httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r660561 - /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
Date Tue, 27 May 2008 15:39:30 GMT
Author: takashi
Date: Tue May 27 08:39:26 2008
New Revision: 660561

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=660561&view=rev
Log:
update Turkish translation

submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=660561&r1=660560&r2=660561&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Tue May 27 08:39:26
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421174:658428 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 658428 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -98,14 +98,14 @@
 <compatibility>Sadece BS2000 makineler içindir.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p><directive>BS2000Account</directive> yönergesi sadece BS2000 
+  <p><directive>BS2000Account</directive> yönergesi sadece BS2000
 	konaklar için kullanılabilir. <directive module="mpm_common"
-	>User</directive> yönergesi ile belirtilen yetkisiz apache sunucu 
+	>User</directive> yönergesi ile belirtilen yetkisiz apache sunucu
 	kullanıcısı için hesap numarası tanımlamakta kullanılmalıdır. Buna,
 	CGI betiklerinin sunucu tarafından başlatılmış yetkili hesabın
-	(normal olarak <code>SYSROOT</code>’un) özkaynaklarına erişmesini 
+	(normal olarak <code>SYSROOT</code>’un) özkaynaklarına erişmesini
 	engellemek için BS2000 POSIX alt sistemleri tarafından gerek duyulur.</p>
-	
+
   <note><title>Ek Bilgi</title>
    <p>Sadece bir <code>BS2000Account</code> yönergesi kullanılabilir.</p>
   </note>
@@ -483,15 +483,8 @@
   </note>
 
   <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> için sıfırdan farklı
bir
-   değer belirtmenin iki yararlı etkisi vardır:</p>
-
-  <ul>
-   <li>Sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası
-    bellek sızıntılarını engeller.</li>
-
-   <li>Sürece sonlu bir ömür biçerek sunucu yükü düştüğünde süreç sayısının
-    da düşürülmesine yardımcı olur.</li>
-  </ul>
+   değer belirtilmesi sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak
+   suretiyle olası bellek sızıntılarını engeller.</p>
 
   <note><title>Ek Bilgi</title>
    <p><directive module="core">KeepAlive</directive> isteklerinde sadeceMime
View raw message