httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jor...@apache.org
Subject svn commit: r734694 [1/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/ programs/
Date Thu, 15 Jan 2009 13:21:49 GMT
Author: jorton
Date: Thu Jan 15 05:21:46 2009
New Revision: 734694

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=734694&view=rev
Log:
* docs/manual: 'build.sh all'.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.html.fr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.en Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -1580,14 +1580,17 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Amount of time the server will wait for subsequent
 requests on a persistent connection</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>KeepAliveTimeout <var>seconds</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>KeepAliveTimeout <var>num</var>[ms]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>KeepAliveTimeout 5</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Core</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Specifying a value in milliseconds is available in 
+Apache 2.3.2 and later</td></tr>
 </table>
   <p>The number of seconds Apache will wait for a subsequent
-  request before closing the connection. Once a request has been
+  request before closing the connection. By adding a postfix of ms the
+  timeout can be also set in milliseconds. Once a request has been
   received, the timeout value specified by the
   <code class="directive"><a href="#timeout">Timeout</a></code> directive applies.</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -1618,15 +1618,18 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
 </td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>KeepAliveTimeout <var>saniye</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>KeepAliveTimeout <var>sayı</var>[ms]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>KeepAliveTimeout 5</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.3.2'den itibaren milisaniyelik değerler belirtilebilmektedir.</td></tr>
 </table>
   <p>Sunucunun kalıcı bir bağlantıyı kapatmadan önce bir sonraki isteği kaç
-   saniye bekleyeceğini belirler. İstek alındıktan sonra <code class="directive"><a href="#timeout">Timeout</a></code> yönergesiyle belirtilen zaman aşımı
-   değeri uygulanır.</p>
+   saniye bekleyeceğini belirler. Ayrıca, ms soneki kullanılarak süreyi
+   milisaniye olarak belirtmek de mümkündür. İstek alındıktan sonra
+   <code class="directive"><a href="#timeout">Timeout</a></code> yönergesiyle belirtilen
+   zaman aşımı değeri uygulanır.</p>
 
   <p><code class="directive">KeepAliveTimeout</code> için yüksek bir değer belirtmek
    ağır yüklü sunucularda başarım sorunlarına yol açar. Daha yüksek bir

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.de.xsl"?>
-<!-- English Revision: 167959:726882 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 167959:733557 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 669847:726882 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 669847:733557 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.de Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -459,6 +459,7 @@
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverify">SSLProxyVerify</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverifydepth">SSLProxyVerifyDepth</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed</a></li>
+<li><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.es Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -462,6 +462,7 @@
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverify">SSLProxyVerify</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverifydepth">SSLProxyVerifyDepth</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed</a></li>
+<li><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -454,6 +454,7 @@
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverify">SSLProxyVerify</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverifydepth">SSLProxyVerifyDepth</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed</a></li>
+<li><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -453,6 +453,7 @@
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverify">SSLProxyVerify</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverifydepth">SSLProxyVerifyDepth</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed</a></li>
+<li><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -456,6 +456,7 @@
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverify">SSLProxyVerify</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslproxyverifydepth">SSLProxyVerifyDepth</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed</a></li>
+<li><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.de Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -172,6 +172,8 @@
 <code>CONNECT</code> request handling</dd>
 <dt><a href="mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></dt><dd>FastCGI support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
+<dt><a href="mod_proxy_fdpass.html">mod_proxy_fdpass</a></dt><dd>FastCGI support module for
+<code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_ftp.html">mod_proxy_ftp</a></dt><dd>FTP support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></dt><dd>HTTP support module for
@@ -180,7 +182,7 @@
 <dt><a href="mod_request.html" id="R" name="R">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>
-<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filtering Input (request) and Output (response) content using sed commands</dd>
+<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filter Input (request) and Output (response) content using <code>sed</code> syntax</dd>
 <dt><a href="mod_session.html">mod_session</a></dt><dd>Session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_cookie.html">mod_session_cookie</a></dt><dd>Cookie based session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_crypto.html">mod_session_crypto</a></dt><dd>Session encryption support</dd>
@@ -203,6 +205,7 @@
 and Group</dd>
 <dt><a href="mod_unique_id.html" id="U" name="U">mod_unique_id</a></dt><dd>Provides an environment variable with a unique
 identifier for each request</dd>
+<dt><a href="mod_unixd.html">mod_unixd</a></dt><dd>Basic (required) security for Unix-family platforms.</dd>
 <dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>User-specific directories</dd>
 <dt><a href="mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></dt><dd>
 <em>Clickstream</em> logging of user activity on a site

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.en?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.en Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -180,7 +180,7 @@
 <dt><a href="mod_request.html" id="R" name="R">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>
-<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filtering Input (request) and Output (response) content using sed commands</dd>
+<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filter Input (request) and Output (response) content using <code>sed</code> syntax</dd>
 <dt><a href="mod_session.html">mod_session</a></dt><dd>Session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_cookie.html">mod_session_cookie</a></dt><dd>Cookie based session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_crypto.html">mod_session_crypto</a></dt><dd>Session encryption support</dd>
@@ -203,6 +203,7 @@
 and Group</dd>
 <dt><a href="mod_unique_id.html" id="U" name="U">mod_unique_id</a></dt><dd>Provides an environment variable with a unique
 identifier for each request</dd>
+<dt><a href="mod_unixd.html">mod_unixd</a></dt><dd>Basic (required) security for Unix-family platforms.</dd>
 <dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>User-specific directories</dd>
 <dt><a href="mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></dt><dd>
 <em>Clickstream</em> logging of user activity on a site

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.es Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -173,6 +173,8 @@
 <code>CONNECT</code> request handling</dd>
 <dt><a href="mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></dt><dd>FastCGI support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
+<dt><a href="mod_proxy_fdpass.html">mod_proxy_fdpass</a></dt><dd>FastCGI support module for
+<code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_ftp.html">mod_proxy_ftp</a></dt><dd>FTP support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></dt><dd>HTTP support module for
@@ -181,7 +183,7 @@
 <dt><a href="mod_request.html" id="R" name="R">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>
-<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filtering Input (request) and Output (response) content using sed commands</dd>
+<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filter Input (request) and Output (response) content using <code>sed</code> syntax</dd>
 <dt><a href="mod_session.html">mod_session</a></dt><dd>Session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_cookie.html">mod_session_cookie</a></dt><dd>Cookie based session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_crypto.html">mod_session_crypto</a></dt><dd>Session encryption support</dd>
@@ -204,6 +206,7 @@
 and Group</dd>
 <dt><a href="mod_unique_id.html" id="U" name="U">mod_unique_id</a></dt><dd>Provides an environment variable with a unique
 identifier for each request</dd>
+<dt><a href="mod_unixd.html">mod_unixd</a></dt><dd>Basic (required) security for Unix-family platforms.</dd>
 <dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>User-specific directories</dd>
 <dt><a href="mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></dt><dd>
 <em>Clickstream</em> logging of user activity on a site

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -161,6 +161,8 @@
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> 用の拡張</dd>
 <dt><a href="mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></dt><dd>FastCGI support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
+<dt><a href="mod_proxy_fdpass.html">mod_proxy_fdpass</a></dt><dd>FastCGI support module for
+<code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_ftp.html">mod_proxy_ftp</a></dt><dd>FTP support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></dt><dd>HTTP support module for
@@ -169,7 +171,7 @@
 <dt><a href="mod_request.html" id="R" name="R">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>
-<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filtering Input (request) and Output (response) content using sed commands</dd>
+<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filter Input (request) and Output (response) content using <code>sed</code> syntax</dd>
 <dt><a href="mod_session.html">mod_session</a></dt><dd>Session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_cookie.html">mod_session_cookie</a></dt><dd>Cookie based session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_crypto.html">mod_session_crypto</a></dt><dd>Session encryption support</dd>
@@ -189,6 +191,7 @@
 <dt><a href="mod_suexec.html">mod_suexec</a></dt><dd>指定されたユーザとグループで CGI スクリプトを実行する</dd>
 <dt><a href="mod_unique_id.html" id="U" name="U">mod_unique_id</a></dt><dd>それぞれのリクエストに対する一意な識別子の入った環境変数を
 提供する</dd>
+<dt><a href="mod_unixd.html">mod_unixd</a></dt><dd>Basic (required) security for Unix-family platforms.</dd>
 <dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>ユーザ専用のディレクトリを提供
  </dd>
 <dt><a href="mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></dt><dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -156,6 +156,8 @@
 <code>CONNECT</code> request handling</dd>
 <dt><a href="mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></dt><dd>FastCGI support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
+<dt><a href="mod_proxy_fdpass.html">mod_proxy_fdpass</a></dt><dd>FastCGI support module for
+<code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_ftp.html">mod_proxy_ftp</a></dt><dd>FTP support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></dt><dd>HTTP support module for
@@ -164,7 +166,7 @@
 <dt><a href="mod_request.html" id="R" name="R">mod_request</a></dt><dd>Filters to handle and make available HTTP request bodies</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>
-<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filtering Input (request) and Output (response) content using sed commands</dd>
+<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filter Input (request) and Output (response) content using <code>sed</code> syntax</dd>
 <dt><a href="mod_session.html">mod_session</a></dt><dd>Session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_cookie.html">mod_session_cookie</a></dt><dd>Cookie based session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_crypto.html">mod_session_crypto</a></dt><dd>Session encryption support</dd>
@@ -183,6 +185,7 @@
 <dt><a href="mod_suexec.html">mod_suexec</a></dt><dd>CGI 스크립트를 특정 사용자와 그룹 권한으로 실행한다</dd>
 <dt><a href="mod_unique_id.html" id="U" name="U">mod_unique_id</a></dt><dd>각 요청마다 유일한 식별자를 가지는 환경변수를
 제공한다</dd>
+<dt><a href="mod_unixd.html">mod_unixd</a></dt><dd>Basic (required) security for Unix-family platforms.</dd>
 <dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>사용자별 디렉토리</dd>
 <dt><a href="mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></dt><dd>
 <em>Clickstream</em> logging of user activity on a site

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -166,6 +166,8 @@
 <code>CONNECT</code> request handling</dd>
 <dt><a href="mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></dt><dd>FastCGI support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
+<dt><a href="mod_proxy_fdpass.html">mod_proxy_fdpass</a></dt><dd>FastCGI support module for
+<code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_ftp.html">mod_proxy_ftp</a></dt><dd>FTP support module for
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></dt><dd>HTTP support module for
@@ -174,7 +176,7 @@
 <dt><a href="mod_request.html" id="R" name="R">mod_request</a></dt><dd>HTTP istek gövdelerini işleme sokup kullanılabilir kılan süzgeçler</dd>
 <dt><a href="mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></dt><dd>Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested
 URLs on the fly</dd>
-<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filtering Input (request) and Output (response) content using sed commands</dd>
+<dt><a href="mod_sed.html" id="S" name="S">mod_sed</a></dt><dd>Filter Input (request) and Output (response) content using <code>sed</code> syntax</dd>
 <dt><a href="mod_session.html">mod_session</a></dt><dd>Session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_cookie.html">mod_session_cookie</a></dt><dd>Cookie based session support</dd>
 <dt><a href="mod_session_crypto.html">mod_session_crypto</a></dt><dd>Session encryption support</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -23,7 +23,7 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_sed.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
 </div>
-<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Filtering Input (request) and Output (response) content using sed commands</td></tr>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Filter Input (request) and Output (response) content using <code>sed</code> syntax</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Module Identifier:</a></th><td>sed_module</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_sed.c sed0.c sed1.c regexp.c regexp.h sed.h</td></tr>
@@ -31,29 +31,29 @@
 <h3>Summary</h3>
 
 <p>
-mod_sed is an in-process content filter. The mod_sed filter implements the sed edit
-commands implemented by the Solaris 10 sed
-program as described in the <a href="http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5165/sed-1b?a=view">man
-page</a>. However, unlike sed, mod_sed doesn't take data from
+<code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code> is an in-process content filter. The <code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code> filter implements the <code>sed</code> editing
+commands implemented by the Solaris 10 <code>sed</code>
+program as described in the <a href="http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5165/sed-1b?a=view">manual
+page</a>. However, unlike <code>sed</code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code> doesn't take data from
 standard
 input. Instead, the filter acts on the entity data sent between client and
-server. mod_sed can be used as an input or output filter. mod_sed is a
+server. <code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code> can be used as an input or output filter. <code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code> is a
 content filter, which means that it cannot be used to modify client or
 server http headers.
 </p>
 <p>
-The mod_sed output filter accepts a chunk of data, executes the sed scripts on the data, and generates the output which is passed to next filter in the filter chain.
+The <code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code> output filter accepts a chunk of data, executes the <code>sed</code> scripts on the data, and generates the output which is passed to the next filter in the chain.
 </p>
 
 <p>
-The mod_sed input filter reads the data from the next filter in filter chain, executes the sed scripts, and returns the generated data to the caller filter in the filter chain.
+The <code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code> input filter reads the data from the next filter in the chain, executes the <code>sed</code> scripts, and returns the generated data to the caller filter in the filter chain.
 </p>
 
 <p>
-Both the input and output filter only process the data if new line characters are seen in the content. At the end of the data, the rest of the data is treated as the last line.
+Both the input and output filters only process the data if newline characters are seen in the content. At the end of the data, the rest of the data is treated as the last line.
 </p>
 
-<p>A tutorial article on mod_sed, and why it is more powerful than simple
+<p>A tutorial article on <code class="module"><a href="../mod/mod_sed.html">mod_sed</a></code>, and why it is more powerful than simple
 string or regular expression search and replace, is available <a href="http://blogs.sun.com/basant/entry/using_mod_sed_to_filter">on
 the author's blog</a>.</p>
 
@@ -72,9 +72,9 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">Sample Configuration</a></h2>
   <div class="example"><h3>Adding an output filter </h3><p><code>
-     # In following example, the sed filter will change the string <br />
-     # "monday" to "MON" and the string "sunday" to SUN in html document <br />
-     # before sending to client. <br />
+     # In the following example, the sed filter will change the string<br />
+     # "monday" to "MON" and the string "sunday" to SUN in html documents<br />
+     # before sending to the client.<br />
     <span class="indent">
     &lt;Directory "/var/www/docs/sed"&gt; <br />
      <span class="indent">
@@ -87,9 +87,9 @@
   </code></p></div>
 
   <div class="example"><h3>Adding an input filter </h3><p><code>
-     # In following example, the sed filter will change the string <br />
-     # "monday" to "MON" and the string "sunday" to SUN in the POST data <br />
-     # sent to php <br />
+     # In the following example, the sed filter will change the string<br />
+     # "monday" to "MON" and the string "sunday" to SUN in the POST data<br />
+     # sent to PHP.<br />
     <span class="indent">
     &lt;Directory "/var/www/docs/sed"&gt; <br />
      <span class="indent">
@@ -104,50 +104,50 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="sed_commands" id="sed_commands">Sed Commands</a></h2>
   <p>
-  Complete details of the sed command can be found from the
-  <a href="http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5165/sed-1b?a=view">sed man
+  Complete details of the <code>sed</code> command can be found from the
+  <a href="http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5165/sed-1b?a=view">sed manual
 page</a>.
   </p>
   <dl>
     <dt><code>b</code></dt>
-    <dd>branch to the label specified (Similar to goto)</dd>
+    <dd>Branch to the label specified (similar to goto).</dd>
     <dt><code>h</code></dt>
     <dd>Copy the current line to the hold buffer.</dd>
     <dt><code>H</code></dt>
     <dd>Append the current line to the hold buffer.</dd>
     <dt><code>g</code></dt>
-    <dd>Copy the hold buffer into the current line</dd>
+    <dd>Copy the hold buffer to the current line.</dd>
     <dt><code>G</code></dt>
-    <dd>Append the hold buffer to the current line</dd>
+    <dd>Append the hold buffer to the current line.</dd>
     <dt><code>x</code></dt>
-    <dd>Swap the content of the hold buffer and the current line</dd>
+    <dd>Swap the contents of the hold buffer and the current line.</dd>
   </dl>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="InputSed" id="InputSed">InputSed</a> <a name="inputsed" id="inputsed">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sed command to filter the request data (typically post data)</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sed command to filter request data (typically <code>POST</code> data)</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>InputSed <var>sed-command</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>directory, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_sed</td></tr>
 </table>
-  <p>The <code class="directive">InputSed</code> directive specifies the sed command
-  which will be executed on the request data e.g POST data.
+  <p>The <code class="directive">InputSed</code> directive specifies the <code>sed</code> command
+  to execute on the request data e.g., <code>POST</code> data.
   </p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="OutputSed" id="OutputSed">OutputSed</a> <a name="outputsed" id="outputsed">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sed command for filtering the response content</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sed command for filtering response content</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>OutputSed <var>sed-command</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>directory, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_sed</td></tr>
 </table>
-  <p>The <code class="directive">OutputSed</code> directive specifies the sed
-  command which will be executed on the response.
+  <p>The <code class="directive">OutputSed</code> directive specifies the <code>sed</code>
+  command to execute on the response.
   </p>
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.en?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.en Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -19,13 +19,13 @@
 <div id="path">
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Modules</a></div>
 <div id="page-content">
-<div id="preamble"><h1>Apache Core Features</h1>
+<div id="preamble"><h1>Apache Module mod_unixd</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_unixd.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_unixd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Basic (required) security for Unix-family platforms.</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Core</td></tr></table>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr></table>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
 <ul id="toc">
@@ -42,8 +42,8 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ChrootDir <var>/path/to/directory</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>none</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_unixd.html">mod_unixd</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>This directive, available in httpd 2.2.9(?) and later, tells the
   server to <var>chroot(8)</var> to the specified directory after
@@ -63,7 +63,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>Group <var>unix-group</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>Group #-1</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_unixd</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Only valid in global server config since Apache
 2.0</td></tr>
@@ -111,7 +111,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>User <var>unix-userid</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>User #-1</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_unixd</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Only valid in global server config since Apache
 2.0</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -24,6 +24,7 @@
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_unixd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_unixd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix ailesi pletformlar için temel (gerekli) güvenlik.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
 </div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.meta Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>tr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_unixd.xml.tr [utf-8] Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 718015 -->
+<!-- English Revision: 718015:734678 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -280,7 +280,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID <var>user-id</var> <var>group-id</var>
 <var>num-children</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify user ID and group ID for a number of child
 processes</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir <var>/path/to/directory</var></a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory for apache to run chroot(8) after startup.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir <var>/path/to/directory</var></a></td><td></td><td>s</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory for apache to run chroot(8) after startup.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest On|Off</a></td><td> Off </td><td>svdh</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Aktiviert die Generierung von <code>Content-MD5</code>
 HTTP-Response-Headern</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain <em>domain</em></a></td><td></td><td>svdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The domain to which the tracking cookie applies</td></tr>
@@ -382,7 +382,7 @@
 <tr><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>MIME-Type</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Erzwingt die Auslieferung aller passendenden Dateien mit dem
 angegebenen MIME-Content-Type</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets filename of the forensic log</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_unixd.html#group" id="G" name="G">Group <var>unix-group</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Group under which the server will answer
+<tr><td><a href="mod_unixd.html#group" id="G" name="G">Group <var>unix-group</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Group under which the server will answer
 requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#group">Group <var>Unix-Gruppe</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Benutzergruppe, unter welcher der Server Anfragen
  beantwortet</td></tr>
@@ -423,7 +423,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
 Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the default ordering of the directory index</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexstylesheet">IndexStyleSheet <var>url-path</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adds a CSS stylesheet to the directory index</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#inputsed">InputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command to filter the request data (typically post data)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#inputsed">InputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command to filter request data (typically <code>POST</code> data)</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoerrors">ISAPIAppendLogToErrors on|off</a></td><td> off </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
 ISAPI extensions to the error log</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoquery">ISAPIAppendLogToQuery on|off</a></td><td> on </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
@@ -543,7 +543,7 @@
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering response content</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Passes environment variables from the shell</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>Dateiname</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Datei, in welcher der Server die Prozess-ID des Daemons
@@ -800,66 +800,67 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed <em>context</em> <em>source</em> 
 [<em>bytes</em>]</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pseudo Random Number Generator (PRNG) seeding 
 source</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire <em>expression</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allow access only when an arbitrarily complex 
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 131072 </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set the size for the SSL renegotiation buffer</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire <em>expression</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Allow access only when an arbitrarily complex 
 boolean expression is true</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Deny access when SSL is not used for the 
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Deny access when SSL is not used for the 
 HTTP request</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache <em>type</em></a></td><td> none </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Type of the global/inter-process SSL Session 
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache <em>type</em></a></td><td> none </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of the global/inter-process SSL Session 
 Cache</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslsessioncachetimeout">SSLSessionCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before an SSL session expires
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslsessioncachetimeout">SSLSessionCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before an SSL session expires
 in the Session Cache</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslusername">SSLUserName <em>varname</em></a></td><td></td><td>sdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Variable name to determine user name</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslverifyclient">SSLVerifyClient <em>level</em></a></td><td> none </td><td>svdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of Client Certificate verification</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslverifydepth">SSLVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>svdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Client 
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslusername">SSLUserName <em>varname</em></a></td><td></td><td>sdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Variable name to determine user name</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslverifyclient">SSLVerifyClient <em>level</em></a></td><td> none </td><td>svdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Type of Client Certificate verification</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslverifydepth">SSLVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>svdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Client 
 Certificate verification</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Kindprozesse des Servers, die beim Start erstellt
+<tr><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Kindprozesse des Servers, die beim Start erstellt
  werden</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die beim Start erstellt werden</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bestimmt die Obergrenze der konfigurierbaren Anzahl von Threads
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die beim Start erstellt werden</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bestimmt die Obergrenze der konfigurierbaren Anzahl von Threads
  pro Kindprozess</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die mit jedem Kindprozess gestartet
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die mit jedem Kindprozess gestartet
  werden</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>size</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Die Größe des Stacks in Bytes, der von Threads
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>size</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Die Größe des Stacks in Bytes, der von Threads
 verwendet wird, die Client-Verbindungen bearbeiten.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>Sekunden</var></a></td><td> 300 </td><td>s</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Zeitspanne, die der Server auf verschiedene Ereignisse wartet,
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>Sekunden</var></a></td><td> 300 </td><td>s</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Zeitspanne, die der Server auf verschiedene Ereignisse wartet,
 bevor er die Anfrage abbricht</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>file</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify location of a log file</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
-...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bestimmt, wie der Server seinen eigenen Namen und Port
+<tr><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>file</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify location of a log file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
+...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bestimmt, wie der Server seinen eigenen Namen und Port
 ermittelt</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The userid under which the server will answer
+<tr><td><a href="mod_unixd.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The userid under which the server will answer
 requests</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>Unix-User-ID</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Die Benutzerkennung, unter welcher der Server Anfragen
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>Unix-User-ID</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Die Benutzerkennung, unter welcher der Server Anfragen
  beantwortet</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...
-</a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgimode" id="V" name="V">VHostCGIMode On|Off|Secure</a></td><td> On </td><td>v</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether the virtualhost can run
+<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...
+</a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgimode" id="V" name="V">VHostCGIMode On|Off|Secure</a></td><td> On </td><td>v</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether the virtualhost can run
 subprocesses, and the privileges available to subprocesses.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgiprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to subprocesses created
+<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgiprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to subprocesses created
 by a virtual host.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostgroup">VHostGroup <var>unix-groupid</var></a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the Group ID under which a virtual host runs.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to a virtual host.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostsecure">VHostSecure On|Off</a></td><td> On </td><td>v</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether the server runs with enhanced security
+<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostgroup">VHostGroup <var>unix-groupid</var></a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the Group ID under which a virtual host runs.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to a virtual host.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostsecure">VHostSecure On|Off</a></td><td> On </td><td>v</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether the server runs with enhanced security
 for the virtualhost.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostuser">VHostUser <var>unix-userid</var></a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the User ID under which a virtual host runs.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
+<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostuser">VHostUser <var>unix-userid</var></a></td><td></td><td>v</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the User ID under which a virtual host runs.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
 for a given virtual host</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
 for a given virtual host</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
   <var>Adresse</var>[:<var>Port</var>] [<var>Adresse</var>[:<var>Port</var>]]
-  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enthält Direktiven, die nur auf bestimmte Hostnamen oder
+  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enthält Direktiven, die nur auf bestimmte Hostnamen oder
 IP-Adressen angewendet werden</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the CGI directory for
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the CGI directory for
 a given virtual host</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the cgi directory for
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the cgi directory for
 a given virtual host</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Für die Annahme von Netzwerkverbindungen wird accept() anstelle von AcceptEx() verwendet</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td> off </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
+<tr><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Für die Annahme von Netzwerkverbindungen wird accept() anstelle von AcceptEx() verwendet</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td> off </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
 set</td></tr>
 </table></div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en?rev=734694&r1=734693&r2=734694&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en Thu Jan 15 05:21:46 2009
@@ -271,7 +271,7 @@
 <tr><td><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID <var>user-id</var> <var>group-id</var>
 <var>num-children</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify user ID and group ID for a number of child
 processes</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir <var>/path/to/directory</var></a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Directory for apache to run chroot(8) after startup.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#chrootdir">ChrootDir <var>/path/to/directory</var></a></td><td></td><td>s</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Directory for apache to run chroot(8) after startup.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest On|Off</a></td><td> Off </td><td>svdh</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables the generation of <code>Content-MD5</code> HTTP Response
 headers</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain <em>domain</em></a></td><td></td><td>svdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The domain to which the tracking cookie applies</td></tr>
@@ -373,7 +373,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets filename of the forensic log</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout" id="G" name="G">GracefulShutDownTimeout <var>seconds</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify a timeout after which a gracefully shutdown server
 will exit.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#group">Group <var>unix-group</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Group under which the server will answer
+<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#group">Group <var>unix-group</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Group under which the server will answer
 requests</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_headers.html#header" id="H" name="H">Header [<var>condition</var>] add|append|echo|edit|merge|set|unset
 <var>header</var> [<var>value</var>] [early|env=[!]<var>variable</var>]</a></td><td></td><td>svdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP response headers</td></tr>
@@ -413,7 +413,7 @@
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
 Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the default ordering of the directory index</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexstylesheet">IndexStyleSheet <var>url-path</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adds a CSS stylesheet to the directory index</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_sed.html#inputsed">InputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command to filter the request data (typically post data)</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_sed.html#inputsed">InputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command to filter request data (typically <code>POST</code> data)</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoerrors">ISAPIAppendLogToErrors on|off</a></td><td> off </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
 ISAPI extensions to the error log</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoquery">ISAPIAppendLogToQuery on|off</a></td><td> on </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
@@ -426,7 +426,7 @@
 <tr><td><a href="mod_isapi.html#isapireadaheadbuffer">ISAPIReadAheadBuffer <var>size</var></a></td><td> 49152 </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI
 extensions</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#keepalive" id="K" name="K">KeepAlive On|Off</a></td><td> On </td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables HTTP persistent connections</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 5 </td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Amount of time the server will wait for subsequent
+<tr><td><a href="core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout <var>num</var>[ms]</a></td><td> 5 </td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Amount of time the server will wait for subsequent
 requests on a persistent connection</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_request.html#keptbodysize">KeptBodySize <var>maximum size in bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>d</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Keep the request body instead of discarding it up to
 the specified maximum size, for potential use by filters such as
@@ -528,7 +528,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering response content</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Passes environment variables from the shell</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>filename</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File where the server records the process ID
@@ -778,7 +778,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslrandomseed">SSLRandomSeed <em>context</em> <em>source</em> 
 [<em>bytes</em>]</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pseudo Random Number Generator (PRNG) seeding 
 source</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 131072 </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set the size for the SSL renogotiation buffer</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrenegbuffersize">SSLRenegBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 131072 </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set the size for the SSL renegotiation buffer</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslrequire">SSLRequire <em>expression</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Allow access only when an arbitrarily complex 
 boolean expression is true</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Deny access when SSL is not used for the 
@@ -812,7 +812,7 @@
 port</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort On|Off</a></td><td> Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures how the server determines its own name and
 port</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_unixd.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The userid under which the server will answer
+<tr><td><a href="mod_unixd.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The userid under which the server will answer
 requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...
 </a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>Mime
View raw message