httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670232 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: logs.xml.tr mod/mod_log_config.xml.tr mod/mod_log_forensic.xml.tr mod/mod_logio.xml.tr mod/mod_status.xml.tr mod/mod_vhost_alias.xml.tr programs/httpd.xml.tr
Date Sat, 21 Jun 2008 17:14:20 GMT
Author: takashi
Date: Sat Jun 21 10:14:19 2008
New Revision: 670232

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=670232&view=rev
Log:
new Turkish translations.

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr
   - copied, changed from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr

Copied: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr&r1=670227&r2=670232&rev=670232&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:14:19 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902 -->
+<!-- English Revision: 586434 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Copied: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr&r1=670227&r2=670232&rev=670232&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:14:19
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 579425 -->
+<!-- English Revision: 654348 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Copied: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr (from r670227,
httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr&r1=670227&r2=670232&rev=670232&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21
10:14:19 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 533344 -->
+<!-- English Revision: 421100 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Copied: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr&r1=670227&r2=670232&rev=670232&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:14:19
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 630289 -->
+<!-- English Revision: 630295 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Copied: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr&r1=670227&r2=670232&rev=670232&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:14:19
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 668628 -->
+<!-- English Revision: 668729 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -131,7 +131,7 @@
 <syntax>ExtendedStatus On|Off</syntax>
 <default>ExtendedStatus Off</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-
+<compatibility>Apache 1.3.2 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 <usage>
   <p>Bu ayarlama sunucunun tamamını etkiler ve sanal konaklar için ayrı ayrı
    etkin kılınamaz veya iptal edilemez. Ek durum bilgisinin toplanması

Copied: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr&r1=670227&r2=670232&rev=670232&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:14:19
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 421100 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -27,7 +27,8 @@
 <modulesynopsis metafile="mod_vhost_alias.xml.meta">
 
 <name>mod_vhost_alias</name>
-<description>Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar</description>
+<description>Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını
+sağlar</description>
 <status>Extension</status>
 <sourcefile>mod_vhost_alias.c</sourcefile>
 <identifier>vhost_alias_module</identifier>

Copied: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr (from r670227, httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr&r1=670227&r2=670232&rev=670232&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:14:19
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 561485 -->
+<!-- English Revision: 561800 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -135,8 +135,7 @@
 
   <dt><code><strong>-L</strong></code></dt>
   <dd>Durağan modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli
-   konumlarına yerleştirerek listeler. Paylaşımlı modüllerce sağlanan
-   yönergeleri listelemez.</dd>
+   konumlarına yerleştirerek listeler.</dd>
 
   <dt><code><strong>-M</strong></code></dt>
   <dd>Yüklü durağan ve paylaşımlı modülleri listeler.</dd>Mime
View raw message