httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r703327 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: misc/index.xml.tr mod/mod_suexec.xml.tr mod/mod_userdir.xml.tr mod/prefork.xml.tr mod/worker.xml.tr suexec.xml.tr
Date Fri, 10 Oct 2008 06:02:37 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct  9 23:02:36 2008
New Revision: 703327

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=703327&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
    httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr   (with props)
    httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr   (with props)
    httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr   (with props)
    httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr   (with props)
    httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr   (with props)
    httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr   (with props)

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr [utf-8] Thu Oct  9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,91 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 574089 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+   Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License.  You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="index.xml.meta">
+  <parentdocument href="../"/>
+
+  <title>Çeşitli Belgeler</title>
+
+  <summary>
+
+    <p>Aşağıda listelenen belgeler de Apache HTTP sunucusu geliştirme projesi
+      kapsamındadır.</p>
+
+    <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+    <p>Aşağıdaki belgeler, Apache HTTP Sunucusunun 2.1 sürümünde yapılmış
+      değişikliklere göre tam olarak güncellenmemiştir. Hala güncel kalmış
+      bazı bilgiler olabilir, fakat siz yine de bu belgeleri kullanırken
+      dikkatli olun.</p>
+    </note>
+
+    <dl>
+      <dt><a href="perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları - Apache’ye
+        İnce Ayar Çekilmesi</a></dt>
+
+      <dd>
+        <p>Yüksek başarım elde etmek için Apache yapılandırmasında (çalışma
+          anında ve derleme sırasında) yapılacaklar ile ilgili bazı bilgiler
+          yanında Apache’de bazı şeylerin (bir şeyleri hızlandıran ve
+          yavaşlatan şeylerin) yapılma ve yapılmama sebepleri
+          açıklanmıştır.</p>
+      </dd>
+
+      <dt><a href="security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a></dt>
+
+      <dd>
+        <p>Apache HTTP sitenizi güvenli kılmak için yapılacaklar ve
+          yapılmayacaklar.</p>
+      </dd>
+
+      <dt><a href="rewriteguide.html">URL Yeniden Yazma Rehberi</a></dt>
+
+      <dd>
+        <p>Bu belge <module>mod_rewrite</module> modülünün <a
+          href="../mod/mod_rewrite.html">başvuru belgesi</a> yerine geçer.
+          Site yöneticilerinin sıkça karşılaştıkları belli başlı URL temelli
+          sorunları çözümlemek için Apache’nin <module>mod_rewrite</module>
+          modülünün nasıl kullanılacağını açıklar.</p>
+      </dd>
+
+      <dt><a href="relevant_standards.html">İlgili Standartlar</a></dt>
+
+      <dd>
+        <p>Bu belge Apache’nin uyacağı standartların bir çoğuna atıfta
+          bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.</p>
+      </dd>
+
+      <dt><a href="password_encryptions.html">Parola Şifreleme Biçimleri</a>
+      </dt>
+
+      <dd>
+        <p>Belgede, kimlik doğrulama amacıyla Apache tarafından desteklenen
+          çeşitli şifreleme tekniklerinden bahsedilmiştir.</p>
+      </dd>
+    </dl>
+
+  </summary>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/index.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr [utf-8] Thu Oct  9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,73 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 698484 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+   Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License.  You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_suexec.xml.meta">
+
+<name>mod_suexec</name>
+<description>CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde
+çalışmasını mümkün kılar.</description>
+<status>Extension</status>
+<sourcefile>mod_suexec.c</sourcefile>
+<identifier>suexec_module</identifier>
+<compatibility>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+
+<summary>
+    <p>Bu modül <program>suexec</program> programı ile birlikte CGI
+      betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde çalışmasını
+      mümkün kılar.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../suexec.html">SuEXEC Desteği</a></seealso>
+
+<directivesynopsis>
+
+<name>SuexecUserGroup</name>
+<description>CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
+</description>
+<syntax>SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
+<compatibility>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+    <p><directive>SuexecUserGroup</directive> yönergesi CGI programlarını
+      çalıştıracak kullanıcı ve grubu belirtmeye yarar. CGI harici istekler
+      hala <directive module="mpm_common">User</directive> yönergesinde
+      belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir. Bu yönerge,  Apache
+      1.3 yapılandırmasında sanal konak bölümlerindeki <code>User</code> ve
+      <code>Group</code> yönergelerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır.</p>
+
+    <example>
+    <title>Örnek</title>
+    SuexecUserGroup nobody nogroup
+    </example>
+
+</usage>
+
+</directivesynopsis>
+</modulesynopsis>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr [utf-8] Thu Oct  9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,173 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 698484 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+   Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License.  You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_userdir.xml.meta">
+
+<name>mod_userdir</name>
+<description>Kullanıcılara özel dizinler</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_userdir.c</sourcefile>
+<identifier>userdir_module</identifier>
+
+<summary>
+<p>Bu modül kullanıcılara özel dizinlere
+  <code>http://mesela.dom/~kullanıcı/</code> sözdizimi kullanılarak
+  erişilebilmesini mümkün kılar.</p>
+</summary>
+
+<seealso>
+  <a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi</a>
+</seealso>
+
+<seealso>
+  <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</seealso>
+
+<directivesynopsis>
+
+<name>UserDir</name>
+<description>Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</description>
+<syntax>UserDir <em>dizin</em> [<em>dizin</em>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context> <context>virtual
+host</context></contextlist>
+
+<usage>
+
+    <p><directive>UserDir</directive> yönergesi, bir kullanıcıya ait bir
+      belge için bir istek yapıldığında, isteğin kullanıcının ev dizininde
+      bulunan belli bir dizinden karşılanmasını sağlar.
+      <code><em>dizin</em></code> olarak şunlar belirtilebilir:</p>
+
+    <ul>
+      <li>Dizinin ismi veya aşağıdakiler gibi bir kalıp.</li>
+
+      <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğü. <code>enabled</code> anahtar
+        sözcüğü ile sonradan etkin kılınmadıkça <em>tüm</em> kullanıcı-dizin
+        dönüşümlerini iptal eder (aşağıya bakınız).</li>
+
+      <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+        kullanıcı isimleri listesi. Bu listede yer alan kullanıcı isimlerine,
+        sonradan bir <code>enabled</code> listesinde görünse bile, dizin
+        dönüşümleri <em>asla</em> uygulanmaz.</li>
+
+      <li><code>enabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+        kullanıcı isimleri listesi. Genel bir iptal sözkonusu olsa bile,
+        kullanıcı ismi bir <code>disabled</code> listesinde yer almadıkça, bu
+        listede yer alan dizinlere dönüşüm uygulanır.</li>
+    </ul>
+
+    <p><code>Userdir</code> yönergesinde ne <code>enabled</code> ne de
+      <code>disabled</code> varsa, argüman bir dosya ismi kalıbı olarak ele
+      alınır ve kullanıcı belge kök dizininin yolunu oluşturmakta kullanılır.
+      <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> şöyle dönüştürülür:</p>
+
+    <table>
+      <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+          <th>Elde edilen yol</th></tr>
+      <tr><td>UserDir public_html</td>
+          <td>~ali/public_html/bir/iki.html</td></tr>
+      <tr><td>UserDir /usr/siteler</td>
+          <td>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</td></tr>
+      <tr><td>UserDir /home/*/htdocs</td>
+          <td>/home/ali/htdocs/bir/iki.html</td></tr>
+    </table>
+
+    <p>Aşağıdaki yönergelerle istemciye gönderilecek yönlendirmeler:</p>
+
+    <table>
+      <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+          <th>Elde edilen yönlendirme</th></tr>
+      <tr><td>UserDir http://mesela.dom/users</td>
+          <td>http://mesela.dom/users/ali/bir/iki.html</td></tr>
+      <tr><td>UserDir http://mesela.dom/*/usr</td>
+          <td>http://mesela.dom/ali/usr/bir/iki.html</td></tr>
+      <tr><td>UserDir http://mesela.dom/~*/</td>
+          <td>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</td></tr>
+    </table>
+
+    <note>
+      <strong>Bu yönergeyi kullanırken dikkatli olun; örneğin, <code>"UserDir
+        ./"</code> şeklinde bir atama <code>"/~root"</code> isteklerini
+        <code>"/"</code> dizinine yönlendirir ki bu elbette istenmez. Bu
+        bakımdan yapılandırmanızda mutlaka bir "<code>UserDir disabled
+        root</code>" satırının yer almasını tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi
+        için <directive module="core">Directory</directive> yönergesine ve <a
+        href="../misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a> sayfasına
+        bakınız.</strong>
+    </note>
+
+    <p>Diğer örnekler:</p>
+
+    <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+      dizinlerini iptal etmek için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+    <example>
+      UserDir disabled<br />
+      UserDir enabled birey1 birey2 birey3
+    </example>
+
+    <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+      dizinlerini etkin kılmak için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+    <example>
+      UserDir enabled<br />
+      UserDir disabled birey4 birey5 birey6
+    </example>
+
+    <p>Birden fazla dizin belirtmek de mümkündür:</p>
+
+    <example>
+      Userdir public_html /usr/siteler http://mesela.dom/
+    </example>
+
+    <p>Bu örneğe göre, <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code>
+      şeklinde bir istek alındığında sunucu önce
+      <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> yönlendirmesini
+      deneyecektir. Onu bulamazsa isteği
+      <code>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</code> dosyasını arayacak onu da
+      bulamazsa istemciyi <code>http://mesela.dom/ali/bir/iki.html</code>
+      adresine yönlendirecektir.</p>
+
+    <p>Argüman listesine bir yönlendirme ekleyecekseniz, bu, listenin son
+      elemanı olmalıdır. Apache yönlendirmenin başarılı sonuç verip
+      vermediğini bilemeyecektir. Bu bakımdan, listede bu yönlendirmeden
+      sonra bir yönlendirme daha bulunması daha iyi olacaktır.</p>
+
+    <p>Kullanıcı dizini dönüşümü Apache 2.1.4 sürümü ve sonrasında öntanımlı
+      olarak etkin değildir. Daha önceki sürümlerde bir <directive
+      module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesinin yokluğunda
+      <code>UserDir public_html</code> öntanımlıydı.</p>
+
+</usage>
+
+<seealso>
+  <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</seealso>
+
+</directivesynopsis>
+</modulesynopsis>
+
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr [utf-8] Thu Oct  9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,178 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+   Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License.  You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="prefork.xml.meta">
+
+<name>prefork</name>
+<description>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</description>
+<status>MPM</status>
+<sourcefile>prefork.c</sourcefile>
+<identifier>mpm_prefork_module</identifier>
+
+<summary>
+    <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) Apache 1.3’ün yaptığı gibi evresiz ve
+      çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur.
+      Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında
+      olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak
+      için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun
+      diğerlerini etkilemez.</p>
+
+    <p>Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından
+      yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir.
+      Yönergelerin en önemlisi <directive module="mpm_common"
+      >MaxClients</directive> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek
+      sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin
+      ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
+ayarlanması</a></seealso>
+
+<section id="how-it-works"><title>Nasıl çalışır?</title>
+    <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
+      devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache
+      daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
+      sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
+      çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+      süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.</p>
+
+    <p>Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl
+      gerçekleştireceği <directive module="mpm_common"
+      >StartServers</directive>, <directive module="prefork"
+      >MinSpareServers</directive>, <directive module="prefork"
+      >MaxSpareServers</directive> ve <directive module="mpm_common"
+      >MaxClients</directive> yönergeleri ile düzenlenir. Apache
+      kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
+      sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
+      Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <directive
+      module="mpm_common">MaxClients</directive> değerini arttırmaları
+      gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
+      sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
+      azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
+      fazla bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarım
+      arttırma ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
+
+    <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
+      <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
+      süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+      çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
+      ayarlamak için <directive module="mpm_common">User</directive> ve
+      <directive module="mpm_common">Group</directive> yönergeleri
+      kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili
+      olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
+      tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
+
+    <p><directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive>
+      yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+      ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+</section>
+
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>CoreDumpDirectory</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>EnableExceptionHook</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>PidFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Listen</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ListenBacklog</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>LockFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxClients</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxMemFree</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestsPerChild</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ScoreBoardFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ReceiveBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>SendBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ServerLimit</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>StartServers</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>User</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Group</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>AcceptMutex</name>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxSpareServers</name>
+<description>Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</description>
+<syntax>MaxSpareServers <var>sayı</var></syntax>
+<default>MaxSpareServers 10</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+    <p><directive>MaxSpareServers</directive> yönergesi <em>boştaki</em>
+      çocuk sunucu süreçlerinin azami sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+      bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+      <directive>MaxSpareServers</directive> sayıda süreçten daha fazla boşta
+      süreç varsa ana süreç bu fazlalıkları öldürecektir.</p>
+
+    <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+      olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+      bir fikirdir. Eğer bu değeri <directive module="prefork"
+      >MinSpareServers</directive> değerine eşit veya daha küçük bir değere
+      ayarlarsanız, Apache bu değeri kendiliğinden <directive
+      >MinSpareServers</directive><code> + 1</code> olarak
+      değiştirecektir.</p>
+</usage>
+<seealso><directive module="prefork">MinSpareServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MinSpareServers</name>
+<description>Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı</description>
+<syntax>MinSpareServers <var>sayı</var></syntax>
+<default>MinSpareServers 5</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+    <p><directive>MinSpareServers</directive> yönergesi <em>boştaki</em>
+      çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
+      bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
+      <directive>MinSpareServers</directive> sayıda süreçten daha az boşta
+      süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için saniyede en fazla 1 süreç
+      olmak üzere yeni çocuk süreçler oluşturacaktır.</p>
+
+    <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
+      olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
+      bir fikirdir.</p>
+</usage>
+<seealso><directive module="prefork">MaxSpareServers</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/prefork.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] Thu Oct  9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,188 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+   Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License.  You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="worker.xml.meta">
+<name>worker</name>
+<description>Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
+süreçlilik modülü.</description>
+<status>MPM</status>
+<sourcefile>worker.c</sourcefile>
+<identifier>mpm_worker_module</identifier>
+
+<summary>
+    <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) hem çok süreçli hem de çok evreli
+      olabilen melez bir sunucu oluşturur. İstekleri sunmak için evreleri
+      kullanması sebebiyle çok süreçli bir sunucudan daha az sistem kaynağı
+      harcayarak daha çok isteğe hizmet sunabilir. Bununla birlikte, herbiri
+      çok sayıda evreye sahip çok sayıda süreci canlı tutarak bir çok süreçli
+      sunucu kadar kararlı olur.</p>
+
+    <p>Bu MPM’i denetim altında tutmakta kullanılan en önemli yönergeler, her
+      çocuk süreç için konuşlandırılacak evre sayısını belirleyen <directive
+      module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergesi ile devreye
+      sokulacak toplam evre sayısının azamisini belirleyen <directive
+      module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesidir.</p>
+</summary>
+<seealso><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
+ayarlanması</a></seealso>
+
+<section id="how-it-works"><title>Nasıl çalışır?</title>
+    <p>Çocuk süreçleri devreye almaktan tek bir süreç (ana süreç) sorumludur.
+      Her çocuk süreç <directive module="mpm_common"
+      >ThreadsPerChild</directive> yönergesinde belirtilen sayıda evre
+      konuşlandırır. Bunlardan ayrı olarak, bir dinleyici evre bağlantıları
+      dinleyip gelenleri işlenmek üzere bu sunucu evrelerinden birine
+      aktarır.</p>
+
+    <p>Apache daima, gelen isteklere hizmet sunmaya hazır <dfn>yedek</dfn>
+      veya boştaki sunucu evrelerinden oluşan bir havuzu canlı tutmaya
+      çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+      süreçlerin çatallanmasını, dolayısıyla yeni evrelerin
+      konuşlandırılmasını beklemek gerekmez. Başlangıçta çalıştırılacak çocuk
+      süreçlerin sayısı <directive
+      module="mpm_common">StartServers</directive> yönergesinde belirtilir.
+      Apache, çalışma süresi boyunca <directive module="mpm_common"
+      >MinSpareThreads</directive> ve <directive module="mpm_common"
+      >MaxSpareThreads</directive> yönergeleri ile belirtilen sınırlar
+      dahilinde kalmak üzere gerektiğinde süreçleri öldürerek gerektiğinde
+      yenilerini devreye alarak tüm süreçlerdeki toplam evre sayısını sabit
+      tutmaya çalışır. Bu işlem kendiliğinden çok iyi yürüdüğünden bu
+      yönergelere öntanımlı değerlerinden farklı değerlerin atanması nadiren
+      gerekli olur. Aynı anda hizmet sunulabilecek istemcilerin sayısı (yani,
+      tüm süreçlerin toplam evre sayısı) <directive module="mpm_common"
+      >MaxClients</directive> yönergesi ile belirlenir. Etkin çocuk
+      süreçlerin sayısı ise <directive module="mpm_common"
+      >MaxClients</directive> yönergesindeki değerin <directive
+      module="mpm_common" >ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değere
+      bölünmesi ile elde edilir.</p>
+
+    <p>Bu iki yönerge aynı anda etkin olabilecek çocuk süreçlerin ve her
+      çocuk süreçteki sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve bu
+      sınır sadece ana sunucu tamamen durdurulup yeniden başlatılarak
+      değiştirilebilir. <directive module="mpm_common"
+      >ServerLimit</directive> yönergesinin değeri etkin çocuk süreç
+      sayısının üst sınırı olup <directive module="mpm_common"
+      >MaxClients</directive> yönergesindeki değerin <directive
+      module="mpm_common" >ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değere
+      bölünmesi ile elde değere eşit veya bundan küçük olması gerekir.
+      <directive module="mpm_common">ThreadLimit</directive> yönergesinin
+      değeri ise sunucu evreleri sayısının üst sınırını belirler ve <directive
+      module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergesindeki değerden
+      büyük veya ona eşit olması gerekir. Eğer bu yönergelere öntanımlı
+      değerlerinden farklı bir değer atanacaksa bu atamaların diğer
+      <module>worker</module> yönergelerinden önce yapılması gerekir.</p>
+
+    <p>Sonlandırma sırasında etkin çocuk süreçlere ek olarak mevcut istemci
+      bağlantılarını işleme sokmaya çalışan tek bir sunucu evresinden başka
+      fazladan bir çocuk süreç etkin kalabileceği gibi sonlandırılacak süreç
+      sayısının en fazla <directive module="mpm_common"
+      >MaxClients</directive> olması gerekirse de gerçekte sayı bundan küçük
+      olabilir.  Şöyle bir işlemle tek bir çocuk sürecin sonlandırılması
+      iptal edilerek bu gibi durumlara karşı önlem alınabilir:</p>
+
+    <ul>
+      <li><directive module="mpm_common"> MaxRequestsPerChild</directive>
+        yönergesinin değeri sıfır yapılır.</li>
+
+      <li><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive> ve
+        <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergelerinin
+        değerleri birbirine eşitlenir.</li>
+    </ul>
+
+    <p><module>worker</module> modülünün öntanımlı süreç-evre yapılandırması
+      genelde şöyledir:</p>
+
+    <example>
+      ServerLimit         16<br />
+      StartServers         2<br />
+      MaxClients         150<br />
+      MinSpareThreads     25<br />
+      MaxSpareThreads     75<br />
+      ThreadsPerChild     25
+    </example>
+
+    <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından
+      çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler ve evreler Apache
+      tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
+      çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
+      ayarlamak için User ve Group yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin
+      sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin
+      mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır. Bundan başka,
+      <program>suexec</program> kullanılmadığı takdirde, bu yönergeler CGI
+      betikleri tarafından miras alınacak yetkili kullanıcı ve grubu da
+      ayarlarlar.</p>
+
+    <p><directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive>
+      yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+      ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+</section>
+
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>AcceptMutex</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>CoreDumpDirectory</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>EnableExceptionHook</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Group</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>PidFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>Listen</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ListenBacklog</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>LockFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxClients</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxMemFree</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxRequestsPerChild</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MaxSpareThreads</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>MinSpareThreads</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ScoreBoardFile</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ReceiveBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>SendBufferSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ServerLimit</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>StartServers</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ThreadLimit</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ThreadsPerChild</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>ThreadStackSize</name>
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis location="mpm_common"><name>User</name>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr?rev=703327&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr [utf-8] Thu Oct  9 23:02:36 2008
@@ -0,0 +1,557 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 698390 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+   Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License.  You may obtain a copy of the License at
+
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="suexec.xml.meta">
+
+  <title>SuEXEC Desteği</title>
+
+  <summary>
+    <p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache kullanıcılarına
+      <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını sunucunun
+      aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
+      çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
+      <strong>SSI</strong> programlarını çalıştıranla sunucuyu çalıştıran
+      aynı kullanıcıdır.</p>
+
+    <p>Gerektiği gibi kullanıldığında bu özellik, kullanıcılara
+      <strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını çalıştırma
+      ve geliştirmeye izin vermekle ortaya çıkan güvenlik risklerini azaltır.
+      Bununla birlikte, <strong>suEXEC</strong> gerektiği gibi
+      yapılandırılmadığı takdirde bazı sorunlara yol açabilir ve bilgisayar
+      güvenliğinizde yeni delikler ortaya çıkmasına sebep olabilir.
+      Güvenlikle ilgili mevcut sorunlarla başa çıkmada ve <em>setuid
+      root</em> programları yönetmekte bilgi ve deneyim sahibi değilseniz
+      <strong>suEXEC</strong> kullanmayı kesinlikle düşünmemenizi
+      öneririz.</p>
+  </summary>
+
+<section id="before"><title>Başlamadan önce</title>
+
+    <p>Belgeye balıklama dalmadan önce, Apache Grubu ve bu belge ile ilgili
+      kabuller hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>
+
+    <p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
+      işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
+      kullandığınızı varsayıyoruz. Tüm komut örnekleri buna dayanarak
+      verilmiştir. Bu desteğe sahip başka platformlar varsa onlardaki
+      yapılandırma burada anlattığımız yapılandırmadan farklı olabilir.</p>
+
+    <p>İkinci olarak, bilgisayarınızın güvenliği ve yönetimi ile ilgili bazı
+      temel kavramları bildiğinizi kabul ediyoruz. Buna
+      <strong>setuid/setgid</strong> işlemlerinin sisteminiz ve güvenlik
+      seviyesi üzerindeki etkilerini bilmek dahildir.</p>
+
+    <p>Üçüncü olarak, <strong>suEXEC</strong> kodunun
+      <strong>değiştirilmemiş</strong> bir sürümünü kullandığınızı
+      varsayıyoruz. Tüm suEXEC kodu, geliştiricilerin yanında sayısız beta
+      kullanıcısı tarafından dikkatle incelenmiş ve denenmiştir. Kodların hem
+      basit hem de sağlam bir şekilde güvenli olması için gerekli tüm
+      önlemler alınmıştır. Bu kodun değiştirilmesi beklenmedik sorunlara ve
+      yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
+      programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
+      değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
+      geçirmek ve tartışmak üzere Apache Grubu ile paylaşmanızı öneririz.</p>
+
+    <p>Dördüncü ve son olarak, Apache Grubunun suEXEC’i öntanımlı Apache
+      kurulumunun bir parçası yapmama kararından bahsetmek gerekir. Bunun
+      sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem yöneticisinin ayrıntılı bir
+      incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden sonra yönetici tarafından
+      suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar verilip, normal yollardan
+      sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin belirlenmesi, suEXEC
+      işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem güvenliğini gerektiği gibi
+      sağlamak için yönetici tarafından dikkatle saptanmayı gerektirir. Bu
+      sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma sebebi, Apache Grubunun
+      suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
+      olanlarla sınırlama beklentisidir.</p>
+
+    <p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
+</section>
+
+<section id="model"><title>SuEXEC Güvenlik Modeli</title>
+
+    <p>SuEXEC yapılandırması ve kurulumuna girişmeden önce biraz da
+      gerçekleşmesini istediğiniz güvenlik modelinin ayrıntıları üzerinde
+      duralım. Böylece, suEXEC’in içinde olup bitenleri ve sisteminizin
+      güvenliği için alınacak önlemleri daha iyi anlayabilirsiniz.</p>
+
+    <p><strong>suEXEC</strong> işlevselliği, Apache HTTP Sunucusu tarafından
+      gerektiği takdirde artalanda çalıştırılan bir setuid programa dayanır.
+      Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
+      bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
+      farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
+      çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache artalandaki setuid
+      programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
+      çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>
+
+    <p>Artalanda çalıştırılan setuid program başarıyı ve başarısızlığı
+      aşağıdaki süreci izleyerek saptar. Bunlardan herhangi biri başarısız
+      olursa program başarısızlık durumunu günlüğe kaydeder ve bir hata
+      vererek çıkar. Aksi takdirde çalışmaya devam eder.</p>
+
+    <ol>
+      <li>
+        <strong>Setuid programı çalıştıran kullanıcı sistemin geçerli
+        kullanıcılarından biri mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Bu, setuid programı çalıştıran kullanıcının
+        sistemin gerçek bir kullanıcısı olduğunudan emin olunmasını sağlar.
+        </p>
+     </li>
+
+     <li>
+        <strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
+        </strong>
+
+        <p class="indent">Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program
+          ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde çalışacaktır.
+          Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu bilir. Eğer
+          setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa ya
+          kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache
+          çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
+          şeyler vardır.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Bu geçerli kullanıcının bu setuid programı çalıştırma
+          yetkisi var mı?</strong>
+
+        <p class="indent">Sadece tek bir kullanıcı (Apache’nin aidiyetinde
+          çalıştığı kullanıcı) bu programı çalıştırmaya yetkilidir.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef CGI veya SSI programı hiyerarşik olarak güvenliği
+          bozacak bir dosya yolu üzerinde mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Hedef CGI veya SSI programının dosya yolu '/' veya
+          '..' ile başlıyor  mu? Buna izin verilmez. Hedef CGI veya SSI
+          programı suEXEC’in belge kök dizininde yer almalıdır (aşağıda
+          <code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code> seçeneğine
+          bakınız).</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef kullanıcı ismi geçerli mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Hedef kullanıcı mevcut mu?</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef grup ismi geçerli mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Hedef grup mevcut mu?</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef kullanıcı <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> kullanıcısının
+          CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef kullanıcı kimliği asgari kullanıcı numarasından
+          <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
+
+        <p class="indent">Asgari kullanıcı numarası yapılandırma sırasında
+          belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
+          verilecek olası en düşük kullanıcı numarasını belirlemeniz mümkün
+          kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
+          yararlıdır.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef grup <code>root</code>  değil, değil mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> grubunun CGI/SSI
+          programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef grup numarası asgari grup numarasından
+          <em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
+
+        <p class="indent">Asgari grup numarası yapılandırma sırasında
+          belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
+          verilecek olası en düşük grup numarasını belirlemeniz mümkün
+          kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
+          yararlıdır.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program hedef
+          kullanıcı ve grubun aidiyetine geçebildi mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Bu noktadan itibaren program setuid ve setgid
+          çağrıları üzerinden hedef kullanıcı ve grubun aidiyetine geçer.
+          Erişim grubu listesi de ayrıca kullanıcının üyesi olduğu tüm
+          gruplara genişletilir.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef CGI/SSI programının bulunduğu dizine geçebildik mi?
+        </strong>
+
+        <p class="indent">Dizin mevcut değilse dosyaları da içeremez. Hedef
+          dizine geçemiyorsak bu, dizin mevcut olmadığından olabilir.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef dizin Apache için izin verilen yerlerden biri mi?
+        </strong>
+
+        <p class="indent">İstek sunucunun normal bir bölümü için yapılmış
+          olsa da istenen dizin acaba suEXEC’in belge kök dizini altında mı?
+          Yani, istenen dizin, suEXEC’in aidiyetinde çalıştığı kullanıcının
+          ev dizini altında bulunan, <directive module="mod_userdir"
+          >UserDir</directive> ile belirtilen dizinin altında mı? (<a
+          href="#install">suEXEC’in yapılandırma seçeneklerine</a>
+          bakınız).</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef dizin başkaları tarafından yazılabilen bir dizin değil,
+          değil mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Başkaları da yazabilsin diye bir dizin açmıyoruz;
+          dizin içeriğini sadece sahibi değiştirebilmelidir.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef CGI/SSI programı mevcut mu?</strong>
+
+        <p class="indent">Mevcut değilse çalıştırılamaz.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef CGI/SSI program dosyasına başkaları tarafından
+          yazılamıyor, değil mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Hedef CGI/SSI programının dosyasına sahibinden
+          başka kimsenin bir şeyler yazmasını istemeyiz.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef CGI/SSI program setuid veya setgid <em>değil</em>,
+          değil mi?</strong>
+
+        <p class="indent">UID/GID‘i tekrar değiştirecek programlar
+          çalıştırmayı istemeyiz.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef kullanıcı/grup, programın kullanıcı/grubu ile aynı mı?
+        </strong>
+
+        <p class="indent">Hedef kullanıcı dosyanın sahibi mi?</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>İşlemlerin güvenle yapılabilmesi için süreç ortamını
+          başarıyla temizleyebildik mi?</strong>
+
+        <p class="indent">suEXEC, sürecin çalışacağı ortama güvenli bir
+          program çalıştırma yolu sağlamaktan başka, yapılandırma sırasında
+          oluşturulan güvenli ortam değişkenleri listesinde isimleri bulunan
+          ortam değişkenlerinden başkasını aktarmayacaktır.</p>
+      </li>
+
+      <li>
+        <strong>Hedef CGI/SSI programı haline gelip çalışabildik mi?</strong>
+
+        <p class="indent">Burası suEXEC’in bitip CGI/SSI programının
+          başladığı yerdir.</p>
+      </li>
+    </ol>
+
+    <p>Bu süreç suEXEC güvenlik modelinin standart işlemlerini oluşturur.
+      Biraz zorlayıcı ve CGI/SSI tasarımına yeni kurallar ve sınırlamalar
+      getiriyor olsa da düşünülen güvenliği adım adım sağlayacak şekilde
+      tasarlanmıştır.</p>
+
+    <p>Düzgün bir suEXEC yapılandırmasının hangi güvenlik risklerinden
+      kurtulmayı sağladığı ve bu güvenlik modelinin sunucu yapılandırmasıyla
+      ilgili sorumluluklarınızı nasıl sınırlayabildiği hakkında daha
+      ayrıntılı bilgi edinmek için bu belgenin <a
+      href="#jabberwock">"Uyarılar ve Örnekler"</a> bölümüne bakınız.</p>
+</section>
+
+<section id="install"><title>suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</title>
+
+    <p>Eğlence başlıyor.</p>
+
+    <p><strong>suEXEC yapılandırma seçenekleri</strong><br />
+    </p>
+
+    <dl>
+      <dt><code>--enable-suexec</code></dt>
+
+      <dd>Bu seçenek, hiçbir zaman öntanımlı olarak kurulmayan ve
+        etkinleştirilmeyen suEXEC özelliğini etkin kılar. suEXEC özelliğini
+        kullanma isteğinizi Apache’nin kabul edebilmesi için
+        <code>--enable-suexec</code> seçeneğinin yanında en azından bir tane
+        de <code>--with-suexec-xxxxx</code> seçeneği belirtilmiş
+        olmalıdır.</dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-bin=<em>YOL</em></code></dt>
+
+      <dd>Güvenlik sebebiyle <code>suexec</code> çalıştırılabilirinin
+        bulunduğu yer sunucu koduna yazılır. Bu seçenekle öntanımlı yol
+        değiştirilmiş olur. Örnek:<br />
+        <code>--with-suexec-bin=/usr/sbin/suexec</code></dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>
+
+      <dd>Normalde Apache’nin aidiyetinde çalıştığı <a
+        href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, bu programı
+        çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>
+
+      <dd><p>Kullanıcıların ev dizinleri altında suEXEC’in erişmesine izin
+        verilen alt dizinin yerini tanımlar. Bu dizin altında suEXEC
+        kullanıcısı tarafından çalıştırılacak tüm programlar "güvenilir"
+        olmalıdır. Eğer “basit” bir <directive module="mod_userdir"
+        >UserDir</directive> yönergesi kullanıyorsanız ( içinde “*”
+        bulunmayan), bunun aynı dizin olması gerekir. Eğer burada belirtilen
+        dizin, <code>passwd</code> dosyasında kullanıcı için belirtilmiş
+        dizinin altında <directive module="mod_userdir">UserDir</directive>
+        yönergesinde belirtilen dizin olmadığı takdirde suEXEC işini
+        gerektiği gibi yapmayacaktır. Öntanımlı değer
+        <code>public_html</code>’dir.</p>
+
+      <p>Eğer, sanal konaklarınızın herbiri farklı <directive
+        module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergeleri içeriyorsa
+        burada belirtilecek dizinin üst dizininin hepsinde aynı olması
+        gerekir. <strong>Aksi takdirde, "~<em><code>kullanıcı</code></em>"
+        istekleri düzgün çalışmayacaktır.</strong></p></dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>
+
+      <dd>Apache için belge kök dizinini belirler. Bu, (<directive
+        module="mod_userdir" >UserDir</directive>’lardan başka) suEXEC için
+        kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
+        "<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
+        Yani, seçeneği "<code>--datadir=/home/apache</code>" olarak
+        belirtmişseniz suEXEC çalıştırıcısı için belge kök dizini
+        "<code>/home/apache/htdocs</code>" olur.</dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-uidmin=<em>UID</em></code></dt>
+
+      <dd>suEXEC kullanıcısının kullanıcı kimliği olarak izin verilen en
+        düşük değeri belirler. Çoğu sistemde bu ya 500’dür ya da 100; 100
+        öntanımlıdır.</dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-gidmin=<em>GID</em></code></dt>
+
+      <dd>suEXEC kullanıcısının grup kimliği olarak izin verilen en düşük
+        değeri belirler. Çoğu sistemde bu 100 olup, seçeneğin de öntanımlı
+        değeridir.</dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-logfile=<em>DOSYA</em></code></dt>
+
+      <dd>suEXEC hareketlerinin ve hatalarının kaydedileceği günlük
+        dosyasının adını belirler (denetim ve hata ayıklama için
+        kullanışlıdır). Öntanımlı günlük dosyası ismi
+        "<code>suexec_log</code>" olup yeri (<code>--logfiledir</code>
+        seçeneği ile belirtilen) günlük dosyaları dizinidir.</dd>
+
+      <dt><code>--with-suexec-safepath=<em>YOL</em></code></dt>
+
+      <dd>CGI çalıştırılabilirlerine aktarılacak güvenilir <code>PATH</code>
+        ortam değişkeninin değerini tanımlar.
+        "<code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code>" öntanımlıdır.</dd>
+    </dl>
+
+    <section>
+      <title>SuEXEC çalıştırıcısının derlenmesi ve kurulumu</title>
+
+      <p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
+        etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde Apache
+        ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
+        derlenecektir.</p>
+
+      <p>Tüm bileşenler derlendikten sonra <code>make install</code> komutunu
+        vererek kurulumu tamamlayabilirsiniz. <code>suexec</code>
+        çalıştırılabilir dosyası <code>--sbindir</code> seçeneği ile
+        tanımlanan dizine kurulacaktır; öntanımlı yeri
+        <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinidir.</p>
+
+      <p>Kurulum adımında <strong><em>root yetkisine</em></strong> sahip
+        olmanız gerektiğini unutmayın. Çalıştırıcıya kullanıcı kimliğinin
+        atanabilmesi ve dosyanın sahibi olan kullanıcı kimliği ile
+        çalıştırılabilmesini mümkün kılan bitinin etkin kılınabilmesi için
+        kurulumun <code><em>root</em></code> tarafından yapılması
+        önemlidir.</p>
+    </section>
+
+    <section>
+      <title>Paranoyak yetkilendirme</title>
+
+      <p>SuEXEC çalıştırıcısı kendini çalıştıran kullanıcının
+        <program>configure</program> betiğine
+        <code>--with-suexec-caller</code> seçeneği ile belirtilen kullanıcı
+        olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
+        kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
+        edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
+        yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece Apache
+        sunucusunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcı tarafından çalıştırılacak
+        şekilde ayarlayınız.</p>
+
+      <p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
+
+      <example>
+          User apache<br />
+          Group apache-grup<br />
+      </example>
+
+      <p>Ve <program>suexec</program> çalıştırılabilir de
+        <code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları
+        vermelisiniz:</p>
+
+      <example>
+          chgrp apache-grup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+          chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
+      </example>
+
+      <p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını Apache’yi çalıştıran grubun
+        üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
+    </section>
+</section>
+
+<section id="enable">
+    <title>suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</title>
+
+    <p>Apache başlatıldığı sırada <program>suexec</program> çalıştırıcısı
+      için <code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar
+      (seçeneğin öntanımlı değeri
+      <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). Apache düzgün
+      yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
+      günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>
+
+<example>
+    [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: <var>/dosya/yolu/suexec</var>)
+</example>
+
+    <p>Sunucu başlatıldığında bu ileti yazılmazsa sunucu ya çalıştırıcı
+      programı umduğu yerde bulamamıştır ya da dosyanın <em>setuid</em> biti
+      <em>root</em> tarafından etkin kılınmamıştır.</p>
+
+     <p>SuEXEC mekanizmasını etkin kılmak istediğiniz sunucu çalışmaktaysa
+      sunucuyu önce öldürmeli sonra yeniden başlatmalısınız.  Basit bir
+      <code>HUP</code> veya <code>USR1</code> sinyali ile yeniden başlamasını
+      sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>
+
+     <p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <program>suexec</program>
+      dosyasını sildikten sonra Apache sunucusunu öldürüp yeniden
+      başlamalısınız.</p>
+</section>
+
+<section id="usage"><title>SuEXEC’in kullanımı</title>
+
+    <p>CGI programlarına yapılan isteklerin suEXEC çalıştırıcısı tarafından
+      yerine getirilebilmesi için sanal konağın bir <directive
+      module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesi içermesi veya
+      isteğin <module>mod_userdir</module> tarafından işleme konulması
+      gerekir.</p>
+
+    <p><strong>Sanal Konaklar:</strong><br />SuEXEC çalıştırıcısını farklı
+      bir kullanıcı ile etkin kılmanın tek yolu <directive
+      module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde <directive
+      module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesini
+      kullanmaktır. Bu yönergede ana sunucuyu çalıştıran kullanıcıdan farklı
+      bir kullanıcı  belirterek ilgili sanal konak üzerinden CGI kaynakları
+      için yapılan tüm isteklerin belirtilen <em>kullanıcı</em> ve
+      <em>grup</em> tarafından çalıştırılması sağlanır. Bu yönergeyi
+      içermeyen sanal konaklar için ana sunucunun kullanıcısı
+      öntanımlıdır.</p>
+
+    <p><strong>Kullanıcı dizinleri:</strong><br />
+    <module>mod_userdir</module> tarafından işleme sokulan tüm istekler için
+    suEXEC çalıştırıcısı istek yapılan kullanıcı dizininin sahibinin
+    aidiyetinde çalıştırılacaktır. Bu özelliğin çalışması için tek
+    gereklilik, kullanıcının SuEXEC çalıştırıcısı için etkin kılınmış olması
+    ve çalıştırıcının yukarıdaki <a href="#model">güvenlik sınamalarından</a>
+    geçebilmesidir. Ayrıca,  <code>--with-suexec-userdir</code> <a
+    href="#install">derleme</a> seçeneğinin açıklamasına da bakınız.</p>
+</section>
+
+<section id="debug"><title>SuEXEC ve hata ayıklama</title>
+
+    <p>SuEXEC çalıştırıcısı yukarıda değinildiği gibi günlük bilgilerini
+      <code>--with-suexec-logfile</code> seçeneği ile belirtilen dosyaya
+      yazacaktır. Çalıştırıcıyı doğru yapılandırarak kurduğunuzdan emin olmak
+      istiyorsanız, yolunda gitmeyen şeyler var mı diye bu günlük dosyasına
+      bakmayı ihmal etmeyin.</p>
+
+</section>
+
+<section id="jabberwock">
+    <title>Uyarılar ve Örnekler</title>
+
+    <p><strong>UYARI!</strong> Bu bölüm henüz bitmedi. Bu bölümün son hali
+      için <a
+      href="http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/suexec.html">çevrimiçi
+      belgelere</a> bakınız.</p>
+
+    <p>SuEXEC çalıştırıcısından dolayı sunucu ayarlarına bazı sınırlamalar
+      getiren bir kaç önemli nokta mevcuttur. SuEXEC ile ilgili hata
+      bildiriminde bulunmadan önce bunlara bir göz atmalısınız.</p>
+
+    <ul>
+      <li><strong>suEXEC ile ilgili önemli noktalar</strong></li>
+
+      <li>Hiyerarşik sınırlamalar
+
+        <p class="indent">Güvenlik ve verimlilik adına, tüm suEXEC
+          isteklerinin sanal konaklar için üst düzey belge kökünün altındaki
+          dosyalarla, kullanıcı dizinleri için ise üst düzey bireysel belge
+          köklerinin altındaki dosyalarla sınırlı kalması gerekir. Örneğin,
+          dört sanal konağınız varsa ve suEXEC çalıştırıcısının
+          getirilerinden faydalanmak istiyorsanız, sanal konaklarınızın belge
+          kök dizinlerini ana sunucunun belge kök dizininin altında kalacak
+          şekilde yapılandırmanız gerekir (örnek yolda).</p>
+      </li>
+
+      <li>SuEXEC'in <code>PATH</code> ortam değişkeni
+
+        <p class="indent">Bunu değiştirmek tehlikeli olabilir. Bu değişkende
+          tanımladığınız her yolun <strong>güvenli</strong> bir dizini işaret
+          ettiğinden emin olmalısınız. Başkalarının oralarda bir truva atı
+          çalıştırmasını istemiyorsanız buna çok dikkat ediniz.</p>
+      </li>
+
+      <li>SuEXEC kodunda değişiklik
+
+        <p class="indent">Gerçekte ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu,
+          <strong>büyük bir sorun</strong> olabilir. Böyle şeyler yapmaktan
+          mümkün olduğunca uzak durmalısınız.</p>
+      </li>
+    </ul>
+
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
    svn:eol-style = nativeMime
View raw message