httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r662029 [4/4] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ vhosts/
Date Sat, 31 May 2008 14:12:05 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.en?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.en Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Virtual Hosts</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache IP-based Virtual Host Support</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/ip-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#requirements">System requirements</a></li>
@@ -151,7 +152,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/ip-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ko.euc-kr?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">가상호스트</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>아파치 IP기반 가상호스트 지원</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/ip-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -141,7 +142,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/ip-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8?rev=662029&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -0,0 +1,165 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Apache’de IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache’de IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/ip-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#requirements">Sistem gereksinimleri</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#howto">Apache nasıl ayarlanır?</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#multiple">Çok sayıda sürecin yapılandırılması</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#single">Sanal konaklar tek bir sürecin yapılandırılması</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li>
+<a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a>
+</li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="requirements" id="requirements">Sistem gereksinimleri</a></h2>
+
+  <p><cite>IP’ye dayalı</cite> deyince, sunucunun <strong>her IP’ye dayalı
+   sanal konak için ayrı bir IP adresi</strong>ne sahip olduğunu anlıyoruz.
+   Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına sahiptir ya da
+   makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından desteklenen sanal
+   arabirimler kullanılıyordur. (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için
+   sistem belgelerinize bakınız; bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases)
+   olarak geçer ve ayarlamak için genellikle "ifconfig" komutu
+   kullanılır.)</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="howto" id="howto">Apache nasıl ayarlanır?</a></h2>
+
+  <p>Çok sayıda konağı desteklemek üzere Apache iki şekilde
+   yapılandırılabilir. Ya her konak için ayrı bir <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>
+   süreci çalıştırırsınız ya da tüm sanal konakları destekleyen tek bir
+   süreciniz olur.</p>
+
+  <p>Çok sayıda süreç kullanıyorsanız:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Güvenli bölgeler oluşturmanız gerekiyordur. Örneğin, şirket2’deki hiç
+    kimse dosya sistemi üzerinden şirket1’e ait verileri okuyamasın, sadece
+    herkes gibi tarayıcı kullanarak okuyabilsin istenebilir. Bu durumda,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> ve
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergeleri farklı
+    değerlerle yapılandırılmış iki ayrı süreç çalıştırmanız gerekir.</li>
+
+   <li>Makine üzerindeki her IP adresini dinlemek için gereken
+    <a href="../misc/descriptors.html">dosya tanıtıcı</a>
+    ve bellek miktarını makul bir seviyede tutabilirsiniz. Bu sadece belli
+    adresleri dinleyerek veya çok sayıda adresle eşleşen adres kalıpları
+    kullanarak mümükün olabilir. Zaten, bir sebeple belli bir adresi dinleme
+    ihtiyacı duyarsanız, diğer tüm adresleri de ayrı ayrı dinlemeniz
+    gerekir. (Bir <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> programı N-1 adresi dinlerken
+    diğerleri kalan adresleri dinleyebilir.)</li>
+  </ul>
+
+  <p>Tek bir süreç kullanıyorsanız:</p>
+
+  <ul>
+   <li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> yapılandırmasının sanal konaklar arasında
+    paylaşılmasına izin veriliyor demektir.</li>
+
+   <li>Makine çok büyük miktarda isteği karşılayabilir ve ayrı ayrı
+    süreçlerin çalışmasından kaynaklanan önemli başarım kayıpları
+    yaşanmaz.</li>
+  </ul>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="multiple" id="multiple">Çok sayıda sürecin yapılandırılması</a></h2>
+
+  <p>Her sanal konak için ayrı bir <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> yapılandırması
+   oluşturulur. Her yapılandırmada, o süreç tarafından sunulacak IP adresi
+   (veya sanal konak) için <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
+   yönergesi kullanılır. Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  Listen www.birkobi.dom:80
+  </code></p></div>
+
+  <p>Burada konak ismi yerine IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
+   <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a> belgesine
+   bakınız).</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="single" id="single">Sanal konaklar tek bir sürecin yapılandırılması</a></h2>
+
+  <p>Bu durum için, ana sunucu ve sanal konakların tümüne gelen istekler tek
+   bir <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci tarafından karşılanır. Yapılandırma
+   dosyasında, her sanal konak için, farklı değerlere sahip <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code>ve<code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#transferlog">TransferLog</a></code>
+   veya <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code> yönergeleri
+   içeren ayrı birer <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümü
+   oluşturulur. Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  &lt;VirtualHost www.birkobi.dom&gt;
+  <span class="indent">
+   ServerAdmin bilgi@posta.birkobi.dom<br />
+   DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
+   ServerName www.birkobi.dom<br />
+   ErrorLog /gruplar/birkobi/günlükler/hatalar.log<br />
+   TransferLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost www.digerkobi.dom&gt;
+  <span class="indent">
+   ServerAdmin bilgi@posta.digerkobi.dom<br />
+   DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
+   ServerName www.digerkobi.dom<br />
+   ErrorLog /gruplar/digerkobi/günlükler/hatalar.log<br />
+   TransferLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Burada konak isimlerinin yerlerine IP adreslerini kullanmanız önerilir
+   (ayrıntılar için <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
+   belgesine bakınız).</p>
+
+  <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
+   hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümleri içinde kullanılabilir. Bir
+   yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümlerinde
+   kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
+
+  <p><a href="../suexec.html">suEXEC sarmalayıcısı</a> kullanıldığı takdirde
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesi de
+   bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümü içinde
+   kullanılabilir.</p>
+
+  <p><em>GÜVENLİK:</em>Günlük dosyalarının yazılacağı yeri belirlerken,
+   Apache’yi başlatan kullanıcıdan başka kimsenin yazamayacağı bir yerin
+   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından önemlidir.
+   Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesine bakınız.</p>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/ip-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -19,3 +19,7 @@
 URI: name-based.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: name-based.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.de?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.de Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -22,7 +22,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
  <p>Das Dokument beschreibt, wann und wie namensbasierte virtuelle Hosts zu
@@ -261,7 +262,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Module</a> | <a href="../mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossar</a> | <a href="../sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.en?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.en Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -22,7 +22,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>This document describes when and how to use name-based virtual hosts.</p>
@@ -239,7 +240,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.es?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.es Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -22,7 +22,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>Este documento describe cómo y cuándo debe usarse hosting virtual
@@ -283,7 +284,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licencia bajo los términos de la <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Módulos</a> | <a href="../mod/directives.html">Directivas</a> | <a href="../faq/">Preguntas Frecuentes</a> | <a href="../glossary.html">Glosario</a> | <a href="../sitemap.html">Mapa de este sitio web</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ja.utf8?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ja.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -22,7 +22,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>この文書では名前ベースのバーチャルホストをどんなとき、
@@ -264,7 +265,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ko.euc-kr?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -22,7 +22,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>이 문서는 이름기반 가상호스트를 사용하는 경우와 방법을
@@ -229,7 +230,8 @@
 <a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/name-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8?rev=662029&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -0,0 +1,256 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>İsme Dayalı Sanal Konaklar - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>İsme Dayalı Sanal Konaklar</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/vhosts/name-based.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
+   açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#using">İsme Dayalı Sanal Konakların Kullanımı</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#compat">Artık Tarihe Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a>
+</li><li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
+Barındırma</a></li><li><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
+örnekleri</a></li><li><a href="examples.html#serverpath">ServerPath yapılandırma örneği</a>
+</li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="namevip" id="namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</a></h2>
+
+  <p>IP’ye dayalı sanal konaklarda sunulacak sanal konağı doğru tespit
+   edebilmek için bağlantının yapıldığı IP adresine bakılır. Bu bakımdan her
+   konak için ayrı bir IP adresine gereksinim vardır. İsme dayalı sanal
+   konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir parçası olarak
+   gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP adresini çok sayıda
+   farklı konak kullanabilir.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal barındırma nispeten daha kolaydır, çünkü her konak
+   ismini doğru IP adresiyle eşlemek için DNS sunucunuzu yapılandırdıktan
+   sonra Apache HTTP sunucusunu farklı konak isimlerini tanıyacak şekilde
+   yapılandırmanız yeterli olur. İsme dayalı sanal barındırma ayrıca zaten
+   kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, IP’ye dayalı sanal
+   konakları kullanmanızı gerektirecek çok özel bir sebep olmadıkça isme
+   dayalı sanal konaklar kullanmalısınız. IP’ye dayalı sanal konakların
+   kullanımını gerektirebilecek bazı durumlar:</p>
+
+  <ul>
+    <li>Bazı tarihi istemciler isme dayalı sanal konaklarla uyumlu değildir.
+     İsme dayalı sanal konakların çalışması için istemcinin HTTP Host
+     başlığı göndermesi gerekir. Bu da HTTP/1.1 desteği gerektirir.
+     Günümüzdeki HTTP/1.0 istemcileri bir eklenti olarak HTTP/1.1’i de
+     desteklemektedir. Tarihi eser haline gelmiş HTTP/1.1 desteği
+     bulurmayan eski istemcileri hala isme dayalı sanal konaklarla
+     desteklemek isterseniz bu belgenin sonunda bunu mümkün kılabilecek bir
+     tekniğe yer verilmiştir.</li>
+
+    <li>İsme dayalı sanal konaklar SSL portokolünün doğası gereğince SSL’li
+     güvenli sunucular için kullanılamazlar.</li>
+
+    <li>Bazı işletim sistemlerinin ve ağ donanımlarının gerçekleştirdiği
+     band genişliği yönetim teknikleri IP adresleri farklı olmadığı sürece
+     konaklar arasında ayrım yapamazlar.</li>
+  </ul>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="using" id="using">İsme Dayalı Sanal Konakların Kullanımı</a></h2>
+
+<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/core.html">core</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konakları kullanmak için, bu konaklar için istekleri
+   kabul edecek sunucuya IP adresini (ve muhtemelen portu da)
+   belirtmelisiniz. Bu işlem <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesiyle yapılır. Normal
+   şartlar altında sunucu üzerinde bütün IP adreslerinin kullanılması
+   gerekir; bunun için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
+   yönergesine argüman olarak <code>*</code> belirtebilirsiniz. Çok sayıda
+   port kullanmayı planlıyorsanız (SSL çalıştırmak gibi), argümana
+   <code>*:80</code> şeklinde port ekleyebilirsiniz. Yalnız, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesinde bir IP adresi
+   belirtmiş olmakla sunucunun kendiliğinden o IP adresini dinlemeyeceğine
+   dikkat ediniz. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../bind.html">Apache’nin kullanacağı adreslerin ve portların
+   ayarlanması</a> belgesine bakınız. Ayrıca, sunucuda, burada belirttiğiniz
+   IP adresine sahip bir ağ arabirimi olmalıdır.</p>
+
+  <p>Sonraki adım sunacağınız her konak için ayrı bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü oluşturmaktır.
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+   yönergesinin argümanı ile eşleşen bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesi tanımlanmış olmalıdır
+   (bu değer normalde ya bir IP adresidir ya da <code>*</code>’dır). Her
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
+   içinde sunulan konağı belirtmek üzere en azından bir adet <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesine ve konak içeriğinin dosya
+   sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesine ihtiyacınız olacaktır.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Ana konağı unutmayın</h3>
+    <p>Mevcut sitenize sanal konaklar eklerseniz, mevcut siteniz için de bir
+     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
+     oluşturmalısınız. Bu sanal konak bölümü içinde kullanacağınız
+     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergelerinin argümanları, bu
+     yönergelerin sunucu geneli için belirttiğiniz değerlerini
+     içermelidir. Bu sanal konağı yapılandırma dosyanızdaki ilk sanal konak
+     yapın ki, öntanımlı konak olsun.</p>
+  </div>
+
+  <p>Örnek olarak, <code>www.biralan.tld</code> adresinden sitenizi sunmakta
+   olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
+   <code>www.digeralan.tld</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
+   varsayalım. Bunun için <code>httpd.conf</code> dosyanıza basitçe şu
+   satırları ekleyebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    NameVirtualHost *:80<br />
+    <br />
+    &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+    <span class="indent">
+      ServerName www.biralan.tld<br />
+      ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld<br />
+      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
+    </span>
+    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+    <br />
+    &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+    <span class="indent">ServerName www.digeralan.tld<br />
+      DocumentRoot /siteler/digeralan<br />
+    </span>
+    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p>İsterseniz, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+   yönergelerinde argüman olarak <code>*</code> yerine doğrudan bir IP adresi
+   belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme dayalı sanal konakları bir IP
+   adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya isme dayalı diğer bir sanal konak
+   grubunu diğer IP adreslerinden sunmak isteyebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Çoğu sunucunun birden fazla isim ile erişilebilir olması istenir. Bu,
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
+   içine bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergesi
+   yerleştirmek suretiyle mümkün olur. Örneğin yukarıdaki örnekte,
+   kullanıcıların aynı siteye farklı isimlerle erişmelerini mümkün kılmak
+   için bölüm içine şu satırı ekleyebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld
+  </code></p></div>
+
+  <p>Böylece <code>biralan.tld</code> alanındaki tüm konaklar için gelen
+   isteklere <code>www.biralan.tld</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
+   olur. Konak isimleriyle eşleşmek üzere dosya ismi kalıp karakterleri
+   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz bu isimleri sırf
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> veya
+   <code>ServerAlias</code> yönergesinde belirtmiş olmakla bu isimleri
+   erişilebilir kılamazsınız. Öncelikle, bu isimleri sunucunuzdaki IP
+   adresleriyle eşlemek üzere yapılandıracağınız bir DNS sunucunuz
+   olmalıdır.</p>
+
+  <p>Son olarak, sanal konak yapılandırmanıza, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümlerinin içine başka yönergeler
+   yerleştirerek ince ayar çekebilirsiniz. Çoğu yönerge bu bölümlere
+   yerleştirilebilir ve sadece o sanal konakla ilgili yapılandırmayı
+   değiştirmek için kullanılabilir. Belli bir yönergenin sanal konak
+   bölümlerinde kullanılıp kullanılmayacağını yönergenin açıklamasında <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a> satırına bakarak
+   öğrenebilirsiniz. <em>Ana sunucu bağlamındaki</em> (<code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümleri dışındaki)
+   yapılandırma yönergelerinden sadece sanal konak bölümlerinde geçersiz
+   kılınmamış olanlar kullanılacaktır.</p>
+
+  <p>Sunucuya bir istek geldiğinde, sunucu önce IP adresiyle eşleşmesi olası
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> bölümleri var mı diye
+   bakar. Varsa, IP adresini eşleştirmek için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> bölümlerine tek tek bakar ve
+   istenen konak ismi ile eşleşen bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> veya <code>ServerAlias</code> yönergesi bulmaya
+   çalışır. Bir tane bulduğunda, sunucu için onun yapılandırmasını kullanır.
+   İsimle eşleşen bir sanal konak bulamazsa IP adresiyle eşleşen <strong>ilk
+   sanal konağın</strong> yapılandırmasını kullanır.</p>
+
+  <p>Bir önkabul olarak yapılandırma dosyasında rastlanan ilk sanal konak
+   <em>öntanımlı</em> sanal konaktır. IP adresi bir sanal konakla eşleştiği
+   takdirde <em>ana sunucunun</em> <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> değeri <strong>asla</strong> kullanılmayacaktır.
+   Sanal konaklardan hiçbiriyle eşleşmeyen istekler için özel bir
+   yapılandırmanız olsun isterseniz, bu yapılandırmayı yapılandırma
+   dosyanızdaki ilk <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümüne yerleştirmeniz
+   yetecektir.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="compat" id="compat">Artık Tarihe Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</a></h2>
+
+  <p>Evvelce de bahsedildiği gibi, isme dayalı sanal konakların gerektiği gibi
+   çalışması için gerekli veriyi göndermeyen bazı istemciler vardır. Bu
+   istemcilere daima o IP adresinin yapılandırma dosyasındaki ilk sanal
+   konağının (isme dayalı <cite>başat</cite> sanal konak) sayfaları
+   gönderilir.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Ne kadar eski?</h3>
+  <p>Lütfen dikkat edin, eski deyince gerçekten de antika demek istiyoruz.
+   Günümüzde bu tür tarayıcılara rastlamanız neredeyse imkansızdır. Günümüz
+   tarayıcılarının hepsi isme dayalı sanal konakların gerektirdiği
+   <code>Host</code> başlığını gönderirler.</p>
+  </div>
+
+  <p>Olayı fazla germeden <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code>
+   yönergesini kullanarak sorunun çevresinden dolanmak mümkündür:</p>
+
+  <p>Örnek yapılandırma:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
+    <br />
+    &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+    <span class="indent">
+      ServerName www.biralan.tld<br />
+      ServerPath /biralan<br />
+      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
+    </span>
+    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu ne anlama geliyor? Anlamı, "<code>/biralan</code>" ile başlayan her
+   URI isteği <code>www.biralan.tld</code> sanal konağı tarafından sunulacak,
+   demektir. Yani, tüm istemcilerin
+   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> olarak eriştiği yere
+   <code>Host:</code> başlığı gönderen istemciler
+   <code>http://www.biralan.tld/</code> olarak erişirler.</p>
+
+  <p>Bunu gerçekleştirebilmek için başat sanal konağın baş sayfasına
+   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> için bir bağ koyduktan sonra
+   sanal konağın sayfalarında ya tamamen göreli bağlar
+   ("<code>dosya.html</code>", "<code>../simgeler/resim.png</code>" gibi)
+   veya <code>/biralan/</code> ile öncelenmiş bağlar
+   ("<code>http://www.biralan.tld/biralan/muht/dosya.html</code>" veya
+   "<code>/biralan/muht/dosya.html</code>" gibi) kullanın.</p>
+
+  <p>Bu işlem biraz disiplin gerektirse de bu yazılanlara sıkı sıkıya bağlı
+   kalarak hem eski hem de yeni tarayıcıların sayfalarınızı doğru
+   görüntülemesini sağlamış olursunuz.</p>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/vhosts/name-based.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/vhosts/name-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/vhosts/name-based.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/name-based.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -12,5 +12,6 @@
   <variant>es</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message