httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r729606 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: env.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_log_config.xml.tr
Date Sat, 27 Dec 2008 06:05:30 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Dec 26 22:05:30 2008
New Revision: 729606

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=729606&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr?rev=729606&r1=729605&r2=729606&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Fri Dec 26 22:05:30 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 686549:729317 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 729317 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -322,6 +322,15 @@
 
   </section>
 
+  <section id="no-cache"><title>no-cache</title>
+
+    <p>Atandığı takdirde, <module>mod_cache</module> artık 
+    önbelleklenebilecek yanıtları kaydetmeyecektir. Bu ortam değişkeni bir
+    yanıtın halihazırda mevcut bir isteğe sunulmak üzere önbellekte olup
+    olmadığından etkilenmez.</p>
+
+  </section>
+
   <section id="nokeepalive">
     <title><code>nokeepalive</code></title>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=729606&r1=729605&r2=729606&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Fri Dec 26 22:05:30 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 720186:726882 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 726882 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1967,8 +1967,8 @@
   </note>
 
   <p>Kaynağa yapılan (vekil olmayan) tüm istekler için eşleşecek URL,
-   <code>/yol/</code> şeklinde bir URL yolu olmalı; ne şema, ne konak ismi
-   ne port ne de sorgu dizgesi içermelidir. Vekil istekleri için eşleşecek
+   <code>/yol/</code> şeklinde bir URL yolu olmalı; <em>ne şema,
ne konak ismi
+   ne port ne de sorgu dizgesi içermelidir</em>. Vekil istekleri için eşleşecek
    URL ise <code>şema://sunucuadı/dosya-yolu</code> şeklinde olmalı ve
önek
    içermelidir.</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=729606&r1=729605&r2=729606&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Fri Dec 26 22:05:30 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 703997:723557 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 723557 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -88,15 +88,15 @@
      biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>'
yerine
      '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
-    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>Fesmekan</var> çerezinin
+  <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}C</code></td>
+    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>DEĞİŞKEN</var>
çerezinin
      içeriği.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%D</code></td>
     <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
-    <td><var>FALANCA</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
+  <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}e</code></td>
+    <td><var>DEĞİŞKEN</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%f</code></td>
     <td>Dosya ismi</td></tr>
@@ -107,9 +107,9 @@
   <tr><td><code>%H</code></td>
     <td>İstek Protokolü</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}i</code></td>
+  <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}i</code></td>
     <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
-     <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği. Diğer modüllerde (örn. <module>mod_headers</module>)
      yapılan değişikliklerden etkilenir.</td></tr>
 
@@ -130,11 +130,11 @@
   <tr><td><code>%m</code></td>
     <td>İstek yöntemi</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
-    <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
+  <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}n</code></td>
+    <td>Diğer modüldeki <var>DEĞİŞKEN</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
-    <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık
satır(lar)ının
+  <tr><td><code>%{<var>DEĞİŞKEN</var>}o</code></td>
+    <td>Yanıttaki <code><var>DEĞİŞKEN</var>:</code>
başlık satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%p</code></td>Mime
View raw message