httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670697 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: mod/core.xml.tr programs/index.xml.tr
Date Mon, 23 Jun 2008 18:09:41 GMT
Author: takashi
Date: Mon Jun 23 11:09:40 2008
New Revision: 670697

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=670697&view=rev
Log:
update Turkish translations

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=670697&r1=670696&r2=670697&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Mon Jun 23 11:09:40 2008
@@ -1,11 +1,10 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 661942:669847 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 669847 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
-      and Takashi Sato <takashi lans-tv.com>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -553,7 +552,8 @@
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
-
+<compatibility><code>none</code> değeri Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
+</compatibility>
 <usage>
   <p>Sunucudan zaman zaman kendi <glossary ref="mime-type">MIME
    türü</glossary> ile uyuşmayan bir belge sunması istenir.</p>
@@ -577,7 +577,7 @@
    DefaultType None
   </example>
   <p><code>DefaultType None</code> sadece httpd-2.2.7 ve sonrasında
-   mevcuttur..</p>
+   mevcuttur.</p>
 
   <p>Bu yönergenin sadece öntanımlı MIME-türünü sağlaması nedeniyle
    <directive module="core">ForceType</directive> yönergesinden farklı
@@ -594,7 +594,7 @@
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 
 <usage>
-  <p><a href="../programs/httpd.html">httpd</a>’yi <code>-D</code>
+  <p><program>httpd</program>’yi <code>-D</code>
    seçeneğiyle çalıştırmaya eşdeğerdir.</p>
 
   <p>Bu yönerge, başlatma betiğinde <code>-D</code> seçeneğinin
@@ -817,7 +817,8 @@
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
-
+<compatibility><code>none</code> değeri Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
+</compatibility>
 <usage>
   <p>Bu yönerge, sunucunun teslimat sırasında gerektiği takdirde bir dosya
    içeriğinin okunması için bellek eşleme kullanıp kullanmayacağını
@@ -2552,14 +2553,14 @@
 <usage>
   <p><directive>ServerAdmin</directive> yönergesi, sunucunun bir hata
    durumunda istemciye döndüreceği hata iletilerinde içereceği iletişim
-   adresini belirtmek için kullanılır. Eğer <code>httpd</code> sağlanan
-   değerin bir URL olmadığını saptarsa değerin bir eposta adresi olduğuna
-   hükmeder ve önüne <code>mailto:</code> getirerek onu bir hiper bağ
hedefi
-   olarak kullanır. Çoğu CGI betiği bir eposta adresi belirtildiği kabulünü
-   yaptığından değer olarak bir URL değil bir eposta adresi belirtmeniz
-   önerilir. Eğer bir URL belirtecekseniz hedef sizin denetiminizde olan
-   başka bir sunucuda bulunmalıdır, yoksa kullanıcılar hata durumunda bu
-   adrese erişemeyebilirler.</p>
+   adresini belirtmek için kullanılır. Eğer <program>httpd</program>
+   sağlanan değerin bir URL olmadığını saptarsa değerin bir eposta adresi
+   olduğuna hükmeder ve önüne <code>mailto:</code> getirerek onu bir hiper
+   bağ hedefi olarak kullanır. Çoğu CGI betiği bir eposta adresi
+   belirtildiği kabulünü yaptığından değer olarak bir URL değil bir eposta
+   adresi belirtmeniz önerilir. Eğer bir URL belirtecekseniz hedef sizin
+   denetiminizde olan başka bir sunucuda bulunmalıdır, yoksa kullanıcılar
+   hata durumunda bu adrese erişemeyebilirler.</p>
 
   <p>Kullanıcıların sunucu hakkında konuşurken isminizden bahsetmemeleri için
    burada belirtilecek adresin sırf bu işe adanmış bir adres olması daha
@@ -2850,10 +2851,10 @@
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p><directive>SetInputFilter</directive> yönergesi, istemci isteklerini

-   ve sunucu tarafından alındığı takdirde POST girdisini işleyecek süzgeç 
-   veya süzgeçleri belirler. Bu, diğer <directive module="mod_mime" 
-   >AddInputFilter</directive> yönergeleri dahil evvelce tanımlanmış 
+  <p><directive>SetInputFilter</directive> yönergesi, istemci isteklerini
+   ve sunucu tarafından alındığı takdirde POST girdisini işleyecek süzgeç
+   veya süzgeçleri belirler. Bu, diğer <directive module="mod_mime"
+   >AddInputFilter</directive> yönergeleri dahil evvelce tanımlanmış
    süzgeçlere eklenir.</p>
 
   <p>Birden fazla süzgeç belirtilmek istenirse birbirlerinden noktalı

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr?rev=670697&r1=670696&r2=670697&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] Mon Jun 23 11:09:40 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:669736 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 669736 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -56,6 +56,9 @@
    <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını temel kimlik doğrulaması için
     DBM biçeminde oluşturur ve günceller.</dd>
 
+   <dt><program>fcgistarter</program></dt>
+   <dd>Bir FastCGI programını çalıştırır.</dd>
+
    <dt><program>htcacheclean</program></dt>
    <dd>Disk arabelleğini temizler.</dd>
 Mime
View raw message