httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r711537 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
Date Wed, 05 Nov 2008 09:13:34 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Nov 5 01:13:34 2008
New Revision: 711537

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=711537&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=711537&r1=711536&r2=711537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Nov 5 01:13:34 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 684326:709551 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 709551 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1587,7 +1587,9 @@
    fazla sunucu sürecini meşgul edecektir.</p>
 
   <p>İsme dayalı sanal konak bağlamında, <directive
-  module="core">NameVirtualHost</directive> bölümleri içinde tanımlanmış
ilk sanal konağın (öntanımlı konak) değeri kullanılır. Diğer değerler görmezden
gelinir.</p>
+  module="core">NameVirtualHost</directive> bölümleri içinde tanımlanmış
+  ilk sanal konağın (öntanımlı konak) değeri kullanılır. Diğer değerler
+  görmezden gelinir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1597,10 +1599,9 @@
 sarmalar.</description>
 <syntax>&lt;Limit <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>]
... &gt; ...
   &lt;/Limit&gt;</syntax>
-<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
-<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+<contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
-<override>All</override>
+<override>AuthConfig, Limit</override>
 
 <usage>
   <p>Erişim denetleyicileri normalde <strong>tüm</strong> erişim yöntemleri
@@ -1633,7 +1634,7 @@
    <code>LOCK</code> ve <code>UNLOCK</code>. <strong>Yöntem
isimleri harf
    büyüklüğüne duyarlıdır.</strong> <code>GET</code> yöntemi
sınırlanırsa
    <code>HEAD</code> istekleri de sınırlanmış olur. <code>TRACE</code>
-   yöntemi sınırlanamaz (bkz, <directive type="section" module="core"
+   yöntemi sınırlanamaz (bkz, <directive module="core"
    >TraceEnable</directive>).</p>
 
   <note type="warning">Erişimi sınarlarken bir <directive
@@ -1643,6 +1644,38 @@
    >LimitExcept</directive> bölümü belirtilen yöntemler dışında kalanlara
    erişim koruması sağlar.</note>
 
+  <p><directive type="section">Limit</directive> ve
+  <directive type="section" module="core">LimitExcept</directive>
+  yönergeleri iç içe olabilirler. Bu durumda, başarılı her
+  <directive type="section">Limit</directive> veya <directive
+  type="section" module="core">LimitExcept</directive> seviyesi, erişim
+  denetimlerinin uygulanacağı yöntemlerle sınırlı kalmalıdır.</p>
+
+  <note type="warning"><directive type="section">Limit</directive> veya
+  <directive type="section">LimitExcept</directive> yönergelerini
+  <directive module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesi ile
+  birlikte kullanılırken, ilk <directive module="mod_authz_core"
+  >Require</directive> yönergesinin bir başka <directive
+  module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesinin varlığından
+  bağımsız olarak isteği başarıyla yetkilendirdiğine dikkat ediniz.</note>
+
+  <p>Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı ele alalım; tüm kullanıcılar
+  <code>POST</code> istekleri için yetkilendirilecek ve tüm durumlarda
+  <code>Require group editors</code> yönergesi yoksayılacaktır:</p>
+
+  <example>
+   &lt;LimitExcept GET&gt;
+   <indent>
+    Require valid-user
+   </indent>
+   &lt;/LimitExcept&gt;<br />
+   &lt;Limit POST&gt;
+   <indent>
+    Require group editors
+   </indent>
+   &lt;/Limit&gt;
+  </example>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1652,10 +1685,9 @@
 kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.</description>
 <syntax>&lt;LimitExcept <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>]
... &gt; ...
   &lt;/LimitExcept&gt;</syntax>
-<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
-<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+<contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
-<override>All</override>
+<override>AuthConfig, Limit</override>
 
 <usage>
   <p><directive type="section">LimitExcept</directive> veMime
View raw message