httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r734417 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: env.xml.tr urlmapping.xml.tr
Date Wed, 14 Jan 2009 15:15:34 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Jan 14 07:15:27 2009
New Revision: 734417

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=734417&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=734417&r1=734416&r2=734417&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Wed Jan 14 07:15:27 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 691230 -->
+<!-- English Revision: 733762 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -321,6 +321,14 @@
      reddeder.</p>
 
   </section>
+  <section id="no-cache"><title>no-cache</title>
+
+    <p>Atandığı takdirde, <module>mod_cache</module> başka bir
+     önbelleklenebilir yanıtı kaydetmeyecektir. Bu ortam değişkeni, bir
+     yanıtın geçerli bir istek için evvelce önbelleğe alınmış olduğu
+     anlamına gelmez.</p>
+
+  </section>
 
   <section id="nokeepalive">
     <title><code>nokeepalive</code></title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=734417&r1=734416&r2=734417&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Wed Jan 14 07:15:27 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 655009 -->
+<!-- English Revision: 732823 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -59,7 +59,7 @@
 <directive module="mod_alias">Redirect</directive>
 <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive>
 <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>
-<directive module="mod_rewrite">RewriteMatch</directive>
+<directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
 <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive>
 <directive module="mod_alias">ScriptAliasMatch</directive>
 <directive module="mod_userdir">UserDir</directive>
@@ -269,8 +269,8 @@
    de uygulayabilecek yetenektedir: Dahili yönlendirmeler (rumuzlar),
    harici yönlendirmeler ve vekalet. <module>mod_rewrite</module> modülü
    tarafından sağlanan yeteneklerin ayrıntılı açıklamaları ve bunların
-   kullanım örnekleri <a href="misc/rewriteguide.html">URL Yeniden Yazma
-   Rehberi</a>nde bulunmaktadır.</p>
+   kullanım örnekleri ayrıntılı olarak <a href="rewrite/">mod_rewrite
+   belgeleri</a>nde bulunmaktadır.</p>
 </section>
 
 <section id="notfound"><title>Dosya orada yok</title>Mime
View raw message