httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r703323 - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
Date Fri, 10 Oct 2008 05:41:34 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct 9 22:41:33 2008
New Revision: 703323

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=703323&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=703323&r1=703322&r2=703323&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 22:41:33
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 692459:696758 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 696758 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -969,4 +969,29 @@
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
+<directivesynopsis>
+<name>ChrootDir</name>
+<description>Başlatıldıktan sonra Apache’nin chroot(8) yapacağı dizin
+</description>
+<syntax>ChrootDir <var>/dizin/yolu/</var></syntax>
+<default>none</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>event</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<compatibility>Apache 2.2.10 ve sonrasında mevcuttur.
+</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge sunucu başlatıldıktan sonra istekleri kabul etmeye
+   başlamadan önce sunucunun belirtilen dizine <code>chroot</code>(8)
+   yapmasını söyler.</p>
+
+  <p>Sunucuyu chroot altında çalıştırmanın basit bir işlem olmadığını
ve
+   özellikle CGI veya PHP gibi betikler çalıştırıyorsanız bazı ek
+   ayarlamaların yapılması gerektiğini unutmayınız. Bu özelliği kullanmaya
+   çalışmadan önce chroot işlemi hakkında yeterli bilgiye sahip
+   olduğunuzdan emin olmalısınız.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
 </modulesynopsis>Mime
View raw message