httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r722531 - /httpd/httpd/trunk/docs/error/
Date Tue, 02 Dec 2008 17:21:06 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Dec 2 09:21:03 2008
New Revision: 722531

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=722531&view=rev
Log:
update Turkish UTF-8 messages

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/README

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -269,11 +269,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Bad Gateway!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Hatalı Ağ Geçidi!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Vekil (proxy) sunucu üstbirim (upstream) sunucusundan
-  anlams&#305;z bir cevap ald&#305;.
+  Vekil sunucu üstbirim sunucudan
+  anlamsız bir yanıt aldı.
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -196,12 +196,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Bad request!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Hatalı istek!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Gezgininiz (veya vekil sunucunuz) bu sunucunun
-  tan&#305;mad&#305;&#287;&#305;
-  bir istemde bulundu.
+  Tarayıcınız (veya vekil sunucunuz) bu sunucunun
+  anlayamadığı bir istekte bulundu.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -346,19 +346,19 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Access forbidden!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Erişim engellendi!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
-  Talep etti&#287;iniz dizine eri&#351;im izniniz yok.
-  Ya belirteç doküman yok, ya da dizin okumaya kar&#351;&#305; korumal&#305;.
+  Talep ettiğiniz dizine erişim izniniz yok.
+  Ya dizin içerik dosyası yok, ya da dizin okumaya karşı korumalı.
 
  <!--#else -->
 
-  Talep etti&#287;iniz dizine eri&#351;im izniniz yok.
-  Dizin, ya okumaya kar&#351;&#305; korumal&#305;, ya da sunucu taraf?ndan
-  okunam&#305;yor.
+  Talep ettiğiniz dizine erişim izniniz yok.
+  Dizin, ya okumaya karşı korumalı 
+  ya da sunucu tarafından okunamıyor.
 
  <!--#endif -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -392,23 +392,22 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Resource is no longer available!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Özkaynak artık mevcut değil!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Talep etti&#287;iniz URL bu sunucu üzerinde bar&#305;nd&#305;r&#305;lm&#305;yor
-  ve herhangi bir yöneltme de mevcut de&#287;il. 
+  Talep ettiğiniz URL artık kullanılabilir değil
+  ve herhangi bir yönlendirme de mevcut değil.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
  
   Lütfen
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referans sayfan&#305;n</a>
-  yazar&#305;na, bu ba&#287;lant&#305;n&#305;n güncel
-  olmad&#305;&#287;&#305;n&#305; bildirin.
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">istenen sayfanın</a>
+  yazarına, bu bağlantının güncel olmadığını bildirin.
  
  <!--#else -->
  
-  Yabanc&#305; bir sayfadan bu ba&#287;lant&#305;y&#305; izlediyseniz,
-  lütfen sözkonusu sayfan&#305;n yazar&#305; ile ileti&#351;ime geçin.
+  Başka bir sunucudaki bir bağlantıyı izleyerek buraya geldiyseniz,
+  lütfen sözkonusu sayfanın yazarına bağlantının güncel olmadığını
bildirin.
  
  <!--#endif -->
  

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -424,22 +424,22 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Server error!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Sunucu hatası!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
-  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305;
olamad&#305;.
+  Sunucuda içsel bir hata oluştuğundan sunucu isteğinizi yerine getiremiyor.
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  Hata mesaj&#305;:
+  Hata iletisi:
   <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
  <!--#else -->
 
-  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305;
olamad&#305;.
-  Ya sunucuya çok yüklenildi, ya da CGI betiklerinde hata belirdi.
+  Sunucuda içsel bir hata oluştuğundan sunucu isteğinizi yerine getiremiyor.
+  Ya sunucu aşırı yüklü ya da CGI betiğinde bir hata oluştu.
 
  <!--#endif -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -206,11 +206,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Bad Content-Length!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Hatalı Content-Length başlığı!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> metodunu kullanan bir talep
-  geçerli bir <code>Content-Length</code> (içerik uzunlu&#287;u)
ba&#351;l&#305;&#287;&#305; gerektirir.
+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemini kullanan bir istek
+  geçerli bir <code>Content-Length</code> (içerik uzunluğu) başlığı
gerektirir.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -198,10 +198,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Method not allowed!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Yönteme izin verilmedi!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemi talep etti&#287;iniz
URL için kullan&#305;lamaz.
+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  yöntemi istediğiniz URL için kullanılamaz.
   
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -407,21 +407,20 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Object not found!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nesne mevcut değil!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Talep etti&#287;iniz URL, sunucu üzerinde bulunmuyor.
+  Talep ettiğiniz URL, sunucu üzerinde bulunmuyor.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">Referans sayfa</a>
-  üzerindeki ba&#287;lant&#305; güncel de&#287;il.
-  Lütfen <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referans
sayfa</a>'n&#305;n
-  yazar&#305;n&#305; konuyla ilgili bilgilendirin.
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">İstek yapılan
sayfa</a>
+  üzerindeki bağlantı güncel değil. Lütfen <a href="<!--#echo encoding="url"

+  var="HTTP_REFERER" -->">sayfa</a> yazarını hata hakkında bilgilendirin.
 
  <!--#else -->
 
-  URL'i kendiniz elle girdiyseniz, yaz&#305;m&#305;n&#305;z&#305; denetleyip
tekrar deneyin.
+  URL'yi elle girdiyseniz, yazdıklarınızı gözden geçirip yeniden deneyin.
 
  <!--#endif -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -186,10 +186,10 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Cannot process request!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Ä°stek yerine getirilemiyor!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Sunucu, gezgin taraf&#305;ndan talep edilen yöntemi desteklemiyor.
+  Sunucu, tarayıcı tarafından istenen eylemi desteklemiyor.
  
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -189,11 +189,10 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Precondition failed!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Önkoşul sağlanamadı!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  URL talebinin ön&#351;art&#305;, olumlu süreci
-  ba&#351;ar&#305;s&#305;zl&#305;kla sonland&#305;rd&#305;.
+  URL talebinin önkoşulu olumlanamadı.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var Tue Dec 2 09:21:03
2008
@@ -210,11 +210,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Request entity too large!"
+--><!--#set var="TITLE" value="İstenen öğe çok büyük!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemi iletilen
-  veri tipini desteklemez, ya da veri hacmi kapasite limitlerini a&#351;&#305;yor.

+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemi ya veri aktarımına
+  izin vermiyor ya da veri hacmi işlenemeyecek kadar büyük.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -201,11 +201,10 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Request time-out!"
+--><!--#set var="TITLE" value="İstekte zaman aşımı!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Sunucu a&#287; ba&#287;lant&#305;s&#305;n&#305; kapatt&#305;
çünkü gezgin
-  talebini belirlenmi&#351; süre içinde tamamlayamad&#305;.
+  Tarayıcı isteği zamanında tamamlayamadığından sunucu ağ bağlantısını
kapattı.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -201,11 +201,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Submitted URI too large!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Gönderilen URI çok büyük!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Talep edilen URL'nin uzunlu&#287;u, sunucunun kapasite limitlerini a&#351;&#305;yor.
-  Talep i&#351;lenemiyor.
+  Talep edilen URI'nin uzunluğu, sunucunun sınırlarını
+  aştığından istek yerine getirilemiyor.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -216,11 +216,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Service unavailable!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Hizmet sunulamıyor!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Sunucu, kendi içindeki çe&#351;itli sorunlardan ötürü,
-  bir süreli&#287;ine taleplerinize cevap veremeyecek.
+  Sunucu, bakım gerektiren çeşitli sorunlardan ötürü,
+  bir süreliğine taleplerinize yanıt veremiyor.
   Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -315,17 +315,17 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Authentication required!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Kimlik doğrulama gerekli!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Sunucu bu dokümana eri&#351;im izninizi do&#287;rulayamad&#305;.
-  Ya kimli&#287;iniz do&#287;rulanamad&#305; (örne&#287;in hatal&#305;
parola girdiniz),
-  ya da gezgininiz bu i&#351;lemi yerine getiremiyor.
+  Sunucu "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->" adresine erişim
+  izninizi doğrulayamadı. Ya sağladığınız kanıtlar yanlış
(yanlış parola gibi)
+  ya da tarayıcınız bu kanıtların nasıl sağlanacağını bilmiyor.
 
  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  E&#287;er bu dokümana eri&#351;me izniniz varsa, lütfen kimli&#287;inizi
-  ve parolan&#305;z&#305; kontrol edip, tekrar deneyin.
+  Eğer erişim izniniz olduğuna eminseniz, lütfen kullanıcı adınızı
+  ve parolanızı gözden geçirip yeniden deneyin.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var Tue Dec 2 09:21:03
2008
@@ -186,10 +186,10 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Unsupported media type!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Desteklenmeyen ortam türü!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Sunucu, talep içinde iletilen ortam türünü desteklemiyor.
+  Sunucu, istekte belirtilen ortam türünü desteklemiyor.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -207,11 +207,11 @@
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="TITLE" value="Variant also varies!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Gösterim çeşitleri de çeşitli!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Talep edilen eleman&#305;n bir de&#287;i&#351;keninin kendisi zaten payla&#351;&#305;l&#305;r
bir kaynak.
-  Eri&#351;im mümkün de&#287;il.
+  İstenen gösterim çeşidinin kendisi zaten kendi içinde uzlaşımlı.
+  Erişim mümkün değil.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/README
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/README?rev=722531&r1=722530&r2=722531&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/README (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/README Tue Dec 2 09:21:03 2008
@@ -28,7 +28,7 @@
  | Serbian (sr)     | Nikola Smolenski             |
  | Spanish (es)     | Karla Quintero              |
  | Swedish (sv)     | Thomas Sjögren              |
- | Turkish (tr)     | Emre Sokullu               |
+ | Turkish (tr)     | Emre Sokullu & Nilgün Belma Bugüner   |
  | Irish (ga)      | Noirin Plunkett             |
  +-----------------------+------------------------------------------+
  (Please see http://httpd.apache.org/docs-project/ if you wouldMime
View raw message