httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r703336 [2/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/
Date Fri, 10 Oct 2008 06:41:33 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8?rev=703336&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -0,0 +1,177 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>prefork - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache MPM prefork</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>mpm_prefork_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>prefork.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) Apache 1.3’ün yaptığı gibi evresiz ve
+   çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur.
+   Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında
+   olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak
+   için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun
+   diğerlerini etkilemez.</p>
+
+  <p>Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından
+   yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir.
+   Yönergelerin en önemlisi <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek
+   sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin
+   ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#acceptmutex">AcceptMutex</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#group">Group</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listen">Listen</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#startservers">StartServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#user">User</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#how-it-works">Nasıl çalışır?</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
+ayarlanması</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Nasıl çalışır?</a></h2>
+  <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
+   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache
+   daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
+   sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
+   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+   süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.</p>
+
+  <p>Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl
+   gerçekleştireceği <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergeleri ile düzenlenir. Apache
+   kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
+   sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
+   Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> değerini arttırmaları
+   gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
+   sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
+   azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
+   fazla bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarım
+   arttırma ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
+
+  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
+   <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
+   süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
+   ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code> yönergeleri
+   kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili
+   olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
+   tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
+   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareServers" id="MaxSpareServers">MaxSpareServers</a> <a name="maxspareservers" id="maxspareservers">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxSpareServers <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxSpareServers 10</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>prefork</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxSpareServers</code> yönergesi <em>boştaki</em>
+   çocuk sunucu süreçlerinin azami sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+   bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+   <code class="directive">MaxSpareServers</code> sayıda süreçten daha fazla boşta
+   süreç varsa ana süreç bu fazlalıkları öldürecektir.</p>
+
+  <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+   olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+   bir fikirdir. Eğer bu değeri <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code> değerine eşit veya daha küçük bir değere
+   ayarlarsanız, Apache bu değeri kendiliğinden <code class="directive">MinSpareServers</code><code> + 1</code> olarak
+   değiştirecektir.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MinSpareServers" id="MinSpareServers">MinSpareServers</a> <a name="minspareservers" id="minspareservers">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MinSpareServers <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MinSpareServers 5</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>prefork</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MinSpareServers</code> yönergesi <em>boştaki</em>
+   çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+   bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+   <code class="directive">MinSpareServers</code> sayıda süreçten daha az boşta
+   süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için saniyede en fazla 1 süreç
+   olmak üzere yeni çocuk süreçler oluşturacaktır.</p>
+
+  <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+   olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+   bir fikirdir.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -228,7 +228,7 @@
 store list of user groups</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authz_default.html#authzdefaultauthoritative">AuthzDefaultAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets whether authorization is passed to lower level
 modules</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthMergeRules on | off</a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
+<tr class="odd"><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthzMergeRules on | off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
 authz rules to be merged into the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt;. 
 Set to 'off' to disable merging. If set to 'off', only the authz rules defined in 
 the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; block will apply.</td></tr>
@@ -546,7 +546,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filter the response content</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Passes environment variables from the shell</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>Dateiname</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Datei, in welcher der Server die Prozess-ID des Daemons
@@ -827,7 +827,7 @@
  werden</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die beim Start erstellt werden</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bestimmt die Obergrenze der konfigurierbaren Anzahl von Threads
  pro Kindprozess</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die mit jedem Kindprozess gestartet

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -219,7 +219,7 @@
 store list of user groups</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_default.html#authzdefaultauthoritative">AuthzDefaultAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets whether authorization is passed to lower level
 modules</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthMergeRules on | off</a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
+<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthzMergeRules on | off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
 authz rules to be merged into the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt;. 
 Set to 'off' to disable merging. If set to 'off', only the authz rules defined in 
 the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; block will apply.</td></tr>
@@ -534,7 +534,7 @@
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filter the response content</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Passes environment variables from the shell</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>filename</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File where the server records the process ID
@@ -807,7 +807,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of child server processes created at startup</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created on startup</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the upper limit on the configurable number of threads
 per child process</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created by each child process</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -226,7 +226,7 @@
 store list of user groups</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_default.html#authzdefaultauthoritative">AuthzDefaultAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets whether authorization is passed to lower level
 modules</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthMergeRules on | off</a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
+<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthzMergeRules on | off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
 authz rules to be merged into the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt;. 
 Set to 'off' to disable merging. If set to 'off', only the authz rules defined in 
 the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; block will apply.</td></tr>
@@ -541,7 +541,7 @@
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filter the response content</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Passes environment variables from the shell</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>filename</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File where the server records the process ID
@@ -814,7 +814,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of child server processes created at startup</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created on startup</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the upper limit on the configurable number of threads
 per child process</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created by each child process</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -215,7 +215,7 @@
 <tr><td><a href="mod_authz_dbm.html#authzdbmtype">AuthzDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB</a></td><td> default </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the type of database file that is used to
 store list of user groups</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_default.html#authzdefaultauthoritative">AuthzDefaultAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">承認が低位のモジュールに渡されるかどうかを設定する</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthMergeRules on | off</a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
+<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthzMergeRules on | off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
 authz rules to be merged into the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt;. 
 Set to 'off' to disable merging. If set to 'off', only the authz rules defined in 
 the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; block will apply.</td></tr>
@@ -495,7 +495,7 @@
   [+|-]<var>option</var> [[+|-]<var>option</var>] ...</a></td><td> All </td><td>svdh</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">ディレクトリに対して使用可能な機能を設定する</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">デフォルトのアクセス可能な状態と、<code class="directive">Allow</code> と
 <code class="directive">Deny</code> が評価される順番を制御する</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filter the response content</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">シェルからの環境変数を渡す</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>filename</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">デーモンのプロセス ID

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -210,7 +210,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_dbm.html#authzdbmtype">AuthzDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB</a></td><td> default </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">암호를 저장하는 데이터베이스 파일 종류를 지정한다</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authz_default.html#authzdefaultauthoritative">AuthzDefaultAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">권한부여를 저수준 모듈로 넘겨줄지 여부</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authzgroupfileauthoritative">AuthzGroupFileAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">권한부여를 저수준 모듈로 넘겨줄지 여부</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthMergeRules on | off</a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
+<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthzMergeRules on | off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
 authz rules to be merged into the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt;. 
 Set to 'off' to disable merging. If set to 'off', only the authz rules defined in 
 the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; block will apply.</td></tr>
@@ -492,7 +492,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filter the response content</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">쉘에서 환경변수를 가져온다</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>filename</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File where the server records the process ID

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -217,7 +217,7 @@
 store list of user groups</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_default.html#authzdefaultauthoritative">AuthzDefaultAuthoritative On|Off</a></td><td> On </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets whether authorization is passed to lower level
 modules</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthMergeRules on | off</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
+<tr><td><a href="mod_authz_core.html#authzmergerules">AuthzMergeRules on | off</a></td><td> on </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set to 'on' to allow the parent's &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; 
 authz rules to be merged into the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt;. 
 Set to 'off' to disable merging. If set to 'off', only the authz rules defined in 
 the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; block will apply.</td></tr>
@@ -494,7 +494,7 @@
  sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
 <tr><td><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of requests that an individual thread
 will handle during its life</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>number</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of idle child server processes</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads <var>number</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set the maximum number of worker threads</td></tr>
 <tr><td><a href="perchild.html#maxthreadsperchild">MaxThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td> 64 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of threads per child process</td></tr>
@@ -517,7 +517,7 @@
 meta information</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable MIME-type determination based on file contents
 using the specified magic file</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="prefork.html#minspareservers">MinSpareServers <var>number</var></a></td><td> 5 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Minimum number of idle child server processes</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="prefork.html#minspareservers">MinSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 5 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
  sayısını belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Map a list of files into memory at startup time</td></tr>
@@ -538,7 +538,7 @@
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filter the response content</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_sed.html#outputsed">OutputSed <var>sed-command</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sed command for filtering the response content</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
@@ -811,7 +811,8 @@
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
  belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
@@ -833,8 +834,7 @@
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
  belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...
-</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em> [<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: worker.html.ja.utf8
 Content-Language: ja
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
+
+URI: worker.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.de?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.de Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/worker.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">Diese Übersetzung ist möglicherweise
       nicht mehr aktuell. Bitte prüfen Sie die englische Version auf
@@ -166,7 +167,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/worker.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Module</a> | <a href="../mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossar</a> | <a href="../sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/worker.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Multi-Processing Module implementing a hybrid
   multi-threaded multi-process web server</td></tr>
@@ -168,7 +169,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/worker.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/worker.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/worker.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>マルチスレッドとマルチプロセスのハイブリッド型
 ウェブサーバを実装したマルチプロセッシングモジュール</td></tr>
@@ -179,7 +180,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/worker.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/worker.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8?rev=703336&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -0,0 +1,167 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>worker - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache MPM worker</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
+süreçlilik modülü.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>mpm_worker_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>worker.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) hem çok süreçli hem de çok evreli
+   olabilen melez bir sunucu oluşturur. İstekleri sunmak için evreleri
+   kullanması sebebiyle çok süreçli bir sunucudan daha az sistem kaynağı
+   harcayarak daha çok isteğe hizmet sunabilir. Bununla birlikte, herbiri
+   çok sayıda evreye sahip çok sayıda süreci canlı tutarak bir çok süreçli
+   sunucu kadar kararlı olur.</p>
+
+  <p>Bu MPM’i denetim altında tutmakta kullanılan en önemli yönergeler, her
+   çocuk süreç için konuşlandırılacak evre sayısını belirleyen <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesi ile devreye
+   sokulacak toplam evre sayısının azamisini belirleyen <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesidir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#acceptmutex">AcceptMutex</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#group">Group</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listen">Listen</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#startservers">StartServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#threadlimit">ThreadLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#user">User</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#how-it-works">Nasıl çalışır?</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
+ayarlanması</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Nasıl çalışır?</a></h2>
+  <p>Çocuk süreçleri devreye almaktan tek bir süreç (ana süreç) sorumludur.
+   Her çocuk süreç <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesinde belirtilen sayıda evre
+   konuşlandırır. Bunlardan ayrı olarak, bir dinleyici evre bağlantıları
+   dinleyip gelenleri işlenmek üzere bu sunucu evrelerinden birine
+   aktarır.</p>
+
+  <p>Apache daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır <dfn>yedek</dfn>
+   veya boştaki sunucu evrelerinden oluşan bir havuzu canlı tutmaya
+   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+   süreçlerin çatallanmasını, dolayısıyla yeni evrelerin
+   konuşlandırılmasını beklemek gerekmez. Başlangıçta çalıştırılacak çocuk
+   süreçlerin sayısı <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code> yönergesinde belirtilir.
+   Apache, çalışma süresi boyunca <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code> yönergeleri ile belirtilen sınırlar
+   dahilinde kalmak üzere gerektiğinde süreçleri öldürerek gerektiğinde
+   yenilerini devreye alarak tüm süreçlerdeki toplam evre sayısını sabit
+   tutmaya çalışır. Bu işlem kendiliğinden çok iyi yürüdüğünden bu
+   yönergelere öntanımlı değerlerinden farklı değerlerin atanması nadiren
+   gerekli olur. Aynı anda hizmet sunulabilecek istemcilerin sayısı (yani,
+   tüm süreçlerin toplam evre sayısı) <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
+   süreçlerin sayısı ise <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesindeki değere
+   bölünmesi ile elde edilir.</p>
+
+  <p>Bu iki yönerge aynı anda etkin olabilecek çocuk süreçlerin ve her
+   çocuk süreçteki sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve bu
+   sınır sadece ana sunucu tamamen durdurulup yeniden başlatılarak
+   değiştirilebilir. <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></code> yönergesinin değeri etkin çocuk süreç
+   sayısının üst sınırı olup <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesindeki değerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesindeki değere
+   bölünmesi ile elde değere eşit veya bundan küçük olması gerekir.
+   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadlimit">ThreadLimit</a></code> yönergesinin
+   değeri ise sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesindeki değerden
+   büyük veya ona eşit olması gerekir.</p>
+
+  <p>Sonlandırma sırasında etkin çocuk süreçlere ek olarak mevcut istemci
+   bağlantılarını işleme sokmaya çalışan tek bir sunucu evresinden başka
+   fazladan bir çocuk süreç etkin kalabileceği gibi sonlandırılacak süreç
+   sayısının en fazla <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> olması gerekirse de gerçekte sayı bundan küçük
+   olabilir. Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
+   iptal edilerek bu gibi durumlara karşı önlem alınabilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html# maxrequestsperchild"> MaxRequestsPerChild</a></code>
+    yönergesinin değeri sıfır yapılır.</li>
+
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code> ve
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergelerinin
+    değerleri birbirine eşitlenir.</li>
+  </ul>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülünün öntanımlı süreç-evre yapılandırması
+   genelde şöyledir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   ServerLimit     16<br />
+   StartServers     2<br />
+   MaxClients     150<br />
+   MinSpareThreads   25<br />
+   MaxSpareThreads   75<br />
+   ThreadsPerChild   25
+  </code></p></div>
+
+  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından
+   çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler Apache
+   tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
+   ayarlamak için User ve Group yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin
+   sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin
+   mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır. Bundan başka,
+   <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> kullanılmadığı takdirde, bu yönergeler CGI
+   betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı ve grubu da
+   ayarlarlar.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
+   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/worker.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/worker.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: suexec.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: suexec.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -20,7 +20,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="./en/suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>The <strong>suEXEC</strong> feature provides
@@ -125,7 +126,7 @@
   <ol>
    <li>
     <strong>Is the user executing this wrapper a valid user of
-    this system?</strong> 
+    this system?</strong>
 
     <p class="indent">
      This is to ensure that the user executing the wrapper is
@@ -135,7 +136,7 @@
 
   <li>
     <strong>Was the wrapper called with the proper number of
-    arguments?</strong> 
+    arguments?</strong>
 
     <p class="indent">
      The wrapper will only execute if it is given the proper
@@ -149,7 +150,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is this valid user allowed to run the
-    wrapper?</strong> 
+    wrapper?</strong>
 
     <p class="indent">
      Is this user the user allowed to run this wrapper? Only
@@ -160,7 +161,7 @@
 
    <li>
     <strong>Does the target CGI or SSI program have an unsafe
-    hierarchical reference?</strong> 
+    hierarchical reference?</strong>
 
     <p class="indent">
      Does the target CGI or SSI program's path contain a leading
@@ -172,7 +173,7 @@
    </li>
 
    <li>
-    <strong>Is the target user name valid?</strong> 
+    <strong>Is the target user name valid?</strong>
 
     <p class="indent">
      Does the target user exist?
@@ -180,7 +181,7 @@
    </li>
 
    <li>
-    <strong>Is the target group name valid?</strong> 
+    <strong>Is the target group name valid?</strong>
 
     <p class="indent">
      Does the target group exist?
@@ -199,7 +200,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is the target userid <em>ABOVE</em> the minimum ID
-    number?</strong> 
+    number?</strong>
 
     <p class="indent">
      The minimum user ID number is specified during
@@ -211,7 +212,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is the target group <em>NOT</em> the superuser
-    group?</strong> 
+    group?</strong>
 
     <p class="indent">
      Presently, suEXEC does not allow the <code><em>root</em></code>
@@ -221,7 +222,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is the target groupid <em>ABOVE</em> the minimum ID
-    number?</strong> 
+    number?</strong>
 
     <p class="indent">
      The minimum group ID number is specified during
@@ -233,7 +234,7 @@
 
    <li>
     <strong>Can the wrapper successfully become the target user
-    and group?</strong> 
+    and group?</strong>
 
     <p class="indent">
      Here is where the program becomes the target user and
@@ -255,12 +256,12 @@
 
    <li>
     <strong>Is the directory within the Apache
-    webspace?</strong> 
+    webspace?</strong>
 
     <p class="indent">
      If the request is for a regular portion of the server, is
      the requested directory within suEXEC's document root? If
-     the request is for a UserDir, is the requested directory
+     the request is for a <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>, is the requested directory
      within the directory configured as suEXEC's userdir (see
      <a href="#install">suEXEC's configuration options</a>)?
     </p>
@@ -268,7 +269,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is the directory <em>NOT</em> writable by anyone
-    else?</strong> 
+    else?</strong>
 
     <p class="indent">
      We don't want to open up the directory to others; only
@@ -278,7 +279,7 @@
    </li>
 
    <li>
-    <strong>Does the target CGI/SSI program exist?</strong> 
+    <strong>Does the target CGI/SSI program exist?</strong>
 
     <p class="indent">
      If it doesn't exists, it can't very well be executed.
@@ -287,7 +288,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is the target CGI/SSI program <em>NOT</em> writable
-    by anyone else?</strong> 
+    by anyone else?</strong>
 
     <p class="indent">
      We don't want to give anyone other than the owner the
@@ -297,7 +298,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is the target CGI/SSI program <em>NOT</em> setuid or
-    setgid?</strong> 
+    setgid?</strong>
 
     <p class="indent">
      We do not want to execute programs that will then change
@@ -307,7 +308,7 @@
 
    <li>
     <strong>Is the target user/group the same as the program's
-    user/group?</strong> 
+    user/group?</strong>
 
     <p class="indent">
      Is the user the owner of the file?
@@ -316,7 +317,7 @@
 
    <li>
     <strong>Can we successfully clean the process environment
-    to ensure safe operations?</strong> 
+    to ensure safe operations?</strong>
 
     <p class="indent">
      suEXEC cleans the process' environment by establishing a
@@ -329,7 +330,7 @@
 
    <li>
     <strong>Can we successfully become the target CGI/SSI program
-    and execute?</strong> 
+    and execute?</strong>
 
     <p class="indent">
      Here is where suEXEC ends and the target CGI/SSI program begins.
@@ -387,13 +388,13 @@
    directories where suEXEC access should be allowed. All
    executables under this directory will be executable by suEXEC
    as the user so they should be "safe" programs. If you are
-   using a "simple" UserDir directive (ie. one without a "*" in
-   it) this should be set to the same value. suEXEC will not
-   work properly in cases where the UserDir directive points to
+   using a "simple" <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
+   directive (ie. one without a "*" in it) this should be set to the same
+   value. suEXEC will not work properly in cases where the <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> directive points to
    a location that is not the same as the user's home directory
-   as referenced in the passwd file. Default value is
-   "public_html".<br />
-    If you have virtual hosts with a different UserDir for each,
+   as referenced in the <code>passwd</code> file. Default value is
+   "<code>public_html</code>".<br />
+   If you have virtual hosts with a different <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> for each,
    you will need to define them to all reside in one parent
    directory; then name that parent directory here. <strong>If
    this is not defined properly, "~userdir" cgi requests will
@@ -402,12 +403,12 @@
    <dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DIR</em></code></dt>
 
    <dd>Define as the DocumentRoot set for Apache. This will be
-   the only hierarchy (aside from UserDirs) that can be used for
-   suEXEC behavior. The default directory is the <code>--datadir</code>
-   value with the suffix "/htdocs", <em>e.g.</em> if you configure
-   with "<code>--datadir=/home/apache</code>" the directory
-   "/home/apache/htdocs" is used as document root for the suEXEC
-   wrapper.</dd>
+   the only hierarchy (aside from <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>s) that can be used for suEXEC behavior. The
+   default directory is the <code>--datadir</code> value with the suffix
+   "<code>/htdocs</code>", <em>e.g.</em> if you configure with
+   "<code>--datadir=/home/apache</code>" the directory
+   "<code>/home/apache/htdocs</code>" is used as document root for the
+   suEXEC wrapper.</dd>
 
    <dt><code>--with-suexec-uidmin=<em>UID</em></code></dt>
 
@@ -426,61 +427,68 @@
    <dd>This defines the filename to which all suEXEC
    transactions and errors are logged (useful for auditing and
    debugging purposes). By default the logfile is named
-   "suexec_log" and located in your standard logfile directory
-   (<code>--logfiledir</code>).</dd>
+   "<code>suexec_log</code>" and located in your standard logfile
+   directory (<code>--logfiledir</code>).</dd>
 
    <dt><code>--with-suexec-safepath=<em>PATH</em></code></dt>
 
    <dd>Define a safe PATH environment to pass to CGI
    executables. Default value is
-   "/usr/local/bin:/usr/bin:/bin".</dd>
+   "<code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code>".</dd>
   </dl>
 
-  <p><strong>Compiling and installing the suEXEC
-  wrapper</strong><br />
-   If you have enabled the suEXEC feature with the
-  <code>--enable-suexec</code> option the <code>suexec</code> binary
-  (together with Apache itself) is automatically built if you execute
-  the <code>make</code> command.<br />
-   After all components have been built you can execute the
-  command <code>make install</code> to install them. The binary image
-  <code>suexec</code> is installed in the directory defined by the
-  <code>--sbindir</code> option. The default location is
-  "/usr/local/apache2/bin/suexec".<br />
-   Please note that you need <strong><em>root
-  privileges</em></strong> for the installation step. In order
-  for the wrapper to set the user ID, it must be installed as
-  owner <code><em>root</em></code> and must have the setuserid
-  execution bit set for file modes.</p>
-
-  <p><strong>Setting paranoid permissions</strong><br />
-  Although the suEXEC wrapper will check to ensure that its
-  caller is the correct user as specified with the
-  <code>--with-suexec-caller</code> <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
-  option, there is
-  always the possibility that a system or library call suEXEC uses
-  before this check may be exploitable on your system. To counter
-  this, and because it is best-practise in general, you should use 
-  filesystem permissions to ensure that only the group Apache 
-  runs as may execute suEXEC.</p>
+  <h3>Compiling and installing the suEXEC wrapper</h3>
+   
 
-  <p>If for example, your web server is configured to run as:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-  User www<br />
-  Group webgroup<br />
-</code></p></div>
-
-  <p>and <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> is installed at
-  "/usr/local/apache2/bin/suexec", you should run:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-  chgrp webgroup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
-  chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
-</code></p></div>
-
-  <p>This will ensure that only the group Apache runs as can even
-  execute the suEXEC wrapper.</p>
+   <p>If you have enabled the suEXEC feature with the
+   <code>--enable-suexec</code> option the <code>suexec</code> binary
+   (together with Apache itself) is automatically built if you execute
+   the <code>make</code> command.</p>
+
+   <p>After all components have been built you can execute the
+   command <code>make install</code> to install them. The binary image
+   <code>suexec</code> is installed in the directory defined by the
+   <code>--sbindir</code> option. The default location is
+   "/usr/local/apache2/bin/suexec".</p>
+
+   <p>Please note that you need <strong><em>root
+   privileges</em></strong> for the installation step. In order
+   for the wrapper to set the user ID, it must be installed as
+   owner <code><em>root</em></code> and must have the setuserid
+   execution bit set for file modes.</p>
+  
+
+  <h3>Setting paranoid permissions</h3>
+   
+
+   <p>Although the suEXEC wrapper will check to ensure that its
+   caller is the correct user as specified with the
+   <code>--with-suexec-caller</code> <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
+   option, there is
+   always the possibility that a system or library call suEXEC uses
+   before this check may be exploitable on your system. To counter
+   this, and because it is best-practise in general, you should use
+   filesystem permissions to ensure that only the group Apache
+   runs as may execute suEXEC.</p>
+
+   <p>If for example, your web server is configured to run as:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+     User www<br />
+     Group webgroup<br />
+   </code></p></div>
+
+   <p>and <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> is installed at
+   "/usr/local/apache2/bin/suexec", you should run:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+     chgrp webgroup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+     chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+   </code></p></div>
+
+   <p>This will ensure that only the group Apache runs as can even
+   execute the suEXEC wrapper.</p>
+  
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="enable" id="enable">Enabling &amp; Disabling
@@ -560,7 +568,7 @@
    <li><strong>suEXEC Points Of Interest</strong></li>
 
    <li>
-    Hierarchy limitations 
+    Hierarchy limitations
 
     <p class="indent">
      For security and efficiency reasons, all suEXEC requests
@@ -575,7 +583,7 @@
    </li>
 
    <li>
-    suEXEC's PATH environment variable 
+    suEXEC's PATH environment variable
 
     <p class="indent">
      This can be a dangerous thing to change. Make certain
@@ -587,7 +595,7 @@
    </li>
 
    <li>
-    Altering the suEXEC code 
+    Altering the suEXEC code
 
     <p class="indent">
      Again, this can cause <strong>Big Trouble</strong> if you
@@ -601,7 +609,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="./en/suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Modules</a> | <a href="./mod/directives.html">Directives</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">Glossary</a> | <a href="./sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -21,8 +21,11 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 
   <p><strong>suEXEC</strong>
   機能により、Apache ユーザは Web サーバを実行しているユーザ ID とは
@@ -603,7 +606,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">モジュール</a> | <a href="./mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">用語</a> | <a href="./sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ko.euc-kr?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -20,7 +20,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="./ko/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -527,7 +528,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="./ko/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">모듈</a> | <a href="./mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">용어</a> | <a href="./sitemap.html">사이트맵</a></p></div>Mime
View raw message