httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r706528 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod: mod_log_config.xml.tr mpm_common.xml.tr
Date Tue, 21 Oct 2008 06:04:41 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Oct 20 23:04:41 2008
New Revision: 706528

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=706528&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=706528&r1=706527&r2=706528&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Mon Oct 20 23:04:41 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 697129:703997 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 703997 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -110,7 +110,8 @@
   <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}i</code></td>
     <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
      <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
-     içeriği.</td></tr>
+     içeriği. Diğer modüllerde (örn. <module>mod_headers</module>)
+     yapılan değişikliklerden etkilenir.</td></tr>
 
   <tr><td><code>%k</code></td>
     <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı; yani örneğin,

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=706528&r1=706527&r2=706528&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Mon Oct 20 23:04:41 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 692325:703441 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 703441 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -452,7 +452,7 @@
 
 <directivesynopsis>
 <name>MaxClients</name>
-<description>Aynı anda sunulacak azami istek sayısı</description>
+<description>Aynı anda işleme sokulacak azami bağlantı sayısı</description>
 <syntax>MaxClients <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
@@ -461,14 +461,14 @@
 </modulelist>
 
 <usage>
-  <p><directive>MaxClients</directive> yönergesi aynı anda sunulacak
istek
-   sayısını sınırlamak için kullanılır. <directive>MaxClients</directive>
-   istekten fazlası geldiği takdirde bu istekler normal olarak kuyruğa
-   alınıp bekletilir. Kuyrukta bekletilecek isteklerin azami sayısı ise
-   <directive module="mpm_common">ListenBacklog</directive> yönergesi ile
-   belirlenir. İstek sunmakta olan çocuk süreçlerden biri serbest
-   kaldığında bekletilen bağlantılardan birine hizmet sunulmaya
-   başlanır.</p>
+  <p><directive>MaxClients</directive> yönergesi aynı anda işleme
sokulacak
+   bağlantı sayısını sınırlamak için kullanılır. <directive
+   >MaxClients</directive> bağlantı isteğinden fazlası geldiği takdirde
bu
+   istekler normal olarak kuyruğa alınıp bekletilir. Kuyrukta bekletilecek
+   isteklerin azami sayısı ise <directive module="mpm_common"
+   >ListenBacklog</directive> yönergesi ile belirlenir. İstek sunmakta olan
+   çocuk süreçlerden biri serbest kaldığında bekletilen bağlantılardan
+   birine hizmet sunulmaya başlanır.</p>
 
   <p>Evreli olmayan sunucularda (<module>prefork</module> gibi)
    <directive>MaxClients</directive> yönergesi istekleri sunmak içinMime
View raw message