httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670233 - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: logs.xml.tr mod/mod_log_config.xml.tr mod/mod_log_forensic.xml.tr mod/mod_logio.xml.tr mod/mod_status.xml.tr mod/mod_vhost_alias.xml.tr programs/httpd.xml.tr
Date Sat, 21 Jun 2008 17:24:33 GMT
Author: takashi
Date: Sat Jun 21 10:24:32 2008
New Revision: 670233

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=670233&view=rev
Log:
new Turkish translations.

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/logs.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/logs.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/logs.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/logs.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr&r1=670227&r2=670233&rev=670233&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:24:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902 -->
+<!-- English Revision: 586435 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -56,6 +56,7 @@
 
  <section id="errorlog">
   <title>Hata Günlüğü</title>
+
   <related>
    <directivelist>
     <directive module="core">ErrorLog</directive>
@@ -88,7 +89,7 @@
   </example>
 
   <p>Günlük girdisinin ilk öğesi iletinin yazıldığı tarih ve saatten oluşur.
-   İkinci öğe raporlanan bilginin önem derecesini belirtir. Hata günlüğüne
+   İkinci öğe raponlanan bilginin önem derecesini belirtir. Hata günlüğüne
    gönderilecek hata türlerinin önem seviyesini belirlemek için <directive
    module="core">LogLevel</directive> yönergesi kullanılır. Üçüncü öğe
    hatanın üretilmesine sebep olan istemcinin IP adresini içerir. Kalanı
@@ -189,7 +190,7 @@
     "<code>\n</code>" ve sekmeleri belirtmek için "<code>\t</code>"
     denetim karakterlerini de içerebilir.</p>
 
-   <p><directive module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesi
+   <p><directive	module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesi
     evvelce tanımlanmış bir <em>takma adı</em> kullanarak yeni bir günlük
     dosyası tanımlar. Erişim günlüğünün dosya ismi bölü çizgisi ile
     başlamadıkça dosya yolunun <directive module="core"
@@ -540,14 +541,10 @@
 
   <related>
    <modulelist>
-    <module>mod_logio</module>
-    <module>mod_log_forensic</module>
     <module>mod_cgi</module>
     <module>mod_rewrite</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
-    <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
-    <directive module="mod_log_forensic">ForensicLog</directive>
     <directive module="mpm_common">PidFile</directive>
     <directive module="mod_rewrite">RewriteLog</directive>
     <directive module="mod_rewrite">RewriteLogLevel</directive>
@@ -557,27 +554,6 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <section>
-   <title>Gönderilen ve alınan bayt sayısının günlüklenmesi</title>
-
-   <p><module>mod_logio</module> modülü <directive
-    module="mod_log_config">LogFormat</directive> yönergesinde kullanılan
-    biçem belirteçlerine alınan ve gönderilen bayt sayıları için iki
-    belirteç (%I ve %O) ekler.</p>
-  </section>
-
-  <section>
-   <title>Adli Günlük</title>
-
-   <p><module>mod_log_forensic</module> modülü istemci isteklerinin
kanıt
-    olarak kullanılmak amacıyla günlüklenmesini sağlar. Günlükleme her
-    istek için isteğe hizmet sunmadan önce ve sonra olmak üzere iki defa
-    yapılır. Böylece günlük dosyasında başarılı her istek için iki satır
-    bulunur. Adli günlükleme çok sıkı kurallara tabi olup
-    kişiselleştirilemez. Güvenlik ve hata ayıklama aracı olarak yararlı
-    değildir.</p>
-  </section>
-
   <section id="pidfile">
    <title>PID Dosyası</title>
 
@@ -615,3 +591,7 @@
   </section>
  </section>
 </manualpage>
+
+
+
+

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr&r1=670227&r2=670233&rev=670233&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:24:32
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 579425 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -72,120 +72,113 @@
     <th>Açıklama</th></tr>
 
   <tr><td><code>%%</code></td>
-    <td>Yüzde imi</td></tr>
+    <td>Yüzde imi (<em>Apache 2.0.44 ve sonrası</em>)</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%a</code></td>
+  <tr><td><code>%...a</code></td>
     <td>Uzak IP adresi</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%A</code></td>
+  <tr><td><code>%...A</code></td>
     <td>Yerel IP adresi</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%B</code></td>
+  <tr><td><code>%...B</code></td>
     <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%b</code></td>
+  <tr><td><code>%...b</code></td>
     <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu. OGB
      biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>'
yerine
      '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
+  <tr><td><code>%...{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
     <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>Fesmekan</var> çerezinin
      içeriği.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%D</code></td>
+  <tr><td><code>%...D</code></td>
     <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
+  <tr><td><code>%...{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
     <td><var>FALANCA</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%f</code></td>
+  <tr><td><code>%...f</code></td>
     <td>Dosya ismi</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%h</code></td>
+  <tr><td><code>%...h</code></td>
     <td>Uzak konak</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%H</code></td>
+  <tr><td><code>%...H</code></td>
     <td>İstek Protokolü</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}i</code></td>
+  <tr><td><code>%...{<var>Filanca</var>}i</code></td>
     <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
      <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%l</code></td>
+  <tr><td><code>%...l</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
      <module>mod_ident</module> modülü mevcut ve <directive
      module="mod_ident">IdentityCheck</directive> yönergesine değer
      olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
      tire imi yazılır.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%m</code></td>
+  <tr><td><code>%...m</code></td>
     <td>İstek yöntemi</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
+  <tr><td><code>%...{<var>Filanca</var>}n</code></td>
     <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
+  <tr><td><code>%...{<var>Filanca</var>}o</code></td>
     <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık
satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%p</code></td>
+  <tr><td><code>%...p</code></td>
     <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
-    <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
-     sunduğu meşru port. Geçerli biçemler: <code>canonical</code>,
-     <code>local</code> ve <code>remote</code> (anlamları sırasıyla:
-     meşru, yerel ve uzak).</td></tr>
-
-  <tr><td><code>%P</code></td>
+  <tr><td><code>%...P</code></td>
     <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
+  <tr><td><code>%...{<var>biçem</var>}P</code></td>
     <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği (<code>pid</code>)
veya
-     evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>,
-     <code>tid</code>, <code>hextid</code>. <code>hextid</code>
için APR
-     1.2.0 veya üstü gerekir.</td></tr>
+     evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>
+     ve <code>tid</code>. (<em>Apache 2.0.46 ve sonrası</em>)</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%q</code></td>
+  <tr><td><code>%...q</code></td>
     <td>Sorgu dizgesi (bir sorgu dizgesi mevcutsa önüne bir <code>?</code>
      eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%r</code></td>
+  <tr><td><code>%...r</code></td>
     <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%s</code></td>
+  <tr><td><code>%...s</code></td>
     <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
-     durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
+     durumudur --- isteğin son durumu için <code>%...&gt;s</code>
      kullanınız.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%t</code></td>
+  <tr><td><code>%...t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
+  <tr><td><code>%...{<var>biçem</var>}t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
      <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
      yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%T</code></td>
+  <tr><td><code>%...T</code></td>
     <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%u</code></td>
+  <tr><td><code>%...u</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
      (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%U</code></td>
+  <tr><td><code>%...U</code></td>
     <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%v</code></td>
+  <tr><td><code>%...v</code></td>
     <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<directive
      module="core">ServerName</directive>).</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%V</code></td>
+  <tr><td><code>%...V</code></td>
     <td><directive module="core" >UseCanonicalName</directive> ayarı
ile
      ilgili sunucu ismi.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%X</code></td>
+  <tr><td><code>%...X</code></td>
     <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
 
     <table>
@@ -198,24 +191,25 @@
       <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
     </table>
 
-    <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code>
idi
-     fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code>
ssl
+    <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%...c</code>
idi
+     fakat geçmişe yönelik olarak <code>%...{<var>isim</var>}c</code>
ssl
      sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
 
-  <tr><td><code>%I</code></td>
+  <tr><td><code>%...I</code></td>
     <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
 
-  <tr><td><code>%O</code></td>
+  <tr><td><code>%...O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
      kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
   </table>
 
   <section id="modifiers"><title>Değiştiriciler</title>
 
-   <p>Belli öğelerin sadece belli durum kodlarıyla ilgili yanıtlarla
-    basılabilmesi için bu durum kodları % iminden hemen sonra virgüllerle
-    ayrılmış olarak yazılabilir. Örneğin,
+   <p>"<var>...</var>" yerine hiçbir şey yazılmayacağı gibi (örneğin,
+    <code>"%h %u %r %s %b"</code>), belli öğelerin sadece belli durum
+    kodlarıyla ilgili yanıtlarla basılabilmesi için bu durum kodları
+    virgüllerle ayrılarak buraya yazılabilir. Örneğin,
     <code>"%400,501{User-agent}i"</code> belirteci,
     <code>User-agent</code> başlığını sadece 400 ve 501 hatalarında
     günlüğe kaydeder. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code>
@@ -234,19 +228,20 @@
     olarak kimlik doğrulaması gerekmeyen bir özkaynağa yönlendirilmesi
     halinde isteğin son durumunu kaydetmekte kullanılabilir.</p>
 
-  </section>
-
-  <section id="format-notes"><title>Bazı Bilgiler</title>
+   <p>2.0.46 öncesi httpd 2.0 sürümlerinde <code>%...r</code>,
+    <code>%...i</code> ve <code>%...o</code> belirteçlerinin
dizgelerine
+    önceleme uygulanmazdı. Bu esas olarak Ortak Günlük Biçeminin
+    gereksinimlerine uymak içindi. Bu uygulama, istemcilerin günlük
+    dosyalarına denetim karakterlerini yazabilmelerini mümkün kıldığı için
+    bu tür ham günlük dosyaları ile çalışırken dikkatli olunmalıdır.</p>
 
-   <p>Güvenlik nedeniyle, 2.0.46 sürümünden itibaren <code>%r</code>,
-    <code>%i</code> ve <code>%o</code> belirteçlerinde basılamayan
+   <p>Güvenlik nedeniyle, 2.0.46 sürümünden itibaren basılamayan
     karakterler ve diğer özel karakterler <code>\x<var>hh</var></code>
     dizilimleri biçeminde öncelenmektedir. Burada <var>hh</var> yerine
     karakter numarasının onaltılık gösterimi yazılır. Bir tersbölü ile
     öncelenmesi gereken <code>"</code> ve <code>\</code> ile
     <code>\n</code>, <code>\t</code> gibi C tarzı gösterimler
bu kuralın
-    dışındadır. 2.0.46 sürümünün öncesinde bu dizgeler öncelenmezdi ve ham
-    günlük dosyalarıyla çalışırken dikkatli olmak gerekirdi.</p>
+    dışındadır.</p>
 
    <p>2.0 sürümünde 1.3 sürümünün aksine <code>%b</code> ve
     <code>%B</code> biçem belirteçleri, istemciye gönderilen bayt sayısını
@@ -255,7 +250,6 @@
     Artık, ağa gönderilen gerçek bayt sayısını günlüğe kaydetmek için
     <module>mod_logio</module> modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
     biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
-
   </section>
 
   <section id="examples"><title>Örnekler</title>
@@ -281,6 +275,15 @@
     <dd><code>"%{User-agent}i"</code></dd>
    </dl>
   </section>
+
+  <p>Sunucunun isteği sunan meşru <directive module="core"
+   >ServerName</directive> ve <directive module="mpm_common"
+   >Listen</directive> değerlerinin sırasıyla <code>%v</code>
ve
+   <code>%p</code> belirteçleri için kullanıldığına dikkat ediniz. Bunun
+   için, <directive module="core">UseCanonicalName</directive> yönergesine
+   bakılmaz, çünkü aksi takdirde günlük inceleme yazılımlarının isteği
+   gerçekte hangi konağın sunduğuna karar verecek sankon eşleme
+   algoritmasının tamamı iki kere işlem yapardı.</p>
 </section>
 
 <section id="security"><title>Güvenlik Kaygıları</title>
@@ -421,8 +424,7 @@
 
 <directivesynopsis>
 <name>LogFormat</name>
-<description>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
-</description>
+<description>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.</description>
 <syntax>LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
 [<var>takma-ad</var>]</syntax>
 <default>LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b"</default>

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr (from r670227,
httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr&r1=670227&r2=670233&rev=670233&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21
10:24:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 533344 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -31,7 +31,7 @@
 <status>Extension</status>
 <sourcefile>mod_log_forensic.c</sourcefile>
 <identifier>log_forensic_module</identifier>
-<compatibility>2.1 sürümünden beri <module>mod_unique_id</module> gerekmemektedir.</compatibility>
+<compatibility>2.0.50 sürümünden beri mevcuttur.</compatibility>
 
 <summary>
   <p>Bu modül istemci isteklerinin adli günlük kayıtlarının tutulmasını
@@ -49,6 +49,13 @@
   <p>Dağıtımın <code>support</code> dizininde bulunan
    <code>check_forensic</code> betiği adli günlük dosyalarının
    değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.</p>
+
+  <note type="warning">Bu modül, adli kimlikleri üretebilen daha güçlü bir
+   APR sürümü içeren 2.1 sürümünden geriye doğru uyarlanmıştır.
+   <module>mod_log_forensic</module> modülünü 2.0 sürümlerinde kullanmak
+   isterseniz <module>mod_unique_id</module> modülünü de yüklemeniz
+   gerekecektir.
+  </note>
 </summary>
 <seealso><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></seealso>
 <seealso><module>mod_log_config</module></seealso>
@@ -110,9 +117,13 @@
    girdisine, normal <directive module="mod_log_config"
    >CustomLog</directive> yönergesinde kullanılarak istekle
    ilişkilendirilebilen eşsiz bir kimlik atanır.
-   <module>mod_log_forensic</module> modülü, aktarım günlüğünün biçem
-   dizgesinde <code>%{forensic-id}n</code> şeklinde kullanılmak üzere
-   <code>forensic-id</code> adı verilen bir dizgecik oluşturur.</p>
+   <module>mod_log_forensic</module> modülü eşsiz kimliği
+   <module>mod_unique_id</module> modülünden alır, dolayısıyla bu modülü
de
+   yüklemeniz gerekir. (Bu geresinim, daha güçlü bir APR sürümü içermesi
+   sebebiyle 2.1 sürümünden itibaren ortadan kalkmıştır.) İstekle ilişkili
+   kimlik dizgeciği <code>forensic-id</code> adıyla
+   <code>%{forensic-id}n</code> biçem dizgesinde kullanılarak aktarım
+   günlüğüne eklenebilir.</p>
 
   <p>Günlüğün yazılacağı yeri belirleyen argüman şu iki değerden birini
    alabilir:</p>

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr&r1=670227&r2=670233&rev=670233&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:24:32
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 630289 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -44,11 +44,6 @@
 
   <p>Bu modül <module>mod_log_config</module> modülünü gerektirir.</p>
 
-  <note>SSL ile <code>KeepAlive</code> bağlantılar kullanıldığında,
SSL
-   uzlaşımının ek yükü, bağlantı üzerinden yapılan ilk isteğin bayt sayısını
-   yansıtır. Her dizin için yeniden uzlaşım gerektiği takdirde bayt sayısı
-   yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.</note>
-
 </summary>
 
 <seealso><module>mod_log_config</module></seealso>

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr&r1=670227&r2=670233&rev=670233&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:24:32
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 668628 -->
+<!-- English Revision: 576698 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -131,7 +131,7 @@
 <syntax>ExtendedStatus On|Off</syntax>
 <default>ExtendedStatus Off</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-
+<compatibility>Apache 1.3.2 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 <usage>
   <p>Bu ayarlama sunucunun tamamını etkiler ve sanal konaklar için ayrı ayrı
    etkin kılınamaz veya iptal edilemez. Ek durum bilgisinin toplanması
@@ -139,45 +139,6 @@
 </usage>
 
 </directivesynopsis>
-<directivesynopsis>
-
-<name>SeeRequestTail</name>
-<description>İsteğin kendisi 63 karakterden uzun olduğunda, isteğin ilk 63
-karakterinin mi yoksa son 63 karakterinin mi gösterileceğini belirler.
-</description>
-<syntax>SeeRequestTail On|Off</syntax>
-<default>SeeRequestTail Off</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<compatibility>Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
-
-<usage>
-  <p><code>mod_status</code>, <code>ExtendedStatus On</code>
olduğunda
-   isteğin kendisini de gösterir. Tarihsel nedenlerle, göstermek için
-   isteğin sadece 63 karakteri saklanır. Bu yönerge ilk 63 karakterin mi
-   yoksa son 63 karakterin mi saklanacağını belirtmek için kullanılır. Bu,
-   elbette, istek 64 karakterlik veya daha uzunsa uygulanır.</p>
-
-  <p>Apache şöyle bir istek alsaydı:<br /><code>GET&nbsp;
-   /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;
-   HTTP/1.1</code><br /><code>mod_status</code> bu isteği şöyle
gösterirdi:
-  </p>
-
-  <table border="1">
-   <tr>
-    <th>Off (öntanımlı)</th>
-    <td>GET&nbsp;
-    /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/fruits</td>
-   </tr>
-   <tr>
-    <th>On</th>
-    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;
-    HTTP/1.1</td>
-   </tr>
-  </table>
-
-</usage>
-
-</directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>
 

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr&r1=670227&r2=670233&rev=670233&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:24:32
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr&r1=670227&r2=670233&rev=670233&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:24:32
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 561485 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -57,11 +57,11 @@
   <var>yönerge</var> ] [ -<strong>D</strong> <var>parametre</var>
]
   [ -<strong>e</strong> <var>seviye</var> ] [ -<strong>E</strong>
   <var>dosya</var> ]
-   [ <strong>-k</strong> start | restart | graceful | stop | graceful-stop
]
+   [ <strong>-k</strong> start | restart | graceful | stop ]
   [ -<strong>R</strong> <var>dizin</var> ] [ -<strong>h</strong>
]
   [ -<strong>l</strong> ] [ -<strong>L</strong> ] [ -<strong>S</strong>
]
   [ -<strong>t</strong> ] [ -<strong>v</strong> ] [ -<strong>V</strong>
]
-   [ -<strong>X</strong> ] [ -<strong>M</strong> ]</code></p>
+   [ -<strong>X</strong> ]</code></p>
 
   <p><a href="../platform/windows.html">Windows sistemlerinde</a>, ek
    olarak şunlar vardır:</p>
@@ -88,8 +88,7 @@
    değerine göreli olduğu varsayılır. Seçenek belirtilmediği takdirde
    <code>conf/httpd.conf</code> öntanımlı değerdir.</dd>
 
-  <dt><code><strong>-k</strong> <code>start | restart | graceful
| stop |
-   graceful-stop</code></code></dt>
+  <dt><code><strong>-k</strong> <code>start | restart | graceful
| stop</code></code></dt>
   <dd><strong><code>httpd</code></strong>'yi başlatmak,
durdurmak ve yeniden
    başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
    href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a> belgesine
@@ -108,11 +107,7 @@
    olarak işleme sokmak veya atlamak için yapılandırma dosyalarında
    kullanılan <directive type="section" module="core">IfDefine</directive>
    bölümlerinde kullanılmak üzere bir yapılandırma <var>parametre</var>'si
-   tanımlar. Ayrıca, <code>-DNO_DETACH</code> (ana sürecin çatallanmasını
-   engellemek için), <code>-DFOREGROUND</code> (ana sürecin
-   <code>setsid()</code> ve benzerlerinden çağrılmasını engellemek için)
-   gibi daha az bilinen bazı başlatma parametrelerini atamakta da
-   kullanılabilir.</dd>
+   tanımlar.</dd>
 
   <dt><code><strong>-e</strong> <var>seviye</var></code></dt>
   <dd>Hata günlüğü seviyesi olarak <directive module="core"
@@ -135,11 +130,7 @@
 
   <dt><code><strong>-L</strong></code></dt>
   <dd>Durağan modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli
-   konumlarına yerleştirerek listeler. Paylaşımlı modüllerce sağlanan
-   yönergeleri listelemez.</dd>
-
-  <dt><code><strong>-M</strong></code></dt>
-  <dd>Yüklü durağan ve paylaşımlı modülleri listeler.</dd>
+   konumlarına yerleştirerek listeler.</dd>
 
   <dt><code><strong>-R</strong> <var>dizin</var></code></dt>
   <dd>Sunucu <code>SHARED_CORE</code> kullanılarak derlendiği takdirde
bu
@@ -154,9 +145,7 @@
    sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse
    sıfırdan farklı bir değerle çıkar.
    <code><strong>-D</strong>DUMP_VHOSTS</code> seçeneği ile
birlikte
-   kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır.
-   <code><strong>-D</strong>DUMP_MODULES</code> seçeneği ile
ise ek olarak
-   tüm modüller listelenir.</dd>
+   kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
   <dd><strong><code>httpd</code></strong> sürümünü basar
ve çıkar.</dd>Mime
View raw message