httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r703331 [1/2] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ misc/ mod/
Date Fri, 10 Oct 2008 06:14:50 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct 9 23:14:49 2008
New Revision: 703331

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=703331&view=rev
Log:
update transformation

Added:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.html.tr.utf8  (with props)
Modified:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.en
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.de
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.en
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.es
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/worker.html
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/worker.html.de
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/worker.html.en
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/worker.html.es
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.html
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.html.en
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/suexec.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -3,3 +3,7 @@
 URI: index.html.en
 Content-Language: en
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+
+URI: index.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.en?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.en Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -18,7 +18,8 @@
 <div id="path">
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache Miscellaneous Documentation</h1>
 <div class="toplang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/misc/" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/misc/" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -112,7 +113,8 @@
  </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/misc/" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/misc/" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8?rev=703331&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -0,0 +1,122 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Çeşitli Belgeler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="../"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Çeşitli Belgeler</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p>Aşağıda listelenen belgeler de Apache HTTP sunucusu geliştirme projesi
+   kapsamındadır.</p>
+
+  <div class="warning"><h3>Uyarı</h3>
+  <p>Aşağıdaki belgeler, Apache HTTP Sunucusunun 2.0 sürümünde yapılmış
+   değişikliklere göre tam olarak güncellenmemiştir. Hala güncel kalmış
+   bazı bilgiler olabilir, fakat siz yine de bu belgeleri kullanırken
+   dikkatli olun.</p>
+  </div>
+
+   <dl>
+   <dt><a href="custom_errordocs.html">Hata belgelerinin özelleştirilmesi
+    için XSSI ve içerik uzlaşımının kullanımı</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Belgede, istemcinin dil tercihlerine bağlı olarak hata
+     iletilerinin yerelleştirilmiş sürümlerini döndürmenin yanında
+     Apache hata belgelerine bir çeşni katmak için XSSI ve içerik
+     uzlaşımının kullanımıyla ilgili bir çözüme yer verilmiştir.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="descriptors.html">Apache’de dosya tanıtıcılarının
+    kullanımı</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Belgede, Apache’nin çeşitli işletim sistemleri tarafından
+     dayatılan dosya tanıtıcı miktarları için işletim sistemleri ile
+     nasıl anlaştığı ve bu dosya tanıtıcılarını nasıl kullandığı
+     açıklanmıştır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="fin_wait_2.html"><code>FIN_WAIT_2</code></a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Belgede, Apache’nin <code>FIN_WAIT_2</code> durumuna girme
+     sebepleri ile bu konuda neler yapılabileceği açıklanmıştır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="known_client_problems.html">Bilinen İstemci Sorunları</a>
+   </dt>
+
+   <dd>
+    <p>Belgede, HTTP istemcilerinden kaynaklanan bazı sorunların Apache
+     tarafından hafifletilebilenlerinin bir listesi yer almaktadır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları - Apache’ye
+    İnce Ayar Çekilmesi</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Yüksek başarım elde etmek için Apache yapılandırmasında (çalışma
+     anında ve derleme sırasında) yapılacaklar ile ilgili bazı bilgiler
+     yanında Apache’de bazı şeylerin (bir şeyleri hızlandıran ve
+     yavaşlatan şeylerin) yapılma ve yapılmama sebepleri
+     açıklanmıştır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Apache HTTP sitenizi güvenli kılmak için yapılacaklar ve
+     yapılmayacaklar.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="rewriteguide.html">URL Yeniden Yazma Rehberi</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Bu belge <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülünün <a href="../mod/mod_rewrite.html">başvuru belgesi</a> yerine geçer.
+     Site yöneticilerinin sıkça karşılaştıkları belli başlı URL temelli
+     sorunları çözümlemek için Apache’nin <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
+     modülünün nasıl kullanılacağını açıklar.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="tutorials.html">Apache Öğreticileri</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Apache HTTP Sunucusu ile ilgili görevlerinizi yerine getirmenize
+    yardımcı olacak harici kaynakların bir listesi.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="relevant_standards.html">İlgili Standartlar</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Bu belge Apache’nin uyacağı standartların bir çoğuna atıfta
+     bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.</p>
+   </dd>
+  </dl>
+
+ </div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.xml.meta?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/index.xml.meta Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -8,5 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -54,9 +54,9 @@
  <modulefile>mod_speling.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_ssl.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_status.xml.tr</modulefile>
- <modulefile>mod_suexec.xml</modulefile>
+ <modulefile>mod_suexec.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_unique_id.xml</modulefile>
- <modulefile>mod_userdir.xml</modulefile>
+ <modulefile>mod_userdir.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_usertrack.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_version.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_vhost_alias.xml.tr</modulefile>
@@ -66,8 +66,8 @@
  <modulefile>mpm_netware.xml</modulefile>
  <modulefile>mpmt_os2.xml</modulefile>
  <modulefile>perchild.xml</modulefile>
- <modulefile>prefork.xml</modulefile>
+ <modulefile>prefork.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>threadpool.xml</modulefile>
  <modulefile>mpm_winnt.xml</modulefile>
- <modulefile>worker.xml</modulefile>
+ <modulefile>worker.xml.tr</modulefile>
 </modulefilelist>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -54,13 +54,13 @@
 <dt><a href="mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></dt><dd>Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2</dd>
 <dt><a href="perchild.html">perchild</a></dt><dd>Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving
 requests to be assigned a variety of different userids</dd>
-<dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Implements a non-threaded, pre-forking web server</dd>
+<dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</dd>
 <dt><a href="threadpool.html">threadpool</a></dt><dd>Yet another experimental variant of the standard
 <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM</dd>
 <dt><a href="mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for Windows
 NT.</dd>
-<dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing a hybrid
-  multi-threaded multi-process web server</dd>
+<dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
+süreçlilik modülü.</dd>
 </dl></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a id="other" name="other">Diğer Modüller</a></h2>
@@ -150,11 +150,11 @@
 <dt><a href="mod_ssl.html">mod_ssl</a></dt><dd>Strong cryptography using the Secure Sockets
 Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS) protocols</dd>
 <dt><a href="mod_status.html">mod_status</a></dt><dd>Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.</dd>
-<dt><a href="mod_suexec.html">mod_suexec</a></dt><dd>Allows CGI scripts to run as a specified user
-and Group</dd>
+<dt><a href="mod_suexec.html">mod_suexec</a></dt><dd>CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde
+çalışmasını mümkün kılar.</dd>
 <dt><a href="mod_unique_id.html" id="U" name="U">mod_unique_id</a></dt><dd>Provides an environment variable with a unique
 identifier for each request</dd>
-<dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>User-specific directories</dd>
+<dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>Kullanıcılara özel dizinler</dd>
 <dt><a href="mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></dt><dd>
 <em>Clickstream</em> logging of user activity on a site
 </dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_suexec.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_suexec.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Allows CGI scripts to run as a specified user
 and Group</td></tr>
@@ -48,7 +49,7 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a> <a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>SuexecUserGroup <em>User Group</em></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -58,9 +59,9 @@
 </table>
   <p>The <code class="directive">SuexecUserGroup</code> directive allows you
   to specify a user and group for CGI programs to run as. Non-CGI
-  requests are still processes with the user specified in the User
-  directive. This directive replaces the Apache 1.3 configuration of
-  using the User and Group directives inside of VirtualHosts.</p>
+  requests are still processes with the user specified in the <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> directive. This directive replaces
+  the Apache 1.3 configuration of using the <code>User</code> and
+  <code>Group</code> directives inside of VirtualHosts.</p>
 
   <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
   
@@ -73,7 +74,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -74,7 +75,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -74,7 +75,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8?rev=703331&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -0,0 +1,84 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_suexec - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_suexec</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde
+çalışmasını mümkün kılar.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>suexec_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_suexec.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> programı ile birlikte CGI
+   betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde çalışmasını
+   mümkün kılar.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></li>
+</ul>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../suexec.html">SuEXEC Desteği</a></li>
+</ul></div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a> <a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_suexec</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">SuexecUserGroup</code> yönergesi CGI programlarını
+   çalıştıracak kullanıcı ve grubu belirtmeye yarar. CGI harici istekler
+   hala <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> yönergesinde
+   belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir. Bu yönerge, Apache
+   1.3 yapılandırmasında sanal konak bölümlerindeki <code>User</code> ve
+   <code>Group</code> yönergelerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+  
+  SuexecUserGroup nobody nogroup
+  </code></p></div>
+
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 106090:421174 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 106090:698485 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko [euc-kr] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 106090:421174 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 106090:698485 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_userdir.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_userdir.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User-specific directories</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
@@ -164,7 +165,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>ユーザ専用のディレクトリを提供
  </td></tr>
@@ -174,7 +175,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">설명:</a></th><td>사용자별 디렉토리</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Base</td></tr>
@@ -152,7 +153,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8?rev=703331&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -0,0 +1,180 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_userdir - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_userdir</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kullanıcılara özel dizinler</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>userdir_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_userdir.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+<p>Bu modül kullanıcılara özel dizinlere
+ <code>http://mesela.dom/~kullanıcı/</code> sözdizimi kullanılarak
+ erişilebilmesini mümkün kılar.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#userdir">UserDir</a></li>
+</ul>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li>
+ <a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi</a>
+</li>
+<li>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</li>
+</ul></div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="UserDir" id="UserDir">UserDir</a> <a name="userdir" id="userdir">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>UserDir <em>dizin</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>UserDir public_html</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_userdir</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">UserDir</code> yönergesi, bir kullanıcıya ait bir
+   belge için bir istek yapıldığında, isteğin kullanıcının ev dizininde
+   bulunan belli bir dizinden karşılanmasını sağlar.
+   <code><em>dizin</em></code> olarak şunlar belirtilebilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Dizinin ismi veya aşağıdakiler gibi bir kalıp.</li>
+
+   <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğü. <code>enabled</code> anahtar
+    sözcüğü ile sonradan etkin kılınmadıkça <em>tüm</em> kullanıcı-dizin
+    dönüşümlerini iptal eder (aşağıya bakınız).</li>
+
+   <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+    kullanıcı isimleri listesi. Bu listede yer alan kullanıcı isimlerine,
+    sonradan bir <code>enabled</code> listesinde görünse bile, dizin
+    dönüşümleri <em>asla</em> uygulanmaz.</li>
+
+   <li><code>enabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+    kullanıcı isimleri listesi. Genel bir iptal sözkonusu olsa bile,
+    kullanıcı ismi bir <code>disabled</code> listesinde yer almadıkça, bu
+    listede yer alan dizinlere dönüşüm uygulanır.</li>
+  </ul>
+
+  <p><code>Userdir</code> yönergesinde ne <code>enabled</code> ne de
+   <code>disabled</code> varsa, argüman bir dosya ismi kalıbı olarak ele
+   alınır ve kullanıcı belge kök dizininin yolunu oluşturmakta kullanılır.
+   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> şöyle dönüştürülür:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+     <th>Elde edilen yol</th></tr>
+   <tr><td>UserDir public_html</td>
+     <td>~ali/public_html/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /usr/siteler</td>
+     <td>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /home/*/htdocs</td>
+     <td>/home/ali/htdocs/bir/iki.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <p>Aşağıdaki yönergelerle istemciye gönderilecek yönlendirmeler:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+     <th>Elde edilen yönlendirme</th></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/users</td>
+     <td>http://mesela.dom/users/ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/*/usr</td>
+     <td>http://mesela.dom/ali/usr/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/~*/</td>
+     <td>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <div class="note">
+   <strong>Bu yönergeyi kullanırken dikkatli olun; örneğin, <code>"UserDir
+    ./"</code> şeklinde bir atama <code>"/~root"</code> isteklerini
+    <code>"/"</code> dizinine yönlendirir ki bu elbette istenmez. Bu
+    bakımdan yapılandırmanızda mutlaka bir "<code>UserDir disabled
+    root</code>" satırının yer almasını tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi
+    için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> yönergesine ve <a href="../misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a> sayfasına
+    bakınız.</strong>
+  </div>
+
+  <p>Diğer örnekler:</p>
+
+  <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+   dizinlerini iptal etmek için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir disabled<br />
+   UserDir enabled birey1 birey2 birey3
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+   dizinlerini etkin kılmak için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir enabled<br />
+   UserDir disabled birey4 birey5 birey6
+  </code></p></div>
+
+  <p>Birden fazla dizin belirtmek de mümkündür:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Userdir public_html /usr/siteler http://mesela.dom/
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu örneğe göre, <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code>
+   şeklinde bir istek alındığında sunucu önce
+   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> yönlendirmesini
+   deneyecektir. Onu bulamazsa isteği
+   <code>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</code> dosyasını arayacak onu da
+   bulamazsa istemciyi <code>http://mesela.dom/ali/bir/iki.html</code>
+   adresine yönlendirecektir.</p>
+
+  <p>Argüman listesine bir yönlendirme ekleyecekseniz, bu, listenin son
+   elemanı olmalıdır. Apache yönlendirmenin başarılı sonuç verip
+   vermediğini bilemeyecektir. Bu bakımdan, listede bu yönlendirmeden
+   sonra bir yönlendirme daha bulunması daha iyi olacaktır.</p>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -15,3 +15,7 @@
 URI: prefork.html.ja.utf8
 Content-Language: ja
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
+
+URI: prefork.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.de?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.de Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/prefork.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Beschreibung:</a></th><td>Implementiert einen im Voraus forkenden Webserver ohne
  Thread-Unterstützung</td></tr>
@@ -186,7 +187,8 @@
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/prefork.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Module</a> | <a href="../mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossar</a> | <a href="../sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.en?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.en Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Implements a non-threaded, pre-forking web server</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>MPM</td></tr>
@@ -172,7 +173,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.es?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.es Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <p><span>Idiomas disponibles: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">Esta traducción podría estar
       obsoleta. Consulte la versión en inglés de la
@@ -188,7 +189,8 @@
 <p><span>Idiomas disponibles: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licencia bajo los términos de la <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Módulos</a> | <a href="../mod/directives.html">Directivas</a> | <a href="../faq/">Preguntas Frecuentes</a> | <a href="../glossary.html">Glosario</a> | <a href="../sitemap.html">Mapa de este sitio web</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -185,7 +186,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8?rev=703331&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -0,0 +1,180 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>prefork - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache MPM prefork</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>mpm_prefork_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>prefork.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) Apache 1.3’ün yaptığı gibi evresiz ve
+   çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur.
+   Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında
+   olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak
+   için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun
+   diğerlerini etkilemez.</p>
+
+  <p>Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından
+   yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir.
+   Yönergelerin en önemlisi <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek
+   sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin
+   ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#acceptmutex">AcceptMutex</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#bs2000account">BS2000Account</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#group">Group</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listen">Listen</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#startservers">StartServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#user">User</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#how-it-works">Nasıl çalışır?</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
+ayarlanması</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Nasıl çalışır?</a></h2>
+  <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
+   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache
+   daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
+   sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
+   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+   süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.</p>
+
+  <p>Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl
+   gerçekleştireceği <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergeleri ile düzenlenir. Apache
+   kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
+   sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
+   Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> değerini arttırmaları
+   gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
+   sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
+   azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
+   fazla bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarım
+   arttırma ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
+
+  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
+   <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
+   süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
+   ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code> yönergeleri
+   kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili
+   olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
+   tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
+   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareServers" id="MaxSpareServers">MaxSpareServers</a> <a name="maxspareservers" id="maxspareservers">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxSpareServers <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxSpareServers 10</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>prefork</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxSpareServers</code> yönergesi <em>boştaki</em>
+   çocuk sunucu süreçlerinin azami sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+   bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+   <code class="directive">MaxSpareServers</code> sayıda süreçten daha fazla boşta
+   süreç varsa ana süreç bu fazlalıkları öldürecektir.</p>
+
+  <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+   olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+   bir fikirdir. Eğer bu değeri <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code> değerinden daha küçük bir değere
+   ayarlarsanız, Apache bu değeri kendiliğinden <code class="directive">MinSpareServers</code><code> + 1</code> olarak
+   değiştirecektir.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MinSpareServers" id="MinSpareServers">MinSpareServers</a> <a name="minspareservers" id="minspareservers">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MinSpareServers <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MinSpareServers 5</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>prefork</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MinSpareServers</code> yönergesi <em>boştaki</em>
+   çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+   bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+   <code class="directive">MinSpareServers</code> sayıda süreçten daha az boşta
+   süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için saniyede en fazla 1 süreç
+   olmak üzere yeni çocuk süreçler oluşturacaktır.</p>
+
+  <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+   olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+   bir fikirdir.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/mod/prefork.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -11,5 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -693,7 +693,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Kindprozesse des Servers, die beim Start erstellt
  werden</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die beim Start erstellt werden</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bestimmt die Obergrenze der konfigurierbaren Anzahl von Threads
  pro Kindprozess</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die mit jedem Kindprozess gestartet

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -672,7 +672,7 @@
 Certificate verification</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of child server processes created at startup</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created on startup</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the upper limit on the configurable number of threads
 per child process</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of threads created by each child process</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -682,7 +682,7 @@
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Número de procesos hijo del servidor que se crean al
 iniciar Apache</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Número de hebras que se crean al iniciar Apache</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Marca el límite superior del número de hebras por
 proceso hijo que pueden especificarse</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Número de hebras creadas por cada proceso

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r?rev=703331&r1=703330&r2=703331&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r [koi8-r] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r [koi8-r] Thu Oct 9 23:14:49 2008
@@ -677,7 +677,7 @@
 Certificate verification</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of child server processes created at startup</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created on startup</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the upper limit on the configurable number of threads
 per child process</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of threads created by each child process</td></tr>Mime
View raw message