httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r686758 - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc: security_tips.html security_tips.html.tr.utf8 security_tips.xml.ko security_tips.xml.meta
Date Mon, 18 Aug 2008 13:57:33 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Aug 18 06:57:32 2008
New Revision: 686758

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=686758&view=rev
Log:
update transformation

Added:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8  (with props)
Modified:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html?rev=686758&r1=686757&r2=686758&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html Mon Aug 18 06:57:32 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: security_tips.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: security_tips.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8?rev=686758&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Aug
18 06:57:32 2008
@@ -0,0 +1,344 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Güvenlik İpuçları - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Çeşitli Belgeler</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>Güvenlik İpuçları</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/security_tips.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/misc/security_tips.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/misc/security_tips.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Bir HTTP Sunucusunu ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler ve bazı
+  ipuçları. Öneriler kısmen Apache’ye özel kısmen de genel olacaktır.</p>
+ </div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#uptodate">Güncel Tutma</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#serverroot"><code>ServerRoot</code>
Dizinlerinin İzinleri</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ssi">Sunucu Taraflı
İçerik Yerleştirme</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cgi">CGI Genelinde</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#nsaliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’sız
CGI</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#saliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’lı
CGI</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#dynamic">Devingen
içerikli kaynaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#systemsettings">Sistem
Ayarlarının Korunması</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#protectserverfiles">Sunucu
dosyalarının öntanımlı olarak korunması</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#watchyourlogs">Günlüklerin
İzlenmesi</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="uptodate" id="uptodate">Güncel Tutma</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu iyi bir güvenlik sicilinin yanında güvenlik
+   konularıyla oldukça ilgili bir geliştirici topluluğuna sahiptir. Fakat,
+   bir yazılımın dağıtılmasının ardından küçük ya da büyük bazı sorunların
+   keşfedilmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple, yazılım güncellemelerinden
+   haberdar olmak oldukça önem kazanır. HTTP sunucunuzu doğrudan
+   Apache’den temin ediyorsanız yeni sürümler ve güvenlik güncellemeleri
+   ile ilgili bilgileri tam zamanında alabilmek için <a href="http://httpd.apache.org/lists.html#http-announce">Apache
+   HTTP Sunucusu Duyuru Listesi</a>ne mutlaka üye olmanızı öneririz.
+   Apache yazılımının üçüncü parti dağıtımlarını yapanların da buna benzer
+   hizmetleri vardır.</p>
+
+  <p>Şüphesiz, bir HTTP sunucusu, sunucu kodunda bir sorun olmasa da
+   tehlike altındadır. Eklenti kodları, CGI betikleri hatta işletim
+   sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu ortaya çıkabilir. Bu
+   bakımdan, sisteminizdeki tüm yazılımların sorunları ve güncellemeleri
+   hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="serverroot" id="serverroot"><code>ServerRoot</code>
Dizinlerinin İzinleri</a></h2>
+  
+
+  <p>Normalde, Apache root kullanıcı tarafından başlatılır ve hizmetleri
+   sunarken <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code>
yönergesi
+   tarafından tanımlanan kullanıcının aidiyetinde çalışır. Root tarafından
+   çalıştırılan komutlarda olduğu gibi, root olmayan kullanıcıların
+   yapacakları değişikliklerden korunmak konusunda da dikkatli
+   olmalısınız. Dosyaların sadece root tarafından yazılabilir olmasını
+   sağlamak yeterli değildir, bu dizinler ve üst dizinler için de
+   yapılmalıdır. Örneğin, sunucu kök dizininin
+   <code>/usr/local/apache</code> olmasına karar verdiyseniz, bu dizini
+   root olarak şöyle oluşturmanız önerilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   mkdir /usr/local/apache <br />
+   cd /usr/local/apache <br />
+   mkdir bin conf logs <br />
+   chown 0 . bin conf logs <br />
+   chgrp 0 . bin conf logs <br />
+   chmod 755 . bin conf logs
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>/</code>, <code>/usr</code>, <code>/usr/local</code>
+   dizinlerinde sadece root tarafından değişiklik yapılabileceği kabul
+   edilir. <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>
çalıştırılabilirini kurarken de benzer
+   bir önlemin alındığından emin olmalısınız:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   cp httpd /usr/local/apache/bin <br />
+   chown 0 /usr/local/apache/bin/httpd <br />
+   chgrp 0 /usr/local/apache/bin/httpd <br />
+   chmod 511 /usr/local/apache/bin/httpd
+  </code></p></div>
+
+  <p>Diğer kullanıcıların değişiklik yapabileceği bir dizin olarak bir
+   <code>htdocs</code> dizini oluşturabilirsiniz. Bu dizine root
+   tarafından çalıştırılabilecek dosyalar konulmamalı ve burada root
+   tarafından hiçbir dosya oluşturulmamalıdır.</p>
+
+  <p>Diğer kullanıcılara root tarafından yazılabilen ve çalıştırılabilen
+   dosyalarda değişiklik yapma hakkını tanırsanız, onlara root
+   kullanıcısını ele geçirilebilme hakkını da tanımış olursunuz. Örneğin,
+   biri <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>
çalıştırılabilirini zararlı bir programla
+   değiştirebilir ve o programı tekrar çalıştırdığınız sırada program
+   yapacağını yapmış olur. Günlükleri kaydettiğiniz dizin herkes
+   tarafından yazılabilen bir dizin olduğu takdirde, birileri bir günlük
+   dosyasını bir sistem dosyasına sembolik bağ haline getirerek root
+   kullanıcısının bu dosyaya ilgisiz şeyler yazmasına sebep olabilir.
+   Günlüklerin dosyaları herkes tarafından yazılabilir olduğu takdirde ise
+   birileri dosyaya yanıltıcı veriler girebilir.</p>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="ssi" id="ssi">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></h2>
+  
+
+  <p>SSI sayfaları bir sunucu yöneticisi açısından çeşitli olası risklere
+   kaynaklık edebilir.</p>
+
+  <p>İlk risk, sunucu yükündeki artış olasılığıdır. Tüm SSI sayfaları,
 SSI
+   kodu içersin içermesin Apache tarafından çözümlenir. Bu küçük bir artış
+   gibi görünürse de bir paylaşımlı sunucu ortamında önemli bir yük haline
+   gelebilir.</p>
+
+  <p>SSI sayfaları, CGI betikleriyle ilgili riskleri de taşır. <code>exec
+   cmd</code> elemanı kullanılarak bir SSI sayfasından herhangi bir CGI
+   betiğini veya bir sistem programını Apache’nin aidiyetinde olduğu
+   kullanıcının yetkisiyle çalıştırmak mümkündür.</p>
+
+  <p>SSI sayfalarının yararlı özelliklerinden yararlanırken güvenliğini de
+   arttırmanın bazı yolları vardır.</p>
+
+  <p>Sunucu yöneticisi, bir başıbozuk SSI sayfasının sebep olabileceği
+   zararları bertaraf etmek için <a href="#cgi">CGI Genelinde</a>
+   bölümünde açıklandığı gibi <a href="../suexec.html">suexec</a>’i
etkin
+   kılabilir.</p>
+
+  <p>SSI sayfalarını <code>.html</code> veya <code>.htm</code>
+   uzantılarıyla etkinleştirmek tehlikeli olabilir. Bu özellikle
+   paylaşımlı ve yüksek trafikli bir sunucu ortamında önemlidir. SSI
+   sayfalarını normal sayfalardan farklı olarak <code>.shtml</code> gibi
+   bildik bir uzantıyla etkinleştirmek gerekir. Bu, sunucu yükünü asgari
+   düzeyde tutmaya ve risk yönetimini kolaylaştırmaya yarar.</p>
+
+  <p>Diğer bir çözüm de SSI sayfalarından betik ve program çalıştırmayı
+   iptal etmektir. Bu, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code>
+   yönergesine değer olarak <code>Includes</code> yerine
+   <code>IncludesNOEXEC</code> vererek sağlanır. Ancak, eğer betiklerin
+   bulunduğu dizinde <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
+   yönergesiyle CGI betiklerinin çalışması mümkün kılınmışsa,
+   kullanıcıların <code>&lt;--#include virtual="..." --&gt;</code>
ile bu
+   betikleri çalıştırabileceklerine dikkat ediniz.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="cgi" id="cgi">CGI Genelinde</a></h2>
+  
+
+  <p>Herşeyden önce ya CGI betiğini/programını yazanlara ya da kendinizin
+   CGI'deki güvenlik açıklarını (ister kasıtlı olsun ister tesadüfi)
+   yakalama becerinize güvenmek zorundasınız. CGI betikleri esasen
+   sisteminizdeki komutları site kullanıcılarının izinleriyle
+   çalıştırırlar. Bu bakımdan dikkatle denenmedikleri takdirde oldukça
+   tehlikeli olabilirler.</p>
+
+  <p>CGI betiklerinin hepsi aynı kullanıcının aidiyetinde çalışırsa diğer
+   betiklerle aralarında çelişkilerin ortaya çıkması ister istemez
+   kaçınılmazdır. Örneğin A kullanıcısının B kullanıcısına garezi varsa
+   bir betik yazıp B’nin CGI veritabanını silebilir. Bu gibi durumların
+   ortaya çıkmaması için betiklerin farklı kullanıcıların aidiyetlerinde
+   çalışmasını sağlayan ve 1.2 sürümünden beri Apache ile dağıtılan <a
href="../suexec.html">suEXEC</a> diye bir program vardır. Başka bir yol
+   da <a href="http://cgiwrap.unixtools.org/">CGIWrap</a> kullanmaktır.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="nsaliasedcgi" id="nsaliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’sız
CGI</a></h2>
+  
+
+  <p>Kullanıcıların sitenin her yerinde CGI betiklerini çalıştırmalarına
+   izin vermek ancak şu koşullarda mümkün olabilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kullanıcılarınızın kasıtlı ya da kasıtsız sistemi saldırıya açık
+    hale getirecek betikler yazmayacaklarına tam güveniniz vardır.</li>
+   <li>Sitenizin güvenliği zaten o kadar kötüdür ki, bir delik daha
+    açılmasının mahzuru yoktur.</li>
+   <li>Sitenizin sizden başka kullanıcısı yoktur ve sunucunuzu sizden
+    başka hiç kimsenin ziyaret etmesi mümkün değildir.</li>
+  </ul>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="saliasedcgi" id="saliasedcgi"><code>ScriptAlias</code>’lı
CGI</a></h2>
+  
+
+  <p>CGI’yi belli dizinlerle sınırlamak yöneticiye bu dizinlerde daha iyi
+   denetim imkanı sağlar. Bu kaçınılmaz olarak <code class="directive"><a
href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>’sız CGI’den
çok daha
+   güvenlidir, ancak bu dizinlere yazma hakkı olan kullanıcılarınız
+   güvenilir kişiler olması ve site yöneticisinin de olası güvenlik
+   açıklarına karşı CGI betiklerini ve programlarını denemeye istekli
+   olması şartıyla.</p>
+
+  <p>Çoğu site yöneticisi <code>ScriptAlias</code>’sız CGI yerine
bu
+   yaklaşımı seçer.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="dynamic" id="dynamic">Devingen içerikli kaynaklar</a></h2>
+  
+
+  <p>Sunucunun bir parçası gibi çalışan, <code>mod_php</code>,
+   <code>mod_perl</code>, <code>mod_tcl</code> ve <code>mod_python</code>
+   gibi gömülü betik çalıştırma seçenekleri sunucuyu çalıştıran
+   kullanıcının aidiyetinde çalışırlar (<code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code>
yönergesine bakınız). Bu bakımdan bu betik
+   yorumlayıcılar tarafından çalıştırılan betikler, sunucu kullanıcısının
+   eriştiği herşeye erişebilirler. Bazı betik yorumlayıcıların getirdiği
+   bazı sınırlamalar varsa da bunlara pek güvenmemek, gerekli sınamaları
+   yine de yapmak gerekir.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="systemsettings" id="systemsettings">Sistem Ayarlarının Korunması</a></h2>
+  
+
+  <p>Güvenliği gerçekten sıkı tutmak istiyorsanız, kullanıcılarınızın
+   yapılandırmanızdaki güvenlik ayarlarını geçersiz kılmak için
+   <code>.htaccess</code> dosyalarını kullanabilmelerinin de önüne
+   geçmelisiniz. Bunu yapmanın tek bir yolu vardır.</p>
+
+  <p>Sunucu yapılandırma dosyanıza şunu yerleştirin:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /&gt;
+   <span class="indent">
+    AllowOverride None
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Böylece, belli dizinlerde özellikle etkinleştirilmedikçe bütün
+   dizinlerde <code>.htaccess</code> dosyalarının kullanımını engellemiş
+   olursunuz.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="protectserverfiles" id="protectserverfiles">Sunucu dosyalarının
öntanımlı olarak korunması</a></h2>
+  
+
+  <p>Apache’nin ister istemez yanlış anlaşılan yönlerinden biri öntanımlı
erişim özelliğidir. Yani siz aksine bir şeyler yapmadıkça, sunucu normal URL eşleme
kurallarını kullanarak bir dosyayı bulabildiği sürece onu istemciye sunacaktır.</p>
+
+  <p>Örneğin, aşağıdaki durumu ele alalım:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   # cd /; ln -s / public_html
+  </code></p></div>
+
+  <p>Ve, tarayıcınıza <code>http://localhost/~root/</code> yazın.</p>
+
+  <p>Böylece, istemcilerin tüm dosya sisteminizi gezmelerine izin vermiş olursunuz.
Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma dosyanıza şunları
yazın:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /&gt;
+   <span class="indent">
+    Order Deny,Allow <br />
+    Deny from all
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz.
Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> bölümleri eklemeniz
yeterli olacaktır. Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
+   <span class="indent">
+    Order Deny,Allow <br />
+    Allow from all
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt; <br />
+   &lt;Directory /usr/local/httpd&gt;
+   <span class="indent">
+    Order Deny,Allow <br />
+    Allow from all
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">Location</a></code>
ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code>
yönergelerinin etkileşimine de özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory
/&gt;</code> erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location /&gt;</code>
yönergesi bunu ortadan kaldırabilir.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
yönergesi de size buna benzer bir oyun oynayabilir; yönergeye <code>./</code>
atamasını yaparsanız, root kullanıcısı söz konusu olduğunda yukarıda ilk örnekteki
durumla karşılaşırız. Apache 1.3 veya üstünü kullanıyorsanız, sunucu yapılandırma
dosyanızda aşağıdaki satırın mutlaka bulunmasını öneririz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir disabled root
+  </code></p></div>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="watchyourlogs" id="watchyourlogs">Günlüklerin İzlenmesi</a></h2>
+  
+
+  <p>Sunucunuzda olup biteni günü gününe bilmek istiyorsanız <a href="../logs.html">günlük
dosyalarına</a> bakmalısınız. Günlük dosyaları sadece olup biteni raporlamakla
kalmaz, sunucunuza ne tür saldırılar yapıldığını ve güvenlik seviyenizin yeterli
olup olmadığını anlamanızı da sağlarlar.</p>
+
+  <p>Bazı örnekler:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   grep -c "/jsp/source.jsp?/jsp/ /jsp/source.jsp??" access_log <br />
+   grep "client denied" error_log | tail -n 10
+  </code></p></div>
+
+  <p>İlk örnek, <a href="http://online.securityfocus.com/bid/4876/info/">Apache
Tomcat
+  Source.JSP Bozuk İstek Bilgilerini İfşa Açığı</a>nı istismar etmeyi deneyen
saldırıların sayısını verirken ikinci örnek, reddedilen son on istemciyi listeler;
örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   [Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client falan.filan.dom] client denied
+   by server configuration: /usr/local/apache/htdocs/.htpasswd
+  </code></p></div>
+
+  <p>Gördüğünüz gibi günlük dosyaları sadece ne olup bittiğini raporlar,
bu bakımdan eğer istemci <code>.htpasswd</code> dosyasına erişebiliyorsa <a
href="../logs.html#accesslog">erişim günlüğünüzde</a> şuna benzer bir kayıt
görürsünüz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   falan.filan.dom - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1"
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal ettiğiniz
anlamına gelir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Files ~ "^\.ht"&gt;
+   <span class="indent">
+    Order allow,deny <br />
+    Deny from all
+   </span>
+   &lt;/Files&gt;
+  </code></p></div>
+
+ </div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/security_tips.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/misc/security_tips.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/misc/security_tips.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.ko?rev=686758&r1=686757&r2=686758&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.ko [euc-kr] Mon Aug 18 06:57:32
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 106090:598001 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 106090:686270 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta?rev=686758&r1=686757&r2=686758&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta Mon Aug 18 06:57:32
2008
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message