farklı
+  görünür.</p>
+
+  <example>
+   /67:  accept(3, 0x00200BEC, 0x00200C0C, 1) (uykuda...)<br />
+   /67:  accept(3, 0x00200BEC, 0x00200C0C, 1)      = 9
+  </example>
+
+  <p>Bu izlemede, dinleyen evre HS #67 içinde çalışmaktadır.</p>
+
+  <note><code>accept(2)</code> dizgelemesinin olmayışına dikkat edin.
+  Özellikle bu platformda worker MPM, çok sayıda portu dinlemedikçe,
+  öntanımlı olarak dizgeleştirilmemiş bir accept çağrısı kullanır.</note>
+
+  <example>
+   /65:  lwp_park(0x00000000, 0)             = 0<br />
+   /67:  lwp_unpark(65, 1)                = 0
+  </example>
+
+  <p>Bağlantının kabul edilmesiyle, dinleyici evre isteği yerine getirmek
+  üzere bir worker evresini uyandırır. Bu izlemede, isteği yerine getiren
+  worker evresi HS #65'e aittir.</p>
+
+  <example>
+   /65:  getsockname(9, 0x00200BA4, 0x00200BC4, 1)    = 0
+  </example>
+
+  <p>Sanal konakların gerçeklenimi sırasında, Apache'nin, bağlantıları
+  kabul etmek için kullanılan yerel soket adreslerini bilmesi gerekir.
+  Çoğu durumda bu çağrıyı bertaraf etmek mümkündür (hiç sanal konağın
+  olmadığı veya <directive module="mpm_common">Listen</directive>
+  yönergelerinin mutlak adreslerle kullanıldığı durumlarda). Fakat bu en
+  iyilemeleri yapmak için henüz bir çaba harcanmamıştır.</p>
+
+  <example>
+   /65:  brk(0x002170E8)                 = 0<br />
+   /65:  brk(0x002190E8)                 = 0
+  </example>
+
+  <p><code>brk(2)</code> çağrıları devingen bellekten bellek ayırır. httpd
+  çoğu isteği yerine getirirken özel bellek ayırıcılar
+  (<code>apr_pool</code> ve <code>apr_bucket_alloc</code>) kullandığından
+  bunlar bir sistem çağrısı izlemesinde nadiren görünür. Bu izlemede,
+  httpd henüz yeni başlatıldığından, özel bellek ayırıcıları oluşturmak
+  için ham bellek bloklarını ayırmak amacıyla <code>malloc(3)</code>
+  çağrıları yapması gerekir.</p>
+
+  <example>
+/65:  fcntl(9, F_GETFL, 0x00000000)          = 2<br />
+/65:  fstat64(9, 0xFAF7B818)             = 0<br />
+/65:  getsockopt(9, 65535, 8192, 0xFAF7B918, 0xFAF7B910, 2190656) = 0<br />
+/65:  fstat64(9, 0xFAF7B818)             = 0<br />
+/65:  getsockopt(9, 65535, 8192, 0xFAF7B918, 0xFAF7B914, 2190656) = 0<br />
+/65:  setsockopt(9, 65535, 8192, 0xFAF7B918, 4, 2190656) = 0<br />
+/65:  fcntl(9, F_SETFL, 0x00000082)          = 0
+  </example>
+
+  <p>Ardından, worker evresi istemciye (dosya tanıtıcısı 9) engellenmeyen
+  kipte bir bağlantı açar. <code>setsockopt(2)</code>
+  ve <code>getsockopt(2)</code> çağrıları, Solaris libc'sinin soketler
+  üzerindeki <code>fcntl(2)</code> çağrısı yanında birer yan etkiden
+  ibarettirler.</p>
+
+  <example>
+   /65:  read(9, " G E T  / 1 0 k . h t m".., 8000)   = 97
+  </example>
+
+  <p>Worker evresi istemciden isteği okur.</p>
+
+  <example>
+/65:  stat("/var/httpd/apache/httpd-8999/htdocs/10k.html", 0xFAF7B978) = 0<br />
+/65:  open("/var/httpd/apache/httpd-8999/htdocs/10k.html", O_RDONLY) = 10
+  </example>
+
+  <p>Bu httpd <code>Options FollowSymLinks</code> ve <code>AllowOverride
+  None</code> ile yapılandırılmıştır. Bu bakımdan, ne istenen dosya ile
+  sonuçlanan yol üzerindeki her dizinde <code>lstat(2)</code> çağrısına ne
+  de <code>.htaccess</code> dosyalarına bakılmasına gerek vardır.
+  <code>stat(2)</code> çağrısı basitçe dosya için şunları doğrulamak
+  amacıyla yapılır: 1) dosya mevcuttur ve 2) bir dizin değil normal bir
+  dosyadır.</p>
+
+  <example>
+   /65:  sendfilev(0, 9, 0x00200F90, 2, 0xFAF7B53C)   = 10269
+  </example>
+
+  <p>Bu örnekte, httpd, istenen dosyayı ve HTTP yanıt başlığını tek bir
+  <code>sendfilev(2)</code> sistem çağrısı ile göndermektedir. Dosya
+  gönderim işleminin anlamı sistemden sisteme değişiklik gösterir. Bazı
+  sistemlerde, <code>sendfile(2)</code> çağrısından önce başlıkları
+  göndermek için <code>write(2)</code> veya <code>writev(2)</code>
+  çağrısı yapmak gerekir.</p>
+
+  <example>
+   /65:  write(4, " 1 2 7 . 0 . 0 . 1  - ".., 78)   = 78
+  </example>
+
+  <p>Bu <code>write(2)</code> çağrısı isteği erişim günlüğüne kaydeder. Bu
+  izlemede eksik olan tek şey, <code>time(2)</code> çağrısıdır. Apache
+  1.3'ün aksine, Apache 2.x zamana bakmak için
+  <code>gettimeofday(3)</code> çağırısını kullanır. Linux ve Solaris gibi
+  bazı işletim sistemleri, <code>gettimeofday</code> işlevinin, sıradan
+  bir sistem çağrısından daha fazla götürüsü olmayan en iyilenmiş bir
+  gerçeklenimine sahiptir.</p>
+
+  <example>
+   /65:  shutdown(9, 1, 1)                = 0<br />
+   /65:  poll(0xFAF7B980, 1, 2000)            = 1<br />
+   /65:  read(9, 0xFAF7BC20, 512)            = 0<br />
+   /65:  close(9)                    = 0
+  </example>
+
+  <p>Burada worker evresi bağlantıyı zamana yaymaktadır.</p>
+
+  <example>
+   /65:  close(10)                    = 0<br />
+   /65:  lwp_park(0x00000000, 0)     (uykuda...)
+  </example>
+
+  <p>Son olarak, worker evresi teslim edilen dosyayı kapattıktan sonra
+  dinleyici evre tarafından başka bir bağlantı atanıncaya kadar beklemeye
+  alınır.</p>
+
+  <example>
+   /67:  accept(3, 0x001FEB74, 0x001FEB94, 1) (uykuda...)
+  </example>
+
+  <p>Bu arada, dinleyici evre bağlantıyı bir worker evresine atar atamaz
+  başka bir bağlantıyı beklemeye başlar (Mevcut tüm evreler meşgulse
+  dinleyici evreyi baskılayan worker MPM'nin akış denetim şemasına konu
+  olur). Bu izlemede görünmüyor olsa da sonraki <code>accept(2)</code>
+  çağrısı, yeni bağlantı kabul eden worker evresine paralel olarak
+  yapılabilir (aşırı yük durumlarında normal olarak, bu yapılır).</p>
+
+ </section>
+
+</manualpage>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message