httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r684411 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod: core.xml.tr mpm_common.xml.tr
Date Sun, 10 Aug 2008 06:37:10 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Aug 9 23:37:10 2008
New Revision: 684411

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=684411&view=rev
Log:
Updated

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=684411&r1=684410&r2=684411&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sat Aug 9 23:37:10 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 669847:684326 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 684326 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -473,7 +473,13 @@
   </example>
 
   <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code>
grubundaki
-   yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
+   yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
+
+  <note><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için <code>&lt;Directory
/&gt;</code>
+   bloğu içinde <code>AllowOverride</code> yönergesine <code>None</code>
+   dışında bir değer atamayın. Böyle yapmak yerine bir <code>.htaccess</code>
+   dosyası yerleştirmeyi düşündüğünüz dizine ait bir
+   <code>&lt;Directory&gt;</code> bloğu olması daha iyidir.</p></note>
 </usage>
 
 <seealso><directive module="core">AccessFileName</directive></seealso>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=684411&r1=684410&r2=684411&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Sat Aug 9 23:37:10 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 658305:674934 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 674934 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -612,7 +612,7 @@
 <name>MinSpareThreads</name>
 <description>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
  sayısını belirler.</description>
-<syntax>MinSpareThreads <var>number</var></syntax>
+<syntax>MinSpareThreads <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module><module>leader</module>Mime
View raw message