httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r729610 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.html.tr.utf8 core.xml.meta
Date Sat, 27 Dec 2008 06:14:24 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Dec 26 22:14:24 2008
New Revision: 729610

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=729610&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=729610&r1=729609&r2=729610&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Dec 26 22:14:24
2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -1967,8 +1966,8 @@
   </div>
 
   <p>Kaynağa yapılan (vekil olmayan) tüm istekler için eşleşecek URL,
-   <code>/yol/</code> şeklinde bir URL yolu olmalı; ne şema, ne konak ismi
-   ne port ne de sorgu dizgesi içermelidir. Vekil istekleri için eşleşecek
+   <code>/yol/</code> şeklinde bir URL yolu olmalı; <em>ne şema,
ne konak ismi
+   ne port ne de sorgu dizgesi içermelidir</em>. Vekil istekleri için eşleşecek
    URL ise <code>şema://sunucuadı/dosya-yolu</code> şeklinde olmalı ve
önek
    içermelidir.</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=729610&r1=729609&r2=729610&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Fri Dec 26 22:14:24 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message