httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r702508 [1/6] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ mod/
Date Tue, 07 Oct 2008 15:07:58 GMT
Author: jim
Date: Tue Oct 7 08:07:57 2008
New Revision: 702508

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=702508&view=rev
Log:
Update 2.2 doccos

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.es
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ru.koi8-r
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/suexec.xml.ko

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Oct
 7 08:07:57 2008
@@ -115,11 +115,11 @@
 
  <h3><a name="type-map" id="type-map">Bir türeşlem dosyası kullanmak</a></h3>
 
-  <p>Bir türeşlem, <code>type-map</code> eylemcisi ile ilişkili bir
belgedir
-   (ya da eski Apache yapılandırmaları ile geriye uyumluluk için,
+  <p>Bir türeşlem dosyası, <code>type-map</code> eylemcisi ile ilişkili
bir
+   belgedir (ya da eski Apache yapılandırmaları ile geriye uyumluluk için,
    <code>application/x-type-map</code> <a class="glossarylink" href="./glossary.html#mime
türü" title="sözlüğe bakınız">MIME türü</a>nde
    bir belgedir). Bu özelliği kullanmak için, yapılandırmada bir tür
-   eşleyici olarak bir dosya ismi uzantısı için bir <code>type-map</code>
+   eşleyici olarak her dosya ismi uzantısı için bir <code>type-map</code>
    eylemcisi tanımlamalısınız. Bu, sunucu yapılandırma dosyasında en iyi
    şöyle yapılabilir:</p>
 
@@ -148,11 +148,11 @@
    Content-language: fr, de<br />
   </code></p></div>
 
-  <p>Ayrıca, bir türeşlem dosyasının <code>MultiViews</code> etkin
olsa bile
-   dosya ismi uzantısına göre öncelik alacağına dikkat ediniz. Eğer
-   gösterimler bu örnekteki resim dosyasında olduğu gibi farklı kaynak
-   üstünlüklerine sahipseler, ortam türünün <code>qs</code> parametresi
-   kullanılarak kaynak üstünlükleri belirtilebilir: </p>
+  <p>Ayrıca, <code>MultiViews</code> etkin olsa bile bir türeşlem
dosyasının
+   dosya ismi uzantılarının taranmasına göre öncelik alacağına dikkat
+   ediniz. Eğer gösterimler bu örnekteki resim dosyasında olduğu gibi
+   farklı kaynak üstünlüklerine sahipseler, ortam türünün <code>qs</code>
+   parametresi kullanılarak kaynak üstünlükleri belirtilebilir: </p>
 
   <div class="example"><p><code>
    URI: misal<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.en?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.en Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -142,6 +142,7 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
+<li><a href="mpm_common.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.es?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.es Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -144,6 +144,7 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
+<li><a href="mpm_common.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ko.euc-kr [euc-kr] Tue Oct
 7 08:07:57 2008
@@ -134,6 +134,7 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetoptions">CharsetOptions</a></li>
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
+<li><a href="mpm_common.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ru.koi8-r
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ru.koi8-r?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ru.koi8-r [koi8-r] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.ru.koi8-r [koi8-r] Tue Oct
 7 08:07:57 2008
@@ -141,6 +141,7 @@
 <li><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkcaseonly">CheckCaseOnly</a></li>
 <li><a href="mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
+<li><a href="mpm_common.html#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
 <li><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.en Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -834,6 +834,12 @@
   connections in the pool the Apache will return <code>SERVER_BUSY</code>
   status to the client.
   </td></tr>
+  <tr><td>connectiontimeout</td>
+    <td>timeout</td>
+    <td>Connect timeout in seconds.
+    The number of seconds Apache waits for the creation of a connection to
+    the backend to complete.
+  </td></tr>
   <tr><td>disablereuse</td>
     <td>Off</td>
     <td>This parameter should be used when you want to force mod_proxy
@@ -955,8 +961,9 @@
     <td>byrequests</td>
     <td>Balancer load-balance method. Select the load-balancing scheduler
     method to use. Either <code>byrequests</code>, to perform weighted
-    request counting or <code>bytraffic</code>, to perform weighted
-    traffic byte count balancing. Default is <code>byrequests</code>.
+    request counting, <code>bytraffic</code>, to perform weighted
+    traffic byte count balancing, or <code>bybusyness</code>, to perform

+    pending request balancing. Default is <code>byrequests</code>.
   </td></tr>
   <tr><td>maxattempts</td>
     <td>1</td>
@@ -977,6 +984,13 @@
     and url encoded id (like servlet containers) use | to to separate them.
     The first part is for the cookie the second for the path.
   </td></tr>
+  <tr><td>scolonpathdelim</td>
+    <td>Off</td>
+    <td>If set to <code>On</code> the semi-colon character ';' will
be
+    used as an additional sticky session path deliminator/separator. This
+    is mainly used to emulate mod_jk's behavior when dealing with paths such
+    as <code>JSESSIONID=6736bcf34;foo=aabfa</code>
+  </td></tr>
   <tr><td>timeout</td>
     <td>0</td>
     <td>Balancer timeout in seconds. If set this will be the maximum time

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:686548 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421100:696752 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -54,6 +54,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#example">Example
of a balancer configuration</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#requests">Request
Counting Algorithm</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#traffic">Weighted
Traffic Counting Algorithm</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#busyness">Pending
Request Counting Algorithm</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#environment">Exported
Environment Variables</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Enabling
Balancer Manager Support</a></li>
 </ul><h3>See also</h3>
@@ -64,11 +65,11 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="scheduler" id="scheduler">Load balancer scheduler algorithm</a></h2>
   
-  <p>At present, there are 2 load balancer scheduler algorithms available
-  for use: Request Counting and Weighted Traffic Counting. These are controlled
-  via the <code>lbmethod</code> value of the Balancer definition. See
-  the <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code>
directive for
-  more information.</p>
+  <p>At present, there are 3 load balancer scheduler algorithms available
+  for use: Request Counting, Weighted Traffic Counting and Pending Request 
+  Counting. These are controlled via the <code>lbmethod</code> value of
+  the Balancer definition. See the <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code>

+  directive for more information.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
@@ -293,6 +294,25 @@
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="busyness" id="busyness">Pending Request Counting Algorithm</a></h2>
+
+  
+
+  <p>Enabled via <code>lbmethod=bybusyness</code>, this scheduler keeps
+  track of how many requests each worker is assigned at present. A new
+  request is automatically assigned to the worker with the lowest
+  number of active requests. This is useful in the case of workers
+  that queue incoming requests independently of Apache, to ensure that
+  queue length stays even and a request is always given to the worker
+  most likely to service it fastest.</p>
+
+  <p>In the case of multiple least-busy workers, the statistics (and
+  weightings) used by the Request Counting method are used to break the
+  tie. Over time, the distribution of work will come to resemble that
+  characteristic of <code>byrequests</code>.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="environment" id="environment">Exported Environment Variables</a></h2>
   
   <p>At present there are 6 environment variables exported:</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja [utf-8] Tue Oct 
7 08:07:57 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 153116:669475 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 153116:696752 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -48,7 +48,7 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a>
<a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User
and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User
and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>SuexecUserGroup
<em>User Group</em></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server
config, virtual host</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -58,9 +58,9 @@
 </table>
   <p>The <code class="directive">SuexecUserGroup</code> directive allows
you
   to specify a user and group for CGI programs to run as. Non-CGI
-  requests are still processes with the user specified in the User
-  directive. This directive replaces the Apache 1.3 configuration of
-  using the User and Group directives inside of VirtualHosts.</p>
+  requests are still processes with the user specified in the <code class="directive"><a
href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> directive. This directive
replaces
+  the Apache 1.3 configuration of using the <code>User</code> and
+  <code>Group</code> directives inside of VirtualHosts.</p>
 
   <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
   

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Oct 7
08:07:57 2008
@@ -25,6 +25,8 @@
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
+      English version for recent changes.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>指定されたユーザとグループで
CGI スクリプトを実行する</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">モジュール識別子:</a></th><td>suexec_module</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja [utf-8] Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- English Revision: 421100:698484 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko [euc-kr] Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:421100 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:698484 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>ja</variant>
+  <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -92,77 +92,86 @@
   <code>http://www.example.com/~bob/one/two.html</code> will be
   translated to:</p>
 
-<table>
-<tr><th>UserDir directive used</th>
-<th>Translated path</th></tr>
-<tr><td>UserDir public_html</td><td>~bob/public_html/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir /usr/web</td><td>/usr/web/bob/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir /home/*/www</td><td>/home/bob/www/one/two.html</td></tr>
-</table>
-
-  <p>The following directives will send redirects to the client:</p> 
-
-<table>
-<tr><th>UserDir directive used</th>
-<th>Translated path</th></tr>
-<tr><td>UserDir http://www.example.com/users</td><td>http://www.example.com/users/bob/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir
-http://www.example.com/*/usr</td><td>http://www.example.com/bob/usr/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir
-http://www.example.com/~*/</td><td>http://www.example.com/~bob/one/two.html</td></tr>
-</table> 
+  <table>
+   <tr><th>UserDir directive used</th>
+     <th>Translated path</th></tr>
+   <tr><td>UserDir public_html</td>
+     <td>~bob/public_html/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /usr/web</td>
+     <td>/usr/web/bob/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /home/*/www</td>
+     <td>/home/bob/www/one/two.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <p>The following directives will send redirects to the client:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>UserDir directive used</th>
+     <th>Translated path</th></tr>
+   <tr><td>UserDir http://www.example.com/users</td>
+     <td>http://www.example.com/users/bob/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://www.example.com/*/usr</td>
+     <td>http://www.example.com/bob/usr/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://www.example.com/~*/</td>
+     <td>http://www.example.com/~bob/one/two.html</td></tr>
+  </table>
 
-<div class="note">
+  <div class="note">
    <strong>Be careful when using this directive; for instance,
    <code>"UserDir ./"</code> would map <code>"/~root"</code> to
    <code>"/"</code> - which is probably undesirable. It is strongly
    recommended that your configuration include a "<code>UserDir
    disabled root</code>" declaration. See also the <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> directive and the <a
href="../misc/security_tips.html">Security Tips</a> page for
    more information.</strong>
-</div>
+  </div>
 
-<p>Additional examples:</p>
+  <p>Additional examples:</p>
 
-<p>To allow a few users to have <code>UserDir</code> directories, but
-not anyone else, use the following:</p>
+  <p>To allow a few users to have <code>UserDir</code> directories, but
+  not anyone else, use the following:</p>
 
-<div class="example"><p><code>
-UserDir disabled<br />
-UserDir enabled user1 user2 user3
-</code></p></div>
-
-<p>To allow most users to have <code>UserDir</code> directories, but
-deny this to a few, use the following:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-UserDir enabled<br />
-UserDir disabled user4 user5 user6
-</code></p></div>
-
-<p>It is also possible to specify alternative user directories.
-If you use a command like:</p>
-<div class="example"><p><code>
-Userdir public_html /usr/web http://www.example.com/
-</code></p></div>
-<p>With a request for http://www.example.com/~bob/one/two.html, will try to 
-find the page at ~bob/public_html/one/two.html first, then
-/usr/web/bob/one/two.html, and finally it will send a redirect
-to http://www.example.com/bob/one/two.html.</p>
-<p>If you add a redirect, it must be the last alternative in the list.
-Apache cannot determine if the redirect succeeded or not, so if you have
-the redirect earlier in the list, that will always be the alternative
-that is used.</p>
-
-<p>User directory substitution is not active by default in versions
-2.1.4 and later. In earlier versions, <code>UserDir public_html</code>
-was assumed if no <code class="directive"><a href="#userdir">UserDir</a></code>
-directive was present.</p>
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir disabled<br />
+   UserDir enabled user1 user2 user3
+  </code></p></div>
+
+  <p>To allow most users to have <code>UserDir</code> directories, but
+  deny this to a few, use the following:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir enabled<br />
+   UserDir disabled user4 user5 user6
+  </code></p></div>
+
+  <p>It is also possible to specify alternative user directories.
+  If you use a command like:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Userdir public_html /usr/web http://www.example.com/
+  </code></p></div>
+
+  <p>With a request for
+  <code>http://www.example.com/~bob/one/two.html</code>, will try to
+  find the page at <code>~bob/public_html/one/two.html</code> first, then
+  <code>/usr/web/bob/one/two.html</code>, and finally it will send a
+  redirect to <code>http://www.example.com/bob/one/two.html</code>.</p>
+
+  <p>If you add a redirect, it must be the last alternative in the list.
+  Apache cannot determine if the redirect succeeded or not, so if you have
+  the redirect earlier in the list, that will always be the alternative
+  that is used.</p>
+
+  <p>User directory substitution is not active by default in versions
+  2.1.4 and later. In earlier versions, <code>UserDir public_html</code>
+  was assumed if no <code class="directive"><a href="#userdir">UserDir</a></code>
+  directive was present.</p>
 
 
 <h3>See also</h3>
 <ul>
-<li><a href="../howto/public_html.html">public_html
-tutorial</a></li>
+<li>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html tutorial</a>
+</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja [utf-8] Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:658547 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421100:698484 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko [euc-kr] Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:658547 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:698484 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.en?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.en Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -33,6 +33,7 @@
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#chrootdir">ChrootDir</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#gracefulshutdowntimeout">GracefulShutdownTimeout</a></li>
@@ -126,6 +127,26 @@
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ChrootDir" id="ChrootDir">ChrootDir</a>
<a name="chrootdir" id="chrootdir">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Directory
for apache to run chroot(8) after startup.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ChrootDir
<var>/path/to/directory</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server
config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code
class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code
class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code
class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Available
in Apache 2.2.10 and later</td></tr>
+</table>
+  <p>This directive tells the server to <var>chroot(8)</var> to the
+  specified directory after startup, but before accepting requests.</p>
+
+  <p>Note that running the server under chroot is not
+  simple, and requires additional setup, particularly if you are running
+  scripts such as CGI or PHP. Please make sure you are properly familiar
+  with the operation of chroot before attempting to use this feature.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a>
<a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Directory
where Apache attempts to

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Oct 7
08:07:57 2008
@@ -26,6 +26,7 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden
fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.de.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:692459 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:696758 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.ja?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.ja [utf-8] Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:692459 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421100:696758 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Tue Oct 7 08:07:57 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant>tr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 692459 -->
+<!-- English Revision: 692459:696758 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=702508&r1=702507&r2=702508&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de Tue Oct 7 08:07:57
2008
@@ -738,7 +738,7 @@
  werden</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die beim Start erstellt werden</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute
<var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User
Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User
Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bestimmt die Obergrenze der konfigurierbaren
Anzahl von Threads
  pro Kindprozess</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>Anzahl</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Anzahl der Threads, die mit jedem Kindprozess gestartetMime
View raw message