httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r723093 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.xml.tr mod_autoindex.xml.tr mod_log_config.xml.tr
Date Wed, 03 Dec 2008 22:04:24 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Dec 3 14:04:23 2008
New Revision: 723093

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=723093&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=723093&r1=723092&r2=723093&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Dec 3 14:04:23 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 710151:722534 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 722534 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -474,6 +474,12 @@
 
   <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code>
grubundaki
   yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
+
+  <note><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için <code>&lt;Directory
/&gt;</code>
+   bloğu içinde <code>AllowOverride</code> yönergesine <code>None</code>
+   dışında bir değer atamayın. Böyle yapmak yerine bir <code>.htaccess</code>
+   dosyası yerleştirmeyi düşündüğünüz dizine ait bir
+   <code>&lt;Directory&gt;</code> bloğu olması daha iyidir.</p></note>
 </usage>
 
 <seealso><directive module="core">AccessFileName</directive></seealso>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=723093&r1=723092&r2=723093&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Wed Dec 3 14:04:23
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 678114:721731 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 721731 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -944,6 +944,26 @@
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>IndexHeadInsert</name>
+<description>Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</description>
+<syntax>IndexHeadInsert <var>"imlenim ..."</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>IndexHeadInsert</directive> yönergesi, dizin listesi
için
+  üretilen HTML’nin <var>&lt;head&gt;</var> bölümüne yerleştirilecek
bir
+  dizge tanımlar.</p>
+  <example>
+   <title>Example</title>
+   IndexHeadInsert "&lt;link rel=\"sitemap\" href=\"/sitemap.html\"&gt;"
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>ReadmeName</name>
 <description>Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini
 belirler.</description>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=723093&r1=723092&r2=723093&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Wed Dec 3 14:04:23
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 706314:721035 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 721035 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -113,6 +113,14 @@
      içeriği. Diğer modüllerde (örn. <module>mod_headers</module>)
      yapılan değişikliklerden etkilenir.</td></tr>
 
+  <tr><td><code>%k</code></td>
+    <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı; yani örneğin,
+    '1' değeri bağlantı kurulduktan sonraki ilk kalıcı bağlantıyı,
+    '2', ikinci bağlantıyı, ..., vb. gösterir;
+     <directive module="core">KeepAlive</directive> kullanılmışsa
+     değer anlamlıdır; aksi takdirde değer daima (ilk isteği
+     belirten) 0’dır.</td></tr>
+
   <tr><td><code>%l</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
      <module>mod_ident</module> modülü mevcut ve <directiveMime
View raw message