httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670698 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: bind.xml.tr mod/core.xml.tr
Date Mon, 23 Jun 2008 18:11:45 GMT
Author: takashi
Date: Mon Jun 23 11:11:45 2008
New Revision: 670698

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=670698&view=rev
Log:
update Turkish translations

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr?rev=670698&r1=670697&r2=670698&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] Mon Jun 23 11:11:45 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:654723 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 654723 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -71,8 +71,8 @@
    böyle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere
    yanıt verecektir.</p>
 
-  <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
-   bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
+  <p>Örneğin, sunucunun tüm arabirimlerin hem 80 portundan hem de 8000
+   portundan gelen bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
 
   <example>
    Listen 80<br />
@@ -149,7 +149,7 @@
    portları dinleyeceğini söyler. Hiç <directive module="core"
    type="section">VirtualHost</directive> yönergesi kullanılmamışsa sunucu
    kabul edilen tüm isteklere aynı şekilde davranacaktır. Eğer bir veya
-   daha fazla adres ve port için farklı bir davranış belirtmek
+   daha fazla adres veya port için farklı bir davranış belirtmek
    istiyorsanız <directive module="core"
    type="section">VirtualHost</directive> kullanabilirsiniz. Bir sanal
    konağı gerçeklemek için önce sunucunun sanal konak için kullanacağı
@@ -162,3 +162,4 @@
  </section>
 </manualpage>
 
+

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=670698&r1=670697&r2=670698&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Mon Jun 23 11:11:45 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 662725:669869 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 669869 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -595,6 +595,8 @@
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
+<compatibility><code>none</code> değeri Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
+</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Sunucudan zaman zaman kendi <glossary ref="mime-type">MIME
@@ -619,7 +621,7 @@
    DefaultType None
   </example>
   <p><code>DefaultType None</code> sadece httpd-2.2.7 ve sonrasında
-   mevcuttur..</p>
+   mevcuttur.</p>
 
   <p>Bu yönergenin sadece öntanımlı MIME-türünü sağlaması nedeniyle
    <directive module="core">ForceType</directive> yönergesinden farklı
@@ -2944,10 +2946,10 @@
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p><directive>SetInputFilter</directive> yönergesi, istemci isteklerini

-   ve sunucu tarafından alındığı takdirde POST girdisini işleyecek süzgeç 
-   veya süzgeçleri belirler. Bu, diğer <directive module="mod_mime" 
-   >AddInputFilter</directive> yönergeleri dahil evvelce tanımlanmış 
+  <p><directive>SetInputFilter</directive> yönergesi, istemci isteklerini
+   ve sunucu tarafından alındığı takdirde POST girdisini işleyecek süzgeç
+   veya süzgeçleri belirler. Bu, diğer <directive module="mod_mime"
+   >AddInputFilter</directive> yönergeleri dahil evvelce tanımlanmış
    süzgeçlere eklenir.</p>
 
   <p>Birden fazla süzgeç belirtilmek istenirse birbirlerinden noktalıMime
View raw message