httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r660560 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: invoking.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr
Date Tue, 27 May 2008 15:39:24 GMT
Author: takashi
Date: Tue May 27 08:39:20 2008
New Revision: 660560

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=660560&view=rev
Log:
update Turkish translations

submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr?rev=660560&r1=660559&r2=660560&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] Tue May 27 08:39:20 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 567427:654773 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 654773 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=660560&r1=660559&r2=660560&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Tue May 27 08:39:20
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:658335 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 658335 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -510,15 +510,8 @@
   </note>
 
   <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> için sıfırdan farklı
bir
-   değer belirtmenin iki yararlı etkisi vardır:</p>
-
-  <ul>
-   <li>Sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası
-    bellek sızıntılarını engeller.</li>
-
-   <li>Sürece sonlu bir ömür biçerek sunucu yükü düştüğünde süreç sayısının
-    da düşürülmesine yardımcı olur.</li>
-  </ul>
+   değer belirtilmesi sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak
+   suretiyle olası bellek sızıntılarını engeller.</p>
 
   <note><title>Ek Bilgi</title>
    <p><directive module="core">KeepAlive</directive> isteklerinde sadeceMime
View raw message