httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r699637 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
Date Sat, 27 Sep 2008 13:23:57 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Sep 27 06:23:57 2008
New Revision: 699637

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=699637&view=rev
Log:
translation improvements (feedbacks)

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr?rev=699637&r1=699636&r2=699637&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] Sat Sep 27 06:23:57 2008
@@ -110,11 +110,11 @@
 
  <section id="type-map"><title>Bir türeşlem dosyası kullanmak</title>
 
-  <p>Bir türeşlem, <code>type-map</code> eylemcisi ile ilişkili bir
belgedir
-   (ya da eski Apache yapılandırmaları ile geriye uyumluluk için,
+  <p>Bir türeşlem dosyası, <code>type-map</code> eylemcisi ile ilişkili
bir
+   belgedir (ya da eski Apache yapılandırmaları ile geriye uyumluluk için,
    <code>application/x-type-map</code> <glossary>MIME türü</glossary>nde
    bir belgedir). Bu özelliği kullanmak için, yapılandırmada bir tür
-   eşleyici olarak bir dosya ismi uzantısı için bir <code>type-map</code>
+   eşleyici olarak her dosya ismi uzantısı için bir <code>type-map</code>
    eylemcisi tanımlamalısınız. Bu, sunucu yapılandırma dosyasında en iyi
    şöyle yapılabilir:</p>
 
@@ -143,11 +143,11 @@
    Content-language: fr, de<br />
   </example>
 
-  <p>Ayrıca, bir türeşlem dosyasının <code>MultiViews</code> etkin
olsa bile
-   dosya ismi uzantısına göre öncelik alacağına dikkat ediniz. Eğer
-   gösterimler bu örnekteki resim dosyasında olduğu gibi farklı kaynak
-   üstünlüklerine sahipseler, ortam türünün <code>qs</code> parametresi
-   kullanılarak kaynak üstünlükleri belirtilebilir: </p>
+  <p>Ayrıca, <code>MultiViews</code> etkin olsa bile bir türeşlem
dosyasının
+   dosya ismi uzantılarının taranmasına göre öncelik alacağına dikkat
+   ediniz. Eğer gösterimler bu örnekteki resim dosyasında olduğu gibi
+   farklı kaynak üstünlüklerine sahipseler, ortam türünün <code>qs</code>
+   parametresi kullanılarak kaynak üstünlükleri belirtilebilir: </p>
 
   <example>
    URI: misal<br />Mime
View raw message