httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r703327 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: misc/index.xml.tr mod/mod_suexec.xml.tr mod/mod_userdir.xml.tr mod/prefork.xml.tr mod/worker.xml.tr suexec.xml.tr
Date Fri, 10 Oct 2008 06:02:37 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct 9 23:02:36 2008
New Revision: 703327

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=703327&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,91 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 574089 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="index.xml.meta">
+ <parentdocument href="../"/>
+
+ <title>Çeşitli Belgeler</title>
+
+ <summary>
+
+  <p>Aşağıda listelenen belgeler de Apache HTTP sunucusu geliştirme projesi
+   kapsamındadır.</p>
+
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+  <p>Aşağıdaki belgeler, Apache HTTP Sunucusunun 2.1 sürümünde yapılmış
+   değişikliklere göre tam olarak güncellenmemiştir. Hala güncel kalmış
+   bazı bilgiler olabilir, fakat siz yine de bu belgeleri kullanırken
+   dikkatli olun.</p>
+  </note>
+
+  <dl>
+   <dt><a href="perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları - Apache’ye
+    İnce Ayar Çekilmesi</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Yüksek başarım elde etmek için Apache yapılandırmasında (çalışma
+     anında ve derleme sırasında) yapılacaklar ile ilgili bazı bilgiler
+     yanında Apache’de bazı şeylerin (bir şeyleri hızlandıran ve
+     yavaşlatan şeylerin) yapılma ve yapılmama sebepleri
+     açıklanmıştır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Apache HTTP sitenizi güvenli kılmak için yapılacaklar ve
+     yapılmayacaklar.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="rewriteguide.html">URL Yeniden Yazma Rehberi</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Bu belge <module>mod_rewrite</module> modülünün <a
+     href="../mod/mod_rewrite.html">başvuru belgesi</a> yerine geçer.
+     Site yöneticilerinin sıkça karşılaştıkları belli başlı URL temelli
+     sorunları çözümlemek için Apache’nin <module>mod_rewrite</module>
+     modülünün nasıl kullanılacağını açıklar.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="relevant_standards.html">İlgili Standartlar</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Bu belge Apache’nin uyacağı standartların bir çoğuna atıfta
+     bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="password_encryptions.html">Parola Şifreleme Biçimleri</a>
+   </dt>
+
+   <dd>
+    <p>Belgede, kimlik doğrulama amacıyla Apache tarafından desteklenen
+     çeşitli şifreleme tekniklerinden bahsedilmiştir.</p>
+   </dd>
+  </dl>
+
+ </summary>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,73 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 698484 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_suexec.xml.meta">
+
+<name>mod_suexec</name>
+<description>CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde
+çalışmasını mümkün kılar.</description>
+<status>Extension</status>
+<sourcefile>mod_suexec.c</sourcefile>
+<identifier>suexec_module</identifier>
+<compatibility>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+
+<summary>
+  <p>Bu modül <program>suexec</program> programı ile birlikte CGI
+   betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde çalışmasını
+   mümkün kılar.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../suexec.html">SuEXEC Desteği</a></seealso>
+
+<directivesynopsis>
+
+<name>SuexecUserGroup</name>
+<description>CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
+</description>
+<syntax>SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
+<compatibility>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>SuexecUserGroup</directive> yönergesi CGI programlarını
+   çalıştıracak kullanıcı ve grubu belirtmeye yarar. CGI harici istekler
+   hala <directive module="mpm_common">User</directive> yönergesinde
+   belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir. Bu yönerge, Apache
+   1.3 yapılandırmasında sanal konak bölümlerindeki <code>User</code> ve
+   <code>Group</code> yönergelerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır.</p>
+
+  <example>
+  <title>Örnek</title>
+  SuexecUserGroup nobody nogroup
+  </example>
+
+</usage>
+
+</directivesynopsis>
+</modulesynopsis>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,173 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 698484 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_userdir.xml.meta">
+
+<name>mod_userdir</name>
+<description>Kullanıcılara özel dizinler</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_userdir.c</sourcefile>
+<identifier>userdir_module</identifier>
+
+<summary>
+<p>Bu modül kullanıcılara özel dizinlere
+ <code>http://mesela.dom/~kullanıcı/</code> sözdizimi kullanılarak
+ erişilebilmesini mümkün kılar.</p>
+</summary>
+
+<seealso>
+ <a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi</a>
+</seealso>
+
+<seealso>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</seealso>
+
+<directivesynopsis>
+
+<name>UserDir</name>
+<description>Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</description>
+<syntax>UserDir <em>dizin</em> [<em>dizin</em>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context> <context>virtual
+host</context></contextlist>
+
+<usage>
+
+  <p><directive>UserDir</directive> yönergesi, bir kullanıcıya ait bir
+   belge için bir istek yapıldığında, isteğin kullanıcının ev dizininde
+   bulunan belli bir dizinden karşılanmasını sağlar.
+   <code><em>dizin</em></code> olarak şunlar belirtilebilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Dizinin ismi veya aşağıdakiler gibi bir kalıp.</li>
+
+   <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğü. <code>enabled</code> anahtar
+    sözcüğü ile sonradan etkin kılınmadıkça <em>tüm</em> kullanıcı-dizin
+    dönüşümlerini iptal eder (aşağıya bakınız).</li>
+
+   <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+    kullanıcı isimleri listesi. Bu listede yer alan kullanıcı isimlerine,
+    sonradan bir <code>enabled</code> listesinde görünse bile, dizin
+    dönüşümleri <em>asla</em> uygulanmaz.</li>
+
+   <li><code>enabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+    kullanıcı isimleri listesi. Genel bir iptal sözkonusu olsa bile,
+    kullanıcı ismi bir <code>disabled</code> listesinde yer almadıkça, bu
+    listede yer alan dizinlere dönüşüm uygulanır.</li>
+  </ul>
+
+  <p><code>Userdir</code> yönergesinde ne <code>enabled</code> ne de
+   <code>disabled</code> varsa, argüman bir dosya ismi kalıbı olarak ele
+   alınır ve kullanıcı belge kök dizininin yolunu oluşturmakta kullanılır.
+   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> şöyle dönüştürülür:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+     <th>Elde edilen yol</th></tr>
+   <tr><td>UserDir public_html</td>
+     <td>~ali/public_html/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /usr/siteler</td>
+     <td>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /home/*/htdocs</td>
+     <td>/home/ali/htdocs/bir/iki.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <p>Aşağıdaki yönergelerle istemciye gönderilecek yönlendirmeler:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+     <th>Elde edilen yönlendirme</th></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/users</td>
+     <td>http://mesela.dom/users/ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/*/usr</td>
+     <td>http://mesela.dom/ali/usr/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/~*/</td>
+     <td>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <note>
+   <strong>Bu yönergeyi kullanırken dikkatli olun; örneğin, <code>"UserDir
+    ./"</code> şeklinde bir atama <code>"/~root"</code> isteklerini
+    <code>"/"</code> dizinine yönlendirir ki bu elbette istenmez. Bu
+    bakımdan yapılandırmanızda mutlaka bir "<code>UserDir disabled
+    root</code>" satırının yer almasını tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi
+    için <directive module="core">Directory</directive> yönergesine ve <a
+    href="../misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a> sayfasına
+    bakınız.</strong>
+  </note>
+
+  <p>Diğer örnekler:</p>
+
+  <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+   dizinlerini iptal etmek için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   UserDir disabled<br />
+   UserDir enabled birey1 birey2 birey3
+  </example>
+
+  <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+   dizinlerini etkin kılmak için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   UserDir enabled<br />
+   UserDir disabled birey4 birey5 birey6
+  </example>
+
+  <p>Birden fazla dizin belirtmek de mümkündür:</p>
+
+  <example>
+   Userdir public_html /usr/siteler http://mesela.dom/
+  </example>
+
+  <p>Bu örneğe göre, <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code>
+   şeklinde bir istek alındığında sunucu önce
+   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> yönlendirmesini
+   deneyecektir. Onu bulamazsa isteği
+   <code>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</code> dosyasını arayacak onu da
+   bulamazsa istemciyi <code>http://mesela.dom/ali/bir/iki.html</code>
+   adresine yönlendirecektir.</p>
+
+  <p>Argüman listesine bir yönlendirme ekleyecekseniz, bu, listenin son
+   elemanı olmalıdır. Apache yönlendirmenin başarılı sonuç verip
+   vermediğini bilemeyecektir. Bu bakımdan, listede bu yönlendirmeden
+   sonra bir yönlendirme daha bulunması daha iyi olacaktır.</p>
+
+  <p>Kullanıcı dizini dönüşümü Apache 2.1.4 sürümü ve sonrasında öntanımlı
+   olarak etkin değildir. Daha önceki sürümlerde bir <directive
+   module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesinin yokluğunda
+   <code>UserDir public_html</code> öntanımlıydı.</p>
+
+</usage>
+
+<seealso>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</seealso>
+
+</directivesynopsis>
+</modulesynopsis>
+
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,178 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="prefork.xml.meta">
+
+<name>prefork</name>
+<description>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</description>
+<status>MPM</status>
+<sourcefile>prefork.c</sourcefile>
+<identifier>mpm_prefork_module</identifier>
+
+<summary>
+  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) Apache 1.3’ün yaptığı gibi evresiz ve
+   çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur.
+   Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında
+   olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak
+   için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun
+   diğerlerini etkilemez.</p>
+
+  <p>Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından
+   yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir.
+   Yönergelerin en önemlisi <directive module="mpm_common"
+   >MaxClients</directive> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek
+   sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin
+   ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
+ayarlanması</a></seealso>
+
+<section id="how-it-works"><title>Nasıl çalışır?</title>
+  <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
+   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache
+   daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
+   sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
+   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+   süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.</p>
+
+  <p>Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl
+   gerçekleştireceği <directive module="mpm_common"
+   >StartServers</directive>, <directive module="prefork"
+   >MinSpareServers</directive>, <directive module="prefork"
+   >MaxSpareServers</directive> ve <directive module="mpm_common"
+   >MaxClients</directive> yönergeleri ile düzenlenir. Apache
+   kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
+   sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
+   Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <directive
+   module="mpm_common">MaxClients</directive> değerini arttırmaları
+   gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
+   sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
+   azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
+   fazla bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarım
+   arttırma ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
+
+  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
+   <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
+   süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
+   ayarlamak için <directive module="mpm_common">User</directive> ve
+   <directive module="mpm_common">Group</directive> yönergeleri
+   kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili
+   olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
+   tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
+
+  <p><directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive>
+   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+</section>
+
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>CoreDumpDirectory</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>EnableExceptionHook</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>PidFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Listen</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ListenBacklog</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>LockFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxClients</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxMemFree</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestsPerChild</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ScoreBoardFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ReceiveBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>SendBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ServerLimit</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>StartServers</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>User</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Group</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>AcceptMutex</name>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxSpareServers</name>
+<description>Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</description>
+<syntax>MaxSpareServers <var>sayı</var></syntax>
+<default>MaxSpareServers 10</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive>MaxSpareServers</directive> yönergesi <em>boştaki</em>
+   çocuk sunucu süreçlerinin azami sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+   bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+   <directive>MaxSpareServers</directive> sayıda süreçten daha fazla boşta
+   süreç varsa ana süreç bu fazlalıkları öldürecektir.</p>
+
+  <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+   olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+   bir fikirdir. Eğer bu değeri <directive module="prefork"
+   >MinSpareServers</directive> değerine eşit veya daha küçük bir değere
+   ayarlarsanız, Apache bu değeri kendiliğinden <directive
+   >MinSpareServers</directive><code> + 1</code> olarak
+   değiştirecektir.</p>
+</usage>
+<seealso><directive module="prefork">MinSpareServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MinSpareServers</name>
+<description>Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</description>
+<syntax>MinSpareServers <var>sayı</var></syntax>
+<default>MinSpareServers 5</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive>MinSpareServers</directive> yönergesi <em>boştaki</em>
+   çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+   bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+   <directive>MinSpareServers</directive> sayıda süreçten daha az boşta
+   süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için saniyede en fazla 1 süreç
+   olmak üzere yeni çocuk süreçler oluşturacaktır.</p>
+
+  <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+   olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+   bir fikirdir.</p>
+</usage>
+<seealso><directive module="prefork">MaxSpareServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,188 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="worker.xml.meta">
+<name>worker</name>
+<description>Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
+süreçlilik modülü.</description>
+<status>MPM</status>
+<sourcefile>worker.c</sourcefile>
+<identifier>mpm_worker_module</identifier>
+
+<summary>
+  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) hem çok süreçli hem de çok evreli
+   olabilen melez bir sunucu oluşturur. İstekleri sunmak için evreleri
+   kullanması sebebiyle çok süreçli bir sunucudan daha az sistem kaynağı
+   harcayarak daha çok isteğe hizmet sunabilir. Bununla birlikte, herbiri
+   çok sayıda evreye sahip çok sayıda süreci canlı tutarak bir çok süreçli
+   sunucu kadar kararlı olur.</p>
+
+  <p>Bu MPM’i denetim altında tutmakta kullanılan en önemli yönergeler, her
+   çocuk süreç için konuşlandırılacak evre sayısını belirleyen <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergesi ile devreye
+   sokulacak toplam evre sayısının azamisini belirleyen <directive
+   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesidir.</p>
+</summary>
+<seealso><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
+ayarlanması</a></seealso>
+
+<section id="how-it-works"><title>Nasıl çalışır?</title>
+  <p>Çocuk süreçleri devreye almaktan tek bir süreç (ana süreç) sorumludur.
+   Her çocuk süreç <directive module="mpm_common"
+   >ThreadsPerChild</directive> yönergesinde belirtilen sayıda evre
+   konuşlandırır. Bunlardan ayrı olarak, bir dinleyici evre bağlantıları
+   dinleyip gelenleri işlenmek üzere bu sunucu evrelerinden birine
+   aktarır.</p>
+
+  <p>Apache daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır <dfn>yedek</dfn>
+   veya boştaki sunucu evrelerinden oluşan bir havuzu canlı tutmaya
+   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+   süreçlerin çatallanmasını, dolayısıyla yeni evrelerin
+   konuşlandırılmasını beklemek gerekmez. Başlangıçta çalıştırılacak çocuk
+   süreçlerin sayısı <directive
+   module="mpm_common">StartServers</directive> yönergesinde belirtilir.
+   Apache, çalışma süresi boyunca <directive module="mpm_common"
+   >MinSpareThreads</directive> ve <directive module="mpm_common"
+   >MaxSpareThreads</directive> yönergeleri ile belirtilen sınırlar
+   dahilinde kalmak üzere gerektiğinde süreçleri öldürerek gerektiğinde
+   yenilerini devreye alarak tüm süreçlerdeki toplam evre sayısını sabit
+   tutmaya çalışır. Bu işlem kendiliğinden çok iyi yürüdüğünden bu
+   yönergelere öntanımlı değerlerinden farklı değerlerin atanması nadiren
+   gerekli olur. Aynı anda hizmet sunulabilecek istemcilerin sayısı (yani,
+   tüm süreçlerin toplam evre sayısı) <directive module="mpm_common"
+   >MaxClients</directive> yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
+   süreçlerin sayısı ise <directive module="mpm_common"
+   >MaxClients</directive> yönergesindeki değerin <directive
+   module="mpm_common" >ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değere
+   bölünmesi ile elde edilir.</p>
+
+  <p>Bu iki yönerge aynı anda etkin olabilecek çocuk süreçlerin ve her
+   çocuk süreçteki sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve bu
+   sınır sadece ana sunucu tamamen durdurulup yeniden başlatılarak
+   değiştirilebilir. <directive module="mpm_common"
+   >ServerLimit</directive> yönergesinin değeri etkin çocuk süreç
+   sayısının üst sınırı olup <directive module="mpm_common"
+   >MaxClients</directive> yönergesindeki değerin <directive
+   module="mpm_common" >ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değere
+   bölünmesi ile elde değere eşit veya bundan küçük olması gerekir.
+   <directive module="mpm_common">ThreadLimit</directive> yönergesinin
+   değeri ise sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değerden
+   büyük veya ona eşit olması gerekir. Eğer bu yönergelere öntanımlı
+   değerlerinden farklı bir değer atanacaksa bu atamaların diğer
+   <module>worker</module> yönergelerinden önce yapılması gerekir.</p>
+
+  <p>Sonlandırma sırasında etkin çocuk süreçlere ek olarak mevcut istemci
+   bağlantılarını işleme sokmaya çalışan tek bir sunucu evresinden başka
+   fazladan bir çocuk süreç etkin kalabileceği gibi sonlandırılacak süreç
+   sayısının en fazla <directive module="mpm_common"
+   >MaxClients</directive> olması gerekirse de gerçekte sayı bundan küçük
+   olabilir. Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
+   iptal edilerek bu gibi durumlara karşı önlem alınabilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li><directive module="mpm_common"> MaxRequestsPerChild</directive>
+    yönergesinin değeri sıfır yapılır.</li>
+
+   <li><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive> ve
+    <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergelerinin
+    değerleri birbirine eşitlenir.</li>
+  </ul>
+
+  <p><module>worker</module> modülünün öntanımlı süreç-evre yapılandırması
+   genelde şöyledir:</p>
+
+  <example>
+   ServerLimit     16<br />
+   StartServers     2<br />
+   MaxClients     150<br />
+   MinSpareThreads   25<br />
+   MaxSpareThreads   75<br />
+   ThreadsPerChild   25
+  </example>
+
+  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından
+   çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler Apache
+   tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
+   ayarlamak için User ve Group yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin
+   sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin
+   mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır. Bundan başka,
+   <program>suexec</program> kullanılmadığı takdirde, bu yönergeler CGI
+   betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı ve grubu da
+   ayarlarlar.</p>
+
+  <p><directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive>
+   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+</section>
+
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>AcceptMutex</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>CoreDumpDirectory</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>EnableExceptionHook</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Group</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>PidFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Listen</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ListenBacklog</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>LockFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxClients</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxMemFree</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestsPerChild</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxSpareThreads</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MinSpareThreads</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ScoreBoardFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ReceiveBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>SendBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ServerLimit</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>StartServers</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ThreadLimit</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ThreadsPerChild</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ThreadStackSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>User</name>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,557 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 698390 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="suexec.xml.meta">
+
+ <title>SuEXEC Desteği</title>
+
+ <summary>
+  <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache kullanıcılarına
+   <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını sunucunun
+   aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
+   çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
+   <strong>SSI</strong> programlarını çalıştıranla sunucuyu çalıştıran
+   aynı kullanıcıdır.</p>
+
+  <p>Gerektiği gibi kullanıldığında bu özellik, kullanıcılara
+   <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını çalıştırma
+   ve geliştirmeye izin vermekle ortaya çıkan güvenlik risklerini azaltır.
+   Bununla birlikte, <strong>suEXEC</strong> gerektiği gibi
+   yapılandırılmadığı takdirde bazı sorunlara yol açabilir ve bilgisayar
+   güvenliğinizde yeni delikler ortaya çıkmasına sebep olabilir.
+   Güvenlikle ilgili mevcut sorunlarla başa çıkmada ve <em>setuid
+   root</em> programları yönetmekte bilgi ve deneyim sahibi değilseniz
+   <strong>suEXEC</strong> kullanmayı kesinlikle düşünmemenizi
+   öneririz.</p>
+ </summary>
+
+<section id="before"><title>Başlamadan önce</title>
+
+  <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, Apache Grubu ve bu belge ile ilgili
+   kabuller hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>
+
+  <p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
+   işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
+   kullandığınızı varsayıyoruz. Tüm komut örnekleri buna dayanarak
+   verilmiştir. Bu desteğe sahip başka platformlar varsa onlardaki
+   yapılandırma burada anlattığımız yapılandırmadan farklı olabilir.</p>
+
+  <p>İkinci olarak, bilgisayarınızın güvenliği ve yönetimi ile ilgili bazı
+   temel kavramları bildiğinizi kabul ediyoruz. Buna
+   <strong>setuid/setgid</strong> işlemlerinin sisteminiz ve güvenlik
+   seviyesi üzerindeki etkilerini bilmek dahildir.</p>
+
+  <p>Üçüncü olarak, <strong>suEXEC</strong> kodunun
+   <strong>değiştirilmemiş</strong> bir sürümünü kullandığınızı
+   varsayıyoruz. Tüm suEXEC kodu, geliştiricilerin yanında sayısız beta
+   kullanıcısı tarafından dikkatle incelenmiş ve denenmiştir. Kodların hem
+   basit hem de sağlam bir şekilde güvenli olması için gerekli tüm
+   önlemler alınmıştır. Bu kodun değiştirilmesi beklenmedik sorunlara ve
+   yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
+   programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
+   değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
+   geçirmek ve tartışmak üzere Apache Grubu ile paylaşmanızı öneririz.</p>
+
+  <p>Dördüncü ve son olarak, Apache Grubunun suEXEC’i öntanımlı Apache
+   kurulumunun bir parçası yapmama kararından bahsetmek gerekir. Bunun
+   sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem yöneticisinin ayrıntılı bir
+   incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden sonra yönetici tarafından
+   suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar verilip, normal yollardan
+   sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin belirlenmesi, suEXEC
+   işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem güvenliğini gerektiği gibi
+   sağlamak için yönetici tarafından dikkatle saptanmayı gerektirir. Bu
+   sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma sebebi, Apache Grubunun
+   suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
+   olanlarla sınırlama beklentisidir.</p>
+
+  <p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
+</section>
+
+<section id="model"><title>SuEXEC Güvenlik Modeli</title>
+
+  <p>SuEXEC yapılandırması ve kurulumuna girişmeden önce biraz da
+   gerçekleşmesini istediğiniz güvenlik modelinin ayrıntıları üzerinde
+   duralım. Böylece, suEXEC’in içinde olup bitenleri ve sisteminizin
+   güvenliği için alınacak önlemleri daha iyi anlayabilirsiniz.</p>
+
+  <p><strong>suEXEC</strong> işlevselliği, Apache HTTP Sunucusu tarafından
+   gerektiği takdirde artalanda çalıştırılan bir setuid programa dayanır.
+   Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
+   bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
+   farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
+   çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache artalandaki setuid
+   programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
+   çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>
+
+  <p>Artalanda çalıştırılan setuid program başarıyı ve başarısızlığı
+   aşağıdaki süreci izleyerek saptar. Bunlardan herhangi biri başarısız
+   olursa program başarısızlık durumunu günlüğe kaydeder ve bir hata
+   vererek çıkar. Aksi takdirde çalışmaya devam eder.</p>
+
+  <ol>
+   <li>
+    <strong>Setuid programı çalıştıran kullanıcı sistemin geçerli
+    kullanıcılarından biri mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Bu, setuid programı çalıştıran kullanıcının
+    sistemin gerçek bir kullanıcısı olduğunudan emin olunmasını sağlar.
+    </p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program
+     ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde çalışacaktır.
+     Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu bilir. Eğer
+     setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa ya
+     kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache
+     çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
+     şeyler vardır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Bu geçerli kullanıcının bu setuid programı çalıştırma
+     yetkisi var mı?</strong>
+
+    <p class="indent">Sadece tek bir kullanıcı (Apache’nin aidiyetinde
+     çalıştığı kullanıcı) bu programı çalıştırmaya yetkilidir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI veya SSI programı hiyerarşik olarak güvenliği
+     bozacak bir dosya yolu üzerinde mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef CGI veya SSI programının dosya yolu '/' veya
+     '..' ile başlıyor mu? Buna izin verilmez. Hedef CGI veya SSI
+     programı suEXEC’in belge kök dizininde yer almalıdır (aşağıda
+     <code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code> seçeneğine
+     bakınız).</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı ismi geçerli mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef kullanıcı mevcut mu?</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef grup ismi geçerli mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef grup mevcut mu?</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> kullanıcısının
+     CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı kimliği asgari kullanıcı numarasından
+     <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
+
+    <p class="indent">Asgari kullanıcı numarası yapılandırma sırasında
+     belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
+     verilecek olası en düşük kullanıcı numarasını belirlemeniz mümkün
+     kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
+     yararlıdır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> grubunun CGI/SSI
+     programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef grup numarası asgari grup numarasından
+     <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
+
+    <p class="indent">Asgari grup numarası yapılandırma sırasında
+     belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
+     verilecek olası en düşük grup numarasını belirlemeniz mümkün
+     kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
+     yararlıdır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program hedef
+     kullanıcı ve grubun aidiyetine geçebildi mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Bu noktadan itibaren program setuid ve setgid
+     çağrıları üzerinden hedef kullanıcı ve grubun aidiyetine geçer.
+     Erişim grubu listesi de ayrıca kullanıcının üyesi olduğu tüm
+     gruplara genişletilir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI programının bulunduğu dizine geçebildik mi?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">Dizin mevcut değilse dosyaları da içeremez. Hedef
+     dizine geçemiyorsak bu, dizin mevcut olmadığından olabilir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef dizin Apache için izin verilen yerlerden biri mi?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">İstek sunucunun normal bir bölümü için yapılmış
+     olsa da istenen dizin acaba suEXEC’in belge kök dizini altında mı?
+     Yani, istenen dizin, suEXEC’in aidiyetinde çalıştığı kullanıcının
+     ev dizini altında bulunan, <directive module="mod_userdir"
+     >UserDir</directive> ile belirtilen dizinin altında mı? (<a
+     href="#install">suEXEC’in yapılandırma seçeneklerine</a>
+     bakınız).</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef dizin başkaları tarafından yazılabilen bir dizin değil,
+     değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Başkaları da yazabilsin diye bir dizin açmıyoruz;
+     dizin içeriğini sadece sahibi değiştirebilmelidir.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI programı mevcut mu?</strong>
+
+    <p class="indent">Mevcut değilse çalıştırılamaz.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI program dosyasına başkaları tarafından
+     yazılamıyor, değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Hedef CGI/SSI programının dosyasına sahibinden
+     başka kimsenin bir şeyler yazmasını istemeyiz.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI program setuid veya setgid <em>değil</em>,
+     değil mi?</strong>
+
+    <p class="indent">UID/GID‘i tekrar değiştirecek programlar
+     çalıştırmayı istemeyiz.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef kullanıcı/grup, programın kullanıcı/grubu ile aynı mı?
+    </strong>
+
+    <p class="indent">Hedef kullanıcı dosyanın sahibi mi?</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>İşlemlerin güvenle yapılabilmesi için süreç ortamını
+     başarıyla temizleyebildik mi?</strong>
+
+    <p class="indent">suEXEC, sürecin çalışacağı ortama güvenli bir
+     program çalıştırma yolu sağlamaktan başka, yapılandırma sırasında
+     oluşturulan güvenli ortam değişkenleri listesinde isimleri bulunan
+     ortam değişkenlerinden başkasını aktarmayacaktır.</p>
+   </li>
+
+   <li>
+    <strong>Hedef CGI/SSI programı haline gelip çalışabildik mi?</strong>
+
+    <p class="indent">Burası suEXEC’in bitip CGI/SSI programının
+     başladığı yerdir.</p>
+   </li>
+  </ol>
+
+  <p>Bu süreç suEXEC güvenlik modelinin standart işlemlerini oluşturur.
+   Biraz zorlayıcı ve CGI/SSI tasarımına yeni kurallar ve sınırlamalar
+   getiriyor olsa da düşünülen güvenliği adım adım sağlayacak şekilde
+   tasarlanmıştır.</p>
+
+  <p>Düzgün bir suEXEC yapılandırmasının hangi güvenlik risklerinden
+   kurtulmayı sağladığı ve bu güvenlik modelinin sunucu yapılandırmasıyla
+   ilgili sorumluluklarınızı nasıl sınırlayabildiği hakkında daha
+   ayrıntılı bilgi edinmek için bu belgenin <a
+   href="#jabberwock">"Uyarılar ve Örnekler"</a> bölümüne bakınız.</p>
+</section>
+
+<section id="install"><title>suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</title>
+
+  <p>Eğlence başlıyor.</p>
+
+  <p><strong>suEXEC yapılandırma seçenekleri</strong><br />
+  </p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>--enable-suexec</code></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek, hiçbir zaman öntanımlı olarak kurulmayan ve
+    etkinleştirilmeyen suEXEC özelliğini etkin kılar. suEXEC özelliğini
+    kullanma isteğinizi Apache’nin kabul edebilmesi için
+    <code>--enable-suexec</code> seçeneğinin yanında en azından bir tane
+    de <code>--with-suexec-xxxxx</code> seçeneği belirtilmiş
+    olmalıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-bin=<em>YOL</em></code></dt>
+
+   <dd>Güvenlik sebebiyle <code>suexec</code> çalıştırılabilirinin
+    bulunduğu yer sunucu koduna yazılır. Bu seçenekle öntanımlı yol
+    değiştirilmiş olur. Örnek:<br />
+    <code>--with-suexec-bin=/usr/sbin/suexec</code></dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>
+
+   <dd>Normalde Apache’nin aidiyetinde çalıştığı <a
+    href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, bu programı
+    çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>
+
+   <dd><p>Kullanıcıların ev dizinleri altında suEXEC’in erişmesine izin
+    verilen alt dizinin yerini tanımlar. Bu dizin altında suEXEC
+    kullanıcısı tarafından çalıştırılacak tüm programlar "güvenilir"
+    olmalıdır. Eğer “basit” bir <directive module="mod_userdir"
+    >UserDir</directive> yönergesi kullanıyorsanız ( içinde “*”
+    bulunmayan), bunun aynı dizin olması gerekir. Eğer burada belirtilen
+    dizin, <code>passwd</code> dosyasında kullanıcı için belirtilmiş
+    dizinin altında <directive module="mod_userdir">UserDir</directive>
+    yönergesinde belirtilen dizin olmadığı takdirde suEXEC işini
+    gerektiği gibi yapmayacaktır. Öntanımlı değer
+    <code>public_html</code>’dir.</p>
+
+   <p>Eğer, sanal konaklarınızın herbiri farklı <directive
+    module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergeleri içeriyorsa
+    burada belirtilecek dizinin üst dizininin hepsinde aynı olması
+    gerekir. <strong>Aksi takdirde, "~<em><code>kullanıcı</code></em>"
+    istekleri düzgün çalışmayacaktır.</strong></p></dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>
+
+   <dd>Apache için belge kök dizinini belirler. Bu, (<directive
+    module="mod_userdir" >UserDir</directive>’lardan başka) suEXEC için
+    kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
+    "<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
+    Yani, seçeneği "<code>--datadir=/home/apache</code>" olarak
+    belirtmişseniz suEXEC çalıştırıcısı için belge kök dizini
+    "<code>/home/apache/htdocs</code>" olur.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-uidmin=<em>UID</em></code></dt>
+
+   <dd>suEXEC kullanıcısının kullanıcı kimliği olarak izin verilen en
+    düşük değeri belirler. Çoğu sistemde bu ya 500’dür ya da 100; 100
+    öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-gidmin=<em>GID</em></code></dt>
+
+   <dd>suEXEC kullanıcısının grup kimliği olarak izin verilen en düşük
+    değeri belirler. Çoğu sistemde bu 100 olup, seçeneğin de öntanımlı
+    değeridir.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-logfile=<em>DOSYA</em></code></dt>
+
+   <dd>suEXEC hareketlerinin ve hatalarının kaydedileceği günlük
+    dosyasının adını belirler (denetim ve hata ayıklama için
+    kullanışlıdır). Öntanımlı günlük dosyası ismi
+    "<code>suexec_log</code>" olup yeri (<code>--logfiledir</code>
+    seçeneği ile belirtilen) günlük dosyaları dizinidir.</dd>
+
+   <dt><code>--with-suexec-safepath=<em>YOL</em></code></dt>
+
+   <dd>CGI çalıştırılabilirlerine aktarılacak güvenilir <code>PATH</code>
+    ortam değişkeninin değerini tanımlar.
+    "<code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code>" öntanımlıdır.</dd>
+  </dl>
+
+  <section>
+   <title>SuEXEC çalıştırıcısının derlenmesi ve kurulumu</title>
+
+   <p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
+    etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde Apache
+    ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
+    derlenecektir.</p>
+
+   <p>Tüm bileşenler derlendikten sonra <code>make install</code> komutunu
+    vererek kurulumu tamamlayabilirsiniz. <code>suexec</code>
+    çalıştırılabilir dosyası <code>--sbindir</code> seçeneği ile
+    tanımlanan dizine kurulacaktır; öntanımlı yeri
+    <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinidir.</p>
+
+   <p>Kurulum adımında <strong><em>root yetkisine</em></strong> sahip
+    olmanız gerektiğini unutmayın. Çalıştırıcıya kullanıcı kimliğinin
+    atanabilmesi ve dosyanın sahibi olan kullanıcı kimliği ile
+    çalıştırılabilmesini mümkün kılan bitinin etkin kılınabilmesi için
+    kurulumun <code><em>root</em></code> tarafından yapılması
+    önemlidir.</p>
+  </section>
+
+  <section>
+   <title>Paranoyak yetkilendirme</title>
+
+   <p>SuEXEC çalıştırıcısı kendini çalıştıran kullanıcının
+    <program>configure</program> betiğine
+    <code>--with-suexec-caller</code> seçeneği ile belirtilen kullanıcı
+    olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
+    kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
+    edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
+    yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece Apache
+    sunucusunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcı tarafından çalıştırılacak
+    şekilde ayarlayınız.</p>
+
+   <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
+
+   <example>
+     User apache<br />
+     Group apache-grup<br />
+   </example>
+
+   <p>Ve <program>suexec</program> çalıştırılabilir de
+    <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları
+    vermelisiniz:</p>
+
+   <example>
+     chgrp apache-grup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+     chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+   </example>
+
+   <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını Apache’yi çalıştıran grubun
+    üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
+  </section>
+</section>
+
+<section id="enable">
+  <title>suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</title>
+
+  <p>Apache başlatıldığı sırada <program>suexec</program> çalıştırıcısı
+   için <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar
+   (seçeneğin öntanımlı değeri
+   <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). Apache düzgün
+   yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
+   günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>
+
+<example>
+  [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: <var>/dosya/yolu/suexec</var>)
+</example>
+
+  <p>Sunucu başlatıldığında bu ileti yazılmazsa sunucu ya çalıştırıcı
+   programı umduğu yerde bulamamıştır ya da dosyanın <em>setuid</em> biti
+   <em>root</em> tarafından etkin kılınmamıştır.</p>
+
+   <p>SuEXEC mekanizmasını etkin kılmak istediğiniz sunucu çalışmaktaysa
+   sunucuyu önce öldürmeli sonra yeniden başlatmalısınız. Basit bir
+   <code>HUP</code> veya <code>USR1</code> sinyali ile yeniden başlamasını
+   sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>
+
+   <p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <program>suexec</program>
+   dosyasını sildikten sonra Apache sunucusunu öldürüp yeniden
+   başlamalısınız.</p>
+</section>
+
+<section id="usage"><title>SuEXEC’in kullanımı</title>
+
+  <p>CGI programlarına yapılan isteklerin suEXEC çalıştırıcısı tarafından
+   yerine getirilebilmesi için sanal konağın bir <directive
+   module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesi içermesi veya
+   isteğin <module>mod_userdir</module> tarafından işleme konulması
+   gerekir.</p>
+
+  <p><strong>Sanal Konaklar:</strong><br />SuEXEC çalıştırıcısını farklı
+   bir kullanıcı ile etkin kılmanın tek yolu <directive
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde <directive
+   module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesini
+   kullanmaktır. Bu yönergede ana sunucuyu çalıştıran kullanıcıdan farklı
+   bir kullanıcı belirterek ilgili sanal konak üzerinden CGI kaynakları
+   için yapılan tüm isteklerin belirtilen <em>kullanıcı</em> ve
+   <em>grup</em> tarafından çalıştırılması sağlanır. Bu yönergeyi
+   içermeyen sanal konaklar için ana sunucunun kullanıcısı
+   öntanımlıdır.</p>
+
+  <p><strong>Kullanıcı dizinleri:</strong><br />
+  <module>mod_userdir</module> tarafından işleme sokulan tüm istekler için
+  suEXEC çalıştırıcısı istek yapılan kullanıcı dizininin sahibinin
+  aidiyetinde çalıştırılacaktır. Bu özelliğin çalışması için tek
+  gereklilik, kullanıcının SuEXEC çalıştırıcısı için etkin kılınmış olması
+  ve çalıştırıcının yukarıdaki <a href="#model">güvenlik sınamalarından</a>
+  geçebilmesidir. Ayrıca, <code>--with-suexec-userdir</code> <a
+  href="#install">derleme</a> seçeneğinin açıklamasına da bakınız.</p>
+</section>
+
+<section id="debug"><title>SuEXEC ve hata ayıklama</title>
+
+  <p>SuEXEC çalıştırıcısı yukarıda değinildiği gibi günlük bilgilerini
+   <code>--with-suexec-logfile</code> seçeneği ile belirtilen dosyaya
+   yazacaktır. Çalıştırıcıyı doğru yapılandırarak kurduğunuzdan emin olmak
+   istiyorsanız, yolunda gitmeyen şeyler var mı diye bu günlük dosyasına
+   bakmayı ihmal etmeyin.</p>
+
+</section>
+
+<section id="jabberwock">
+  <title>Uyarılar ve Örnekler</title>
+
+  <p><strong>UYARI!</strong> Bu bölüm henüz bitmedi. Bu bölümün son hali
+   için <a
+   href="http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/suexec.html">çevrimiçi
+   belgelere</a> bakınız.</p>
+
+  <p>SuEXEC çalıştırıcısından dolayı sunucu ayarlarına bazı sınırlamalar
+   getiren bir kaç önemli nokta mevcuttur. SuEXEC ile ilgili hata
+   bildiriminde bulunmadan önce bunlara bir göz atmalısınız.</p>
+
+  <ul>
+   <li><strong>suEXEC ile ilgili önemli noktalar</strong></li>
+
+   <li>Hiyerarşik sınırlamalar
+
+    <p class="indent">Güvenlik ve verimlilik adına, tüm suEXEC
+     isteklerinin sanal konaklar için üst düzey belge kökünün altındaki
+     dosyalarla, kullanıcı dizinleri için ise üst düzey bireysel belge
+     köklerinin altındaki dosyalarla sınırlı kalması gerekir. Örneğin,
+     dört sanal konağınız varsa ve suEXEC çalıştırıcısının
+     getirilerinden faydalanmak istiyorsanız, sanal konaklarınızın belge
+     kök dizinlerini ana sunucunun belge kök dizininin altında kalacak
+     şekilde yapılandırmanız gerekir (örnek yolda).</p>
+   </li>
+
+   <li>SuEXEC'in <code>PATH</code> ortam değişkeni
+
+    <p class="indent">Bunu değiştirmek tehlikeli olabilir. Bu değişkende
+     tanımladığınız her yolun <strong>güvenli</strong> bir dizini işaret
+     ettiğinden emin olmalısınız. Başkalarının oralarda bir truva atı
+     çalıştırmasını istemiyorsanız buna çok dikkat ediniz.</p>
+   </li>
+
+   <li>SuEXEC kodunda değişiklik
+
+    <p class="indent">Gerçekte ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu,
+     <strong>büyük bir sorun</strong> olabilir. Böyle şeyler yapmaktan
+     mümkün olduğunca uzak durmalısınız.</p>
+   </li>
+  </ul>
+
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message