httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r678772 [3/6] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/ ssl/
Date Tue, 22 Jul 2008 14:43:44 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=678772&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -0,0 +1,889 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_autoindex - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_autoindex</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix <code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
+yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>autoindex_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_autoindex.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+   <p>Bir dizin içerik dosyası iki kaynaktan gelebilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve genellikle <code>index.html</code>
+    adında bir dosya olarak. Dosyanın ismi <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi ile belirlenir ve
+    <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> tarafından denetlenir.</li>
+
+   <li>Kullanıcı tarafından böyle bir dosya sağlanmadığı takdirde dizin
+    içerik listesini sunucu üretir. Diğer yönergeler bu listenin biçemini
+    belirler. Listede gösterilen dosya türü simgeleri <code class="directive"><a href="#addicon">AddIcon</a></code>, <code class="directive"><a href="#addiconbyencoding">AddIconByEncoding</a></code> ve <code class="directive"><a href="#addiconbytype">AddIconByType</a></code> yönergeleri ile
+    belirlenir. Bunlar <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> tarafından
+    denetlenir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>İki işlev birbirinden ayrı tutulmuştur, böylece kendiliğinden içerik
+   listesi üretimi tamamen iptal edilebilir (veya değiştirilebilir).</p>
+
+  <p>Kendiliğinden içerik listesi üretimi <code>Options +Indexes</code> ile
+   etkin kılınabilir. Daha fazla bilgi için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesinin açıklamasına bakınız.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesi
+   <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code>
+   seçeneği ile kullanılmışsa sütun başlıkları listenin sıralamasını
+   sütundaki sıralamaya göre değiştirecek hiper bağlar haline getirilir
+   (süslü liste). Aynı başlığa peşpeşe tıklamak suretiyle sıralamayı
+   büyükten küçüğe veya tersine değiştirebilirsiniz. Bu sütun başlığı
+   bağlarının oluşturulması <code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesi <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting">SuppressColumnSorting</a></code> seçeneği ile kullanılarak
+   engellenebilir.</p>
+
+  <p>Boyuta göre sıralamada daima dosyanın asıl boyutuna bakılır.
+   Dolayısıyla ikisi de "1K" olarak gösterilen iki dosyadan 1010 baytlık
+   olanı küçükten büyüğe sıralamada 1011 baytlıktan önce
+   gösterilecektir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addalt">AddAlt</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addaltbyencoding">AddAltByEncoding</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addaltbytype">AddAltByType</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#adddescription">AddDescription</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addicon">AddIcon</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addiconbyencoding">AddIconByEncoding</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addiconbytype">AddIconByType</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#defaulticon">DefaultIcon</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#headername">HeaderName</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexignore">IndexIgnore</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexoptions">IndexOptions</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexorderdefault">IndexOrderDefault</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#readmename">ReadmeName</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#query">Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="query" id="query">Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</a></h2>
+  
+
+  <p>Apache 2.0.23’te Sütun Sıralama için Sorgu Seçenekleri yeniden
+   düzenlenip tamamen yeni bir sorgu seçenekleri grubu oluşturulmuştur.
+   Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için
+   <code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesinin
+   <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
+   seçeneği kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Sütun sıralama başlıklarının her biri hedefi kendisi olan birer hiper
+   bağ olup aşağıda sıralanan sorgu seçeneklerini kullanırlar. Bu
+   seçeneklerin her biri her dizin içerik listesi isteğine eklenebilir.</p>
+
+  <ul>
+   <li><code>C=N</code> dizini dosya adına göre sıralar</li>
+
+   <li><code>C=M</code> dizini son değişiklik zamanına ve ardından dosya
+    ismine göre sıralar.</li>
+
+   <li><code>C=S</code> dizini boyuta ve ardından dosya adına göre
+    sıralar</li>
+
+   <li class="separate"><code>C=D</code> dizini açıklamaya ve ardından
+    dosya adına göre sıralar.</li>
+
+   <li><code>O=A</code> artan sıralama uygulanır.</li>
+
+   <li class="separate"><code>O=D</code> azalan sıralama uygulanır.</li>
+
+   <li><code>F=0</code> listeleme basit listeleme biçiminde yapılır
+    (<code>FancyIndexing</code> seçeneği ile etkinleştirilen biçimde
+    değil)</li>
+
+   <li><code>F=1</code> listeleme <code>FancyIndexing</code> seçeneği ile
+    etkinleştirilen biçimde yapılır</li>
+
+   <li class="separate"><code>F=2</code> listeleme <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> ve
+    <code><a href="#indexoptions.htmltable">HTMLTable</a></code> seçeneği
+    ile etkinleştirilen biçimde yapılır.</li>
+
+   <li><code>V=0</code> sürüme göre sıralama iptal edilir.</li>
+
+   <li class="separate"><code>V=1</code> sürüme göre sıralama etkin
+    kılınır.</li>
+
+   <li><code>P=<var>kalıp</var></code> sadece belirtilen
+    <code><em>kalıp</em></code> ile eşleşen dosyalar istelenir.</li>
+  </ul>
+
+  <p><code>P=<var>kalıp</var></code> sorgu seçeneğinin normalde <code class="directive"><a href="#indexignore">IndexIgnore</a></code> yönergesi işleme
+   sokulduktan sonra değerlendirildiğine ve dosya isimlerinin diğer
+   kendiliğinden içerik listeleme koşullarının konusu olmaya devam ettiğine
+   dikkat ediniz. <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> modülündeki Sorgu
+   Seçenekleri çözümleyicisi tanımadığı bir seçeneğe rastlar rastlamaz
+   işlemi durdurur. Sorgu Seçenekleri yukarıda belirtilene uygun olarak iyi
+   biçimli olmak zorundadır.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki basit örnekte sorgu seçeneklerinin kullanımı gösterilmiştir.
+   Son satırda bulunan "submit" düğmesindeki tanınmayan "X" girdisine
+   dikkat ediniz. "X=Göster" girdisi tüm seçenekler işlendikten sonra
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> tarafından son argüman olarak ele
+   alınacak ve çözümleme işlemi o noktada duracaktır.</p>
+
+  <div class="example"><pre>
+&lt;form action="" method="get"&gt;
+ &lt;input type="text" name="P" value="*" /&gt; ile eşleşen
+ &lt;select name="C"&gt;
+  &lt;option value="N" selected="selected"&gt;isme&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="M"&gt; değişiklik tarihine&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="S"&gt; boyuta&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="D"&gt; açıklamaya&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt; göre
+ &lt;select name="O"&gt;
+  &lt;option value="A" selected="selected"&gt; artan&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="D"&gt; azalan&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt;
+ &lt;select name="V"&gt;
+  &lt;option value="0" selected="selected"&gt;normal&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="1"&gt; sürümlü&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt; sıralamayla bir
+ &lt;select name="F"&gt;
+  &lt;option value="0"&gt; basit liste&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="1" selected="selected"&gt; süslü liste&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="2"&gt; tablolu liste&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt;
+ &lt;input type="submit" name="X" value="Göster" /&gt;
+&lt;/form&gt;</pre></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AddAlt" id="AddAlt">AddAlt</a> <a name="addalt" id="addalt">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AddAlt <var>metin</var> <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">AddAlt</code> yönergesi, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek
+   metni belirler. <code><em>dosya</em></code> olarak dosya türünü
+   betimleyecek bir dosya uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi
+   kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir. Eğer
+   <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri içeriyorsa tırnak içine
+   (<code>"</code> veya <code>'</code>) alınmalıdır. Simge metni, simge
+   bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da kullanıcı
+   resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnekler</h3><p><code>
+   AddAlt "PDF dosya" *.pdf<br />
+   AddAlt Sıkıştırılmış *.gz *.zip *.Z
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AddAltByEncoding" id="AddAltByEncoding">AddAltByEncoding</a> <a name="addaltbyencoding" id="addaltbyencoding">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde
+gösterilecek metni belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AddAltByEncoding <var>metin</var> <var>MIME-kodlaması</var>
+[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">AddAltByEncoding</code> yönergesi, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek
+   metni belirler. <code><em>MIME-kodlaması</em></code> olarak
+   <code>x-compress</code> gibi geçerli bir içerik kodlaması
+   belirtilmelidir. Eğer <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri
+   içeriyorsa tırnak içine (<code>"</code> veya <code>'</code>)
+   alınmalıdır. Simge metni simge bulunamadığı veya istemci resim
+   gösteremediği takdirde ya da kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse
+   gösterilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   AddAltByEncoding gzip x-gzip
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AddAltByType" id="AddAltByType">AddAltByType</a> <a name="addaltbytype" id="addaltbytype">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek
+metni belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AddAltByType <var>metin</var> <var>MIME-türü</var>
+[<var>MIME-türü</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">AddAltByType</code> yönergesi, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek
+   metni belirler. <code><em>MIME-türü</em></code> olarak
+   <code>text/html</code> gibi geçerli bir içerik türü belirtilmelidir.
+   Eğer <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri içeriyorsa tırnak
+   içine (<code>"</code> veya <code>'</code>) alınmalıdır. Simge metni
+   simge bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da
+   kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   AddAltByType 'salt metin' text/plain
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AddDescription" id="AddDescription">AddDescription</a> <a name="adddescription" id="adddescription">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AddDescription <var>metin dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
+   dosya için gösterilecek açıklamayı belirler. <code><em>dosya</em></code>
+   olarak dosya türünü betimleyecek bir dosya uzantısı, dosya isminin bir
+   kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi
+   belirtilebilir. Eğer dosya açıklamasını içeren
+   <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri içeriyorsa çift tırnak
+   (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   AddDescription "Mars Gezegeni" /resimler/mars.gif
+  </code></p></div>
+
+  <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a href="#indexoptions.suppressicon">IndexOptions SuppressIcon</a></code>
+   seçeneği buna 6 bayt daha ekler; <code><a href="#indexoptions.suppresssize">IndexOptions SuppressSize</a></code>
+   seçeneği 7 bayt, <code><a href="#indexoptions.suppresslastmodified">IndexOptions SuppressLastModified</a></code> seçeneği ise 19 bayt
+   ekler. Böylece en fazla 55 karakterlik öntanımlı sütun genişliğine
+   ulaşılabilir.</p>
+
+  <p>Açıklama sütununun öntanımlı genişliği geçersiz kılınabilir hatta
+   sınırsız açıklama uzunluğu atanabilir. Bu konu için <code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesinin <a href="#indexoptions.descriptionwidth"><code>DescriptionWidth</code></a>
+   seçeneğinin açıklamasına bakınız.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Önemli</h3>
+   <p><code class="directive">AddDescription</code> ile tanımlanan açıklama metni
+    HTML etiketleri ve karakter öğeleri içerebilir. Eğer açıklama
+    sütununun genişlik sınırlamasından dolayı bir HTML etiketinin içeriği
+    kırpılırsa bu durum dizin listesinin kalanını etkileyebilir (örneğin,
+    kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).</p>
+  </div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AddIcon" id="AddIcon">AddIcon</a> <a name="addicon" id="addicon">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AddIcon <var>simge</var> <var>isim</var> [<var>isim</var>]
+...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde adı
+   <code><em>isim</em></code> ile biten bir dosya için gösterilecek simgeyi
+   belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin göreli URL’si (%
+   öncelemeli) ya da <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
+   biçeminde olmalıdır; buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge
+   gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde
+   gösterilecek metindir.</p>
+
+  <p><code><em>isim</em></code> olarak ya (listeyi düzgün biçemlemek
+   amacıyla) dizinler için <code>^^DIRECTORY^^</code>, boş satırlar için
+   <code>^^BLANKICON^^</code> ya da dosya türünü betimleyecek bir dosya
+   uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam
+   yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnekler</h3><p><code>
+   AddIcon (IMG,/icons/image.xbm) .gif .jpg .xbm<br />
+   AddIcon /icons/dir.xbm ^^DIRECTORY^^<br />
+   AddIcon /icons/backup.xbm *~
+  </code></p></div>
+
+  <p>Mümkünse <code class="directive">AddIcon</code> yerine <code class="directive"><a href="#addiconbytype">AddIconByType</a></code> yönergesi tercih
+   edilmelidir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AddIconByEncoding" id="AddIconByEncoding">AddIconByEncoding</a> <a name="addiconbyencoding" id="addiconbyencoding">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına
+göre belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AddIconByEncoding <var>simge</var> <var>MIME-kodlaması</var>
+[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
+   dosya için gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya
+   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
+   buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
+   tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
+
+  <p><code><em>MIME-kodlaması</em></code> olarak <code>x-compress</code>
+   gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   AddIconByEncoding /icons/compress.xbm x-compress
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AddIconByType" id="AddIconByType">AddIconByType</a> <a name="addiconbytype" id="addiconbytype">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre
+belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AddIconByType <var>simge</var> <var>MIME-türü</var>
+[<var>MIME-türü</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde MIME
+   türü <code><em>MIME-türü</em></code> olarak belirtilen bir dosya için
+   gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin
+   göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
+   buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
+   tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
+
+  <p><var>MIME-türü</var> MIME türleri ile eşleşen bir dosya kalıbı ifadesi
+   olabilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   AddIconByType (IMG,/icons/image.xbm) image/*
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="DefaultIcon" id="DefaultIcon">DefaultIcon</a> <a name="defaulticon" id="defaulticon">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi
+belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DefaultIcon <var>URL-yolu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p>The <code class="directive">DefaultIcon</code> yönergesi <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde özel bir simge atanmamış dosyalar için
+   gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>URL-yolu</em></code> simgeye
+   bir göreli URL (% öncelemeli) belirtir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   DefaultIcon /icon/unknown.xbm
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="HeaderName" id="HeaderName">HeaderName</a> <a name="headername" id="headername">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini
+belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>HeaderName <var>dosya-ismi</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">HeaderName</code> yönergesi, dizin listesinin tepesine
+   yerleştirilecek dosyanın ismini belirler. Dosyanın ismi
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   HeaderName HEADER.html
+  </code></p></div>
+
+  <div class="note">
+   <p><code>HeaderName</code> and <code class="directive"><a href="#readmename">ReadmeName</a></code> yönergelerinde
+    <code><em>dosya-ismi</em></code> artık içeriği listelenecek dizine
+    erişmek için kullanılan bir göreli URL yolu olarak ele alınmaktadır.
+    Eğer <code><em>dosya-ismi</em></code> bir bölü çizgisi ("/") ile
+    başlıyorsa <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
+    yönergesinde belirtilen dizine göre belirtildiği varsayılır.</p>
+
+   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+    HeaderName /include/HEADER.html
+   </code></p></div>
+
+   <p><code><em>dosya-ismi</em></code>, içerik türü <code>text/*</code>
+    (<code>text/html</code>, <code>text/plain</code> gibi) olan bir belge
+    olarak çözümlenmelidir. Yani, aşağıdaki örnekteki gibi betiğin asıl
+    dosya türü <code>text/html</code> olarak imlenmişse
+    <code><em>dosya-ismi</em></code> bir CGI betiğinin ismi bile
+    olabilir:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    AddType text/html .cgi
+   </code></p></div>
+
+   <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code> ile
+    <code>MultiViews</code> etkin kılınmışsa dosyaya <a href="../content-negotiation.html">içerik dili uzlaşımı</a> da
+    uygulanabilir. <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilen dosya
+    <code>text/html</code> türünde durağan bir belge (bir CGI betiği
+    değil) ise ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">options</a></code> ile
+    <code>Includes</code> ve <code>IncludesNOEXEC</code> seçeneklerinden
+    biri belirtilmişse dosya bir SSI sayfası olarak ele alınır
+    (<code class="module"><a href="../mod/mod_include.html">mod_include</a></code> belgesine bakınız).</p>
+  </div>
+
+  <p>Eğer yönergede belirtilen dosya bir HTML belge gibi başlıyorsa
+   (&lt;html&gt;, &lt;head&gt;, vs.) ve bu etiketlerin yinelenmemesini
+   istiyorsanız <a href="#indexoptions.suppresshtmlpreamble"><code>IndexOptions +SuppressHTMLPreamble</code></a> ataması yapmanız
+   gerekecektir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="IndexIgnore" id="IndexIgnore">IndexIgnore</a> <a name="indexignore" id="indexignore">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">IndexIgnore</code> yönergesi, dizin içerik listesinden
+   gizlenecek dosyaların listesini belirtmek için kullanılır.
+   <code><em>dosya</em></code> olarak kabuk tarzı bir dosya ismi kalıbı
+   veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir. Evvelce yapılmış bir
+   atamada değişiklik yapmak yerine birden fazla
+   <code class="directive">IndexIgnore</code> ataması yapabilirsiniz. Liste
+   öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (<code>./</code>) içerir.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   IndexIgnore README .htaccess *.bak *~
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="IndexOptions" id="IndexOptions">IndexOptions</a> <a name="indexoptions" id="indexoptions">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
+...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">IndexOptions</code> yönergesi dizin içerik listesinin
+   davranışını belirler. <code><em>seçenek</em></code> olarak şunlar
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><a name="indexoptions.charset" id="indexoptions.charset"><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61
+    ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>Charset</code> seçeneği üretilen sayfa için bir karakter
+    kümesi belirtebilmenizi sağlar. Dizinin bulunduğu dosya sisteminin
+    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri ya
+    <var>ISO-8859-1</var> ya da <var>UTF-8</var>’dir.
+
+   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+    IndexOptions Charset=UTF-8
+   </code></p></div>
+   </dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type"><code>Type=<em>MIME-türü</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61 ve
+    sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>Type</code> seçeneği üretilen sayfa için bir MIME türü
+    belirtebilmenizi sağlar. Öntanımlı değer <var>text/html</var>’dir.
+
+   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+    IndexOptions Type=text/plain
+   </code></p></div>
+   </dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.descriptionwidth" id="indexoptions.descriptionwidth"><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a>
+      (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><p><code>DescriptionWidth</code> seçeneği üretilen sayfada açıklama
+    sütununun genişliğini sizin belirleyebilmenizi sağlar. Bu seçenek
+    kullanılmadığında veya <code>-DescriptionWidth</code> olarak
+    belirtildiğinde uygun genişliği <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>
+    hesaplar.</p>
+
+    <p><code>DescriptionWidth=<em>n</em></code> ile açıklama sütununun
+     genişliği <code><em>n</em></code> baytla sınırlanır.</p>
+
+    <p><code>DescriptionWidth=*</code> ile açıklama sütununun genişliği en
+     uzun açıklama metni sığacak şekilde arttırılır.</p>
+
+    <p><strong>Sütun genişliğinin sabitliği nedeniyle metnin
+     kırpılmasından kaynaklanan sorunlar için <code class="directive"><a href="#adddescription">AddDescription</a></code> yönergesinin
+     açıklamasına bakınız.</strong></p></dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.fancyindexing" id="indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a></dt>
+
+   <dd>Dizin içerik listesi süslü olur.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.foldersfirst" id="indexoptions.foldersfirst"><code>FoldersFirst</code></a>
+       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Bu seçenek etkin kılındığında dizin içerik listesinde alt dizinler
+    dosyalardan önce listelenir. Listelemede genel olarak iki bileşen
+    vardır: Alt dizinler ve dosyalar. Her biri kendi arasında sıraya
+    dizilir ve alt dizinlerin tamamı dosyalardan önce gösterilir. Örneğin
+    sıralama isme göre azalan sırada yapılıyorsa ve
+    <code>FoldersFirst</code> etkinse <code>Zed</code> dizini listede
+    <code>Beta</code> dizininden ve <code>Gamma</code> ve
+    <code>Alpha</code> dosyalarından önce yer alacaktır. <strong>Bu
+    seçenek sadece <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği etkinse etkili
+    olacaktır.</strong></dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.htmltable" id="indexoptions.htmltable"><code>HTMLTable</code></a>
+       (<em>Deneysel, Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Bu deneysel seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü listeleme
+    için basit bir tablo oluşturur. Fakat bu eski tarayıcıları yanıltır.
+    Bununla birlikte, Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım
+    yönünün UTF-8 karakter koduna göre değiştiği platformlarda dosya
+    isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli olabilir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.iconsarelinks" id="indexoptions.iconsarelinks"><code>IconsAreLinks</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü
+    listelemede dosya simgesini dosyaya bir hiper bağ haline getirir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.iconheight" id="indexoptions.iconheight"><code>IconHeight[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçeneğin varlığı <code>IconWidth</code> seçeneği ile
+    kullanıldığında dosya simgesinin <code>img</code> etiketinin
+    <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
+    sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
+    sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
+    standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.iconwidth" id="indexoptions.iconwidth"><code>IconWidth[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçeneğin varlığı <code>IconHeight</code> seçeneği ile
+    kullanıldığında dosya simgesinin <code>img</code> etiketinin
+    <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
+    sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
+    sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
+    standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.ignorecase" id="indexoptions.ignorecase"><code>IgnoreCase</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek etkin kılındığında isimler harf büyüklüğüne duyarsız
+    sıralanır. Örneğin, isme göre artan sıralamada <code>IgnoreCase</code>
+    etkinse Zeta dosyası alfa dosyasından sonra listelenir (Dikkat: GAMMA
+    daima gamma’dan önce listelenir.)</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.ignoreclient" id="indexoptions.ignoreclient"><code>IgnoreClient</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>’in listenin sıralanmasına
+    etki edenler dahil tüm sorgu değişkenlerini yoksaymasına sebep olur
+    (örtük olarak <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting">SuppressColumnSorting</a></code> uygulanır).</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.namewidth" id="indexoptions.namewidth"><code>NameWidth=[<em>n</em> | *]</code></a></dt>
+
+   <dd><p><code>NameWidth</code> seçeneği dosya ismi sütunu için bir
+    genişlik belirtebilmenizi mümkün kılar.</p>
+
+   <p>Hiç belirtilmediğinde veya <code>-NameWidth</code> biçeminde
+    belirtildiğinde <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> uygun genişliği kendisi
+    hesaplayacaktır.</p>
+
+   <p><code>NameWidth=<em>n</em></code> ile sütun genişliği
+    <code><em>n</em></code> bayt genişlikte sabitlenir.</p>
+
+   <p><code>NameWidth=*</code> olduğunda ise sütun genişliği en geniş
+    satırın sığacağı kadar arttırılır.</p></dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.scanhtmltitles" id="indexoptions.scanhtmltitles"><code>ScanHTMLTitles</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek süslü listeleme için HTML belgelerden sayfa başlığının
+    okunmasını sağlar. Dosya için <code class="directive"><a href="#adddescription">AddDescription</a></code> ile bir açıklama tanımlanmımışsa httpd
+    belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
+    seçenek işlemciyi ve diski fazla meşgul eder.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresscolumnsorting" id="indexoptions.suppresscolumnsorting"><code>SuppressColumnSorting</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek belirtilmişse Apache, süslü dizin listesinde sütun
+    başlıklarını sıralama için hiper bağ haline getirmeyecektir. Sütun
+    başlıkları için öntanımlı davranış hiper bağ olmak olup bunlar
+    seçilerek dizin listesinin o sütundaki değerlere göre sıralanması
+    sağlanır. <strong>Apache 2.0.23 öncesinde, bu seçenek ayrıca, sıralama
+    dizgesi için sorgu sözcüklerinin çözümlenmesini de iptal
+    ederdi.</strong> Bu davranış Apache 2.0.23’ten beri <a href="#indexoptions.ignoreclient"><code>IndexOptions
+    IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppressdescription" id="indexoptions.suppressdescription"><code>SuppressDescription</code></a></dt>
+
+   <dd>Süslü listelemede dosya açıklamalarının gösterilmesini engeller.
+    Öntanımlı olarak hiçbir dosya açıklaması tanımlı değildir, dolayısıyla
+    bu seçenek kullanılarak ekran genişliğinden 23 karakterlik yer
+    kazanılabilir. Dosya açıklamalarının nasıl belirlendiğini öğrenmek
+    için <code class="directive"><a href="#adddescription">AddDescription</a></code>
+    yönergesinin açıklamasına bakınız. Ayrıca, açıklama sütununun
+    genişliğini ayarlayan <code><a href="#indexoptions.descriptionwidth">DescriptionWidth</a></code> dizin listeleme seçeneğine de
+    bakınız.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresshtmlpreamble" id="indexoptions.suppresshtmlpreamble"><code>SuppressHTMLPreamble</code></a></dt>
+
+   <dd>Eğer dizin aslında <code class="directive"><a href="#headername">HeaderName</a></code> yönergesi ile belirtilmiş bir dosya içeriyorsa
+    modül normal olarak bu dosyanın içeriğinin öncesine HTML başlangıç
+    etiketlerini (<code>&lt;html&gt;</code>, <code>&lt;head&gt;</code>,
+    vs.) yerleştirir. Bu seçenek bu davranışı iptal ederek modülün dosya
+    içeriğinin başlangıcına bir şey eklememesini sağlar. Bu durumda başlık
+    dosyasının uygun HTML etiketlerini içermesi gerekir. Böyle bir başlık
+    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppressicon" id="indexoptions.suppressicon"><code>SuppressIcon</code></a>
+       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Süslü dizin listesinde dosya simgelerinin gösterilmesini engeller.
+    Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
+    etiketinin içeriğinde <code>img</code> ve <code>hr</code>
+    etiketlerinin bulunmasına izin vermediğinden <code>SuppressIcon</code>
+    ve <code>SuppressRules</code> seçenekleri birlikte kullanılarak HTML
+    3.2 belirtimine uyum sağlanır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresslastmodified" id="indexoptions.suppresslastmodified"><code>SuppressLastModified</code></a></dt>
+
+   <dd>Süslü dizin listelemede son değişiklik tarihinin gösterilmesi
+    engellenir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppressrules" id="indexoptions.suppressrules"><code>SuppressRules</code></a>
+       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Dizin listelemede <code>hr</code> etiketinin kullanımını engeller.
+    Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
+    etiketinin içeriğinde <code>img</code> ve <code>hr</code>
+    etiketlerinin bulunmasına izin vermediğinden <code>SuppressIcon</code>
+    ve <code>SuppressRules</code> seçenekleri birlikte kullanılarak HTML
+    3.2 belirtimine uyum sağlanır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresssize" id="indexoptions.suppresssize"><code>SuppressSize</code></a></dt>
+
+   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.trackmodified" id="indexoptions.trackmodified"><code>TrackModified</code></a>
+        (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında
+    <code>Last-Modified</code> ve <code>ETag</code> alanlarının dönmesini
+    sağlar. Sadece işletim sistemi veya dosya sistemi uygun stat()
+    sonuçlarını döndürüyorsa bu geçerlidir. Bazı Unix sistemleri, OS2’nin
+    JFS’si ve Win32’nin NTFS’i böyledir. Ancak OS2 ve Win32 FAT dosya
+    sistemleri böyle değildir. Bu özellik etkin kılındığında istemci veya
+    vekil <code>HEAD</code> istekleriyle dosya listesindeki değişiklikleri
+    izleyebilirler. Yalnız, bazı işletim sistemlerinin yeni ve silinmiş
+    dosyaların izini iyi sürdüğü halde dizin içindeki dosyaların boyut ve
+    tarih değişikliklerini izlemediklerine dikkat ediniz. <strong>Mevcut
+    bir dosyanın boyut ve zaman damgasındaki değişiklikler
+    <code>Last-Modified</code> başlığının güncellenmesini tüm Unix
+    sistemlerinde sağlamaz</strong>. Bu gibi durumlarda bu seçeneğin
+    kapalı kalması daha iyidir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.versionsort" id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
+       (<em>Apache 2.0a3 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>VersionSort</code> seçeneği isimlerinde sürüm numarası bulunan
+    dosyaların sayısal sıralamaya uygun olarak sıralanmalarını sağlar.
+    Normalde sıralama karakter sıralamasına göre yapılır, ardından sürüm
+    numaralı dosyalar veya açıklamalar kendi aralarında sayısal sıralamaya
+    tabi tutulur.
+
+   <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+    foo-1.7<br />
+    foo-1.7.2<br />
+    foo-1.7.12<br />
+    foo-1.8.2<br />
+    foo-1.8.2a<br />
+    foo-1.12
+   </code></p></div>
+
+   <p>Sıfır ile başlalan numaralara ondalık sayı muamelesi yapılır:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    foo-1.001<br />
+    foo-1.002<br />
+    foo-1.030<br />
+    foo-1.04
+   </code></p></div>
+   </dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.xhtml" id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a>
+     (<em>Apache 2.0.49 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>XHTML</code> seçeneği <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>’in kodu
+    HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar.</dd>
+  </dl>
+
+  
+ <dl><dt><code>+</code> veya <code>-</code> Önekli Seçenekler</dt>
+  <dd>
+   <p>Apache 1.3.3’te <code class="directive">IndexOptions</code> yönergelerinin ele
+    alınışıyla ilgili önemil değişiklikler yapılmıştır. Bunlar:</p>
+
+   <ul>
+   <li>Tek bir dizin için çok sayıda <code class="directive">IndexOptions</code>
+    yönergesi belirtilmişse bunlar ayrı ayrı değil birlikte ele alınır.
+    Yani,
+
+   <div class="example"><p><code>
+    &lt;Directory /foo&gt;
+    <span class="indent">
+     IndexOptions HTMLTable<br />
+     IndexOptions SuppressColumnsorting
+    </span>
+    &lt;/Directory&gt;
+   </code></p></div>
+
+   <p>yapılandırmasındaki <code class="directive">IndexOptions</code>
+    yönergeleri</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    IndexOptions HTMLTable SuppressColumnsorting
+   </code></p></div>
+
+   <p>yönergesine eşdeğerdir.</p>
+   </li>
+
+   <li>Seçeneklerde <code>+</code> veya <code>-</code> önekleri
+    kullanılabilmektedir.</li>
+   </ul>
+
+   <p><code>+</code> veya <code>-</code> önekli seçeneklere rastlandığında
+    bunlar mevcut (üst dizinden miras alınanlar ve/veya önceki atamalar)
+    <code class="directive">IndexOptions</code> yönergelerine uygulanır. Ancak,
+    önek kullanılmamış bir seçeneğe raslandığında, o noktada önceki ve
+    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele alalım:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing<br />
+    IndexOptions +SuppressSize
+   </code></p></div>
+
+   <p>Bunun net etkisi <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
+    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code> seçeneği
+    kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen ardından
+    eklenmelerine izin vermiştir.</p>
+
+   <p>Belli bir dizine önceki seçenekleri temizleyerek koşulsuz olarak
+    tamamen yeni seçenekler atamak istiyorsanız
+    <code class="directive">IndexOptions</code> yönergesinde seçenekleri
+    <code>+</code> veya <code>-</code> öneklerini kullanmadan
+    belirtiniz.</p>
+  </dd>
+ </dl>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="IndexOrderDefault" id="IndexOrderDefault">IndexOrderDefault</a> <a name="indexorderdefault" id="indexorderdefault">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexOrderDefault Ascending|Descending
+Name|Date|Size|Description</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>IndexOrderDefault Ascending Name</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">IndexOrderDefault</code> yönergesi <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğinin
+   etkin olduğu durumda işe yarar. Öntanımlı olarak süslü listelemede dizin
+   içeriği dosya ismine göre artan sıralamayla listelenir.
+   <code class="directive">IndexOrderDefault</code> yönergesi bu öntanımlı
+   sıralamanın değiştirilmesini mümkün kılar.</p>
+
+  <p><code class="directive">IndexOrderDefault</code> yönergesi iki değer alır. İlki
+   sıralama yönünü belirtmek üzere <code>Ascending</code> (küçükten büyüğe)
+   veya <code>Descending</code> (büyükten küçüğe) olmak zorundadır. İkinci
+   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere <code>Name</code>,
+   <code>Date</code>, <code>Size</code> ve <code>Description</code>
+   sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları sırayla: İsim, Tarih, Boyut,
+   Açıklama). İkincil sıralama anahtarı <em>daima</em> artan sıralamayla
+   dosya ismidir.</p>
+
+  <p>Dizin listesinin belli bir sırada gösterilmesini zorunlu kılmak için
+   yönergeyi <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting">SuppressColumnSorting</a></code> sıralama seçeneği ile birlikte
+   belirtebilirsiniz; böylece, istemcinin farklı sıralamalara sahip içerik
+   isteğini engellemiş olursunuz.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ReadmeName" id="ReadmeName">ReadmeName</a> <a name="readmename" id="readmename">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini
+belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ReadmeName <var>dosya-ismi</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ReadmeName</code> yönergesi dizin listesinin sonuna
+   eklenecek dosyanın ismini belirler. <code><em>dosya-ismi</em></code> ile
+   listeye dahil edilecek dosyanın ismi listelenen dizine göreli olarak
+   belirtilir. Eğer dosya ismi bir bölü çizgisi ile başlıyorsa <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>’a göreli belirtildiği
+   varsayılır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>1. Örnek</h3><p><code>
+   ReadmeName FOOTER.html
+  </code></p></div>
+
+  <div class="example"><h3>2. Örnek</h3><p><code>
+   ReadmeName /include/FOOTER.html
+  </code></p></div>
+
+  <p>Ayrıca bu davranışın daha ayrıntılı ele alındığı <code class="directive"><a href="#headername">HeaderName</a></code> yönergesine de
+   bakınız.</p>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja [utf-8] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421174:570961 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421174:678115 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko [euc-kr] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421174:570961 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421174:678115 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_env.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_env.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.en?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.en Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Modifies the environment which is passed to CGI scripts and
 SSI pages</td></tr>
@@ -110,7 +111,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -112,7 +113,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr [euc-kr] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_env.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -107,7 +108,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_env.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8?rev=678772&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -0,0 +1,117 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_env - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_env</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere
+müdahale etmek için kullanılır.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>env_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_env.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan ortama müdahale
+   etmeyi mümkün kılar. Ortam değişkenleri <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci
+   başlatılırken kabuktan aktarılabilir. Bundan başka, yapılandırma
+   sürecinde tanımlı veya tanımsız yapılabilirler.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#passenv">PassEnv</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#setenv">SetEnv</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#unsetenv">UnsetEnv</a></li>
+</ul>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../env.html">Ortam Değişkenleri</a></li>
+</ul></div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="PassEnv" id="PassEnv">PassEnv</a> <a name="passenv" id="passenv">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>PassEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_env</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci başlatılırken CGI betiklerine ve SSI
+   sayfalarına kabuktan aktarılabilecek ortam değişkenleri belirtilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   PassEnv LD_LIBRARY_PATH
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="SetEnv" id="SetEnv">SetEnv</a> <a name="setenv" id="setenv">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> <var>değer</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_env</td></tr>
+</table>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni
+   tanımlanmasını sağlar.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="UnsetEnv" id="UnsetEnv">UnsetEnv</a> <a name="unsetenv" id="unsetenv">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_env</td></tr>
+</table>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir ortam
+   değişkenini ortamdan siler.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH
+  </code></p></div>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_env.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_env.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_setenvif.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_setenvif.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.en?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.en Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Allows the setting of environment variables based
 on characteristics of the request</td></tr>
@@ -282,7 +283,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ja.utf8?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -275,7 +276,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ko.euc-kr?rev=678772&r1=678771&r2=678772&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.ko.euc-kr [euc-kr] Tue Jul 22 07:43:41 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -252,7 +253,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>Mime
View raw message