httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r734431 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: mod/core.xml.tr programs/configure.xml.tr urlmapping.xml.tr
Date Wed, 14 Jan 2009 15:59:24 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Jan 14 07:59:04 2009
New Revision: 734431

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=734431&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=734431&r1=734430&r2=734431&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Jan 14 07:59:04 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 726882 -->
+<!-- English Revision: 733557 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1570,16 +1570,18 @@
 <name>KeepAliveTimeout</name>
 <description>Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
 </description>
-<syntax>KeepAliveTimeout <var>saniye</var></syntax>
+<syntax>KeepAliveTimeout <var>sayı</var>[ms]</syntax>
 <default>KeepAliveTimeout 5</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
+<compatibility>Apache 2.3.2'den itibaren milisaniyelik değerler belirtilebilmektedir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Sunucunun kalıcı bir bağlantıyı kapatmadan önce bir sonraki isteği kaç
-   saniye bekleyeceğini belirler. İstek alındıktan sonra <directive
-   module="core">Timeout</directive> yönergesiyle belirtilen zaman aşımı
-   değeri uygulanır.</p>
+   saniye bekleyeceğini belirler. Ayrıca, ms soneki kullanılarak süreyi
+   milisaniye olarak belirtmek de mümkündür. İstek alındıktan sonra
+   <directive module="core">Timeout</directive> yönergesiyle belirtilen
+   zaman aşımı değeri uygulanır.</p>
 
   <p><directive>KeepAliveTimeout</directive> için yüksek bir değer
belirtmek
    ağır yüklü sunucularda başarım sorunlarına yol açar. Daha yüksek bir

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=734431&r1=734430&r2=734431&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Wed Jan 14 07:59:04 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 711521:732790 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 732790 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -422,16 +422,22 @@
     etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.</p>
 
    <dl>
-    <dt><code>--enable-auth-anon</code></dt>
-    <dd><module>mod_auth_anon</module> modülünün sağladığı anonim
+    <dt><code>--enable-authn-anon</code></dt>
+    <dd><module>mod_authn_anon</module> modülünün sağladığı
anonim
      kullanıcı erişimi etkin kılınır.</dd>
 
-    <dt><code>--enable-auth-dbm</code></dt>
-    <dd><module>mod_auth_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin
ve
+    <dt><code>--enable-authn-dbm</code></dt>
+    <dd><module>mod_authn_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin
ve
      parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
      Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
      kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
 
+    <dt><code>--enable-authz-dbm</code></dt>
+    <dd><module>mod_authz_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin
ve
+     gruplarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
+     Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
+     kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
+
     <dt><code>--enable-auth-digest</code></dt>
     <dd><module>mod_auth_digest</module> modülü tarafından sağlanan
      RFC2617 Özet Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır. Bu modül delilleri

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=734431&r1=734430&r2=734431&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Wed Jan 14 07:59:04 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 567425:732819 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 732819 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -59,7 +59,7 @@
 <directive module="mod_alias">Redirect</directive>
 <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive>
 <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>
-<directive module="mod_rewrite">RewriteMatch</directive>
+<directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
 <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive>
 <directive module="mod_alias">ScriptAliasMatch</directive>
 <directive module="mod_userdir">UserDir</directive>
@@ -269,8 +269,8 @@
    de uygulayabilecek yetenektedir: Dahili yönlendirmeler (rumuzlar),
    harici yönlendirmeler ve vekalet. <module>mod_rewrite</module> modülü
    tarafından sağlanan yeteneklerin ayrıntılı açıklamaları ve bunların
-   kullanım örnekleri <a href="misc/rewriteguide.html">URL Yeniden Yazma
-   Rehberi</a>nde bulunmaktadır.</p>
+   kullanım örnekleri ayrıntılı olarak <a href="rewrite/">mod_rewrite
+   belgeleri</a>nde bulunmaktadır.</p>
 </section>
 
 <section id="notfound"><title>Dosya orada yok</title>Mime
View raw message