httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r682396 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: new_features_2_0.xml.tr new_features_2_2.xml.tr
Date Mon, 04 Aug 2008 14:17:00 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Aug 4 07:16:59 2008
New Revision: 682396

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=682396&view=rev
Log:
New Turkish translations

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr?rev=682396&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] Mon Aug 4 07:16:59 2008
@@ -0,0 +1,246 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="new_features_2_0.xml.meta">
+
+<title>Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</title>
+
+<summary>
+ <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri arasındaki
+  başlıca değişikliklerin bazılarına değinilmiştir.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="upgrading.html">1.3’ten 2.0’a Yükseltme</a></seealso>
+
+ <section id="core">
+  <title>Çekirdekteki Gelişmeler</title>
+
+  <dl>
+   <dt>Unix Evreleri</dt>
+
+   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache, çok evreli
+    kipte çok süreçlilik şeklinde melez bir yapıda çalışır. Bu bir çok
+    bakımdan ölçeklenebilirliği arttırsa da bütün yapılandırmalarda
+    sağlanamaz.</dd>
+
+   <dt>Yeni Paket Derleme Sistemi</dt>
+
+   <dd>Yeni kaynak paketi derleme sistemi <code>autoconf</code> ve
+    <code>libtool</code>’a dayalı olarak sıfırdan, yeni baştan yazıldı.
+    Böylece Apache’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
+    benzerlik kazanmış oldu.</dd>
+
+   <dt>Çok Sayıda Protokol Desteği</dt>
+
+   <dd>Apache artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir alt yapıya
+    sahiptir. Örneğin, <module>mod_echo</module> modülü bu amaçla
+    yazılmıştır.</dd>
+
+   <dt>Unix dışı platformalara daha iyi destek</dt>
+
+   <dd>Apache 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
+    platformlarda daha hızlı ve daha kararlı çalışacak duruma
+    getirilmiştir. Genelde iyi geliştirilmemiş olan dolayısıyla istenen
+    başarımı sağlayamayan POSIX taklit katmanlarının kullanımından
+    vazgeçilmiş, platforma özgü <a href="mpm.html">çok süreçlilik
+    modülleri</a> (MPM) ve Apache Taşınabilirlik Arayüzü (APR) sayesinde
+    bu platformlar artık kendi doğal programlama arayüzleriyle
+    gerçeklenir olmuştur.</dd>
+
+   <dt>Yeni Apache Programlama Arayüzü</dt>
+
+   <dd>Modüller için kullanılan programlama arayüzü 2.0 sürümüyle önemli
+    değişikliklere uğramıştır. 1.3 sürümünde görülen modüllerle ilgili
+    sıralama/öncelik sorunlarının çoğu giderilmiştir. 2.0 sürümü bu
+    işlemleri daha bir özdevimli yapar olmuştur; daha fazla esneklik
+    sağlamak için artık kancalı modül sıralaması kullanılabilmektedir.
+    Ayrıca, arayüze, Apache sunucu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
+    modüllerle sunucu yeteneklerinin arttırılabilmesini sağlayan yeni
+    çağrılar eklenmiştir.</dd>
+
+   <dt>IPv6 Desteği</dt>
+
+   <dd>IPv6’nın Apache Taşınabilirlik Arayüzü kütüphanesi tarafından
+    desteklendiği sistemlerde Apache öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
+    dinler. Bundan başka, <directive module="mpm_common"
+    >Listen</directive>, <directive module="core"
+    >NameVirtualHost</directive> ve <directive module="core"
+    >VirtualHost</directive> yönergelerinin IPv6 sayısal adres
+    dizgelerini desteklemesi sağlanmıştır.<br />Örnek: <code>Listen
+    [2001:db8::1]:8080</code></dd>
+
+   <dt>Süzme</dt>
+
+   <dd>Apache modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
+    teslim alınan içerik akımları üzerinde süzgeç gibi davranacak şekilde
+    yazılabilmektedir. Bu sayede, örneğin CGI betiklerinin çıktılarının
+    <module>mod_include</module> modülünün <code>INCLUDES</code>
süzgeci
+    kullanılarak SSI yönergeleri için çözümlenmesi mümkündür. CGI
+    programlarının birer eylemci olarak davranması gibi,
+    <module>mod_ext_filter</module> modülü de harici programların birer
+    süzgeç olarak davranabilmesini mümkün kılar.</dd>
+
+   <dt>Çok Dilli Hata Yanıtları</dt>
+
+   <dd>Hata yanıtlarının tarayıcılara yönelik iletileri artık SSI
+    belgeleri kullanılarak çeşitli dillerde sağlanabilmektedir. Bunlar
+    ayrıca yönetici tarafından görünüş ve kullanışlılık tutarlılığı
+    bakımından kişiselleştirilebilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Basitleştirilmiş Yapılandırma</dt>
+
+   <dd>Bazı yönergelerle ilgili kafa karışıklıkları giderilmiştir.
+    Bilhassa belli bir IP adresini dinlemek için kullanılan
+    <code>Port</code> ve <code>BindAddress</code> yönergeleri
ile ilgili
+    karışıklığın önüne geçmek için sadece <directive module="mpm_common"
+    >Listen</directive> yönergesi yeterli olmaktadır. <directive
+    module="core">ServerName</directive> yönergesi ise sadece yönlendirme
+    ve sanal konak tanıma amacıyla sunucu ismi ve port belirtiminde
+    kullanılmaktadır.</dd>
+
+   <dt>Doğal Windows NT Unicode Desteği</dt>
+
+   <dd>Apache 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
+    kodlamalarında utf-8 kullanmaktadır. Bu destek, Windows 2000 ve
+    Windows XP dahil tüm Windows NT temelli sistemlere çok dillilik
+    desteğini sağlamak üzere mevcut Unicode dosya sistemine doğrudan
+    uyarlanır. <em>Dosya sisteminde makinenin yerel karakter kodlamasını
+    kullanan kullanan Windows 95, 98 ve ME için bu destek
+    yoktur.</em></dd>
+
+   <dt>Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi</dt>
+
+   <dd>Apache 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
+    ifade kütüphanesi</a> bulunur. Tüm düzenli ifadelerde artık çok daha
+    güçlü olan Perl 5 sözdizimi kullanılmaktadır.</dd>
+
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="module">
+  <title>Modüllerdeki Gelişmeler</title>
+
+  <dl>
+   <dt><module>mod_ssl</module></dt>
+
+   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
+    SSL/TLS şifreleme protokollerine bir arayüzdür.</dd>
+
+   <dt><module>mod_dav</module></dt>
+
+   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
+    için HTTP dağıtık yazım ve sürüm yönetimi (DAV - Distributed
+    Authoring and Versioning) belirtimini gerçekler.</dd>
+
+   <dt><module>mod_deflate</module></dt>
+
+   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
+    daha verimli yararlanabilmek için içeriğin sıkıştırılarak
+    gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
+    olmuştur.</dd>
+
+   <dt><module>mod_auth_ldap</module></dt>
+
+   <dd>Apache 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
+    doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
+    veritabanının kullanılabilmesini mümkün kılar. Kardeş modülü olan
+    <module>mod_ldap</module> ise bağlantı havuzlaması ve sonuçların
+    önbelleğe alınması ile ilgilenir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_auth_digest</module></dt>
+
+   <dd>Paylaşımlı belleği kullanan süreçlere karşı oturum önbelleklemesi
+    için ek destek içerir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_charset_lite</module></dt>
+
+   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
+    dönüşümleri veya kaydı için destek sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_file_cache</module></dt>
+
+   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, Apache 1.3’teki
+    <code>mod_mmap_static</code> modülünün işlevselliğini içermenin
+    yanında buna önbellekleme yetenekleri de ekler.</dd>
+
+   <dt><module>mod_headers</module></dt>
+
+   <dd>Bu modül Apache 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
+    <module>mod_proxy</module> tarafından kullanılan istek başlıkları
+    değiştirilebilmekte ve bunlar yanıt başlıklarına şartlı olarak
+    atanabilmektedir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy</module></dt>
+
+   <dd>Bu modül HTTP/1.1 uyumlu vekaleti daha güvenilir kılmak ve yeni
+    süzgeç alt yapısının getirilerinden de yararlanmak amacıyla yeni
+    baştan yazılmıştır. Bunun yanında, <directive module="mod_proxy"
+    type="section">Proxy</directive> bölümünün yeni hali vekil siteleri
+    desteklemek bakımından daha okunabilir (ve kendi içinde daha hızlı)
+    olması sağlanmıştır; <code>&lt;Directory "proxy:..."&gt;</code>
+    yapılandırması artık desteklenmemektedir. Modül,
+    <code>proxy_connect</code>, <code>proxy_ftp</code> ve
+    <code>proxy_http</code> şeklinde her biri belli bir protokolü
+    destekleyen ayrı modüllere bölünmüştür.</dd>
+
+   <dt><module>mod_negotiation</module></dt>
+
+   <dd>Yeni <directive module="mod_negotiation"
+    >ForceLanguagePriority</directive> yönergesi sayesinde istemciye
+    “Kabul edilebilir bir gösterim çeşidi yok” ya da “Çok sayıda seçim
+    belirtilmiş” yanıtını döndürmek yerine tüm durumlara uyan bir
+    sayfanın gönderilebilmesi sağlanmıştır. Bundan başka, uzlaşım ve
+    <code>MultiViews</code> algoritmaları daha tutarlı sonuçlar elde
+    etmek amacıyla elden geçirilmiş ve belge içeriği ile daha iyi eşleşen
+    yeni bir tür eşlem yapısı sağlanmıştır.</dd>
+
+   <dt><module>mod_autoindex</module></dt>
+
+   <dd>Dizin içeriklerinin özdevimli listelenmesi artık HTML tabloları
+    kullanılacak şekilde yapılandırılabilmektedir. Böylece sayfa daha iyi
+    biçemlenebilmekte, içerik daha hassas sıralanabilmekte, sürüm
+    numarasına göre sıralama yapılabilmekte ve dosya ismi kalıpları
+    kullanılarak sadece istenen içerik listelenebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_include</module></dt>
+
+   <dd>Yeni yönergeler, değiştirilecek SSI elemanları için öntanımlı
+    başlangıç ve bitiş etiketlerine izin vermekte, hataların ve zaman
+    biçemleme yapılandırmalarının SSI belgesinde değil ana yapılandırma
+    dosyasında bulunması mümkün olmaktadır. Düzenli ifadelerin gruplanmış
+    sonuçları (Perl düzenli ifade sözdizimi kullanılmaktadır)
+    <module>mod_include</module> modülünün <code>$0</code>
..
+    <code>$9</code> değişkenleri sayesinde kullanılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_auth_dbm</module></dt>
+
+   <dd><directive module="mod_auth_dbm">AuthDBMType</directive> yönergesi
+    sayesinde artık çok sayıda DBM tarzı veritabanı türü
+    desteklenmektedir.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+</manualpage>
+

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr?rev=682396&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr [utf-8] Mon Aug 4 07:16:59 2008
@@ -0,0 +1,275 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 682362 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="new_features_2_2.xml.meta">
+
+<title>Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</title>
+
+<summary>
+ <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri arasındaki
+  başlıca farklara değinilmiştir. 1.3 sürümüne göre yeni özellikler için <a
+  href="new_features_2_0.html">Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</a>
+  belgesine bakınız.</p>
+</summary>
+
+ <section id="core">
+  <title>Çekirdekteki Gelişmeler</title>
+  <dl>
+
+   <dt>Authn/Authz</dt>
+   <dd>Mevcut kimlik doğrulama ve yetkilendirme modüllerinin iç işleyişi
+    yeniden düzenlendi. Yeni <module>mod_authn_alias</module> modülü
+    belli kimlik doğrulama yapılandırmalarını büyük oranda
+    basitleştirebilir. Bu değişikliklerin kullanıcıları ve modül
+    yazarlarını nasıl etkilediğini öğrenmek için <a href="#module">modül
+    değişikliklerine</a> ve <a href="#developer">geliştirici
+    değişikliklerine</a> bakabilirsiniz.</dd>
+
+   <dt>Önbellekleme</dt>
+   <dd><module>mod_cache</module>, <module>mod_disk_cache</module>
ve
+    <module>mod_mem_cache</module> modüllerinde büyük oranda değişikliğe
+    gidilerek bunlar deneysel olmaktan çıkarılıp üretim amaçlı modüller
+    haline getirildiler. <module>mod_disk_cache</module> tarafından
+    kullanılan disk alanının <program>htcacheclean</program> tarafından
+    düzenli aralıklarla temizlenebilmesi sağlandı.</dd>
+
+   <dt>Yapılandırma</dt>
+   <dd>Öntanımlı yapılandırma basitleştirildi ve modüler bir yapıya
+    kavuşturuldu. Sık kullanılan ortak özellikleri etkinleştirmekte
+    kullanılan yapılandırmalar gruplanarak bunların Apache ile gelmesi ve
+    ana sunucu yapılandırılırken yapılandırmaya kolayca eklenebilmesi
+    sağlandı.</dd>
+
+   <dt>Nazikçe Durdurma</dt>
+   <dd><module>prefork</module>, <module>worker</module>
ve
+    <module>event</module> MPM’leri artık <program>httpd</program>’yi
<a
+    href="stopping.html#gracefulstop"><code>graceful-stop</code></a>
+    sinyali sayesinde nazikçe durdurabilmektedir.
+    <program>httpd</program> programının sonlandırılmasındaki gecikmelere
+    karşı bir önlem olarak, isteğe bağlı bir zaman aşımı belirtmeyi
+    mümkün kılan <directive
+    module="mpm_common">GracefulShutdownTimeout</directive> yönergesi
+    sayesinde sunum sürüyor olsa bile <program>httpd</program>
+    sonlandırılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Vekil Sunucu</dt>
+   <dd>Yeni <module>mod_proxy_balancer</module> modülü ile
+    <module>mod_proxy</module> için yük dengeleme hizmetleri sağlanmış,
+    yeni <module>mod_proxy_ajp</module> modülü ile <a
+    href="http://jakarta.apache.org/tomcat/">Apache Tomcat</a> tarafından
+    kullanılan <em>Apache JServ Protokolünün 1.3 sürümü</em> için
destek
+    eklenmiştir.</dd>
+
+   <dt>Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi</dt>
+   <dd>Apache, <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli ifade
+    kütüphanesinin 5.0 sürümünü</a> (PCRE) içermektedir.
+    <program>configure</program> betiğinin <code>--with-pcre</code>
+    seçeneği sayesinde <program>httpd</program> programı PCRE destekli
+    olarak derlenebilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Akıllı Süzme</dt>
+   <dd><module>mod_filter</module> çıktı süzgeç zincirinin devingen
olarak
+    yapılandırılmasını sağlar. Süzgeçlerin herhangi bir istek veya yanıt
+    başlığına veya bir ortam değişkenine dayanarak koşullu olarak
+    yerleştirilmesini mümkün kılar ve bunu yaparken 2.0 mimarisindeki
+    sorunlu bağımlılıklar ve sıralama sorunlarının da üstesinden
+    gelir.</dd>
+
+   <dt>Büyük Dosya (>2GB) Desteği</dt>
+   <dd><program>httpd</program> artık günümüzün 32 bitlik Unix
+    sistemlerinde bulunan 2 GB’lık büyük dosyaları destekleyecek tarzda
+    derlenebilmektedir. 2 GB’lık istek gövdelerine destek de ayrıca
+    eklenmiştir.</dd>
+
+   <dt>Event MPM</dt>
+   <dd><module>event</module> MPM modülü sürekli bağlantı isteklerinin
+    işlenmesi ve bağlantıların kabul edilmesi için ayrı bir evre
+    kullanır. Sürekli bağlantı (keepalive) isteklerinin işlenmesi
+    geleneksel olarak httpd’nin buna bir <module>worker</module>
+    adamasını gerektirirdi. Bu adanmış <module>worker</module> bağlantı
+    zaman aşımına uğrayıncaya değin tekrar kullanılamazdı.</dd>
+
+   <dt>SQL Veritabanı Desteği</dt>
+   <dd><module>mod_dbd</module> modülü <code>apr_dbd</code>
arayüzü ile
+    birlikte, ihtiyacı olan modüllere SQL desteği sağlar. Evreli MPM’ler
+    için bağlantı havuzlamasını destekler.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="module">
+  <title>Modüllerdeki Gelişmeler</title>
+  <dl>
+   <dt>Authn/Authz</dt>
+   <dd>Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi ile ilgili
+    modüller özetli kimlik doğrulamasına daha iyi destek sağlamak
+    amacıyla yeniden isimlendirildi. Örneğin, <code>mod_auth</code>
+    modülü şimdi <module>mod_auth_basic</module> ve
+    <module>mod_authn_file</module> diye iki modüle bölünmüştür.;
+    <code>mod_auth_dbm</code> modülünün ismi
+    <module>mod_authn_dbm</module> ve <code>mod_access</code>
 modülünün
+    ismi de <module>mod_authz_host</module> olarak değiştirilmiştir.
+    Ayrıca, belli kimlik doğrulama yapılandırmalarını basitleştirmek
+    üzere <module>mod_authn_alias</module> diye yeni bir modül vardır.
+   </dd>
+
+   <dt><module>mod_authnz_ldap</module></dt>
+   <dd>Bu modül 2.0 sürümü <code>mod_auth_ldap</code> modülünün
2.2
+    <code>Authn/Authz</code> arayüzüne bir uyarlamasıdır. <directive
+    module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesine LDAP
+    öznitelik değerlerinin ve karmaşık arama süzgeçlerinin kullanımı gibi
+    yeni özellikler eklenmiştir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_authz_owner</module></dt>
+   <dd>Dosya sistemi üzerindeki dosyalara erişimi dosya sahibine göre
+    düzenleyebilmeyi sağlayan yeni bir modüldür.</dd>
+
+   <dt><module>mod_version</module></dt>
+   <dd>Çalışan sunucunun sürüm numarasına göre belli yapılandırma
+    bloklarını etkinleştirebilen bir modüldür.</dd>
+
+   <dt><module>mod_info</module></dt>
+   <dd>Apache tarafından çözümlenen haliyle yapılandırma yönergelerinin
+    gösterilmesini sağlayan yeni <code>?config</code> parametresini
+    ekler. Modül ayrıca, <code>httpd -V</code>’nin yaptığı gibi ek
olarak
+    derleme bilgisini ve tüm istek kancalarının sırasını da gösterir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_ssl</module></dt>
+   <!-- Need Info on SSLEngine Support? -->
+   <dd>TLS şifrelemesini HTTP/1.1 için güncelleyen <a
+    href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2817.txt">RFC 2817</a> için destek
+    sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_imagemap</module></dt>
+   <dd><code>mod_imap</code> modülünün ismi yanlış anlamalara meydan
+    vermemek için <module>mod_imagemap</module> olarak değiştirildi.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="programs">
+  <title>Programlardaki Gelişmeler</title>
+  <dl>
+   <dt><program>httpd</program></dt>
+   <dd>Mevcut yapılandırmaya göre yüklenen modülleri listelemek için
+    <code>-M</code> diye yeni bir komut satırı seçeneği eklendi.
+    <code>-l</code> seçeneğinin aksine, bu seçenekle elde edilen liste
+    <module>mod_so</module> üzerinden yüklenen DSO’ları içerir.</dd>
+
+   <dt><program>httxt2dbm</program></dt>
+   <dd><directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> yönergesinde
+    <code>dbm</code> eşlem türü ile kullanmak üzere metin girdilerden
DBM
+    dosyaları üretmek için kullanılan yeni bir program.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="developer">
+  <title>Modül Geliştirici Değişiklikleri</title>
+  <dl>
+   <dt><glossary>APR</glossary> 1.0 Programlama Arayüzü</dt>
+
+   <dd>Apache 2.2’de APR 1.0 API kullanılmıştır. Kullanımı önerilmeyen
+    tüm işlevler ve simgeler <code>APR</code> ve
+    <code>APR-Util</code>’den kaldırılmıştır. Ayrıntılar için <a
+    href="http://apr.apache.org/">APR Sitesine bakınız</a>.</dd>
+
+   <dt>Authn/Authz</dt>
+   <dd>Dağıtımla gelen kimlik doğrulama ve yetkilendirme modüllerinin
+     isimleri aşağıdaki gibi değiştirildi:
+     <ul>
+     <li><code>mod_auth_*</code> -> HTTP kimlik doğrulamasını
+      gerçekleştiren modüller.</li>
+     <li><code>mod_authn_*</code> -> Kimlik doğrulamasının artalanına
+      destek sağlayan modüller.</li>
+     <li><code>mod_authz_*</code> -> Yetkilendirmeyi (veya erişimi)
+      gerçekleştiren modüller.</li>
+     <li><code>mod_authnz_*</code> -> Kimlik doğrulama ve
+      yetkilendirmeyi birlikte gerçekleştiren modüller.</li>
+     </ul>
+     Yeni kimlik doğrulama artalanının oluşturulmasını büyük oranda
+     kolaylaştıran yeni bir kimlik doğrulama artalanı sağlayıcı şeması
+     vardır.</dd>
+
+   <dt>Bağlantı Hatalarının Günlüklenmesi</dt>
+
+   <dd>İstemci bağlantısında ortaya çıkan hataları günlüğe kaydetmek için
+    <code>ap_log_cerror</code> isminde yeni bir işlev eklendi. Böyle bir
+    durumda günlük kaydı istemcinin IP adresini içermektedir.</dd>
+
+   <dt>Deneme Yapılandırma Kancası Eklendi</dt>
+
+   <dd>Kullanıcı, <program>httpd</program>’yi sadece <code>-t</code>
+    seçeneği ile kullandığı takdirde özel kod icra edilmesini isteyen
+    modüllere yardımcı olmak üzere <code>test_config</code> diye yeni
bir
+    kanca işlev eklendi.</dd>
+
+   <dt>Evreli MPM’lerin Yığıt Boyutunun Ayarlanması</dt>
+
+   <dd>Tüm evreli MPM’lerin yığıt boyutunu ayarlamak üzere <directive
+    module="mpm_common">ThreadStackSize</directive> isminde yeni bir
+    yönerge eklendi. Öntanımlı yığıt boyutunun küçük olduğu platformlarda
+    bazı üçüncü parti modüller tarafından buna ihtiyaç duyulmaktadır.</dd>
+
+   <dt>Çıktı süzgeçlerinde protokoller</dt>
+
+   <dd>Evvelce her süzgeç etkilediğini yanıt başlıklarının doğru olarak
+    üretilmesini sağlamak zorundaydı. Süzgeçler artık protokol yönetimini
+    <code>ap_register_output_filter_protocol</code> veya
+    <code>ap_filter_protocol</code> işlevi üzerinden
+    <module>mod_filter</module> modülüne devredebilmektedir.</dd>
+
+   <dt>İzleme kancası eklendi</dt>
+   <dd>İzleme kancası, modüllerin ana (tepe) süreçteki sıradan/zamanlanmış
+    işlerini yapacak modülleri etkinleştirir.</dd>
+
+   <dt>Düzenli ifade programlama aryüzü değişti</dt>
+
+   <dd><code>pcreposix.h</code> başlık dosyası artık yok; yerine
+    <code>ap_regex.h</code> dosyası geçti. Eski başlık dosyasınca ifade
+    olunan POSIX.2 <code>regex.h</code> gerçeklenimi şimdi
+    <code>ap_</code> isim alanı altında <code>ap_regex.h</code>
başlık
+    dosyasındadır. <code>regcomp</code>, <code>regexec</code>
gibi
+    işlevlerin yerine de artık <code>ap_regcomp</code>,
+    <code>ap_regexec</code> işlevleri geçerlidir.</dd>
+
+   <dt>DBD Arayüzü (SQL Veritabanı API)</dt>
+
+   <dd><p>Apache 1.x ve 2.0’da, modüller, SQL veritabanlarını kendileri
+    yönetebilmek için sorumluluğu alacak bir SQL artalanına ihtiyaç
+    duymaktadır. Her biri kendi bağlantısına sahip bir sürü modül
+    olduğunda bu yöntem çok verimsiz olabilmektedir.</p>
+
+   <p>Apache 2.1 ve sonrasında veritabanı bağlantılarını (evreli olsun
+    olmasın MPM’lerin eniyilenmiş stratejileri dahil) yönetmek için
+    <code>ap_dbd</code> arayüzü kullanılmıştır. APR 1.2 ve sonrasında
ise
+    veritabanı ile etkileşim <code>apr_dbd</code> arayüzüyle
+    sağlanmıştır.</p>
+
+   <p>Yeni modüllerin tüm SQL veritabanı işlemlerinde bu arayüzü
+    kullanmaları ÖNERİlir. Mevcut uygulamaların uygulanabildiği takdirde
+    hem kullanıcılarına önerilen bir seçenek olarak hem de şeffaf olarak
+    kullanmak üzere kendilerini güncellemeleri ÖNERİir.</p></dd>
+  </dl>
+ </section>
+</manualpage>Mime
View raw message