httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r686753 - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
Date Mon, 18 Aug 2008 13:49:12 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Aug 18 06:49:12 2008
New Revision: 686753

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=686753&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=686753&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Mon Aug 18 06:49:12
2008
@@ -0,0 +1,338 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 686269 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="security_tips.xml.meta">
+ <parentdocument href="./">Çeşitli Belgeler</parentdocument>
+
+ <title>Güvenlik İpuçları</title>
+
+ <summary>
+  <p>Bir HTTP Sunucusunu ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler ve bazı
+  ipuçları. Öneriler kısmen Apache’ye özel kısmen de genel olacaktır.</p>
+ </summary>
+
+ <section id="uptodate"><title>Güncel Tutma</title>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu iyi bir güvenlik sicilinin yanında güvenlik
+   konularıyla oldukça ilgili bir geliştirici topluluğuna sahiptir. Fakat,
+   bir yazılımın dağıtılmasının ardından küçük ya da büyük bazı sorunların
+   keşfedilmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple, yazılım güncellemelerinden
+   haberdar olmak oldukça önem kazanır. HTTP sunucunuzu doğrudan
+   Apache’den temin ediyorsanız yeni sürümler ve güvenlik güncellemeleri
+   ile ilgili bilgileri tam zamanında alabilmek için <a
+   href="http://httpd.apache.org/lists.html#http-announce">Apache
+   HTTP Sunucusu Duyuru Listesi</a>ne mutlaka üye olmanızı öneririz.
+   Apache yazılımının üçüncü parti dağıtımlarını yapanların da buna benzer
+   hizmetleri vardır.</p>
+
+  <p>Şüphesiz, bir HTTP sunucusu, sunucu kodunda bir sorun olmasa da
+   tehlike altındadır. Eklenti kodları, CGI betikleri hatta işletim
+   sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu ortaya çıkabilir. Bu
+   bakımdan, sisteminizdeki tüm yazılımların sorunları ve güncellemeleri
+   hakkında bilgi sahibi olmalısınız.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="serverroot">
+  <title><code>ServerRoot</code> Dizinlerinin İzinleri</title>
+
+  <p>Normalde, Apache root kullanıcı tarafından başlatılır ve hizmetleri
+   sunarken <directive module="mpm_common">User</directive> yönergesi
+   tarafından tanımlanan kullanıcının aidiyetinde çalışır. Root tarafından
+   çalıştırılan komutlarda olduğu gibi, root olmayan kullanıcıların
+   yapacakları değişikliklerden korunmak konusunda da dikkatli
+   olmalısınız. Dosyaların sadece root tarafından yazılabilir olmasını
+   sağlamak yeterli değildir, bu dizinler ve üst dizinler için de
+   yapılmalıdır. Örneğin, sunucu kök dizininin
+   <code>/usr/local/apache</code> olmasına karar verdiyseniz, bu dizini
+   root olarak şöyle oluşturmanız önerilir:</p>
+
+  <example>
+   mkdir /usr/local/apache <br />
+   cd /usr/local/apache <br />
+   mkdir bin conf logs <br />
+   chown 0 . bin conf logs <br />
+   chgrp 0 . bin conf logs <br />
+   chmod 755 . bin conf logs
+  </example>
+
+  <p><code>/</code>, <code>/usr</code>, <code>/usr/local</code>
+   dizinlerinde sadece root tarafından değişiklik yapılabileceği kabul
+   edilir. <program>httpd</program> çalıştırılabilirini kurarken de benzer
+   bir önlemin alındığından emin olmalısınız:</p>
+
+  <example>
+   cp httpd /usr/local/apache/bin <br />
+   chown 0 /usr/local/apache/bin/httpd <br />
+   chgrp 0 /usr/local/apache/bin/httpd <br />
+   chmod 511 /usr/local/apache/bin/httpd
+  </example>
+
+  <p>Diğer kullanıcıların değişiklik yapabileceği bir dizin olarak bir
+   <code>htdocs</code> dizini oluşturabilirsiniz. Bu dizine root
+   tarafından çalıştırılabilecek dosyalar konulmamalı ve burada root
+   tarafından hiçbir dosya oluşturulmamalıdır.</p>
+
+  <p>Diğer kullanıcılara root tarafından yazılabilen ve çalıştırılabilen
+   dosyalarda değişiklik yapma hakkını tanırsanız, onlara root
+   kullanıcısını ele geçirilebilme hakkını da tanımış olursunuz. Örneğin,
+   biri <program>httpd</program> çalıştırılabilirini zararlı bir programla
+   değiştirebilir ve o programı tekrar çalıştırdığınız sırada program
+   yapacağını yapmış olur. Günlükleri kaydettiğiniz dizin herkes
+   tarafından yazılabilen bir dizin olduğu takdirde, birileri bir günlük
+   dosyasını bir sistem dosyasına sembolik bağ haline getirerek root
+   kullanıcısının bu dosyaya ilgisiz şeyler yazmasına sebep olabilir.
+   Günlüklerin dosyaları herkes tarafından yazılabilir olduğu takdirde ise
+   birileri dosyaya yanıltıcı veriler girebilir.</p>
+ </section>
+
+ <section id="ssi">
+  <title>Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</title>
+
+  <p>SSI sayfaları bir sunucu yöneticisi açısından çeşitli olası risklere
+   kaynaklık edebilir.</p>
+
+  <p>İlk risk, sunucu yükündeki artış olasılığıdır. Tüm SSI sayfaları,
 SSI
+   kodu içersin içermesin Apache tarafından çözümlenir. Bu küçük bir artış
+   gibi görünürse de bir paylaşımlı sunucu ortamında önemli bir yük haline
+   gelebilir.</p>
+
+  <p>SSI sayfaları, CGI betikleriyle ilgili riskleri de taşır. <code>exec
+   cmd</code> elemanı kullanılarak bir SSI sayfasından herhangi bir CGI
+   betiğini veya bir sistem programını Apache’nin aidiyetinde olduğu
+   kullanıcının yetkisiyle çalıştırmak mümkündür.</p>
+
+  <p>SSI sayfalarının yararlı özelliklerinden yararlanırken güvenliğini de
+   arttırmanın bazı yolları vardır.</p>
+
+  <p>Sunucu yöneticisi, bir başıbozuk SSI sayfasının sebep olabileceği
+   zararları bertaraf etmek için <a href="#cgi">CGI Genelinde</a>
+   bölümünde açıklandığı gibi <a href="../suexec.html">suexec</a>’i
etkin
+   kılabilir.</p>
+
+  <p>SSI sayfalarını <code>.html</code> veya <code>.htm</code>
+   uzantılarıyla etkinleştirmek tehlikeli olabilir. Bu özellikle
+   paylaşımlı ve yüksek trafikli bir sunucu ortamında önemlidir. SSI
+   sayfalarını normal sayfalardan farklı olarak <code>.shtml</code> gibi
+   bildik bir uzantıyla etkinleştirmek gerekir. Bu, sunucu yükünü asgari
+   düzeyde tutmaya ve risk yönetimini kolaylaştırmaya yarar.</p>
+
+  <p>Diğer bir çözüm de SSI sayfalarından betik ve program çalıştırmayı
+   iptal etmektir. Bu, <directive module="core">Options</directive>
+   yönergesine değer olarak <code>Includes</code> yerine
+   <code>IncludesNOEXEC</code> vererek sağlanır. Ancak, eğer betiklerin
+   bulunduğu dizinde <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive>
+   yönergesiyle CGI betiklerinin çalışması mümkün kılınmışsa,
+   kullanıcıların <code>&lt;--#include virtual="..." --&gt;</code>
ile bu
+   betikleri çalıştırabileceklerine dikkat ediniz.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="cgi">
+  <title>CGI Genelinde</title>
+
+  <p>Herşeyden önce ya CGI betiğini/programını yazanlara ya da kendinizin
+   CGI'deki güvenlik açıklarını (ister kasıtlı olsun ister tesadüfi)
+   yakalama becerinize güvenmek zorundasınız. CGI betikleri esasen
+   sisteminizdeki komutları site kullanıcılarının izinleriyle
+   çalıştırırlar. Bu bakımdan dikkatle denenmedikleri takdirde oldukça
+   tehlikeli olabilirler.</p>
+
+  <p>CGI betiklerinin hepsi aynı kullanıcının aidiyetinde çalışırsa diğer
+   betiklerle aralarında çelişkilerin ortaya çıkması ister istemez
+   kaçınılmazdır. Örneğin A kullanıcısının B kullanıcısına garezi varsa
+   bir betik yazıp B’nin CGI veritabanını silebilir. Bu gibi durumların
+   ortaya çıkmaması için betiklerin farklı kullanıcıların aidiyetlerinde
+   çalışmasını sağlayan ve 1.2 sürümünden beri Apache ile dağıtılan <a
+   href="../suexec.html">suEXEC</a> diye bir program vardır. Başka bir yol
+   da <a href="http://cgiwrap.unixtools.org/">CGIWrap</a> kullanmaktır.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="nsaliasedcgi">
+  <title><code>ScriptAlias</code>’sız CGI</title>
+
+  <p>Kullanıcıların sitenin her yerinde CGI betiklerini çalıştırmalarına
+   izin vermek ancak şu koşullarda mümkün olabilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kullanıcılarınızın kasıtlı ya da kasıtsız sistemi saldırıya açık
+    hale getirecek betikler yazmayacaklarına tam güveniniz vardır.</li>
+   <li>Sitenizin güvenliği zaten o kadar kötüdür ki, bir delik daha
+    açılmasının mahzuru yoktur.</li>
+   <li>Sitenizin sizden başka kullanıcısı yoktur ve sunucunuzu sizden
+    başka hiç kimsenin ziyaret etmesi mümkün değildir.</li>
+  </ul>
+
+ </section>
+
+ <section id="saliasedcgi">
+  <title><code>ScriptAlias</code>’lı CGI</title>
+
+  <p>CGI’yi belli dizinlerle sınırlamak yöneticiye bu dizinlerde daha iyi
+   denetim imkanı sağlar. Bu kaçınılmaz olarak <directive
+   module="mod_alias">ScriptAlias</directive>’sız CGI’den çok daha
+   güvenlidir, ancak bu dizinlere yazma hakkı olan kullanıcılarınız
+   güvenilir kişiler olması ve site yöneticisinin de olası güvenlik
+   açıklarına karşı CGI betiklerini ve programlarını denemeye istekli
+   olması şartıyla.</p>
+
+  <p>Çoğu site yöneticisi <code>ScriptAlias</code>’sız CGI yerine
bu
+   yaklaşımı seçer.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="dynamic">
+  <title>Devingen içerikli kaynaklar</title>
+
+  <p>Sunucunun bir parçası gibi çalışan, <code>mod_php</code>,
+   <code>mod_perl</code>, <code>mod_tcl</code> ve <code>mod_python</code>
+   gibi gömülü betik çalıştırma seçenekleri sunucuyu çalıştıran
+   kullanıcının aidiyetinde çalışırlar (<directive module="mpm_common"
+   >User</directive> yönergesine bakınız). Bu bakımdan bu betik
+   yorumlayıcılar tarafından çalıştırılan betikler, sunucu kullanıcısının
+   eriştiği herşeye erişebilirler. Bazı betik yorumlayıcıların getirdiği
+   bazı sınırlamalar varsa da bunlara pek güvenmemek, gerekli sınamaları
+   yine de yapmak gerekir.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="systemsettings">
+  <title>Sistem Ayarlarının Korunması</title>
+
+  <p>Güvenliği gerçekten sıkı tutmak istiyorsanız, kullanıcılarınızın
+   yapılandırmanızdaki güvenlik ayarlarını geçersiz kılmak için
+   <code>.htaccess</code> dosyalarını kullanabilmelerinin de önüne
+   geçmelisiniz. Bunu yapmanın tek bir yolu vardır.</p>
+
+  <p>Sunucu yapılandırma dosyanıza şunu yerleştirin:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /&gt;
+   <indent>
+    AllowOverride None
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>Böylece, belli dizinlerde özellikle etkinleştirilmedikçe bütün
+   dizinlerde <code>.htaccess</code> dosyalarının kullanımını engellemiş
+   olursunuz.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="protectserverfiles">
+  <title>Sunucu dosyalarının öntanımlı olarak korunması</title>
+
+  <p>Apache’nin ister istemez yanlış anlaşılan yönlerinden biri öntanımlı
erişim özelliğidir. Yani siz aksine bir şeyler yapmadıkça, sunucu normal URL eşleme
kurallarını kullanarak bir dosyayı bulabildiği sürece onu istemciye sunacaktır.</p>
+
+  <p>Örneğin, aşağıdaki durumu ele alalım:</p>
+
+  <example>
+   # cd /; ln -s / public_html
+  </example>
+
+  <p>Ve, tarayıcınıza <code>http://localhost/~root/</code> yazın.</p>
+
+  <p>Böylece, istemcilerin tüm dosya sisteminizi gezmelerine izin vermiş olursunuz.
Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma dosyanıza şunları
yazın:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /&gt;
+   <indent>
+    Order Deny,Allow <br />
+    Deny from all
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz.
Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <directive module="core">Directory</directive>
bölümleri eklemeniz yeterli olacaktır. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
+   <indent>
+    Order Deny,Allow <br />
+    Allow from all
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt; <br />
+   &lt;Directory /usr/local/httpd&gt;
+   <indent>
+    Order Deny,Allow <br />
+    Allow from all
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p><directive module="core">Location</directive> ve <directive
+  module="core">Directory</directive> yönergelerinin etkileşimine de özellikle
önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory /&gt;</code> erişimi
yasaklarken bir <code>&lt;Location /&gt;</code> yönergesi bunu ortadan
kaldırabilir.</p>
+
+  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi de
size buna benzer bir oyun oynayabilir; yönergeye <code>./</code> atamasını
yaparsanız, root kullanıcısı söz konusu olduğunda yukarıda ilk örnekteki durumla karşılaşırız.
Apache 1.3 veya üstünü kullanıyorsanız, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki
satırın mutlaka bulunmasını öneririz:</p>
+
+  <example>
+   UserDir disabled root
+  </example>
+
+ </section>
+
+ <section id="watchyourlogs">
+  <title>Günlüklerin İzlenmesi</title>
+
+  <p>Sunucunuzda olup biteni günü gününe bilmek istiyorsanız <a href="../logs.html">günlük
dosyalarına</a> bakmalısınız. Günlük dosyaları sadece olup biteni raporlamakla
kalmaz, sunucunuza ne tür saldırılar yapıldığını ve güvenlik seviyenizin yeterli
olup olmadığını anlamanızı da sağlarlar.</p>
+
+  <p>Bazı örnekler:</p>
+
+  <example>
+   grep -c "/jsp/source.jsp?/jsp/ /jsp/source.jsp??" access_log <br />
+   grep "client denied" error_log | tail -n 10
+  </example>
+
+  <p>İlk örnek, <a href="http://online.securityfocus.com/bid/4876/info/">Apache
Tomcat
+  Source.JSP Bozuk İstek Bilgilerini İfşa Açığı</a>nı istismar etmeyi deneyen
saldırıların sayısını verirken ikinci örnek, reddedilen son on istemciyi listeler;
örnek:</p>
+
+  <example>
+   [Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client falan.filan.dom] client denied
+   by server configuration: /usr/local/apache/htdocs/.htpasswd
+  </example>
+
+  <p>Gördüğünüz gibi günlük dosyaları sadece ne olup bittiğini raporlar,
bu bakımdan eğer istemci <code>.htpasswd</code> dosyasına erişebiliyorsa <a
href="../logs.html#accesslog">erişim günlüğünüzde</a> şuna benzer bir kayıt
görürsünüz:</p>
+
+  <example>
+   falan.filan.dom - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1"
+  </example>
+
+  <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal ettiğiniz
anlamına gelir:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Files ~ "^\.ht"&gt;
+   <indent>
+    Order allow,deny <br />
+    Deny from all
+   </indent>
+   &lt;/Files&gt;
+  </example>
+
+ </section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message