httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r720414 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: caching.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_dir.xml.tr mod/mod_suexec.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr mod/prefork.xml.tr mod/worker.xml.tr new_features_2_2.xml.tr programs/configure.xml.tr
Date Tue, 25 Nov 2008 04:53:07 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Nov 24 20:53:06 2008
New Revision: 720414

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=720414&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 572617:711521 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 711521 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -30,13 +30,12 @@
 
  <summary>
   <p>Bu belge <module>mod_cache</module>,
-   <module>mod_disk_cache</module>, <module>mod_mem_cache</module>,
-   <module>mod_file_cache</module> modülleri ve <a
-   href="programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a> için bir başvuru
-   kılavuzu niteliğindedir. HTTP sunucusu ve vekil olarak çalışmada
-   işlemleri hızlandırmak için bilinen sorunlar ve yanlış
-   yapılandırmalardan kaçınarak Apache’nin önbellekleme özelliklerinin
-   nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
+   <module>mod_disk_cache</module>, <module>mod_file_cache</module>
+   modülleri ve <a href="programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a>
+   için bir başvuru kılavuzu niteliğindedir. HTTP sunucusu ve vekil
+   olarak çalışmada işlemleri hızlandırmak için bilinen sorunlar ve
+   yanlış yapılandırmalardan kaçınarak Apache’nin önbellekleme
+   özelliklerinin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
  </summary>
 
  <section id="introduction">
@@ -49,16 +48,16 @@
    vekili olarak çalışmada HTTP işlemlerini hızlandırmak anlamında sunucuya
    güç katarlar.</p>
 
-  <p><module>mod_cache</module>, ortam sağlayıcı modülleri olan
-   <module>mod_mem_cache</module> ve <module>mod_disk_cache</module>
ile
-   birlikte HTTP önbelleklemesini akıllıca yerine getirir. İçeriğin kendisi
-   önbellekte saklanırken <module>mod_cache</module> içeriğin
-   önbelleklenebilmesini denetim altında tutan HTTP başlıkları ve
-   seçenekleri ile ilgilenir. Yerel ve vekalet edilen içeriğin her ikisinin
-   de aynı anda işlem görmesi sağlanabilir. <module>mod_cache</module>,
-   vekalet edilen içeriğe, devingen yerel içeriğe veya zamanla değişen
-   yerel dosyalara erişimi hızlandırma ihtiyacına yönelik olarak hem basit
-   hem de karmaşık önbellekleme yapılandırmalarını mümkün kılar.</p>
+  <p><module>mod_cache</module>, ortam sağlayıcı modülü olan
+   <module>mod_disk_cache</module> ile birlikte HTTP önbelleklemesini
+   akıllıca yerine getirir. İçeriğin kendisi önbellekte saklanırken
+   <module>mod_cache</module> içeriğin önbelleklenebilmesini denetim
+   altında tutan HTTP başlıkları ve seçenekleri ile ilgilenir. Yerel ve
+   vekalet edilen içeriğin her ikisinin de aynı anda işlem görmesi
+   sağlanabilir. <module>mod_cache</module>, vekalet edilen içeriğe,
+   devingen yerel içeriğe veya zamanla değişen yerel dosyalara erişimi
+   hızlandırma ihtiyacına yönelik olarak hem basit hem de karmaşık
+   önbellekleme yapılandırmalarını mümkün kılar.</p>
 
   <p><module>mod_file_cache</module> ise biraz daha temel ancak bazen
daha
    kullanışlı olabilen bir önbellekleme şekli ile ilgilenir. URL’lerin
@@ -89,7 +88,6 @@
   <related>
    <modulelist>
     <module>mod_cache</module>
-    <module>mod_mem_cache</module>
     <module>mod_disk_cache</module>
     <module>mod_file_cache</module>
    </modulelist>
@@ -403,7 +401,6 @@
   <related>
    <modulelist>
     <module>mod_file_cache</module>
-    <module>mod_mem_cache</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
     <directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
@@ -415,7 +412,7 @@
   <p>Bir dosyanın açılması işlemi, özellikle de ağ dosya sistemlerinde
    bulunan dosyalar için önemli bir gecikme kaynağı olabilir. Önbellekte,
    çok sunulan dosyaların kendilerinin değil, açık dosya tanıtıcılarının
-   saklanması Apache’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. Apache’de iki tür
+   saklanması Apache’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. Apache’de tek türde
    dosya tanıtıcı önbelleklemesi yapılabilmektedir.</p>
 
   <section>
@@ -454,24 +451,6 @@
     kapanmadıkça dosyaların silinmesiyle açılan yer serbest
     kalmayacaktır.</p>
   </section>
-
-  <section>
-   <title><code>CacheEnable</code> yönergesi ile</title>
-
-   <p><module>mod_mem_cache</module> modülünün ayrıca, <directive
-    module="mod_cache" >CacheEnable</directive> yönergesi üzerinden etkin
-    kılınabilen kendine özgü bir dosya tanıtıcı önbellekleme şeması
-    vardır.</p>
-
-   <example>
-    CacheEnable fd /
-   </example>
-
-   <p><module>mod_cache</module>’nin devreye girdiği her işlemde
olduğu
-    gibi bu tür dosya tanıtıcı önbelleklemesi de akıllıca yapılır ve
-    önbellekteki içerik zaman aşımına uğradığı halde sunulmaya devam
-    edilmez.</p>
-  </section>
  </section>
 
  <section id="inmemory">
@@ -479,7 +458,6 @@
 
   <related>
    <modulelist>
-    <module>mod_mem_cache</module>
     <module>mod_file_cache</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
@@ -548,13 +526,6 @@
    Apache tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
    vardır.</p>
 
-  <p>Öncelikle, işletim sistemi sadece bildiği dosyaları önbellekler (veya
-   önbelleklediği dosyaları bilir). Eğer Apache’yi bir vekil sunucu olarak
-   çalıştırıyorsanız, önbelleklediğiniz dosyalar yerel olarak saklanmadan
-   uzaktan sunulabilir. Ancak bellekiçi önbelleklemenin sağladığı hız
-   artışının dayanılmaz çekiciliğine karşı koyamıyorsanız, Apache’nin kendi
-   bellekiçi önbelleklemesine ihtiyacınız var demektir.</p>
-
   <section>
    <title><code>MMapStatic</code> yönergesi ile</title>
 
@@ -581,25 +552,6 @@
     taşımaktadır; aksi takdirde işletim sistemi belleği diske
     takaslayacağından beklenen fayda sağlanamayacaktır.</p>
   </section>
-
-  <section>
-   <title><code>mod_mem_cache</code> modülü ile</title>
-
-   <p><module>mod_mem_cache</module> modülü HTTP belirtimine uygun
olarak
-    bellekiçi önbelleklemeyi akıllıca uygular. Ayrıca yüksek belleği
-    doğrudan kullanabildiğinden <var>MMap</var> desteği olmayan
-    sistemlerde bile bellekiçi önbellekleme yapabilir.</p>
-
-   <p>Bu tür önbellekleme şöyle etkin kılınabilir:</p>
-
-   <example>
-    # Bellekiçi önbelleklemeyi etkin kılalım<br />
-    CacheEnable mem /<br />
-    <br />
-    # Önbellek 1 Megabayttan büyük olmasın<br />
-    MCacheSize 1024
-   </example>
-  </section>
  </section>
 
  <section id="disk">
@@ -616,10 +568,9 @@
   </related>
 
   <p><module>mod_disk_cache</module> modülü önbelleklemenin
-   <module>mod_cache</module> için disk üzerinde yapılmasını mümkün
kılar.
-   <module>mod_mem_cache</module> modülünde olduğu gibi bu önbellekleme
de
-   akıllıca yapılır ve önbellekteki içerik sadece geçerli kabul edildiği
-   sürece sunulabilir.</p>
+   <module>mod_cache</module> için disk üzerinde yapılmasını mümkün
+   kılar. Bbu önbellekleme akıllıca yapılır ve önbellekteki içerik
+   sadece geçerli kabul edildiği sürece sunulabilir.</p>
 
   <p>Modül bu amaçla genelde şöyle kullanılır:</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 709551:710153 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 720186 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1559,8 +1559,8 @@
 
   <p>Bir istemci kalıcı bağlantı kullandığı takdirde, bağlantı üzerinden
kaç
    istek gönderilirse gönderilsin,
-   <directive>MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi bakımından tek
bir
-   istek olarak değerlendirilir.</p>
+   <directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi
+   bakımından tek bir istek olarak değerlendirilir.</p>
 </usage>
 
 <seealso><directive module="core">MaxKeepAliveRequests</directive></seealso>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 706001:713462 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 713462 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -60,7 +60,7 @@
 <description>İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
 </description>
 <syntax>DirectoryIndex
-  None | <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</syntax>
+  disabled | <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</syntax>
 <default>DirectoryIndex index.html</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
@@ -95,8 +95,11 @@
    <code>index.txt</code> mevcut olduğunda <code>/cgi-bin/index.pl</code>
    CGI betiği çalıştırılacaktır.</p>
 
-  <p><code>None</code> değeri <module>mod_dir</module>’in
bir dizin listesi
-   aramasını engeller.</p>
+  <p><code>disabled</code> değeri tek başına <module>mod_dir</module>’in
bir
+   dizin listesi aramasını engeller. <code>disabled</code> değiştirgesi
+   öncesinde ve sonrasında başka bir değiştirge hatta bir <code>disabled</code>
+   daha olsa bile tek başına <code>disabled</code> verilmiş gibi
+   yorumlanır.</p>
 
 </usage>
 </directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 698483:713242 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 713242 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -56,7 +56,7 @@
 <usage>
   <p><directive>SuexecUserGroup</directive> yönergesi CGI programlarını
    çalıştıracak kullanıcı ve grubu belirtmeye yarar. CGI harici istekler
-   hala <directive module="mpm_common">User</directive> yönergesinde
+   hala <directive module="mod_unixd">User</directive> yönergesinde
    belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir. Bu yönerge, Apache
    1.3 yapılandırmasında sanal konak bölümlerindeki <code>User</code>
ve
    <code>Group</code> yönergelerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 703441:713242 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 713242 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -201,63 +201,6 @@
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
-<name>Group</name>
-<description>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</description>
-<syntax>Group <var>unix-grubu</var></syntax>
-<default>Group #-1</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
-<compatibility>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için geçerlidir.</compatibility>
-
-<usage>
-  <p><directive>Group</directive> yönergesi, sunucunun hangi grup altında
-   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
-   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
-   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
-   sunucu belirtilen gruba geçemez ve kullanıcının kendi grubunda
-   çalışmaya devam eder. <var>unix-grubu</var> şunlardan biri olabilir:</p>
-
-  <dl>
-   <dt>Bir grup adı</dt>
-   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
-
-   <dt><code>#</code> ardından grup numarası</dt>
-   <dd>Gruba numarası ile başvurulur.</dd>
-  </dl>
-
-  <example><title>Örnek</title>
-   Group www-group
-  </example>
-
-  <p>Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
-   sistem yöneticileri <code>nobody</code> grubunu kullanırlar fakat
-   bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da değildir.</p>
-
-  <note type="warning"><title>Güvenlik</title>
-   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
-   <directive>Group</directive> (veya <directive
-   module="mpm_common">User</directive>) yönergesine değer olarak
-   <code>root</code> atamayınız.</p>
-  </note>
-
-  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <directive module="core"
-   type="section">VirtualHost</directive> taşıyıcısı içinde kullanımı
-   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <program>suexec</program> için
-   yapılandırırken <directive
-   module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesini
-   kullanınız.</p>
-
-  <note><title>Ek Bilgi</title>
-   <p><directive>Group</directive> yönergesi <module>beos</module>
ve
-    <module>mpmt_os2</module> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
-    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
-  </note>
-</usage>
-</directivesynopsis>
-
-<directivesynopsis>
 <name>PidFile</name>
 <description>Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</description>
 <syntax>PidFile <var>dosya</var></syntax>
@@ -962,97 +905,4 @@
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
-<directivesynopsis>
-<name>User</name>
-<description>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
- belirler.</description>
-<syntax>User <var>unix-kullanıcısı</var></syntax>
-<default>User #-1</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
-</modulelist>
-<compatibility>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için
- geçerlidir.</compatibility>
-
-<usage>
-  <p><directive>User</directive> yönergesi, sunucunun hangi kullanıcı
olarak
-   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
-   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
-   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
-   sunucu belirtilen kullanıcıya geçemez ve mevcut kullanıcıyla çalışmaya
-   devam eder. Eğer sunucuyu <code>root</code> olarak başlatmışsanız
ana
-   süreç root olarak çalışmaya devam edecektir. <var>unix-kullanıcısı</var>
-   şunlardan biri olabilir:</p>
-
-  <dl>
-   <dt>Bir kullanıcı adı</dt>
-   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
-
-   <dt><code>#</code> ardından kullanıcı numarası</dt>
-   <dd>Kullanıcıya numarası ile başvurulur.</dd>
-  </dl>
-
-  <p>Bu yönergede belirtilecek kullanıcının, başkaları tarafından üzerinde
-   değişiklik yapılabilecek dosyalardan başkasına erişemeyen bir kullanıcı
-   olmaması gerektiği gibi, HTTP isteklerini işlemek dışında işlemler de
-   yapabilen bir kullanıcı olmamalıdır.
-   Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
-   sistem yöneticileri <code>nobody</code> kullanıcısını kullanırlar
fakat
-   <code>nobody</code> kullanıcısı sistemde başka amaçlarla
-   kullanılabildiğinden bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da
-   değildir.</p>
-
-  <note type="warning"><title>Güvenlik</title>
-   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
-   <directive>User</directive> (veya <directive
-   module="mpm_common">Group</directive>) yönergesine değer olarak
-   <code>root</code> atamayınız.</p>
-  </note>
-
-  <p>Sanal konakları farklı kullanıcı kimliklerle çalıştırmak üzere
-   tasarlanan <module>perchild</module> modülü kullanıldığında <directive
-   type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinde
-   <directive module="perchild">AssignUserID</directive> yönergesi ile
-   farklı bir kullanıcı kimlik tanımlanmadığı takdirde
-   <directive>User</directive> yönergesi ile ana sunucu için tanımlanan
-   kullanıcı kimlik sanal konak için de geçerli olur.</p>
-
-  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <directive module="core"
-   type="section">VirtualHost</directive> taşıyıcısı içinde kullanımı
-   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <program>suexec</program> için
-   yapılandırırken <directive
-   module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesini
-   kullanınız.</p>
-
-  <note><title>Ek Bilgi</title>
-   <p><directive>User</directive>yönergesi <module>beos</module>
ve
-    <module>mpmt_os2</module> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
-    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
-  </note>
-</usage>
-</directivesynopsis>
-
-<directivesynopsis>
-<name>ChrootDir</name>
-<description>Sunucunun başlatıldıktan sonra chroot(8) yapacağı dizini
- belirler.</description>
-<syntax>ChrootDir <var>/dizin/yolu</var></syntax>
-<default>none</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
-
-<usage>
-  <p>Bu yönerge httpd 2.2.9(?) ve sonrasında mevcuttur ve sunucuya
-   başlatıldıktan sonra ağdan gelen istekleri kabul etmeden önce
-   belirtilen dizine <var>chroot(8)</var> yapmasını söyler.</p>
-  <p>Sunucuyu chroot altında çalıştırmanın basit bir işlem olmadığına ve
-   özellikle CGI veya PHP gibi betikler çalıştırıyorsanız ek ayarlamalar
-   yapmanız gerektiğine dikkat ediniz. Lütfen, bu özelliği kullanmaya
-   çalışmadan önce chroot işlemleri hakkında gerektiği kadar bilgi sahibi
-   olduğunuzdan emin olunuz.</p>
-</usage>
-</directivesynopsis>
-
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:713242 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 713242 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -79,8 +79,8 @@
    <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de
çocuk
    süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
    çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
-   ayarlamak için <directive module="mpm_common">User</directive> ve
-   <directive module="mpm_common">Group</directive> yönergeleri
+   ayarlamak için <directive module="mod_unixd">User</directive> ve
+   <directive module="mod_unixd">Group</directive> yönergeleri
    kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili
    olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
    tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
@@ -118,9 +118,9 @@
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>StartServers</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>User</name>
+<directivesynopsis location="mod_unixd"><name>User</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Group</name>
+<directivesynopsis location="mod_unixd"><name>Group</name>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>AcceptMutex</name>
 </directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 431460:713242 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 713242 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -126,12 +126,13 @@
    çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler Apache
    tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
    çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
-   ayarlamak için User ve Group yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin
-   sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin
-   mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır. Bundan başka,
-   <program>suexec</program> kullanılmadığı takdirde, bu yönergeler CGI
-   betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı ve grubu da
-   ayarlarlar.</p>
+   ayarlamak için <directive module="mod_unixd">User</directive> ve
+   <directive module="mod_unixd">Group</directive> yönergeleri kullanılır.
+   Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir,
+   fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır.
+   Bundan başka, <program>suexec</program> kullanılmadığı takdirde, bu
+   yönergeler CGI betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı
+   ve grubu da ayarlarlar.</p>
 
   <p><directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive>
    yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
@@ -144,7 +145,7 @@
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>EnableExceptionHook</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Group</name>
+<directivesynopsis location="mod_unixd"><name>Group</name>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>PidFile</name>
 </directivesynopsis>
@@ -180,7 +181,7 @@
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis location="mpm_common"><name>ThreadStackSize</name>
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis location="mpm_common"><name>User</name>
+<directivesynopsis location="mod_unixd"><name>User</name>
 </directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 682362:712041 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 712041 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -41,19 +41,20 @@
 
    <dt>Authn/Authz</dt>
    <dd>Mevcut kimlik doğrulama ve yetkilendirme modüllerinin iç işleyişi
-    yeniden düzenlendi. Yeni <module>mod_authn_alias</module> modülü
-    belli kimlik doğrulama yapılandırmalarını büyük oranda
-    basitleştirebilir. Bu değişikliklerin kullanıcıları ve modül
-    yazarlarını nasıl etkilediğini öğrenmek için <a href="#module">modül
-    değişikliklerine</a> ve <a href="#developer">geliştirici
-    değişikliklerine</a> bakabilirsiniz.</dd>
+    yeniden düzenlendi. Yeni <code>mod_authn_alias</code> modülü
+    (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır) belli kimlik doğrulama
+    yapılandırmalarını büyük oranda basitleştirebilir. Bu değişikliklerin
+    kullanıcıları ve modül yazarlarını nasıl etkilediğini öğrenmek için
+    <a href="#module">modül değişikliklerine</a> ve <a href="#developer"
+    >geliştirici değişikliklerine</a> bakabilirsiniz.</dd>
 
    <dt>Önbellekleme</dt>
    <dd><module>mod_cache</module>, <module>mod_disk_cache</module>
ve
-    <module>mod_mem_cache</module> modüllerinde büyük oranda değişikliğe
-    gidilerek bunlar deneysel olmaktan çıkarılıp üretim amaçlı modüller
-    haline getirildiler. <module>mod_disk_cache</module> tarafından
-    kullanılan disk alanının <program>htcacheclean</program> tarafından
+    <code>mod_mem_cache</code> (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır)
+    modüllerinde büyük oranda değişikliğe gidilerek bunlar deneysel
+    olmaktan çıkarılıp üretim amaçlı modüller haline getirildiler.
+    <module>mod_disk_cache</module> tarafından kullanılan disk
+    alanının <program>htcacheclean</program> tarafından
     düzenli aralıklarla temizlenebilmesi sağlandı.</dd>
 
    <dt>Yapılandırma</dt>
@@ -132,7 +133,8 @@
     <module>mod_authn_dbm</module> ve <code>mod_access</code>
 modülünün
     ismi de <module>mod_authz_host</module> olarak değiştirilmiştir.
     Ayrıca, belli kimlik doğrulama yapılandırmalarını basitleştirmek
-    üzere <module>mod_authn_alias</module> diye yeni bir modül vardır.
+    üzere <code>mod_authn_alias</code> diye yeni bir modül vardır
+    (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır).
    </dd>
 
    <dt><module>mod_authnz_ldap</module></dt>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=720414&r1=720413&r2=720414&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Mon Nov 24 20:53:06 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 678127:711521 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 711521 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -446,8 +446,7 @@
      dosya önbelleklemesi etkin kılınır. Bu deneysel modülün kullanımı,
      aşırı yüklü sunucularda ya da önbellekli vekillerde ilginç sonuçlar
      verebilir. Bunun yanında en azından bir saklama alanı yönetim modülü
-     (örn, <module>mod_disk_cache</module> veya
-     <module>mod_mem_cache</module>) gerekebilir.</dd>
+     (örn, <module>mod_disk_cache</module>) gerekebilir.</dd>
 
     <dt><code>--enable-cern-meta</code></dt>
     <dd><module>mod_cern_meta</module> modülü tarafından sağlanan
CERN
@@ -519,10 +518,6 @@
      bulunan girdi ve çıktı bayt sayılarının günlüklenmesi etkin
      kılınır.</dd>
 
-    <dt><code>--enable-mem-cache</code></dt>
-    <dd><module>mod_mem_cache</module> modülü tarafından sağlanan
bellekte
-     önbellekleme etkin kılınır.</dd>
-
     <dt><code>--enable-mime-magic</code></dt>
     <dd><module>mod_mime_magic</module> modülü tarafından sağlanan
      <glossary ref="mime-type">MIME türleri</glossary>nin kendiliğinden
@@ -745,7 +740,8 @@
       ./configure \<br />
       <indent>
         --with-ldap \<br />
-        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias mem_cache file_cache
authnz_ldap charset_lite dav_lock disk_cache"
+        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias
+        file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock disk_cache"
       </indent>
      </example>
     </dd>Mime
View raw message