httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r729608 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: env.html.tr.utf8 env.xml.meta mod/core.html.tr.utf8 mod/core.xml.meta mod/mod_log_config.html.tr.utf8 mod/mod_log_config.xml.meta
Date Sat, 27 Dec 2008 06:09:41 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Dec 26 22:09:40 2008
New Revision: 729608

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=729608&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8?rev=729608&r1=729607&r2=729608&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Dec 26 22:09:40 2008
@@ -23,7 +23,6 @@
 <a href="./ko/env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusunda bilgiyi değişkenlerde saklamak için <em>ortam
    değişkenleri</em> adı verilen bir mekanizma bulunur. Saklanan bu bilgi
@@ -282,6 +281,15 @@
 
   
 
+  <h3><a name="no-cache" id="no-cache">no-cache</a></h3>
+
+    <p>Atandığı takdirde, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
artık 
+    önbelleklenebilecek yanıtları kaydetmeyecektir. Bu ortam değişkeni bir
+    yanıtın halihazırda mevcut bir isteğe sunulmak üzere önbellekte olup
+    olmadığından etkilenmez.</p>
+
+  
+
   <h3><a name="nokeepalive" id="nokeepalive"><code>nokeepalive</code></a></h3>
     
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta?rev=729608&r1=729607&r2=729608&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.meta Fri Dec 26 22:09:40 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=729608&r1=729607&r2=729608&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Dec 26 22:09:40 2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -2002,8 +2001,8 @@
   </div>
 
   <p>Kaynağa yapılan (vekil olmayan) tüm istekler için eşleşecek URL,
-   <code>/yol/</code> şeklinde bir URL yolu olmalı; ne şema, ne konak ismi
-   ne port ne de sorgu dizgesi içermelidir. Vekil istekleri için eşleşecek
+   <code>/yol/</code> şeklinde bir URL yolu olmalı; <em>ne şema,
ne konak ismi
+   ne port ne de sorgu dizgesi içermelidir</em>. Vekil istekleri için eşleşecek
    URL ise <code>şema://sunucuadı/dosya-yolu</code> şeklinde olmalı ve
önek
    içermelidir.</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=729608&r1=729607&r2=729608&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta Fri Dec 26 22:09:40 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=729608&r1=729607&r2=729608&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Dec 26 22:09:40
2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -93,22 +92,22 @@
     <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu. OGB
      biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>'
yerine
      '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
-    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>Fesmekan</var> çerezinin
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}C</code></td>
+    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>DEĞİŞKEN</var>
çerezinin
      içeriği.</td></tr>
 <tr><td><code>%D</code></td>
     <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
-    <td><var>FALANCA</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code></td>
+    <td><var>DEĞİŞKEN</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
 <tr><td><code>%f</code></td>
     <td>Dosya ismi</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%h</code></td>
     <td>Uzak konak</td></tr>
 <tr><td><code>%H</code></td>
     <td>İstek Protokolü</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}i</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}i</code></td>
     <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
-     <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği. Diğer modüllerde (örn. <code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code>)
      yapılan değişikliklerden etkilenir.</td></tr>
 <tr><td><code>%k</code></td>
@@ -124,10 +123,10 @@
      tire imi yazılır.</td></tr>
 <tr><td><code>%m</code></td>
     <td>İstek yöntemi</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
-    <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
-<tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
-    <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık
satır(lar)ının
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}n</code></td>
+    <td>Diğer modüldeki <var>DEĞİŞKEN</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}o</code></td>
+    <td>Yanıttaki <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code>
başlık satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%p</code></td>
     <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=729608&r1=729607&r2=729608&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Fri Dec 26 22:09:40 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message