httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r662029 [3/4] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ vhosts/
Date Sat, 31 May 2008 14:12:05 GMT
Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -11,5 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -42,8 +42,8 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a id="core" name="core">Temel Özellikler ve Çoklu İşlem Modülleri</a></h2>
 <dl>
-<dt><a href="core.html">core</a></dt><dd>Core Apache HTTP Server features that are always
-available</dd>
+<dt><a href="core.html">core</a></dt><dd>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
+ özellikler</dd>
 <dt><a href="mpm_common.html">mpm_common</a></dt><dd class="separate">Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</dd>
 <dt><a href="beos.html">beos</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for BeOS.</dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
@@ -124,13 +123,13 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece BS2000 makineler içindir.</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">BS2000Account</code> yönergesi sadece BS2000 
-	konaklar için kullanılabilir. <code class="directive"><a href="#user">User</a></code> yönergesi ile belirtilen yetkisiz apache sunucu 
+  <p><code class="directive">BS2000Account</code> yönergesi sadece BS2000
+	konaklar için kullanılabilir. <code class="directive"><a href="#user">User</a></code> yönergesi ile belirtilen yetkisiz apache sunucu
 	kullanıcısı için hesap numarası tanımlamakta kullanılmalıdır. Buna,
 	CGI betiklerinin sunucu tarafından başlatılmış yetkili hesabın
-	(normal olarak <code>SYSROOT</code>’un) özkaynaklarına erişmesini 
+	(normal olarak <code>SYSROOT</code>’un) özkaynaklarına erişmesini
 	engellemek için BS2000 POSIX alt sistemleri tarafından gerek duyulur.</p>
-	
+
   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
    <p>Sadece bir <code>BS2000Account</code> yönergesi kullanılabilir.</p>
   </div>
@@ -443,15 +442,8 @@
   </div>
 
   <p><code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> için sıfırdan farklı bir
-   değer belirtmenin iki yararlı etkisi vardır:</p>
-
-  <ul>
-   <li>Sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası
-    bellek sızıntılarını engeller.</li>
-
-   <li>Sürece sonlu bir ömür biçerek sunucu yükü düştüğünde süreç sayısının
-    da düşürülmesine yardımcı olur.</li>
-  </ul>
+   değer belirtilmesi sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak
+   suretiyle olası bellek sızıntılarını engeller.</p>
 
   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
    <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> isteklerinde sadece

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -53,8 +53,9 @@
 <tr><td><a href="mpm_common.html#acceptmutex" id="A" name="A">AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></a></td><td> Default </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
  çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi
  belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#acceptpathinfo">AcceptPathInfo On|Off|Default</a></td><td> Default </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Resources accept trailing pathname information</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#accessfilename">AccessFileName <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td> .htaccess </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the distributed configuration file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#acceptpathinfo">AcceptPathInfo On|Off|Default</a></td><td> Default </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosya isminden sonra belirtilen yol verisini kabul veya
+ reddeder.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#accessfilename">AccessFileName <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td> .htaccess </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_actions.html#action">Action <var>action-type</var> <var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular handler or
 content-type</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#addalt">AddAlt <var>string</var> <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Alternate text to display for a file, instead of an
@@ -68,8 +69,9 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#addcharset">AddCharset <var>charset</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions to the specified content
 charset</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#adddefaultcharset">AddDefaultCharset On|Off|<var>charset</var></a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Default charset parameter to be added when a response
-content-type is <code>text/plain</code> or <code>text/html</code></td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#adddefaultcharset">AddDefaultCharset On|Off|<var>karküm</var></a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir yanıtın içerik türü <code>text/plain</code> veya
+ <code>text/html</code> olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi
+ parametresini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#adddescription">AddDescription <var>string file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Description to display for a file</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addencoding">AddEncoding <var>MIME-enc</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions to the specified encoding
@@ -96,8 +98,8 @@
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addoutputfilter">AddOutputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
 <var>extension</var> [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps filename extensions to the filters that will process
 responses from the server</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#addoutputfilterbytype">AddOutputFilterByType <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
-<var>MIME-type</var> [<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">assigns an output filter to a particular MIME-type</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#addoutputfilterbytype">AddOutputFilterByType <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]
+<var>MIME-türü</var> [<var>MIME-türü</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belli bir MIME türüne bir çıktı süzgeci atar.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addtype">AddType <var>MIME-type</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions onto the specified content
 type</td></tr>
@@ -112,11 +114,11 @@
 server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var> [<var>port</var>] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
 proxy</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#allowencodedslashes">AllowEncodedSlashes On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether encoded path separators in URLs are allowed to
-be passed through</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#allowoverride">AllowOverride All|None|<var>directive-type</var>
-[<var>directive-type</var>] ...</a></td><td> All </td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Types of directives that are allowed in
-<code>.htaccess</code> files</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#allowencodedslashes">AllowEncodedSlashes On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
+ verilmeyeceğini belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#allowoverride">AllowOverride All|None|<var>yönerge-türü</var>
+[<var>yönerge-türü</var>] ...</a></td><td> All </td><td>d</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>.htaccess</code> dosyalarında bulunmasına izin verilen
+ yönerge türleri belirtilir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_auth_anon.html#anonymous">Anonymous <var>user</var> [<var>user</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies userIDs that are allowed access without
 password verification</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_auth_anon.html#anonymous_authoritative">Anonymous_Authoritative On|Off</a></td><td> Off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures if authorization will fall-through
@@ -171,9 +173,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_auth_ldap.html#authldapremoteuserisdn">AuthLDAPRemoteUserIsDN on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use the DN of the client username to set the REMOTE_USER
 environment variable</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_auth_ldap.html#authldapurl">AuthLDAPUrl <em>url</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL specifying the LDAP search parameters</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#authname">AuthName <var>auth-domain</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Authorization realm for use in HTTP
-authentication</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#authtype">AuthType Basic|Digest</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Type of user authentication</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#authname">AuthName <var>yetki-alanı</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">HTTP kimlik doğrulamasında kullanmak için yetki alanı ismi</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#authtype">AuthType Basic|Digest</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Kullanıcı kimlik doğrulaması türü</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_auth.html#authuserfile">AuthUserFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list of users and
 passwords for authentication</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatch" id="B" name="B">BrowserMatch <em>regex [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
@@ -225,8 +226,8 @@
 <tr><td><a href="mod_disk_cache.html#cachesize">CacheSize <var>KBytes</var></a></td><td> 1000000 </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The maximum amount of disk space that will be used by the
 cache in KBytes</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_disk_cache.html#cachetimemargin">CacheTimeMargin <var>?</var></a></td><td> ? </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The minimum time margin to cache a document</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#cgimapextension">CGIMapExtension <var>cgi-path</var> <var>.extension</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Technique for locating the interpreter for CGI
-scripts</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#cgimapextension">CGIMapExtension <var>cgi-yolu</var> <var>.uzantı</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">CGI betik yorumlayıcısını saptama tekniğini belirler.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_charset_lite.html#charsetdefault">CharsetDefault <var>charset</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Charset to translate into</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_charset_lite.html#charsetoptions">CharsetOptions <var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td> DebugLevel=0 NoImpl +</td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures charset translation behavior</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_charset_lite.html#charsetsourceenc">CharsetSourceEnc <var>charset</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Source charset of files</td></tr>
@@ -235,8 +236,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID <var>user-id</var> <var>group-id</var>
 <var>num-children</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify user ID and group ID for a number of child
 processes</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables the generation of <code>Content-MD5</code> HTTP Response
-headers</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>Content-MD5</code> HTTP yanıt başlıklarının üretimini
+ etkin kılar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain <em>domain</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The domain to which the tracking cookie applies</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires <em>expiry-period</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Expiry time for the tracking cookie</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#cookielog">CookieLog <var>filename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets filename for the logging of cookies</td></tr>
@@ -258,8 +259,8 @@
 configured</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#defaultlanguage">DefaultLanguage <var>MIME-lang</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets all files in the given scope to the specified
 language</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#defaulttype">DefaultType <var>MIME-type</var></a></td><td> text/plain </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">MIME content-type that will be sent if the
-server cannot determine a type in any other way</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#defaulttype">DefaultType <var>MIME-türü</var></a></td><td> text/plain </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun MIME türünü saptayamadığı durumda göndereceği MIME
+ içerik türünü belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatebuffersize">DeflateBufferSize <var>value</var></a></td><td> 8096 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Fragment size to be compressed at one time by zlib</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatecompressionlevel">DeflateCompressionLevel <var>value</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">How much compression do we apply to the output</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
@@ -268,28 +269,28 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_access.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
 [<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
 server</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>directory-path</var>&gt;
-... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of directives that apply only to the
-named file-system directory and sub-directories</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
+... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
+ altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex
   <var>local-url</var> [<var>local-url</var>] ...</a></td><td> index.html </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">List of resources to look for when the client requests
 a directory</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch <var>regex</var>&gt;
-... &lt;/DirectoryMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enclose directives that apply to
-file-system directories matching a regular expression and their
-subdirectories</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
+... &lt;/DirectoryMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun
+ altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryslash">DirectorySlash On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Toggle trailing slash redirects on or off</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#documentroot">DocumentRoot <var>directory-path</var></a></td><td> /usr/local/apache/h +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory that forms the main document tree visible
-from the web</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#documentroot">DocumentRoot <var>dizin-yolu</var></a></td><td> /usr/local/apache/h +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dumpio.html#dumpioinput">DumpIOInput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dump all input data to the error log</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dumpio.html#dumpiooutput">DumpIOOutput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dump all output data to the error log</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#enableexceptionhook" id="E" name="E">EnableExceptionHook On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
  kancayı etkin kılar.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#enablemmap">EnableMMAP On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use memory-mapping to read files during delivery</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#enablesendfile">EnableSendfile On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use the kernel sendfile support to deliver files to the client</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#errordocument">ErrorDocument <var>error-code</var> <var>document</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">What the server will return to the client
-in case of an error</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#errorlog"> ErrorLog <var>file-path</var>|syslog[:<var>facility</var>]</a></td><td> logs/error_log (Uni +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location where the server will log errors</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#enablemmap">EnableMMAP On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin
+ kılar.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#enablesendfile">EnableSendfile On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme
+ desteğinin kullanımını etkin kılar.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#errordocument">ErrorDocument <var>hata-kodu</var> <var>belge</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini
+ belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#errorlog"> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:<var>oluşum</var>]</a></td><td> logs/error_log (Uni +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_example.html#example">Example</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Demonstration directive to illustrate the Apache module
 API</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_expires.html#expiresactive">ExpiresActive On|Off</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables generation of <code>Expires</code>
@@ -302,31 +303,32 @@
 request</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine <var>filtername</var> <var>parameters</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define an external filter</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions <var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td> DebugLevel=0 NoLogS +</td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure <code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> options</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#fileetag" id="F" name="F">FileETag <var>component</var> ...</a></td><td> INode MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File attributes used to create the ETag
-HTTP response header</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#files">&lt;Files <var>filename</var>&gt; ... &lt;/Files&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Contains directives that apply to matched
-filenames</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch <var>regex</var>&gt; ... &lt;/FilesMatch&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Contains directives that apply to regular-expression matched
-filenames</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#fileetag" id="F" name="F">FileETag <var>bileşen</var> ...</a></td><td> INode MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak
+ dosya özniteliklerini belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#files">&lt;Files <var>dosya-adı</var>&gt; ... &lt;/Files&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri
+ içerir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch <var>düzifd</var>&gt; ... &lt;/FilesMatch&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Düzenli ifadelerin dosya isimleriyle eşleşmesi halinde
+ uygulanacak yönergeleri içerir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_negotiation.html#forcelanguagepriority">ForceLanguagePriority None|Prefer|Fallback [Prefer|Fallback]</a></td><td> Prefer </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Action to take if a single acceptable document is not 
 found</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>MIME-type</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Forces all matching files to be served with the specified
-MIME content-type</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>MIME-türü</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bütün dosyaların belirtilen MIME içerik türüyle sunulmasına
+ sebep olur.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets filename of the forensic log</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#group" id="G" name="G">Group <var>unix-grubu</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_headers.html#header" id="H" name="H">Header [<var>condition</var>] set|append|add|unset|echo
 <var>header</var> [<var>value</var>] [env=[!]<var>variable</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP response headers</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#headername">HeaderName <var>filename</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name of the file that will be inserted at the top
 of the index listing</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#hostnamelookups">HostnameLookups On|Off|Double</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables DNS lookups on client IP addresses</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#identitycheck" id="I" name="I">IdentityCheck On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables logging of the RFC1413 identity of the remote
-user</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#ifdefine">&lt;IfDefine [!]<var>parameter-name</var>&gt; ...
-  &lt;/IfDefine&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Encloses directives that will be processed only
-if a test is true at startup</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#ifmodule">&lt;IfModule [!]<var>module-name</var>&gt; ...
-  &lt;/IfModule&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Encloses directives that are processed conditional on the
-presence or absence of a specific module</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#hostnamelookups">HostnameLookups On|Off|Double</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#identitycheck" id="I" name="I">IdentityCheck On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Uzak kullanıcıların RFC 1413’e göre kimlik bilgilerinin günlük
+kayıtlarını etkin kılar.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#ifdefine">&lt;IfDefine [!]<var>parametre-adı</var>&gt; ...
+  &lt;/IfDefine&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme
+sokulacak yönergeleri sarmalar.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#ifmodule">&lt;IfModule [!]<var>modül-ismi</var> ...
+  &lt;/IfModule&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak
+yönergeleri sarmalar.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion [[!]<var>operator</var>] <var>version</var>&gt; ...
 &lt;/IfVersion&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">contains version dependent configuration</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_imap.html#imapbase">ImapBase map|referer|<var>URL</var></a></td><td> http://servername/ </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default <code>base</code> for imagemap files</td></tr>
@@ -334,8 +336,8 @@
 that are not explicitly mapped</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_imap.html#imapmenu">ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformatted</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Action if no coordinates are given when calling
 an imagemap</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#include">Include <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Includes other configuration files from within
-the server configuration files</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing 
 a directory</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>option</var> [[+|-]<var>option</var>]
@@ -354,9 +356,9 @@
 extensions</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapireadaheadbuffer">ISAPIReadAheadBuffer <var>size</var></a></td><td> 49152 </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI
 extensions</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#keepalive" id="K" name="K">KeepAlive On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables HTTP persistent connections</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 15 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Amount of time the server will wait for subsequent
-requests on a persistent connection</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#keepalive" id="K" name="K">KeepAlive On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout <var>saniye</var></a></td><td> 15 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
+</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_negotiation.html#languagepriority" id="L" name="L">LanguagePriority <var>MIME-lang</var> [<var>MIME-lang</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The precendence of language variants for cases where
 the client does not express a preference</td></tr>
@@ -371,45 +373,44 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldapsharedcachesize">LDAPSharedCacheSize <var>bytes</var></a></td><td> 102400 </td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Size in bytes of the shared-memory cache</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedca">LDAPTrustedCA <var>directory-path/filename</var></a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the file containing the trusted Certificate Authority certificate or database</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ldap.html#ldaptrustedcatype">LDAPTrustedCAType <var>type</var></a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specifies the type of the Certificate Authority file</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limit">&lt;Limit <var>method</var> [<var>method</var>] ... &gt; ...
-  &lt;/Limit&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Restrict enclosed access controls to only certain HTTP
-methods</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitexcept">&lt;LimitExcept <var>method</var> [<var>method</var>] ... &gt; ...
-  &lt;/LimitExcept&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Restrict access controls to all HTTP methods
-except the named ones</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limitinternalrecursion">LimitInternalRecursion <var>number</var> [<var>number</var>]</a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determine maximum number of internal redirects and nested
-subrequests</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody <var>bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Restricts the total size of the HTTP request body sent
-from the client</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields <var>number</var></a></td><td> 100 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limits the number of HTTP request header fields that
-will be accepted from the client</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldsize <var>bytes</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limits the size of the HTTP request header allowed from the
-client</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bytes</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limit the size of the HTTP request line that will be accepted
-from the client</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody <var>bytes</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limits the size of an XML-based request body</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#limit">&lt;Limit <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
+  &lt;/Limit&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları
+sarmalar.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitexcept">&lt;LimitExcept <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
+  &lt;/LimitExcept&gt;</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için
+kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#limitinternalrecursion">LimitInternalRecursion <var>sayı</var> [<var>sayı</var>]</a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını
+belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestbody">LimitRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam
+uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#limitrequestfields">LimitRequestFields <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını
+sınırlar.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitrequestfieldsize">LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
+</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#listen">Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
  belirler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>filename</em> [<em>filename</em>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Link in the named object file or library</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>module filename</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Links in the object file or library, and adds to the list
 of active modules</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#location">&lt;Location
-  <var>URL-path</var>|<var>URL</var>&gt; ... &lt;/Location&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Applies the enclosed directives only to matching
-URLs</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#location">&lt;Location <var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>&gt; ...
+&lt;/Location&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch
-  <var>regex</var>&gt; ... &lt;/LocationMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Applies the enclosed directives only to regular-expression
-matching URLs</td></tr>
+  <var>düzifade</var>&gt; ... &lt;/LocationMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece düzenli ifadelerle eşleşen URL’lere
+uygulanır.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/accept.lock </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
  çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
  belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>format</var>|<var>nickname</var>
 [<var>nickname</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Describes a format for use in a log file</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>level</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the verbosity of the ErrorLog</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>seviye</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxclients" id="M" name="M">MaxClients <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
  belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>number</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of requests allowed on a persistent
-connection</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></a></td><td> 10000 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
@@ -448,16 +449,15 @@
 <tr><td><a href="mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers
 [Handlers|Filters]</a></td><td> NegotiatedOnly </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The types of files that will be included when searching for
 a matching file with MultiViews</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost <var>addr</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Designates an IP address for name-virtual
-hosting</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#namevirtualhost" id="N" name="N">NameVirtualHost <var>adres</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#noproxy">NoProxy <var>host</var> [<var>host</var>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hosts, domains, or networks that will be connected to
 directly</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="perchild.html#numservers">NumServers <var>number</var></a></td><td> 2 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Total number of children alive at the same time</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwssltrustedcerts">NWSSLTrustedCerts <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">List of additional client certificates</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_nw_ssl.html#nwsslupgradeable">NWSSLUpgradeable [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#options" id="O" name="O">Options
-  [+|-]<var>option</var> [[+|-]<var>option</var>] ...</a></td><td> All </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures what features are available in a particular
-directory</td></tr>
+  [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>] ...</a></td><td> All </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_access.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
@@ -529,8 +529,8 @@
 extensions</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_headers.html#requestheader">RequestHeader set|append|add|unset <var>header</var>
 [<var>value</var> [env=[!]<var>variable</var>]]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP request headers</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#require">Require <var>entity-name</var> [<var>entity-name</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Selects which authenticated users can access
-a resource</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#require">Require <var>öğe-adı</var> [<var>öğe-adı</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir özkaynağa erişebilecek kimliği doğrulanmış kullanıcıları
+belirler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_rewrite.html#rewritebase">RewriteBase <em>URL-path</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the base URL for per-directory rewrites</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_rewrite.html#rewritecond"> RewriteCond
    <em>TestString</em> <em>CondPattern</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Defines a condition under which rewriting will take place
@@ -547,14 +547,15 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_rewrite.html#rewriteoptions">RewriteOptions <var>Options</var></a></td><td> MaxRedirects=10 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets some special options for the rewrite engine</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule
    <em>Pattern</em> <em>Substitution</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Defines rules for the rewriting engine</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitcpu">RLimitCPU <var>seconds</var>|max [<var>seconds</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limits the CPU consumption of processes launched
-by Apache children</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#rlimitmem">RLimitMEM <var>bytes</var>|max [<var>bytes</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limits the memory consumption of processes launched
-by Apache children</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC <var>number</var>|max [<var>number</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limits the number of processes that can be launched by
-processes launched by Apache children</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#satisfy" id="S" name="S">Satisfy Any|All</a></td><td> All </td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Interaction between host-level access control and
-user authentication</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitcpu">RLimitCPU <var>saniye</var>|max [<var>saniye</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin işlemci
+tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#rlimitmem">RLimitMEM <var>bayt-sayısı</var>|max [<var>bayt-sayısı</var>|max]
+</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin bellek
+tüketimine sınırlama getirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC <var>sayı</var>|max [<var>sayı</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç sayısına
+sınırlama getirir.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#satisfy" id="S" name="S">Satisfy Any|All</a></td><td> All </td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Konak seviyesinde erişim denetimi ile kullanıcı kimlik doğrulaması
+arasındaki etkileşim</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></a></td><td> logs/apache_status </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
  dosyanın yerini belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_actions.html#script">Script <var>method</var> <var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular request
@@ -565,8 +566,7 @@
 <tr><td><a href="mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch <var>regex</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps a URL to a filesystem location using a regular expression
 and designates the target as a CGI script</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#scriptinterpretersource">ScriptInterpreterSource Registry|Registry-Strict|Script</a></td><td> Script </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Technique for locating the interpreter for CGI
-scripts</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#scriptinterpretersource">ScriptInterpreterSource Registry|Registry-Strict|Script</a></td><td> Script </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">CGI betikleri için yorumlayıcı belirleme tekniği</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_cgi.html#scriptlog">ScriptLog <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the CGI script error logfile</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_cgi.html#scriptlogbuffer">ScriptLogBuffer <var>bytes</var></a></td><td> 1024 </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded
 in the scriptlog</td></tr>
@@ -576,19 +576,21 @@
 <tr><td><a href="mod_nw_ssl.html#securelisten">SecureListen [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var>
 <var>Certificate-Name</var> [MUTUAL]</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables SSL encryption for the specified port</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">TCP tamponu boyu</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#serveradmin">ServerAdmin <var>email-address</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Email address that the server includes in error
-messages sent to the client</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#serveralias">ServerAlias <var>hostname</var> [<var>hostname</var>] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Alternate names for a host used when matching requests
-to name-virtual hosts</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#serveradmin">ServerAdmin <var>eposta-adresi</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun hata iletilerinde istemciye göstereceği eposta adresi
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#serveralias">ServerAlias <var>konakadı</var> [<var>konakadı</var>] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstekleri isme dayalı sanal konaklarla eşleştirilirken
+kullanılacak konak adları için başka isimler belirtebilmeyi sağlar.
+</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#servername">ServerName <var>fully-qualified-domain-name</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Hostname and port that the server uses to identify
-itself</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#serverpath">ServerPath <var>URL-path</var></a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Legacy URL pathname for a name-based virtual host that
-is accessed by an incompatible browser</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#serverroot">ServerRoot <var>directory-path</var></a></td><td> /usr/local/apache </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Base directory for the server installation</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#serversignature">ServerSignature On|Off|EMail</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures the footer on server-generated documents</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#servertokens">ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full</a></td><td> Full </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures the <code>Server</code> HTTP response
-header</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#servername">ServerName <var>tam-nitelenmiş-alan-adı</var>[:<var>port</var>]
+</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun özdeşleşeceği konak ismi ve port.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#serverpath">ServerPath <var>URL-yolu</var></a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Uyumsuz bir tarayıcı tarafından erişilmesi için bir isme dayalı
+sanal konak için meşru URL yolu</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#serverroot">ServerRoot <var>dizin-yolu</var></a></td><td> /usr/local/apache </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırması için kök dizin</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#serversignature">ServerSignature On|Off|EMail</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucu tarafından üretilen belgelerin dipnotunu ayarlar.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#servertokens">ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full</a></td><td> Full </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>Server</code> HTTP yanıt başlığını yapılandırır.
+</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>env-variable</var> <var>value</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf <em>attribute
   regex [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
@@ -598,12 +600,11 @@
     [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
   [[!]<em>env-variable</em>[=<em>value</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables based on attributes of the request
 without respect to case</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#sethandler">SetHandler <var>handler-name</var>|None</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Forces all matching files to be processed by a
-handler</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#setinputfilter">SetInputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the filters that will process client requests and POST
-input</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the filters that will process responses from the
-server</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#sethandler">SetHandler <var>eylemci-ismi</var>|None</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci tarafından işlenmesine
+sebep olur.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#setinputfilter">SetInputFilter <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">POST girdilerini ve istemci isteklerini işleyecek süzgeçleri
+belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#setoutputfilter">SetOutputFilter <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun yanıtlarını işleyecek süzgeçleri belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_include.html#ssiendtag">SSIEndTag <var>tag</var></a></td><td> "--&gt;" </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">String that ends an include element</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#ssierrormsg">SSIErrorMsg <var>message</var></a></td><td> "[an error occurred +</td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Error message displayed when there is an SSI
 error</td></tr>
@@ -673,16 +674,16 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_netware.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>number</var></a></td><td> 65536 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determine the stack size for each thread</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>seconds</var></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Amount of time the server will wait for
-certain events before failing a request</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines the behaviour on <code>TRACE</code>
-requests</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
+gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>file</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify location of a log file</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> On </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures how the server determines its own name and
-port</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> On </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
  belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em></a></td><td> public_html </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
@@ -691,9 +692,9 @@
 <tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
 for a given virtual host</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
-  <var>addr</var>[:<var>port</var>] [<var>addr</var>[:<var>port</var>]]
-  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Contains directives that apply only to a specific
-hostname or IP address</td></tr>
+  <var>adres</var>[:<var>port</var>] [<var>adres</var>[:<var>port</var>]]
+  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri
+barındırır.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the CGI directory for
 a given virtual host</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the cgi directory for

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -23,3 +23,7 @@
 URI: index.html.ru.koi8-r
 Content-Language: ru
 Content-type: text/html; charset=KOI8-R
+
+URI: index.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.de?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.de Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>Der Begriff <cite>virtueller Host</cite> <span class="transnote">(<em>Anm.d.Ü.:</em> engl. 'virtual
@@ -103,7 +104,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Module</a> | <a href="../mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossar</a> | <a href="../sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.en?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.en Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -103,7 +104,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.es?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.es Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -110,7 +111,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licencia bajo los términos de la <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Módulos</a> | <a href="../mod/directives.html">Directivas</a> | <a href="../faq/">Preguntas Frecuentes</a> | <a href="../glossary.html">Glosario</a> | <a href="../sitemap.html">Mapa de este sitio web</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -99,7 +100,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ko.euc-kr?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -101,7 +102,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ru.koi8-r
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ru.koi8-r?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ru.koi8-r [koi8-r] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.ru.koi8-r [koi8-r] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -98,7 +99,8 @@
 <a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="../ru/vhosts/" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="../ru/vhosts/" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Модули</a> | <a href="../mod/directives.html">Директивы</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Глоссарий</a> | <a href="../sitemap.html">Карта сайта</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8?rev=662029&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -0,0 +1,107 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Apache Sanal Konak Belgeleri - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="../"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache Sanal Konak Belgeleri</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/vhosts/" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/vhosts/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p><cite>Sanal Konak</cite> (Virtual Host) terimi tek bir makine üzerinde
+   birden fazla sitenin (www.sirket1.dom, www.sirket2.dom gibi) barındırılma
+   uygulamasını betimler. Sanal konaklar, "<a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a>" veya "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir; birincisinde, her site
+   ayrı bir IP adresinden sunulurken, ikincisinde her IP adresinde birden
+   fazla site sunulur. Olayda aynı fiziksel sunucu kullanıldığı halde bu
+   sunucu son kullanıcıya görünür değildir.</p>
+
+  <p>Apache yazılımsal olarak IP’ye dayalı sanal konakları destekleyen ilk
+   sunuculardan biridir. 1.1 sürümünden itibaren Apache hem IP’ye dayalı hem
+   de isme dayalı sanal konakları desteklemektedir. İsme dayalı sanal
+   konaklara bazen <em>konağa dayalı</em> sanal konaklar veya <em>IP’ye
+   dayanmayan</em> sanal konaklar da denmektedir.</p>
+
+  <p>Aşağıda, Apache’nin 1.3 sürümü ve sonrası için sanal konak desteğini bütün
+   ayrıntıları ile açıklayan belgeler listelenmiştir.</p>
+
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#support">Sanal Konak Desteği</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directives">Yapılandırma Yönergeleri</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code></li><li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a href="examples.html">Sanal Konak Örnekleri</a></li><li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a></li><li><a href="mass.html">Kütlesel Sanal Konaklık</a></li><li><a href="details.html">Ayrıntılı olarak Konak Eşleme</a></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="support" id="support">Sanal Konak Desteği</a></h2>
+
+  <ul>
+   <li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her IP
+    adresinde birden fazla site)</li>
+   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her site
+    için ayrı IP adresi)</li>
+   <li><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
+    örnekleri</a></li>
+   <li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a> (veya,
+   <em>çok fazla günlük dosyası</em>)</li>
+   <li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
+    Barındırma</a></li>
+   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a></li>
+  </ul>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="directives" id="directives">Yapılandırma Yönergeleri</a></h2>
+
+  <ul>
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li>
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code></li>
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li>
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code></li>
+   <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code></li>
+  </ul>
+
+  <p>Sanal konak yapılandırmanız üzerinde hata ayıklamaya çalışıyorsanız
+   Apache’nin <code>-S</code> komut satırı seçeneği şu şekilde çok işinize
+   yarayabilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  /usr/local/apache2/bin/httpd -S
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu komut, yapılandırma dosyasının Apache yorumunu dökümler. IP
+   adreslerinin ve sunucu isimlerinin dikkatli bir incelemesi, yapılandırma
+   yanlışlarınızı keşfetmenize yardımcı olabilir. (Diğer komut satırı
+   seçenekleri için <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> programının belgelerine
+   bakınız.)</p>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/vhosts/" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/vhosts/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/vhosts/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../ru/vhosts/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.xml.meta?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/index.xml.meta Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -13,5 +13,6 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant>ru</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html?rev=662029&r1=662028&r2=662029&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html Sat May 31 07:12:04 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: ip-based.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: ip-based.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8Mime
View raw message