httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r703336 [3/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/
Date Fri, 10 Oct 2008 06:41:33 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8?rev=703336&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -0,0 +1,556 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>SuEXEC Desteği - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="./">Sürüm 2.3</a></div><div id="page-content"><div
id="preamble"><h1>SuEXEC Desteği</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
+<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache kullanıcılarına
+   <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını
sunucunun
+   aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
+   <strong>SSI</strong> programlarını çalıştıranla sunucuyu çalıştıran
+   aynı kullanıcıdır.</p>
+
+  <p>Gerektiği gibi kullanıldığında bu özellik, kullanıcılara
+   <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını
çalıştırma
+   ve geliştirmeye izin vermekle ortaya çıkan güvenlik risklerini azaltır.
+   Bununla birlikte, <strong>suEXEC</strong> gerektiği gibi
+   yapılandırılmadığı takdirde bazı sorunlara yol açabilir ve bilgisayar
+   güvenliğinizde yeni delikler ortaya çıkmasına sebep olabilir.
+   Güvenlikle ilgili mevcut sorunlarla başa çıkmada ve <em>setuid
+   root</em> programları yönetmekte bilgi ve deneyim sahibi değilseniz
+   <strong>suEXEC</strong> kullanmayı kesinlikle düşünmemenizi
+   öneririz.</p>
+ </div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#before">Başlamadan önce</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#model">SuEXEC Güvenlik
Modeli</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#install">suEXEC’in
Yapılandırılması ve Kurulumu</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#enable">suEXEC’in
etkin kılınması ve iptal edilmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#usage">SuEXEC’in
kullanımı</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#debug">SuEXEC ve hata
ayıklama</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#jabberwock">Uyarılar
ve Örnekler</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="before" id="before">Başlamadan önce</a></h2>
+
+  <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, Apache Grubu ve bu belge ile ilgili
+   kabuller hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>
+
+  <p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
+   işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
+   kullandığınızı varsayıyoruz. Tüm komut örnekleri buna dayanarak
+   verilmiştir. Bu desteğe sahip başka platformlar varsa onlardaki
+   yapılandırma burada anlattığımız yapılandırmadan farklı olabilir.</p>
+
+  <p>İkinci olarak, bilgisayarınızın güvenliği ve yönetimi ile ilgili bazı
+   temel kavramları bildiğinizi kabul ediyoruz. Buna
+   <strong>setuid/setgid</strong> işlemlerinin sisteminiz ve güvenlik
+   seviyesi üzerindeki etkilerini bilmek dahildir.</p>
+
+  <p>Üçüncü olarak, <strong>suEXEC</strong> kodunun
+   <strong>değiştirilmemiş</strong> bir sürümünü kullandığınızı
+   varsayıyoruz. Tüm suEXEC kodu, geliştiricilerin yanında sayısız beta
+   kullanıcısı tarafından dikkatle incelenmiş ve denenmiştir. Kodların hem
+   basit hem de sağlam bir şekilde güvenli olması için gerekli tüm
+   önlemler alınmıştır. Bu kodun değiştirilmesi beklenmedik sorunlara ve
+   yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
+   programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
+   değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
+   geçirmek ve tartışmak üzere Apache Grubu ile paylaşmanızı öneririz.</p>
+
+  <p>Dördüncü ve son olarak, Apache Grubunun suEXEC’i öntanımlı Apache
+   kurulumunun bir parçası yapmama kararından bahsetmek gerekir. Bunun
+   sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem yöneticisinin ayrıntılı bir
+   incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden sonra yönetici tarafından
+   suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar verilip, normal yollardan
+   sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin belirlenmesi, suEXEC
+   işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem güvenliğini gerektiği gibi
+   sağlamak için yönetici tarafından dikkatle saptanmayı gerektirir. Bu
+   sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma sebebi, Apache Grubunun
+   suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
+   olanlarla sınırlama beklentisidir.</p>
+
+  <p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="model" id="model">SuEXEC Güvenlik Modeli</a></h2>
+
+  <p>SuEXEC yapılandırması ve kurulumuna girişmeden önce biraz da
+   gerçekleşmesini istediğiniz güvenlik modelinin ayrıntıları üzerinde
+   duralım. Böylece, suEXEC’in içinde olup bitenleri ve sisteminizin
+   güvenliği için alınacak önlemleri daha iyi anlayabilirsiniz.</p>
+
+  <p><strong>suEXEC</strong> işlevselliği, Apache HTTP Sunucusu tarafından
+   gerektiği takdirde artalanda çalıştırılan bir setuid programa dayanır.
+   Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
+   bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
+   farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
+   çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache artalandaki setuid
+   programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
+   çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>
+
+  <p>Artalanda çalıştırılan setuid program başarıyı ve başarısızlığı
+   aşağıdaki süreci izleyerek saptar. Bunlardan herhangi biri başarısız
+   olursa program başarısızlık durumunu günlüğe kaydeder ve bir hata
+   vererek çıkar. Aksi takdirde çalışmaya devam eder.</p>
+
+  <ol>
+   <li>
+    <strong>Setuid programı çalıştıran kullanıcı sistemin geçerli
+    kullanıcılarından biri mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Bu, setuid programı çalıştıran kullanıcının
+    sistemin gerçek bir kullanıcısı olduğunudan emin olunmasını sağlar.
+    </p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program
+     ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde çalışacaktır.
+     Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu bilir. Eğer
+     setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa ya
+     kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache
+     çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
+     şeyler vardır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Bu geçerli kullanıcının bu setuid programı çalıştırma
+     yetkisi var mı?</strong>
+
+    <p class="indent">Sadece tek bir kullanıcı (Apache’nin aidiyetinde
+     çalıştığı kullanıcı) bu programı çalıştırmaya yetkilidir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI veya SSI programı hiyerarşik olarak güvenliği
+     bozacak bir dosya yolu üzerinde mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef CGI veya SSI programının dosya yolu '/' veya
+     '..' ile başlıyor mu? Buna izin verilmez. Hedef CGI veya SSI
+     programı suEXEC’in belge kök dizininde yer almalıdır (aşağıda
+     <code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code> seçeneğine
+     bakınız).</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı ismi geçerli mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef kullanıcı mevcut mu?</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef grup ismi geçerli mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef grup mevcut mu?</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> kullanıcısının
+     CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı kimliği asgari kullanıcı numarasından
+     <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
+
+    <p class="indent">Asgari kullanıcı numarası yapılandırma sırasında
+     belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
+     verilecek olası en düşük kullanıcı numarasını belirlemeniz mümkün
+     kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
+     yararlıdır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> grubunun CGI/SSI
+     programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef grup numarası asgari grup numarasından
+     <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
+
+    <p class="indent">Asgari grup numarası yapılandırma sırasında
+     belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
+     verilecek olası en düşük grup numarasını belirlemeniz mümkün
+     kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
+     yararlıdır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program hedef
+     kullanıcı ve grubun aidiyetine geçebildi mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Bu noktadan itibaren program setuid ve setgid
+     çağrıları üzerinden hedef kullanıcı ve grubun aidiyetine geçer.
+     Erişim grubu listesi de ayrıca kullanıcının üyesi olduğu tüm
+     gruplara genişletilir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI programının bulunduğu dizine geçebildik mi?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">Dizin mevcut değilse dosyaları da içeremez. Hedef
+     dizine geçemiyorsak bu, dizin mevcut olmadığından olabilir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef dizin Apache için izin verilen yerlerden biri mi?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">İstek sunucunun normal bir bölümü için yapılmış
+     olsa da istenen dizin acaba suEXEC’in belge kök dizini altında mı?
+     Yani, istenen dizin, suEXEC’in aidiyetinde çalıştığı kullanıcının
+     ev dizini altında bulunan, <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
ile belirtilen dizinin altında mı? (<a href="#install">suEXEC’in yapılandırma
seçeneklerine</a>
+     bakınız).</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef dizin başkaları tarafından yazılabilen bir dizin değil,
+     değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Başkaları da yazabilsin diye bir dizin açmıyoruz;
+     dizin içeriğini sadece sahibi değiştirebilmelidir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI programı mevcut mu?</strong>
+
+    <p class="indent">Mevcut değilse çalıştırılamaz.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI program dosyasına başkaları tarafından
+     yazılamıyor, değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef CGI/SSI programının dosyasına sahibinden
+     başka kimsenin bir şeyler yazmasını istemeyiz.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI program setuid veya setgid <em>değil</em>,
+     değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">UID/GID‘i tekrar değiştirecek programlar
+     çalıştırmayı istemeyiz.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı/grup, programın kullanıcı/grubu ile aynı mı?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">Hedef kullanıcı dosyanın sahibi mi?</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>İşlemlerin güvenle yapılabilmesi için süreç ortamını
+     başarıyla temizleyebildik mi?</strong>
+
+    <p class="indent">suEXEC, sürecin çalışacağı ortama güvenli bir
+     program çalıştırma yolu sağlamaktan başka, yapılandırma sırasında
+     oluşturulan güvenli ortam değişkenleri listesinde isimleri bulunan
+     ortam değişkenlerinden başkasını aktarmayacaktır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI programı haline gelip çalışabildik mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Burası suEXEC’in bitip CGI/SSI programının
+     başladığı yerdir.</p>
+   </li>
+  </ol>
+
+  <p>Bu süreç suEXEC güvenlik modelinin standart işlemlerini oluşturur.
+   Biraz zorlayıcı ve CGI/SSI tasarımına yeni kurallar ve sınırlamalar
+   getiriyor olsa da düşünülen güvenliği adım adım sağlayacak şekilde
+   tasarlanmıştır.</p>
+
+  <p>Düzgün bir suEXEC yapılandırmasının hangi güvenlik risklerinden
+   kurtulmayı sağladığı ve bu güvenlik modelinin sunucu yapılandırmasıyla
+   ilgili sorumluluklarınızı nasıl sınırlayabildiği hakkında daha
+   ayrıntılı bilgi edinmek için bu belgenin <a href="#jabberwock">"Uyarılar
ve Örnekler"</a> bölümüne bakınız.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="install" id="install">suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</a></h2>
+
+  <p>Eğlence başlıyor.</p>
+
+  <p><strong>suEXEC yapılandırma seçenekleri</strong><br />
+  </p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>--enable-suexec</code></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek, hiçbir zaman öntanımlı olarak kurulmayan ve
+    etkinleştirilmeyen suEXEC özelliğini etkin kılar. suEXEC özelliğini
+    kullanma isteğinizi Apache’nin kabul edebilmesi için
+    <code>--enable-suexec</code> seçeneğinin yanında en azından bir tane
+    de <code>--with-suexec-xxxxx</code> seçeneği belirtilmiş
+    olmalıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-bin=<em>YOL</em></code></dt>
+
+   <dd>Güvenlik sebebiyle <code>suexec</code> çalıştırılabilirinin
+    bulunduğu yer sunucu koduna yazılır. Bu seçenekle öntanımlı yol
+    değiştirilmiş olur. Örnek:<br />
+    <code>--with-suexec-bin=/usr/sbin/suexec</code></dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>
+
+   <dd>Normalde Apache’nin aidiyetinde çalıştığı <a href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır.
Bu, bu programı
+    çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>
+
+   <dd><p>Kullanıcıların ev dizinleri altında suEXEC’in erişmesine
izin
+    verilen alt dizinin yerini tanımlar. Bu dizin altında suEXEC
+    kullanıcısı tarafından çalıştırılacak tüm programlar "güvenilir"
+    olmalıdır. Eğer “basit” bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
yönergesi kullanıyorsanız ( içinde “*”
+    bulunmayan), bunun aynı dizin olması gerekir. Eğer burada belirtilen
+    dizin, <code>passwd</code> dosyasında kullanıcı için belirtilmiş
+    dizinin altında <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
+    yönergesinde belirtilen dizin olmadığı takdirde suEXEC işini
+    gerektiği gibi yapmayacaktır. Öntanımlı değer
+    <code>public_html</code>’dir.</p>
+
+   <p>Eğer, sanal konaklarınızın herbiri farklı <code class="directive"><a
href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergeleri içeriyorsa
+    burada belirtilecek dizinin üst dizininin hepsinde aynı olması
+    gerekir. <strong>Aksi takdirde, "~<em><code>kullanıcı</code></em>"
+    istekleri düzgün çalışmayacaktır.</strong></p></dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>
+
+   <dd>Apache için belge kök dizinini belirler. Bu, (<code class="directive"><a
href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>’lardan başka) suEXEC
için
+    kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
+    "<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
+    Yani, seçeneği "<code>--datadir=/home/apache</code>" olarak
+    belirtmişseniz suEXEC çalıştırıcısı için belge kök dizini
+    "<code>/home/apache/htdocs</code>" olur.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-uidmin=<em>UID</em></code></dt>
+
+   <dd>suEXEC kullanıcısının kullanıcı kimliği olarak izin verilen en
+    düşük değeri belirler. Çoğu sistemde bu ya 500’dür ya da 100; 100
+    öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-gidmin=<em>GID</em></code></dt>
+
+   <dd>suEXEC kullanıcısının grup kimliği olarak izin verilen en düşük
+    değeri belirler. Çoğu sistemde bu 100 olup, seçeneğin de öntanımlı
+    değeridir.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-logfile=<em>DOSYA</em></code></dt>
+
+   <dd>suEXEC hareketlerinin ve hatalarının kaydedileceği günlük
+    dosyasının adını belirler (denetim ve hata ayıklama için
+    kullanışlıdır). Öntanımlı günlük dosyası ismi
+    "<code>suexec_log</code>" olup yeri (<code>--logfiledir</code>
+    seçeneği ile belirtilen) günlük dosyaları dizinidir.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-safepath=<em>YOL</em></code></dt>
+
+   <dd>CGI çalıştırılabilirlerine aktarılacak güvenilir <code>PATH</code>
+    ortam değişkeninin değerini tanımlar.
+    "<code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code>" öntanımlıdır.</dd>
+  </dl>
+
+  <h3>SuEXEC çalıştırıcısının derlenmesi ve kurulumu</h3>
+   
+
+   <p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
+    etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde Apache
+    ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
+    derlenecektir.</p>
+
+   <p>Tüm bileşenler derlendikten sonra <code>make install</code>
komutunu
+    vererek kurulumu tamamlayabilirsiniz. <code>suexec</code>
+    çalıştırılabilir dosyası <code>--sbindir</code> seçeneği ile
+    tanımlanan dizine kurulacaktır; öntanımlı yeri
+    <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinidir.</p>
+
+   <p>Kurulum adımında <strong><em>root yetkisine</em></strong>
sahip
+    olmanız gerektiğini unutmayın. Çalıştırıcıya kullanıcı kimliğinin
+    atanabilmesi ve dosyanın sahibi olan kullanıcı kimliği ile
+    çalıştırılabilmesini mümkün kılan bitinin etkin kılınabilmesi için
+    kurulumun <code><em>root</em></code> tarafından yapılması
+    önemlidir.</p>
+  
+
+  <h3>Paranoyak yetkilendirme</h3>
+   
+
+   <p>SuEXEC çalıştırıcısı kendini çalıştıran kullanıcının
+    <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
betiğine
+    <code>--with-suexec-caller</code> seçeneği ile belirtilen kullanıcı
+    olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
+    kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
+    edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
+    yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece Apache
+    sunucusunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcı tarafından çalıştırılacak
+    şekilde ayarlayınız.</p>
+
+   <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+     User apache<br />
+     Group apache-grup<br />
+   </code></p></div>
+
+   <p>Ve <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code>
çalıştırılabilir de
+    <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları
+    vermelisiniz:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+     chgrp apache-grup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+     chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+   </code></p></div>
+
+   <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını Apache’yi çalıştıran grubun
+    üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
+  
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="enable" id="enable">suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</a></h2>
+  
+
+  <p>Apache başlatıldığı sırada <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code>
çalıştırıcısı
+   için <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar
+   (seçeneğin öntanımlı değeri
+   <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). Apache düzgün
+   yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
+   günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+  [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: <var>/dosya/yolu/suexec</var>)
+</code></p></div>
+
+  <p>Sunucu başlatıldığında bu ileti yazılmazsa sunucu ya çalıştırıcı
+   programı umduğu yerde bulamamıştır ya da dosyanın <em>setuid</em>
biti
+   <em>root</em> tarafından etkin kılınmamıştır.</p>
+
+   <p>SuEXEC mekanizmasını etkin kılmak istediğiniz sunucu çalışmaktaysa
+   sunucuyu önce öldürmeli sonra yeniden başlatmalısınız. Basit bir
+   <code>HUP</code> veya <code>USR1</code> sinyali ile yeniden
başlamasını
+   sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>
+
+   <p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <code class="program"><a
href="./programs/suexec.html">suexec</a></code>
+   dosyasını sildikten sonra Apache sunucusunu öldürüp yeniden
+   başlamalısınız.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="usage" id="usage">SuEXEC’in kullanımı</a></h2>
+
+  <p>CGI programlarına yapılan isteklerin suEXEC çalıştırıcısı tarafından
+   yerine getirilebilmesi için sanal konağın bir <code class="directive"><a
href="./mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesi
içermesi veya
+   isteğin <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code>
tarafından işleme konulması
+   gerekir.</p>
+
+  <p><strong>Sanal Konaklar:</strong><br />SuEXEC çalıştırıcısını
farklı
+   bir kullanıcı ile etkin kılmanın tek yolu <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code>
bölümleri içinde <code class="directive"><a href="./mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code>
yönergesini
+   kullanmaktır. Bu yönergede ana sunucuyu çalıştıran kullanıcıdan farklı
+   bir kullanıcı belirterek ilgili sanal konak üzerinden CGI kaynakları
+   için yapılan tüm isteklerin belirtilen <em>kullanıcı</em> ve
+   <em>grup</em> tarafından çalıştırılması sağlanır. Bu yönergeyi
+   içermeyen sanal konaklar için ana sunucunun kullanıcısı
+   öntanımlıdır.</p>
+
+  <p><strong>Kullanıcı dizinleri:</strong><br />
+  <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code>
tarafından işleme sokulan tüm istekler için
+  suEXEC çalıştırıcısı istek yapılan kullanıcı dizininin sahibinin
+  aidiyetinde çalıştırılacaktır. Bu özelliğin çalışması için tek
+  gereklilik, kullanıcının SuEXEC çalıştırıcısı için etkin kılınmış olması
+  ve çalıştırıcının yukarıdaki <a href="#model">güvenlik sınamalarından</a>
+  geçebilmesidir. Ayrıca, <code>--with-suexec-userdir</code> <a href="#install">derleme</a>
seçeneğinin açıklamasına da bakınız.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="debug" id="debug">SuEXEC ve hata ayıklama</a></h2>
+
+  <p>SuEXEC çalıştırıcısı yukarıda değinildiği gibi günlük bilgilerini
+   <code>--with-suexec-logfile</code> seçeneği ile belirtilen dosyaya
+   yazacaktır. Çalıştırıcıyı doğru yapılandırarak kurduğunuzdan emin olmak
+   istiyorsanız, yolunda gitmeyen şeyler var mı diye bu günlük dosyasına
+   bakmayı ihmal etmeyin.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="jabberwock" id="jabberwock">Uyarılar ve Örnekler</a></h2>
+  
+
+  <p><strong>UYARI!</strong> Bu bölüm henüz bitmedi. Bu bölümün
son hali
+   için <a href="http://httpd.apache.org/docs/trunk/suexec.html">çevrimiçi
+   belgelere</a> bakınız.</p>
+
+  <p>SuEXEC çalıştırıcısından dolayı sunucu ayarlarına bazı sınırlamalar
+   getiren bir kaç önemli nokta mevcuttur. SuEXEC ile ilgili hata
+   bildiriminde bulunmadan önce bunlara bir göz atmalısınız.</p>
+
+  <ul>
+   <li><strong>suEXEC ile ilgili önemli noktalar</strong></li>
+
+   <li>Hiyerarşik sınırlamalar
+
+    <p class="indent">Güvenlik ve verimlilik adına, tüm suEXEC
+     isteklerinin sanal konaklar için üst düzey belge kökünün altındaki
+     dosyalarla, kullanıcı dizinleri için ise üst düzey bireysel belge
+     köklerinin altındaki dosyalarla sınırlı kalması gerekir. Örneğin,
+     dört sanal konağınız varsa ve suEXEC çalıştırıcısının
+     getirilerinden faydalanmak istiyorsanız, sanal konaklarınızın belge
+     kök dizinlerini ana sunucunun belge kök dizininin altında kalacak
+     şekilde yapılandırmanız gerekir (örnek yolda).</p>
+   </li>
+
+   <li>SuEXEC'in <code>PATH</code> ortam değişkeni
+
+    <p class="indent">Bunu değiştirmek tehlikeli olabilir. Bu değişkende
+     tanımladığınız her yolun <strong>güvenli</strong> bir dizini
işaret
+     ettiğinden emin olmalısınız. Başkalarının oralarda bir truva atı
+     çalıştırmasını istemiyorsanız buna çok dikkat ediniz.</p>
+   </li>
+
+   <li>SuEXEC kodunda değişiklik
+
+    <p class="indent">Gerçekte ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu,
+     <strong>büyük bir sorun</strong> olabilir. Böyle şeyler yapmaktan
+     mümkün olduğunca uzak durmalısınız.</p>
+   </li>
+  </ul>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
+<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ja?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ja [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 655869 -->
+<!-- English Revision: 655869:698389 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ko?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ko [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:655869 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:698389 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -8,7 +8,8 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>ja</variant>
+  <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message